Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила користування платіжною карткою visa

Скачати 143.54 Kb.

Правила користування платіжною карткою visa
Скачати 143.54 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір143.54 Kb.
ТипПравила
1   2

Заходи безпеки при користуванні Карткою

З метою запобігання несанкціонованому використанню Картки та попередження пов’язаних з цим збитків Клієнт повинен дотримуватися таких правил: 1. при отриманні Картки поставити з її зворотного боку свій підпис;

 2. не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, номер Картки, ПІН-код та пароль, зазначений в Заяві;

 3. пам’ятати номер Картки на випадок звернення щодо блокування Картки відповідно до розділу 6 цих Правил;

 4. не зберігати ПІН-код разом з Карткою, не записувати його на Картці;

 5. не надавати Картку у користування іншим особам;

 6. негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки відповідно до розділу 6 цих Правил, а також про те, що ПІН-код став відомий іншій особі;

 7. докладати максимальних зусиль для належного збереження Картки;

 8. при проведенні касиром операції з використанням Картки тримати її в полі свого зору для контролю дій касира щодо проведення повторних операцій чи інших несанкціонованих дій касира;

 9. підписувати тільки вірно та повністю заповнені чеки ПОС-терміналу;

 10. повернути Картку до Банку після закінчення терміну її дії.

 11. зберігати документи, що підтверджують проведені операції, до моменту їх відображення у місячній виписці про стан картрахунку;

 12. при телефонному зверненні в Банк надавати ідентифікаційну інформацію, визначену в розділі 6 цих Правил;

 13. не піддавати Картку дії електромагнітного випромінювання (не тримати її поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео-/аудіотехнікою тощо), впливу високих температур та агресивних середовищ.
  Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.
  Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
  Температура Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

 1. Втрата, блокування Картки, відновлення користування Карткою
  1. У разі втрати або крадіжки Картки Клієнта необхідно негайно повідомити про цей факт установу банку, яка надала Картку в користування та / або за телефонами:

а) 044 351 79 60 (ВАТ Міжнародний Інвестиційний Банк») в робочі дні з 9-00 до 18-00

б) 044 247 38 38 (ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») у вихідні та святкові дні або в робочі дні з 18-00 до 9-00

У разі звернення за телефоном, вказаним у підпункті а) цього пункту, Клієнт повинен надати ідентифікаційну інформацію: прізвище, імя, побатькові, пароль, назвати тип Картки та останні чотири цифри її номера. В разі звернення за телефоном, вказаним у підпункті б) цього пункту, Клієнт повинен повідомити своє прізвище, ім’я побатькові та повний номер Картки.


  1. При телефонному зверненні Клієнта Картка блокується шляхом її внесення до електроного стоп-листа. Блокування Картки здійснюється в термін до двох годин з моменту телефонного звернення Клієнта та його ідентифікації. Після блокування Картки здійснення операцій з нею, які потребують авторизації, стане неможливим: Банк відмовить у проведенні авторизаційного запиту за карткою.

  2. У разі втрати або крадіжки Картки за кордоном та неможливості зв’язатися за телефонами, вказаними в п. 6.1 цих Правил, Клієнт може звернутися до центру інформаційної підтримки клієнтів відповідної платіжної системи за телефонами:

1-410-581-3836, 1-410-581-9994 (США) – для Карток платіжної системи Visa,

та надати оператору таку ідентифікаційну інформацію: ім’я, прізвище, дату свого народження та адресу проживання, повний номер Картки, назву Банку. Оператор у найкоротший термін перенаправить повідомлення Клієнт до Банку з метою блокування ним Картки.  1. Після отримання інформації від центру інформаційної підтримки клієнтів платіжної системи про втрату/крадіжку Картки Клієнта Банк в термін до двох годин блокує таку Картку шляхом її внесення до електронного стоп-листа.
   Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
   На авторизаційний запит Банк надасть відповідь «відмови» або вказівку «вилучити Картку».

  2. Усне телефонне повідомлення про втрату або крадіжку Картки, надане відповідно до пп 6.1, 6.3 цих Правил, Клієнт повинен підтвердити поданням письмової заяви в термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати усного повідомлення. Письмове підтвердження має надійти на адресу Банку рекомендованим листом або бути подане особисто Клієнтом до установи Банку. У разі ненадходження письмового підтвердження впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження усного повідомлення Банк має право відмінити блокування Картки та не несе відповідальності за операції з використанням втраченої картки Клієнта.

