Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила фонду фінансування будівництва виду

Скачати 423.91 Kb.

Правила фонду фінансування будівництва виду
Скачати 423.91 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.04.2017
Розмір423.91 Kb.
  1   2   3   4


ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ВИДУ «А»Затверджено

наказом директора

ТОВ «ФК «Житло-Капітал»

26 від «30» листопада 2015 рокуДиректор

ТОВ «ФК «Житло-Капітал»

_______________ Смілий Є.М.
Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.

Дані правила визнані забудовником, та забудовник зобов’язується їх виконувати.
Забудовник - це особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються).


«30» листопада 2015 року

Генеральний Директор

ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
_______________ Майборода О.Г.
ПРАВИЛА

Фонду фінансування будівництва виду A

«ЖК ВИШИВАНКА»


УПРАВИТЕЛЬ – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (Ліцензія на діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю: Серія АЕ № 199710 від 18.06.
Управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
2013 року видана Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 186 від 15 січня 2008 видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України).
Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

ЗАБУДОВНИК – ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Об’єкт будівництва: Житловий будинок з вбудованими приміщеннями на вул.Полупанова, 16 у Оболонському районі м.
Оболонський район - район у місті Києві. Як територіальну одиницю утворено 3 березня 1975 року і названо на честь столиці Білорусі - Мінським. До тодішнього Мінського району ввійшли території Куренівки, Мінського масиву, Пріорки, Оболоні.
Києва (кадастровий номер 8000000000:78:055:0001).


Київ – 2015 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила Фонду фінансування будівництва виду A «ЖК ВИШИВАНКА» (далі – «Правила ФФБ») розроблені у відповідності до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-ІV від 19.06.2003р. зі змінами та доповненнями (далі – «Закон»), з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших законодавчих актів.
Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.


1.2. Ці Правила регламентують порядок взаємодії усіх суб’єктів системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю, встановлюють порядок, умови, особливості та обмеження управління Фондом фінансування будівництва та регулюють інші умови функціонування Фонду фінансування будівництва.

1.3. Ці Правила є публічною пропозицією (офертою) для вступу до Фонду фінансування будівництва та участі у ньому Довірителів на підставі визнання цих Правил.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.


1.4. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла та іншої нерухомості, спорудження якої здійснюється за рахунок Фонду фінансування будівництва.

1.5. Відповідно до Закону у цих Правилах вживаються терміни в такому значенні:

 • Фонд фінансування будівництва (далі – «ФФБ») – фонд фінансування будівництва виду А «ЖК ВИШИВАНКА» – кошти, передані Управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані Управителем у майбутньому на умовах цих Правил та Договорів про участь у ФФБ.
  Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
  Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


 • Правила ФФБ - система норм, затверджена та оприлюднена Управителем цього ФФБ, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної Довірителями, що повинні відповідати вимогам Закону.

 • Управитель – ТОВ «Фінансова компанія «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (фінансова установа), яка відповідно до Закону від свого імені діє в інтересах Довірителів і здійснює управління залученими коштами Довірителів згідно із законодавством, цими Правилами, ліцензії серія АЕ № 199710 від 18.06.2013 року та відповідає вимогам Закону.

 • Забудовник – ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», що згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об’єкту будівництва та уклало договір з Управителем.

 • Довіритель ФФБ – фізична або юридична особа, яка відповідно до Закону є установником управління майном та учасником ФФБ, передає кошти Управителю в довірчу власність на підставі Договору про участь у ФФБ та визнання і дотримання цих Правил.
  Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


 • Договір про участь у ФФБ – договір між Управителем та Довірителем, який відповідно до Закону є договором управління майном, за яким Довіритель передає Управителю у довірчу власність майно з метою отримання у власність відповідного об'єкта інвестування.
  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.


 • Фінансування будівництва – використання Управителем отриманих в управління коштів ФФБ на спорудження об'єкту будівництва.

