Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила комплексного обслуговування фізичних осіб в ат «піреус банк мкб» Зміст

Правила комплексного обслуговування фізичних осіб в ат «піреус банк мкб» Зміст
Сторінка1/30
Дата конвертації27.12.2019
Розмір2.54 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

V 0.1.08-24-24.04.2019


Затверджено

Протоколом Правління № __/__-К від 24.04.2019

АТ«ПІРЕУС БАНК МКБ»


Правила комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Зміст

РОЗДІЛ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору. 3

1.Визначення термінів 3

2.Загальні положення 9

3.Права та обов’язки Банку: 11

4.Права та обов'язки Клієнта: 14

5.Форми та порядок здійснення розрахунків 16

6.Відповідальність Банка та Клієнта 16

7.Форс-мажор 16

8.Порядок вирішення спорів 17

9.Банківська таємниця. Розкриття інформації, що становить банківську таємницю 17

10.Гарантії 19

11.Строк дії Договору та порядок його розірвання (припинення) 20

12.Інші умови 21

РОЗДІЛ ІІ: Порядок відкриття, використання і обслуговування Пакетів послуг, поточних рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах 23

1.Загальні положення 23

3.Права та обов’язки Банку 24

4.Права та обов'язки Клієнта 25

5.Відповідальність 26

6.Розірвання Договору та порядок закриття/зміни Пакету Послуг/Рахунку 26

7. Особливості відкриття та користування Рахунками «Миттєвий» для зберігання Вкладів 27

РОЗДІЛ ІІІ: Умови користування Платіжною Карткою. Порядок випуску, надання, обслуговування та користування Платіжною Карткою 29

1.Загальні положення 29

2.Права та обов’язки Банку: 31

3.Права та обов’язки Держателя: 32

4.Відповідальність Сторін 33

5.Особливі умови 34

6.Опротестування операцій з ПК 35

7.Правила користування Платіжною Карткою 36

8.Порядок зміни умов обслуговування ПК 39

9.Порядок надання Овердрафту. Встановлення Кредитного ліміту. Несанкціонований Овердрафт. 39

РОЗДІЛ IV: Порядок надання та користування додатковими послугами 41

1.СМС-інформування 41

2.Організація та порядок доставки пенсії додому 41

3.3D-Secure 42

РОЗДІЛ V: Особливі (додаткові) умови обслуговування Зарплатного Рахунку. 46

1.Особливі умови 46

РОЗДІЛ VI: Умови відкриття поточного рахунку, видачі платіжної картки та надання кредиту за продуктами та умовами тарифного плану «Кредит на поточний рахунок «Кредитна картка», у тому числі, для зарплатних проектів 48

1.Загальні положення 48

2.Особливі положення обслуговування ПК для зарплатних проектів 48

3.Строк Кредиту 49

4.Порядок нарахування та сплати/погашення процентів за користування Кредитом 49

5.Права та обов’язки Сторін 50

6.Порядок погашення Кредиту 52

7.Дострокове виконання Боргових зобов’язань на вимогу Банку 53

8.Відповідальність Сторін за порушення Договору. 54

8.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з 54

чинним законодавством України, Договором та Правилами. 54

РОЗДІЛ VII: Підключення та обслуговування Клієнта в сервісі дистанційного обслуговування «winbank». Особливі (додаткові) умови обслуговування Рахунку за допомогою Віртуальної платіжної картки. 55

1.Загальні положення 55

2.Підключення до сервісу дистанційного обслуговування “winbank” 56

3.Канали користування сервісом дистанційного обслуговування “winbank” 56

4.Правила користування сервісом дистанційного обслуговування “winbank” 57

5.Права та обов’язки сторін 59

6.Ліміти 61

7.Відповідальність сторін 61

8.Правила безпеки при роботі з сервісом дистанційного обслуговування “winbank” 63

9.Розірвання договору. Відключення клієнта 63

10.Закінчення строку дії Віртуальної платіжної картки. Операції по рахунку. 63

РОЗДІЛ VIII Порядок відкриття вкладних рахунків розміщення та зберігання на них депозитних вкладів 65

Додаток 1 – Перелік доступних операцій послуг: 69

Додаток 3 – Розклад обробки операцій 71

Додаток 4 – Умови відкриття вкладних рахунків, розміщення та обслуговування депозитних вкладів за допомогою сервісу дистанційного обслуговування winbank 74

Додаток 5 до Договору про надання послуг дистанційного обслуговування “winbank” – Параметри депозитних вкладів 83

Додаток 6– Умови користування платіжними та кредитними картками через сервіс дистанційного обслуговування winbank (далі – «умови») 85Додаток 7. Правила використання та належного зберігання носіїв ключової інформації 87РОЗДІЛ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору.

