Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила користування системами централізованого водопостачання на території Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області Визначення термінів та скорочень

Правила користування системами централізованого водопостачання на території Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області Визначення термінів та скорочень
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПравила
  1   2

 

Правила 
користування системами централізованого водопостачання на території Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

 Визначення термінів та скорочень

 Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об'єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об'єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території санітарних зон і/або за їх межами.

Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).

 Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

 Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання (далі - Виробник).

 Внутрішньобудинкові системи водопостачання– мережі водопроводу, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

За́сіб о́бліку - прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики.

Запі́рна армату́ра (рос. запорная арматура, англ. valving fittings, valve accessories, stop valves; нім. Absperrarmatur f, Verschlussarmatur f) - пристрої для керування потоками матеріалів (природних газів, нафти тощо) в трубопроводах, котлах, агрегатах, резервуарах та інших технічних апаратах.

 Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров'я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

Зворо́тний кла́пан (англ. check valve, clack valve, non-return valve, one-way valve) - спрямівний гідроапарат (пневмоапарат), призначений для перепускання робочого середовища тільки в одному напрямку та запирання у зворотному напрямку.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.Водовід - трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела  водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

 Водопровід – сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.

Водогі́н або водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.Вузол обліку – комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

Вулична розподільна мережа – водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Розподі́льна мере́жа - мережа від ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита до розподільних пристроїв та щитків.Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

Державні Правила користування - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2008 за № 936/15627.

Договірний обсяг - обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу (юридичні особи, фізичні особи-підприємці та інші особи здійснюють підприємницьку діяльність на території селищної ради відповідно до договору, який щорічно укладається з Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання.

Замовник послуг з централізованого водопостачання (далі – Замовник)- споживач або юридична чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об'єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Засіб обліку  - прилад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з  водопостачання, який має нормовані метрологічні  характеристики.

Зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.

 Локальний водопровід  - сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водопостачання і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

Місце приймання – передачі послуги  - місце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

Нераціональне використання питної води - використання питної води понад встановлені нормативи.

Об’єкти водоспоживання  - об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди та інші споруди.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).Охорона водопровідних мереж і споруд - комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних мереж і споруд.

Правила технічної експлуатації - Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання - можливість водопровідного вводу пропустити розрахункову кількість води при заданому режимі за певний час.

Режим відпущення (одержання) питної води - гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Розрахунковий період - період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання.

Самовільне водоспоживання - користування питною водою з комунального водопроводу без дозволу Виробника.

Самовільне приєднання до систем водопостачання - приєднання до мереж централізованого комунального водопостачання, здійснене без письмового дозволу Виробника.

Споживач - юридична або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об'єкти водоспоживання, системи водопостачання, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання.

  Субспоживач - суб'єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі через мережі Споживача.Технічні умови (далі – ТУ)   - комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання.

Інженерне забезпечення- елемент бойового забезпечення військ, комплекс заходів, що організуються і здійснюються з метою створення своїм підрозділам необхідних умов для своєчасного і прихованого їх висування в район бойових дій, розгортання і маневру, підвищення захищеності особового складу, озброєння і військової техніки від усіх засобів ураження, а також для збільшення ефективності завдання противнику втрат в живій силі і техніці і утруднення його дій на місцевості.Транзитна лінія (магістраль) водопровідної мережі - трубопровід, який призначений для транспортування транзитом води у віддалені для водопостачання райони, і на якому немає попутних підключень та відгалужень.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання на території Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Водний кодекс України - кодифікований закон України. Кодекс введено в дію з дня опублікування - 13 червня 1995 року - згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року N 214/95-ВР.

2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69.

 1.2. Правила запроваджують порядок користування питною водою з комунального водопроводу на території Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

 1.3. Ці Правила є обов'язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого комунального водопостачання.

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання. Питна вода подається цілодобово або за графіком затвердженим органом місцевого самоврядування.

Якість питної води повинна відповідати чинному державному стандартові. 

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі та\або оперативному віданні. Інші водопровідні об'єкти, що не перебувають на баланс та\або оперативному віданні Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

 1.6. На приєднання Споживачів до комунальних мереж водопостачання Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем.

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

 

1.7. Приєднання об'єктів до комунальних мереж водопостачання може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання.

 1.8. Водопровідні вводи комунального житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі магістральні й розподільчі мережі централізованого водопостачання, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс або оперативне відання Виробнику в технічно справному стані разом з відповідною документацією для подальшої експлуатації.

Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Артезіанська свердловина - бурова свердловина, яку пробурено для експлуатації підземних вод, причому вода якої піднімається від водоносного горизонту під природним тиском.

Держа́вні будіве́льні но́рми (ДБН; рос. СНиП) - нормативно-правові акти, затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

 1.9. За стан водопровідних та транзитних мереж, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

1.10. Тарифи на послуги з водопостачання розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між Виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

 1.11. Кожному Споживачу який веде підприємницьку діяльність на території Кирилівської селищної ради, встановлюється договірний обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання на наступний рік до 15 жовтня щорічно.