 • Об'єкт будівництвабудівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує Забудовник та фінансування будівництва яких здійснює Управитель за рахунок отриманих в управління коштів ФФБ.

 • Об'єкт інвестування – квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце, тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном.
  Будівля - вид споруди, що складається з опорних та обгороджувальних або сполучених (опорно-обгороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, які призначено для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.
  Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.


 • Вимірна одиниця об'єкта будівництва – встановлюється в метричних одиницях та дорівнює 1 (одному) метру квадратному з точністю до 0,01 м.
  Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.
  кв.

 • Вимірна одиниця об'єкта інвестування (крім гаражного боксу, машиномісця у паркінгу) – встановлюється в метричних одиницях та дорівнює 1 (одному) метру квадратному з точністю до 0,01 м.
  Гара́ж (фр. garage, від garer «поставити під навіс, сховати») - приміщення або комплекс будівель і споруд для зберігання, технічного обслуговування і поточного ремонту транспортних засобів. Є гаражі-стоянки і гаражі-комплексні.
  кв.;

 • Вимірна одиниця об'єкта інвестування (гаражного боксу, машиномісця у паркінгу) – встановлюється в відсотках, та дорівнює 100 (сто) відсоткам з точністю до 25 відсотків.

 • Договір про спорудження об'єкта будівництва з використанням отриманих в управління коштів ФФБ (далі – «Договір Управителя із Забудовником») – договір, який регулює правовідносини Управителя і Забудовника щодо організації та фінансування спорудження об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником об'єктів інвестування Довірителям.
  Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.


 • Закріплення об'єкта інвестування за Довірителем – встановлення правовідносин між Довірителем та Управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в майбутньому.

 • Відкріплення об'єкта інвестування від Довірителя – припинення правовідносин, встановлених між Управителем ФФБ та Довірителем стосовно закріпленого за Довірителем об'єкта інвестування, в результаті чого Довіритель втрачає право вимоги на цей об'єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому Законом, Правилами та Договором про участь у ФФБ.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


 • Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування – встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об’єкта інвестування.

 • Облік прав вимоги Довірителів ФФБоблік вимірних одиниць об'єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать Довірителям.
  Ауди́т (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.


 • Система обліку прав вимоги Довірителів ФФБ – складений Управителем на відповідну дату перелік Довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об'єктів інвестування.

 • Перелік об'єктів інвестування – документ за конкретним об'єктом будівництва, підписаний Забудовником та Управителем ФФБ, що підтверджує право Управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об'єктів інвестування, що містяться в цьому документі.

 • Державний орган, що здійснює остаточні обміри об’єкта будівництва перед прийняттям його в експлуатацію.

 • Державний орган, що здійснює реєстрацію права власності на нерухоме майно.
  Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


Об’єкт будівництва – Житловий будинок з вбудованими приміщеннями на вул.Полупанова, 16 у Оболонському районі м.Києва (кадастровий номер 8000000000:78:055:0001).
2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФФБ
2.1. Управитель за власною ініціативою створює Фонд фінансування будівництва виду А «ЖК ВИШИВАНКА». ФФБ не є юридичною особою.

2.2. Метою створення ФФБ є отримання Довірителями у власність житла (об'єктів інвестування).

2.3. Фонд фінансування будівництва є ФФБ виду А «ЖК ВИШИВАНКА», відповідно до статті 11 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

2.4. ФФБ вважається створеним після затвердження Управителем цих Правил, укладання між Управителем і Забудовником договору про організацію спорудження об'єкту будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А та відкриття рахунку ФФБ.

2.5. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи, як резиденти України, так і нерезиденти України, та спільний інвестор ФОН.