 1. Визначення термінів


Терміни, що використовуються в Договорі, Правилах з великої літери мають значення наведені нижче. Терміни, що використовуються для відповідного виду банківських послуг, визначені у розділі цих Правил для такого виду банківських послуг. Терміни, що використовуються у відповідному розділі цих Правил для певного виду банківських послуг з великої літери, якщо вони не визначені у такому розділі, мають значення, надане йому у цьому Розділі Правил чи Договорі.
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням Платіжної Картки.

Автентифікація (проста (обов’язкова) автентифікація) - процедура встановлення за допомогою спеціальних програмних засобів достовірності Клієнта під час надання доступу до системи дистанційного обслуговування за допомогою Логіна та Пароля. Для цілей використання Мобільного платіжного додатку - процедура підтвердження повноважень (надання прав доступу) Держателя Платіжної картки до Мобільного платіжного додатку;

Автентифікація, відмінна від обов’язкової (простої) автентифікації – автентифікація за Одноразовим цифровим паролем.

Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом пропозиції Банку щодо прийняття умов даних Правил як публічного Договору, які Клієнт приймає підписуючи відповідний договір чи подаючи заяву встановленої форми до даних Правил згідно їх умов та Договору.

Активна картка – отримана та активована Клієнтом Платіжна Картка, що не знаходиться у Стоп-списку.

Активні операції – операції що дозволяють виконувати грошові перекази, платежі, відкриття поточних рахунків, розміщення вкладів, замовлення платіжних карток, здійснення грошових переказів, відкриття та зміну параметрів депозитних вкладів.

Анкета-Заява – анкета Клієнта про підключення та обслуговування в сервісі дистанційного обслуговування “winbank”, що заповнюється, підписується та подається Клієнтом до Банку та/або заява-анкета про відкриття поточного рахунку, випуск кредитної картки та підключення до інтернет-сервісу “Winbank” Подання підписаної та заповненої належним чином Анкети-Заяви до Банку є волевиявленням Клієнта стосовно його приєднання до умов Договору.

Банк-емітент або Банк – АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”, що є членом МПС та здійснює емісію ПК.

Банківський день– означає робочий день, визначений як такий чинним законодавством України, не включаючи неробочі дні: субота, неділя, святкові дні, визначені законодавством України.

Банкомат (банківський автомат самообслуговування) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю Платіжної Картки здійснити самообслуговування за операціями згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Безконтактні платежі - платежі в торгово-сервісній мережі та/або операції з отримання готівкових коштів в платіжних пристроях, які здійснюються з використанням технології безконтактних платежів (з використанням картки з технологією PayWave або Мобільного пристрою з технологією NFC), що здійснюються за умови можливості здійснення таких платежів відповідно до правил МПС та за наявності технічних можливостей Банку надавати такі послуги.

Блокування платіжної картки – це тимчасова заборона на здійснення за допомогою Платіжної Картки операцій, що надсилаються на авторизацію відповідно до правил платіжної системи, до якої належить відповідна картка.

Боргові зобов’язання – зобов’язання клієнта перед Банком щодо повернення Кредиту, надані в межах Кредитного ліміту та/або Овердрафту, сплати Щомісячного мінімального платежу, сплати процентів за користування Кредитом, Овердрафтом, у тому числі Несанкціонованим овердрафтом сплати Комісій Банку згідно Договору, пені та штрафів (якщо такі будуть), відшкодування збитків та/або інших платежів, витрат Банку, передбачених Договором та/або Чинними Тарифами Банку.