  3. Для попередження можливості використання вкраденої/загубленої Картки без авторизації Клієнт може подати Банку письмову заяву на блокування такої Картки шляхом її внесення до паперового стоп-листа відповідної платіжної системи, вказавши регіон1, в якому можливе несанкціоноване використання Картки. Картку буде внесено до паперового стоп-листа в термін до 18 календарних днів з дати отримання Банком письмової заяви.

Для отримання детальної інформації щодо доцільності блокування Картки шляхом внесення до паперового стоп-листа Клієнт може звернутися до установи Банку.

  1. Банк стягує плату за послуги, пов’язані з блокуванням Картки відповідно до пп. 6.2, 6.4, 6.6 цих Правил та згідно з Тарифами. Підписанням заяви на блокування Картки відповідно до пп. 6.5, 6.6 цих Правил Клієнт дає згоду на оплату цієї послуги згідно з чинними Тарифами. Банк стягне плату шляхом списання коштів з картрахунку (якщо оплату не було здійснено готівкою через касу Банку). Усі витрати, пов’язані з послугою із блокування Картки на підставі заяв, несе Клієнт.

  2. При знаходженні вкраденої чи загубленої Картки, заблокованої відповідно до пп. 6.2, 6.4 цих Правил, відновлення користування нею можливе тільки після її розблокування. Розблокування Картки проводиться Банком на підставі відповідної письмової заяви Клієнта відповідно до діючих тарифів, крім випадків, коли таке розблокування є технічно неможливим (в такому випадку відновлення користування Карткою можливе тільки в разі її заміни). Картку буде вилучено з електронного стоп-листа в термін до одного робочого дня після отримання Банком зазначеної заяви. Відновлення користування Карткою, заблокованою відповідно до п. 6.6 цих Правил, можливе тільки в разі її заміни. Така заміна здійснюється на підставі письмової заяви Клієнта після оплати цієї послуги відповідно до Тарифів та здачі знайденої Картки в Банк.

7. Особливості відкриття та обслуговування карток у рамках зарплатних проектів
7.1. Картки та картрахунок Клієнта набувають статус, встановлений Тарифами для зарплатних карток та картрахунків, на підставі наданих Банку відомостей від організації-роботодавця (далі - організація) у випадку, якщо між організацією та Банком підписаний договір про обслуговування зарплатного проекту .

7.2. Банк зараховує на картрахунок грошові кошти згідно угоди на підставі отриманих від організації відомостей про суми до зарахування.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

7.3. Клієнт може отримати картку через організацію. Документ, що підтверджує отримання картки організацією, вважається підтвердженням факту отримання Картки Клієнтом. При цьому п. 1.1 Правил діє в межах, що не суперечать умовам цього пункту.

7.4. Виписки про стан картрахунку передаються Клієнту через організацію.

7.5. Поновлення Карток здійснюється виключно на підставі відповідної заяви від організації.

7.6. У разі звільнення Клієнта з організації картка та картрахунок втрачають статус, встановлений Тарифами для зарплатних карток та картрахунків, на підставі листа організації. При цьому обслуговування картрахунку та картки проводиться відповідно до умов цього Договору, Правил та Тарифів.


З правилами ознайомлений(а) _________________________ ___________________________

Підпис П.І.Б.1 Перелік регіонів розповсюдження паперових стоп-листів, встановлених міжнародними платіжними системами:

для карток Visa – 1 - США; 2 - країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону; 3 - країни Центральної та Східної Європи, Середнього та Близького Сходу, Африки; 4 – Канада; 5 – країни Європейського союзу;

Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
Країни-члени Європейського Союзу - країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС.
6 – країни Центральної, Південної Америки та Карибського басейну.
Кариби (англ. Caribbean; застаріла назва - Вест-Індія від англ. West Indies, букв. «Західна Індія») - група островів в Атлантичному океані між Північною і Південною Америкою. Належить до Північної Америки.
Півде́нна Аме́рика (ісп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. América do Sul, англ. South America, нід. Zuid-Amerika, фр. Amérique du Sud, гуар. Ñembyamérika, кеч. Urin Awya Yala, Urin Amerika) - материк, розташований в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля.
Стор з1   2


Скачати 143.54 Kb.

 • Втрата, блокування Картки, відновлення користування Карткою
 • 7. Особливості відкриття та обслуговування карток у рамках зарплатних проектів
 • Східної Європи
 • Південної Америки та Карибського басейну