2.6. Після визнання Довірителями цих Правил та внесення до ФФБ коштів Управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до цих Правил ФФБ без отримання письмової згоди всіх Довірителів.
Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
Резиде́нти (латин. Resident – сидячий, той, хто залишається на місці) - в широкому значенні це фізичні чи юридичні особи або дипломатичні представництва, що мають постійне місце проживання або перебування в Україні.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
У разі необхідності внесення змін та доповнень до цих Правил ФФБ, Управитель ФФБ зобов'язаний надіслати у письмовій формі пропозиції із зазначенням змісту Правил, які пропонується змінити, кожному Довірителю. Згода Довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення Управителя про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на вказану у договорі адресу Довірителя Управитель не отримав письмової відповіді Довірителя.

2.7. Відносини між Забудовником, Управителем, Довірителями ФФБ та іншими суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів припиняються після виконання усіх зобов'язань перед Довірителями ФФБ.
3. УПРАВЛІННЯ ФФБ. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ ДІЙ УПРАВИТЕЛЯ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ. ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ
3.1.
Довірча власність (або траст - від англ. trust) в загальному праві - це система відносин, при якій майно, спочатку належить засновнику, передається в розпорядження довірчого власника (керуючого або попечителя), але прибуток з нього отримують вигодонабувачі (бенефіціари).
Управитель на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до цих Правил та Договору про участь у ФФБ з метою отримання Довірителем у власність об'єкта інвестування.

3.2. Управитель ФФБ є довірчим власником коштів, внесених Довірителями до ФФБ. Вигодонабувачами від здійснення управління є Довірителі ФФБ. Довіритель при укладанні договору про участь у ФФБ може визначити особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління (вигодонабувача). Управитель, вчиняючи фактичні та/або юридичні дії, пов'язані з управлінням майном ФФБ, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є Управителем, а не власником майна.

3.3. Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ та реалізації права довірчої власності:

 • має право одночасно здійснювати управління кількома ФФБ та ФОН;
  Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
  Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.


 • не може відповідати за своїми боргами активами ФФБ;

 • несе відповідальність за дотримання вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (із змінами та доповненнями), цих Правил та Договору про участь у ФФБ;

 • несе відповідальність за забезпечення інтересів Довірителя, повноту і своєчасність виконання своїх зобов'язань перед ним;

 • несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності Управителя, визначених цими Правилами ФФБ та визнаних Довірителями ФФБ;

 • може виступати в інтересах Довірителів позивачем у разі невиконання Забудовником своїх зобов’язань щодо строків спорудження і якості об’єктів будівництва та передачі Довірителям у власність об’єктів інвестування.
  Позива́ч - людина або юридична особа, учасник судового процесу, який пред'являє через суд до відповідача позов по спорах, що виникають з цивільних, господарських, адміністративних, сімейних, трудових правовідносин.


3.4. З урахуванням обмеження права довірчої власності, Управитель має здійснювати на свій розсуд в рамках чинного законодавства визначені цими Правилами заходи для:

 • передачі Довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування за договором про уступку майнових прав для подальшого отримання його у власність від Забудовника;
  Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.


 • отримання Довірителем, на умовах цих Правил та Договору про участь у ФФБ, коштів з ФФБ на вимогу Довірителя в разі його відмови від участі у ФФБ.

3.5. Ці Правила передбачають обмеження права довірчої власності Управителя, які також повинні бути встановлені Довірителем у Договорі про участь у ФФБ, а саме:

 • Управитель не може доручити здійснення управління ФФБ іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління ФФБ особисто.

 • Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у Договорі про участь у ФФБ.

 • Управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати Договір про участь у ФФБ, крім випадків невиконання Довірителем своїх зобов'язань, передбачених Договором про участь у ФФБ;

 • Управитель не може вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов'язань у разі, якщо Управитель не виконує свої зобов'язання за Договором про участь у ФФБ;

 • Управитель не може встановлювати обов'язкові для Довірителя умови, з якими останній не мав можливості ознайомитися перед укладенням Договору про участь у ФФБ, за винятком норм, встановлених законодавством.
  1   2   3   4


Скачати 423.91 Kb.