Видача готівки– операція з видачі Держателю ПК грошових знаків через касу банку, фінансової установи чи торговця, Банкомат.

Виписка – звіт/підтвердження руху коштів по Рахунку за операціями, проведеними з використанням Платіжної Картки та стан Рахунку, який надається Банком на вимогу Держателя.

Витратний ліміт – сума коштів у валюті Рахунку, в межах якої Держателю Платіжної Картки дозволяється здійснення операцій протягом певного часу. Витратний ліміт за Платіжною Карткою розраховується як сума залишку грошових коштів на Рахунку, тобто власних коштів Клієнта "+" (плюс) невикористана частина коштів встановленого Кредитного ліміту або Овердрафту мінус сума заблокованих, але не списаних грошових коштів.

Віртуальна платіжна картка– оригінальний набір шістнадцяти цифр та сукупність оригінальних даних, що ідентифікують Клієнта, а їх використання надає Клієнту можливість розпоряджатися Рахунком. Вказані дані направляються Банком Клієнту за допомогою сервісу дистанційного банківського обслуговування «winbank». МПС, в межах якої видана Віртуальна платіжна картка, – є платіжною системою Visa.

Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Банком від Вкладника/Клієнта (або які надійшли для Вкладника/Клієнта) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Вкладник –фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів на рахунок у Банку на вкладному (депозитному) рахунку, в тому числі за допомогою системи «winbank», згідно з умовами відповідних банківських продуктів і уклала з Банком відповідний Договір.Генератор одноразових паролів– пристрій, що створює Одноразові цифрові паролі та має додаткову функціональність за допомогою USB з'єднання і smartchip.

Генератор одноразових цифрових паролівпрограмне забезпечення, що призначене для створення одноразових цифрових паролів, встановлене на сервері Банку і використовується Клієнтом під час користування сервісом дистанційного обслуговування “winbank”.

Дата валютування – зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі – члені платіжної системи.

Депозитний вклад – грошові кошти, у валюті України або в іноземній валюті, які Банк прийняв від Клієнта на договірних засадах на визначений строк, на які Банком нараховуються проценти в розмірі, визначеному у відповідності до умов цього Договору, та підлягають виплаті Клієнтові відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

Держатель – Клієнт або фізична особа, яка на законних підставах використовує Платіжну Картку (основну та/або додаткову).

Добовий ліміт – сума коштів та кількість операцій, в межах яких Держателю Платіжної Картки дозволяється здійснення операцій з використанням Платіжної Картки протягом однієї доби. Добовий ліміт встановлений Банком з метою мінімізації втрат Держателя в разі несанкціонованого використання Платіжної Картки чи її реквізитів. Добовий ліміт може бути змінений за письмовою заявою Держателя на весь період дії Платіжної Картки; до 14 (чотирнадцяти) діб включно за умови звернення Держателем до Контактного центру. Подавши до Банку заяву будь-яким із вищезазначених шляхів на збільшення Добового ліміту Держатель погоджується нести відповідальність за всі операції, здійснені з використанням Платіжної Картки Держателя на суми, які перевищують встановлений Банком Добовий ліміт. Добовий ліміт для здійснення операції з використанням ПК можливо змінити лише після активації ПК.

Довідка про систему гарантування вкладів – довідка, розміщена на офіційному сайті Банку за адресоюhttp://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/guarantee_fund.html, що відображає систему та умови гарантування вкладів, у тому числі депозитних вкладів фізичних осіб, а також випадки, коли на вклад не поширюється гарантування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Довірена Особа Клієнта – фізична особа, якій Клієнт довірив виконання операцій по Рахунках за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його Рахунку, з використанням окремої Платіжної Картки (додаткової), емітованої на ім'я цієї особи.

