Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила користування платним доступом до мережі Інтернет

Скачати 68.24 Kb.

Правила користування платним доступом до мережі Інтернет
Скачати 68.24 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір68.24 Kb.
  1   2

Затверджую”

Перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

__________________________ О.К. Закусило

“___” _______________ 2008р.


Правила користування платним доступом до мережі Інтернет.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

1. Мережа Інтернет являє собою глобальне об'єднання комп'ютерних мереж і інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Дійсні Правила описують загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, дотримання яких є обов'язковим для всіх користувачів. Дія цих Правил поширюється на порядок використання ресурсів Мережі (тут і далі словом Мережа позначені мережа Інтернет і доступні з неї інші мережі).

Недотримання дійсних Правил користувачем може спричинити тимчасове відключення користувача від послуг мережі Інтернет.
2. Користувач не має права використовувати наданий йому доступ до мережі Інтернет і інші мережі для створення участі в мережевому шумі (спамі). Спам визначається таким чином:


 • розміщення в будь-якій конференції Usenet або іншій конференції, форумі, електронному списку розсилання статей, що не відповідають тематиці даної конференції чи списку розсилання (off-topic), за умови, що ці факти породжують скарги модератора телеконференції, власника форуму (списку розсилання) і т.д.;

 • розміщення в будь-якій конференції Usenet чи іншої конференції, чи форумі електронному списку розсилання будь-якої реклами, крім випадків, коли реклама явно дозволена правилами такої конференції, чи форуму списку розсилання;

 • розміщення в будь-якій конференції Usenet або іншій конференції, форумі, електронному списку розсилання статті, що містить прикладені файли, крім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами такої конференції, форуму, списку розсилання, або таке розміщення було попередньо погоджено з власниками чи адміністраторами такої конференції, форуму, списку розсилання;

 • масове, попередньо неузгоджене з одержувачами розсилання електронних листів (mass mailing).
  Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
  Тут і далі під масовим розсиланням мається на увазі як розсилання багатьом одержувачам, так і багаторазове розсилання одному одержувачу; під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ і інших подібних засобів особистого обміну інформацією.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


 • неузгоджене з одержувачем розсилання електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі й образливі вирази і пропозиції;

 • розсилання інформації одержувачам, що висловили раніше явне небажання одержувати цю інформацію;

 • використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) в якості контактних координат при здійсненні кожного з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі Інтернет або інших мереж були зроблені ці дії;

 • використання неіснуючих зворотних адрес електронної пошти при відправленні повідомлення електронною поштою, у конференції, форуми та інші ресурси мережі Інтернет (наприклад, гостьові книги), крім випадків, коли одержувачі листів або власники (адміністратори) таких конференцій та форумів дозволяють (не забороняють) анонімність відправника, або дійсні адреси фігурують у тексті повідомлення.

3. Крім перерахованого вище, власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може установити для цього ресурсу власні правила його використання.

Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками чи адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

Користувач зобов'язаний дотримуватись правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.


4. Значна частина ресурсів Мережі не вимагає ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Однак у ряді випадків від користувача потрібно отримати інформацію, що ідентифікує його і використовувані їм засоби доступу до Мережі. При цьому користувачу забороняється:

 • використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. У той же час користувач повинний ужити заходів по запобіганню використання ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити безпеку паролів і інших кодів авторизованого доступу);

 • фальсифікація своєї IP-адреси, а також адрес, використовуваних в інших мережевих протоколах, при передачі даних у Мережу;
  Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.


 • використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних листів;

 • підробка будь-якого поля заголовка електронного повідомлення.

5. При роботі в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережних ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв'язку з цим користувач повинний ужити належних заходів до такого настроювання своїх ресурсів, яке б перешкоджало несумлінному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.

Прикладами потенційно проблемного настроювання мережевих ресурсів є:


 • відкритий ретранслятор електронної пошти (SMTP-relay);

 • загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);

 • засоби, що дозволяють третім особам неавторизовано сховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери і т.п.);

 • загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж;

 • електронні списки розсилання з недостатньою авторизацією підписки або без можливості її скасування.

6. Користувач не має права здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет або інших мереж, проводити чи брати участь у проведенні мережевих атак і мережевого злому, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться на прохання власника або адміністратора цього ресурсу з метою перевірки стійкості ресурсу до мережевих атак. Ці дії визначаються в такий спосіб: • використання проти комп'ютерів або обладнання мережі Інтернет і інших мереж засобів, спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі, що не належить користувачу;

 • використання проти комп'ютерів або обладнання мережі Інтернет і інших мереж засобів, що дозволяють нелегально одержувати доступ, у тому числі привілейований, на такому комп'ютері або обладнанні, а також наступне використання такого доступу, знищення і модифікація
  1   2


Скачати 68.24 Kb.

 • Правила користування платним доступом до мережі Інтернет