Договірний обсяг є невід'ємною частиною договору на постачання питної води. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов'язково виконані.

 1.12. На планове збільшення обсягів води Споживач зобов'язаний одержати письмове погодження Виробника.

1.13. Виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

1.14. Споживач зобов'язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в приміщеннях;

Фортифікаційне обладнання (застаріла назва інженерне обладнання) - є одним із елементів і важливих завдань інженерного забезпечення військ і розглядається завжди в комплексі заходів бойового забезпечення військ.

утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність  відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

 2. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

 2.1. Відносини у сфері користування послугами з централізованого водопостачання здійснюються на договірних засадах відповідно до статті 19 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання» та Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Виробник має право укладати договір із Споживачами на постачання питної води.

 2.2. Для укладення договору Споживачі надають Виробнику такі документи:

   2.2.1.   заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання (для суб'єктів господарювання);

   2.2.2.   опитувальний лист для укладення договору на постачання питної води через приєднані мережі згідно з формою, розробленою Виробником(для суб'єктів господарювання);

   2.2.3.   технічні умови на водопостачання об’єктів будівництва або реконструкції (для суб'єктів господарювання);

   2.2.4.   розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію (для суб'єктів господарювання);

   2.2.5.   акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до комунального водопроводу(для суб'єктів господарювання та фізичних осіб);

  2.2.6.   акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;

 2.2.7.   нормативні розрахунки водоспоживання (для суб'єктів господарювання);

 2.2.8.  копії установчих документів (статут\положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків) (для суб'єктів господарювання);

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

   2.2.9.  копію паспорта, ідентифікаційного коду – для фізичних осіб;

 2.2.10.  документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання (для суб'єктів господарювання та фізичних осіб);

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

 2.2.11.  містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – для будівельних майданчиків (для суб'єктів господарювання);

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

 2.2.12. акт обстеження водопровідних мереж та вузла обліку(для суб'єктів господарювання та фізичних осіб);;

 2.2.13. копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі\власності(для суб'єктів господарювання та фізичних осіб);

 2.3. Субспоживачі для укладення договору з Виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних мереж на користування послугами з водопостачання через його мережі.

 2.4. Споживачі, що мають жилі будинки або їх частину на праві приватної власності, для укладення договору надають Виробнику такі документи:

 2.4.1.

Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

  документ, що підтверджує право власності на жилий будинок (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);

 2.4.2.  документ на земельну ділянку, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі (державний акт на право власності, користуваня земельною ділянкою, договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо);

Дарува́ння - дія, в результаті якої майно безоплатно переходить із власності однієї особи у власність іншої особи.

До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)

 2.4.3.  копію паспорта власника будинку та осіб – мешканців будинку, які мають право на отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Із собою власник повинен мати оригінал паспорта;

 2.4.4.  оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власнику житлового будинку;

 2.4.5.  довідку про склад сім’ї (форма № 3) або заяву з визначенням кількості мешканців;

   2.4.6.  оригінал та копію паспорта або свідоцтва про повірку засобу обліку, за наявності на об’єкті водокористування встановленого засобу обліку;

  2.4.7.  оригінал та копію посвідчення мешканців будинку на право отримувати пільги по сплаті за комунальні послуги;

 2.4.8.  копію свідоцтва про народження дітей, що проживають в будинку та користуються пільгами згідно з чинним законодавством;

Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.

Народження - з точки зору фізіології, це процес, характерний для живородних тварин (в тому числі людини), в результаті якого потомство виходить з тіла його матері та починає окреме від неї існування. В такому ж сенсі термін «народження» інколи використовується і для яйцеживородних, але не для яйцекладиних тварин.

 2.4.9.  копії ідентифікаційних кодів осіб, які користуються пільгами по сплаті за комунальні послуги;

2.4.10. довірена особа власника – оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності на право укладати договори від імені власника приватного будинку, ідентифікаційний код та паспорт довіреної особи).

 

 2.5. Виробник надає Споживачу два примірника проекту договору розробленого згідно чинного законодавства України, який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені законодавством строки. 2.6. Виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання, засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виробника та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.

Оцінка раціонального споживання питної води здійснюється за допомогою затверджених нормативних розрахунків водоспоживання. Всі Споживачі - суб'єкти господарювання, зобов’язані мати вказані розрахунки, їх перевищення вважається нераціональним використанням питної води.

 2.7. Виробник має право, якщо вважатиме за необхідне, вимагати, у разі наявності технічної можливості, підключення Субспоживача до комунального водопроводу, встановлення засобу обліку води і укладання з Виробником договору на постачання питної води через приєднані мережі.

Якщо підключення Субспоживача до комунального водопроводу є неможливим, підключення здійснюється до внутрішніх мереж Споживача при наявності його згоди та за погодженням з Виробником.

При цьому встановлення засобів обліку у Субспоживача та укладення договору з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі є обов’язковим.

  3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО КОМУНАЛЬНОГОКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
  1   2