Договір–Договір на відкриття та банківське обслуговування поточного рахунку для виплати пенсій та грошової допомоги, Договір банківського рахунку, Договір про відкриття, обслуговування банківських рахунків в межах Пакету послуг, на підставі якого та відповідної заяви Клієнта, йому надаються банківські послуги відповідного виду чи за певним продуктом, такі як, але не обмежуючись ними, відкриття поточного рахунку та встановлення овердрафту за продуктом «Кредитна картка», Договір про відкриття поточного рахунку, видачу платіжної картки та надання кредиту в межах кредитного ліміту за продуктом «Поточний рахунок «Кредитна картка»», в тому числі для зарплатних проектів; Договір строкового банківського вкладу, розміщеного в рамках відповідного банківського депозитного продукту, невід'ємною частиною яких є Правила та Чинні Тарифи, разом із договорами чи іншими правочинами про внесення змін та доповнень до вищевказаних договорів, що є укладеними та/або будуть укладені. Згідно із умовами Договору Банк не здійснює випуск та обслуговування ПК для здійснення операцій по Рахункам у російський рублях.

Договір на відкриття та банківське обслуговування поточного рахунку для виплати пенсій та грошової допомоги - укладений між Банком та Клієнтом договір банківського рахунку, на підставі якого та відповідної заяви Клієнта, йому надаються банківські послуги щодо зарахування пенсії або соціальної допомоги та обслуговування відповідного банківського рахунку, у тому числі, в межах відповідного Пакету послуг («Олімп» або той, що його замінює).

Договір банківського рахунку ФОП - укладений між Банком та Клієнтом, що є фізичною особою-підприємцем договір банківського рахунку, на підставі якого та відповідної заяви Клієнта, йому надаються банківські послуги щодо обслуговування відповідного банківського рахунку для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі, в межах відповідного Пакету послуг.Додаткова Картка – картка, що випускається додатково до основної Платіжної Картки. Може бути випущена на ім'я Клієнта або його довіреної особи. Операції, проведені з використанням Додаткових Карток, відображаються за Рахунком Клієнта.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – сукупність даних, отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту електронного розрахункового документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала. Для цілей відповідного договору при дистанційному розпорядженні рахунками за допомогою сервісу дистанційного обслуговування “winbank” електронним цифровим підписом визнається Одноразовий цифровий пароль.

Зарплатний рахунок – поточний рахунок Клієнта, що відкритий та/або буде відкритий на ім’я Клієнта в установі Банку для отримання заробітної плати та інших виплат передбачених чинним законодавством України згідно Договору про розрахунково-касове обслуговування з виплати заробітної плати, який укладено між Банком та Організацією-роботодавцем.

Захищена сесія – режим роботи сервісу дистанційного обслуговування “winbank”, що виникає одразу після введення Клієнтом вірного Одноразового цифрового паролю, отриманого за допомогою смс-повідомлення, або згенерованого за допомогою Генератора одноразових цифрових паролів. В межах однієї Захищеної сесії Клієнт може здійснювати не обмежену кількість операцій, що вимагають підтвердження Одноразовим цифровим паролем без додаткового його введення.

Заява про відключення – заява Клієнта про відключення від сервісу дистанційного обслуговування “winbank”.

Ідентифікаційна інформаціяпрізвище, ім'я, по-батькові, номер Договору, номер Картки(-ок), кодове слово, дата народження, домашня адреса та будь-яка інша інформація, яка може вимагатися службою підтримки для здійснення ідентифікації Держателя, а також дані, вказані Клієнтом у Анкеті-Заяві про підключення до сервісу дистанційного обслуговування “winbank”.

Клієнт – фізична особа резидент або нерезидент, яка уклала договір з Банком на надання банківських послуг. В розумінні цього Договору поняття «фізичні особи – нерезиденти» та «фізичні особи – резиденти» мають наступне значення:

фізичні особи-нерезиденти – іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;фізичні особи-резиденти – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

Код верифікації – одноразовий цифровой пароль або код, що складається з символів (літер та/або цифр), і використовується для підтвердження проведення операції із використанням реквізитів Картки, який Банк надає Клієнту у вигляді смс-повідомлення або за допомогою Контактного центру з метою зниження рівня шахрайства та спірних транзакцій.

Контактний центр – служба підтримки Держателя, до якої може звернутися Держатель в будь-який час за телефонами 044 4958890 чи 0800308880 для отримання допомоги при здійсненні операцій з використанням Платіжної Картки/Токену/Безконтактних платежів.

Кредит відкрита Клієнту відновлювальна відклична кредитна лінія, за умовами якої після надання Клієнту одного або декількох Траншів Кредитної лінії за Договором в межах Кредитного ліміту та здійснення Клієнтом погашення в повному обсязі наданої суми відповідного Траншу (Траншів) та нарахованих за користування нею процентів, Клієнт набуває право на повторне отримання такої погашеної суми Траншу в порядку та умовах, визначених Договором.

Кредитний ліміт – сума коштів, що становить максимальну суму Кредиту, в межах якої Клієнт може отримати від Банку кредитні кошти (кредит) за допомогою Платіжної Картки на умовах, встановлених Договором.

Кредитна картка – Платіжна Картка, за якою встановлюється Кредитний ліміт на підставі договору укладеного між Банком та Клієнтом.

Кредитний реєстр – кредитний реєстр Національного банку України, що являє собою інформаційну систему, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз та класифікацію кредитів. 

Логін –унікальний набір символів, що ідентифікує Клієнта у сервісі дистанційного обслуговування “winbank” та є інформацією обмеженого поширення і може бути повідомлений Клієнтом виключно співробітнику Банку. Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про Логін. Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання Логіна несе виключно Клієнт.

Мобільний банкінг – канал дистанційного обслуговування для Клієнтів, що використовують смартфон або планшет на базі Android та iOS.

Мобільний платіжний додаток Google Pay/Apple Pay/ Samsung Pay (далі - Мобільний платіжний додаток) – спеціальний програмний засіб розроблений компанією постачальником Сервісу мобільних платежів (Google, Apple, Samsung), що встановлюється на Мобільний пристрій Клієнта та дозволяє здійснювати операції оплати товарів (послуг) шляхом піднесення Мобільного пристрою Клієнта до Платіжного терміналу з використанням технології бездротового високочастотного зв'язку малого радіусу дії (NFC).

Мобільний пристрій – мобільний пристрій особистого користування, таких як мобільний телефон, смартфон, планшет, смарт-годинник тощо, що відповідає технічним вимогам програмного засобу та працює під операційною системою iOS чи Android, на які дозволяється встановлення додаткових програм, Мобільних платіжних додатків та обладнаний технологією NFC.

Міжнародна Платіжна система (МПС) – платіжна система Visa та/або MasterCard Int. тощо, діяльність якої здійснюється на території двох і більше країн.

Неавторизована трансакція – трансакція, проведена із фізичним використанням електронного платіжного засобу або його реквізитів (номер картки, термін дії та значення СVV-2 коду), участь у проведенні якої Держатель ПК заперечує (згоду на проведення якої Держатель картки не надавав).

Незнижуваний залишок – сума коштів Клієнта на Рахунку у розмірі, визначеному Чинними Тарифами, якою Держатель не може розпоряджатись протягом строку дії Договору з метою забезпечення можливості Банку здійснювати договірне списання в порядку та в розмірі, визначеному Договором, Правилами та Чинними Тарифами.

Неперсоніфікована ПК– спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством України порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується Держателем для здійснення операцій, в межах Витратного ліміту, передбачених чинним законодавством України та Договором без ім’я на картці.

Несанкціонований Овердрафт – заборгованість Держателя перед Банком, яка виникла внаслідок перевищення Витратного ліміту та яка не обумовлена Договором і не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення.

Несанкціонований переказ – рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини ініціатора переказу, який не є платником, відбувається її списання з рахунка неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому суми переказу в готівковій чи майновій формі.

Носії ключової інформації – будь-яка частина матеріального світу, з якого будь-якими засобами і будь-яким чином можна відтворити Логін, Пароль, Одноразовий цифровий пароль.

Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається Банком Клієнту в межах встановленої окремою додатковою угодою до Договору та/або Договору та заяви на встановлення Овердрафту суми (ліміт овердрафту) шляхом забезпечення можливості проведення Клієнтом операцій понад залишок власних коштів Клієнта на Рахунку.

Одноразовий цифровий пароль – пароль одноразової дії, який автоматично доставляється Клієнту від Банку за допомогою смс-повідомлень або генерується Генератором одноразових цифрових паролів RSA SID 800 та використовується Клієнтом для автентифікації та може бути використаний для підтвердження операцій в Winbank. Для цілей використання Мобільних платіжних додатків - комбінація символів у вигляді цифр, що генерується МПС при спробі зареєструвати Картку в Мобільному платіжному додатку та/або підтвердження Держателем картки свого наміру щодо генерації/активації Токену, і яку направляють Держателю картки у вигляді SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Держателя картки, зафіксований в інформаційних системах Банку.

Операційний день – частина робочого дня Банку, протягом якої приймаються від Клієнтів документи на переказ і документи на відкликання та, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється Банком та закріплюється у його внутрішніх нормативних актах. З інформацією щодо тривалості операційного дня Клієнт може ознайомитись в приміщенні Банку або отримати за запитом.

Операційний час – частина Операційного (банківського) дня Банку, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком протягом цього ж операційного дня. Тривалість операційного часу встановлюється Банком та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах. З інформацією щодо тривалості операційного часу Клієнт може ознайомитись в приміщенні Банку або отримати за запитом.

Організація – роботодавець– юридична особа, з якою Банком було укладено договір на розрахунково-касове обслуговування з виплати заробітної плати, та який є чинним на певну дату.

Офіційний сайт Банку – офіційний сайт Банку за електронною адресою www.piraeusbank.ua.

Пакет послуг – перелік послуг Банку, що надаються Клієнту єдиним пакетом (спільно) в рамках одного Договору та обслуговуються за відповідними Тарифами в залежності від обраного Пакету та набору послуг. В окремих випадках Банк надає послуги єдиним пакетом на підставі різних договорів, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку.

Пароль - пароль, відомий лише Клієнту і потрібний для його ідентифікації при здійсненні операцій в сервісі дистанційного обслуговування “winbank”. Створюється Клієнтом після первинного входу в сервіс дистанційного обслуговування “winbank” і надалі змінюється Клієнтом у будь-який час на основі встановлених у сервісі дистанційного обслуговування “winbank” правил створення і терміну дії Паролю. Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про Пароль. Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання Пароля несе виключно Клієнт.

Пасивні операції – інформаційні операції, що дозволяють виконувати перегляд виписки та залишку на рахунках.

Підприємницька діяльність – самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Пільговий період – період, протягом якого нарахування процентів за Овердрафтом/Кредитом здійснюється за процентною ставкою, встановленою Договором та Чинними Тарифами по відповідному продукту, за яким Клієнту встановлюється Овердрафт/Кредит, що є нижчою за стандартну Процентну ставку за відповідним продуктом за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості за Овердрафтом/Кредитом до моменту спливу Пільгового періоду

ПІН код - персональний ідентифікаційний номер - код, відомий лише Держателю Платіжної Картки і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням Платіжної Картки та для проходження процедури автентифікації до каналу телефонний банкінг.

Плата за користування Несанкціонованим Овердрафтом – проценти за користування Несанкціонованим Овердрафтом та/або комісії за обслуговування Несанкціонованого Овердрафту, інші комісії які передбачені Чинними Тарифами.

Платіжна Картка (ПК чи Картка) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством України порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується Держателем для здійснення операцій, в межах Витратного ліміту, передбачених чинним законодавством України та Договором. МПС, в межах якої здійснюється обслуговування Картки є платіжна система Visa.

Платіжний термінал /POS-термінал – електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з Рахунку у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації, та здійснення інших операцій згідно з його функціональними можливостями.

Повідомлення про несанкціонований переказ або Повідомлення про неналежний переказ– усне/письмове повідомлення Банку, з/на рахунок якого були переведені кошти або звернення клієнта, з рахунку якого були переведені кошти про Несанкціонований переказ, або про ініціацію/спробу здійснити Несанкціонований переказ.

Податковий статус Клієнта – інформація щодо реєстрації Клієнта, Уповноваженої особи Клієнта та осіб, на користь яких Клієнт надав Банку доручення на систематичне (два та більше разів) договірне списання коштів з Рахунку, в якості платника податків відповідно до законодавства певної держави із зазначенням реєстраційного номеру платника податків, зокрема, інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA.

Покупки –здійснення Клієнтом оплати вартості товарів безготівковим шляхом з використанням ПК/Токену.

Правила – «Правила комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», що є новою зміненою та доповненою редакцією «Правил відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у національній та іноземних валютах, включаючи рахунки для отримання заробітної плати. Умови користування Платіжною Карткою, порядок надання кредиту, овердрафту, користування системою інтернет-банкінгу «Winbank» та іншими банківськими послугами», а також «Правил відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах. Умови користування Платіжною Карткою», викладені в цьому документі чи інші чинні на відповідну дату Правила, що регулюють порядок відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах; умови користування Платіжною Карткою; порядок надання кредиту, овердрафту, користування системою інтернет-банкінгу “winbank” та іншими банківськими послугами; порядок надання Банком додаткових послуг».

Процентний період – період який починається кожного місяця в день розміщення Депозитного вкладу і закінчується або через 1 календарний місяць на дату, що передує дню розміщення Депозитного вкладу або на дату, що передує дню повернення Депозитного вкладу.

Прострочена заборгованість – заборгованість Клієнта перед Банком за загальною сумою наданого Кредиту, Овердрафту, Несанкціонованого Овердрафту, включаючи заборгованість по сплаті процентів за користування Кредитом, Овердрафтом, Несанкціонованим Овердрафтом, заборгованість по сплаті комісій Банку, яка не погашена Клієнтом у визначений Договором термін її погашення, а також, окрім іншого (щодо встановлення Кредитного ліміту згідно Розділу VI цих Правил), несплата Клієнтом Банку Щомісячного мінімального платежу (одного і більше) чи його частини в строки та в розмірах, встановлені Договором або несплати Кредиту в кінцеву дату Строку кредиту.

Рахунок– поточний рахунок чи поточні рахунки у національній чи іноземній валюті, що відкриті Банком Клієнту згідно Договору та підставі поданих Клієнтом заяв про відкриття рахунку, а також поточний рахунок та/або вкладний (депозитний) рахунок, операції за яким можуть здійснюватися за допомогою платіжних інструментів з використанням спеціальних платіжних засобів, зокрема і платіжних карток.

Рахунок для зберігання Вкладу – поточний рахунок для зберігання коштів та здійснення розрахунково-касових операцій, передбачених Чинними Тарифами, у валюті (валютах), визначених Клієнтом у заяві (заявах) про відкриття рахунку(ів).

Робоче місце системи дистанційного обслуговування «winbank»– будь-який пристрій та програмне забезпечення, з якого або за допомогою якого здійснюється доступ до системи дистанційного обслуговування «winbank».

Розблокування Платіжної картки – відміна ініційованої Клієнтом за допомогою winbank виконаної Банком тимчасової заборони на здійснення за допомогою Платіжної картки операцій, що потребують авторизації Банком відповідно до правил платіжної системи, до якої належить відповідна Платіжна картка.

Розрахунковий документ– розрахунково-касовий (платіжний) документ на паперовому носії, складений відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх положень Банку, що містить доручення та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.

Сервіс мобільних платежів - сервіс розроблений компанією постачальником Google/Apple/Samsung, який дозволяє здійснювати Безконтактні платежі за допомогою Мобільного пристрою з встановленим Мобільним платіжним додатком.

Система інтернет-банкінгу «winbank»– канал обслуговування клієнтів, за допомогою якого можна дистанційно керувати своїми поточними та картковими рахунками, відкривати депозити, погашати кредити, здійснювати платежі, перекази  та інші операції. Система доступна для користування з комп'ютера чи смартфона, що підключені до інтернету.

СМС-інформування – текстові повідомлення/смс-повідомлення, що направляються Банком на номер мобільного телефону Клієнта, за допомогою послуг оператора мобільного зв’язку або за допомогою будь-яких мобільних та/або web додатків (Viber, інших месенджерів, тощо). По тексту Правил може використовуватись назва SMS-інформування, що є тотожним поняттям.

Сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням Платіжної Картки й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки.

Спірні транзакції транзакції, здійснення яких оскаржується Держателем згідно з процедурою, встановленою правилами відповідної МПС.

Стоп-лист/стоп-список – список номерів Платіжної Картки, за якими Банком заборонено проведення операцій. Залежно від правил МПС Стоп-лист може бути електронним чи паперовим.

Строк Кредиту – період часу, визначений Договором, протягом якого Клієнт має право використовувати Кредит у межах Кредитного ліміту та до моменту спливу якого Клієнт зобов’язаний виконати перед Банком Боргові зобов’язання у повному обсязі, у тому числі, період часу на який Строк Кредиту було збільшено у випадку автоматичного його продовження.

Телефонний банкінг – канал дистанційного обслуговування для клієнтів, які використовують телефонний зв'язок (мобільний чи стаціонарний). Обслуговування відбувається співробітниками Контакт Центру Банку.

Токен – унікальний цифровий ідентифікатор, що замінює собою дані Платіжної картки, який генерується за фактом реєстрації Картки в Мобільному платіжному додатку і зберігається в зашифрованому вигляді в захищеному сховищі Мобільного пристрою. Токен генерується, активується та використовується відповідно до правил МПС, надаючи Держателю Картки можливість ініціювати/здійснити визначені МПС та Банком операції, в тому числі, використовуючи технологію NFC. Обов‘язковою умовою активації Токену є Аутентифікація Клієнта та/або підтвердження ним свого наміру щодо такої активації шляхом введення Клієнтом отриманого від Банку у SMS повідомленні Одноразового цифрового паролю або звернення Клієнтом до Контакт центру.

Чинні Тарифи–тарифи, які затверджені уповноваженим органом Банку та діють станом на відповідну дату для відповідного виду послуг чи продукту, що надаються Банком Клієнту. Чинні Тарифи можуть змінюватись Банком час від часу, як це визначено Договором без необхідності отримання окремого погодження (згоди) Клієнта.

Щомісячний мінімальний платіж – сума коштів, яка визначається Банком та Клієнтом кожним окремо, у порядку визначеному Договором та є обов’язковим до сплати у строки, які встановлені Договором.

Чек Платіжного термінала/Банкомата чек, який друкується Платіжним терміналом/Банкоматом та містить інформацію щодо проведеної транзакції згідно з діючим законодавством України та правилами МПС.

3D-Secure – додатковий крок аутентифікації Держателя Картки в процесі здійснення онлайн транзакції який надає додатковий рівень безпеки для онлайн транзакцій з метою зниження рівня шахрайства та спірних транзакцій.

NFC технологія – Near Field Communication–технологія бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (за один дотик), що дає можливість обміну даними між пристроями, насамперед смартфонами та Платіжними терміналами, що підтримують технології Безконтактних платежів.

«CVV2-код»–(3 надруковані цифри на зворотній стороні ПК) розуміється оригінальний набір символів, що відомий лише Клієнту і потрібний для його ідентифікації при здійсненні операцій Клієнтів за допомогою Інтернет-сервісів. Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про CVV2-код. Ризик і відповідальність за несанкціоноване використання CVV2-коду несе Клієнт.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/Закон про податковий контроль іноземних рахунків) - розділ Податкового Кодексу США, спрямований на протидію ухиленню від сплати податків податковими резидентами США.

Winbank це програмно-апаратний комплекс для надання послуг дистанційного обслуговування фізичних осіб (далі - сервіс дистанційного обслуговування), що дає можливість контролювати стан рахунків, ініціювати перекази за такими рахунками, здійснювати інші операції залежно від функціональних можливостей використаного каналу доступу: системи інтернет-банкінгу winbank, телефонного банкінгу, мобільного банкінгу.

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України.
 1. Каталог: i upload
  i upload -> Інформаці я про результати роботи уапа в 2015 році Громадська організація «Українська Антипіратська Асоціація по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми»
  i upload -> Винахід – 2009” Абсолютна номінація
  i upload -> «Винахід – 2010» Абсолютна номінація І місце Винахід: Ракетно-космічна система
  i upload -> Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у закон
  i upload -> Закон україни про права інтелектуальної власності та репутацію Об’єднання європейських футбольних асоціацій
  i upload -> «Винахід – 2011» Абсолютна номінація І місце Винахід: Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30 • Визначення термінів