Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила надання та отримання телекомунікаційних послуг редакція 5

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг редакція 5
Сторінка6/11
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.93 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7. Права та обов’язки споживачів50. Крім перелічених у частині І цих правил споживачі послуг міжміського і міжнародного телефонного зв’язку мають такі права:

 • змінювати перелік послуг міжміського та міжнародного зв’язку у порядку встановленому цими Правилами та договором

 • обмежувати доступ до окремих видів послуг із свого кінцевого обладнання, на підставі письмової заяви в межах технічних можливостей оператора шляхом скорочення переліку послуг або встановлення паролю для набору міжміського "8" ("0") або міжнародного "8" –"10" ("00") префіксів.

 • контролювати на договірних засадах обсяг спожитих послуг міжміського та міжнародного зв’язку із свого кінцевого обладнання за наявності технічної можливості оператора

51. Абонент зобов’язаний контролювати роботу власного кінцевого обладнання, яке без його відома може самостійно встановлювати з’єднання (модем, факсимільний апарат, тощо) та оплачувати отримані послуги у повному обсязі.

52. Споживачі зобов’язані дотримуватись правил (порядку) користування універсальними таксофонами та обладнанням переговорних пунктів.8. Порядок розрахунків за послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку


53. Послуги міжнародного і міжміського телефонного зв'язку сплачуються за тарифами, встановленими у порядку, визначеному законодавством.

54. Перелік національних та міжнародних тарифних зон і віднесених до них країн визначається НКРЗ.


Міжнародні тарифні зони визначаються по відстані від столиці України.

55. Вартість послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку залежить від тарифу, тривалості послуги, приведеної до числа повних одиниць тарифікації, та наданих додаткових платних послуг.

56. Оператор міжміського і міжнародного телефонного зв’язку повинен організувати розрахунки із споживачами за надані послуги та забезпечити їх достовірність.

57. Оператор міжміського і міжнародного телефонного зв’язку може передати всі або частину функцій по розрахунках іншому оператору телекомунікацій на договірних умовах. Відповідальність за достовірність розрахунків із споживачами несе оператор міжміського і міжнародного телефонного зв’язку, який надає ці послуги. Не може бути передана іншому оператору телекомунікацій функція розгляду звернень споживачів.58. Оператори місцевої телефонної мережі зобов’язані надавати операторам міжміського і міжнародного телефонного зв’язку дані про абонентів, потрібні для ведення розрахунків (крім випадків коли всі розрахунки за надані споживачу послуги веде оператор місцевого зв’язку на підставі відповідних договорів), а також взаємодіяти в процесах розгляду скарг та роботі по стягненню боргів. Умови надання картотечних даних про абонентів визначаються договором між оператором місцевої мережі і оператором міжміського і міжнародного зв’язку.

59. Оператори телекомунікацій мають право на договірній основі обмінюватися інформацією про боржників з метою попередження зростання дебіторської заборгованості.

60. Абоненти-юридичні особи зобов’язані оперативно повідомляти оператора міжміського і міжнародного телефонного зв’язку про зміни в своїх реквізитах, необхідних для здійснення розрахунків за отримані послуги, зокрема:


 • назву і форму власності;

 • поштову адресу для надання рахунків;

 • платіжні та податкові реквізити;

 • телефон, посаду і прізвище особи відповідальної за розрахунки.

61. Розрахунки за послуги, надані абонентам, підключеним до відомчих телефонних мереж, проводяться з юридичними особами - власниками цих мереж.

62. Кожному абоненту – юридичній чи фізичній особі – оператор міжміського і міжнародного телефонного зв’язку присвоює єдиний ідентифікаційний код і відкриває під цим кодом особовий рахунок, на якому проводяться розрахунки за всі надані абоненту послуги оператора телекомунікацій. Особові рахунки відкриваються у відповідності з укладеними договорами.

63. При проведенні розрахунків з абонентами за надані послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку оператори телекомунікацій можуть застосовувати як квитанційну (з попереднім направленням на адресу абонентів рахунків), так і безквитанційну (без надсилання рахунків) форми розрахунків.

64. Розрахунки за надані послуги міжміського і міжнародного телефонного зв’язку можуть здійснюватись за попередньою оплатою або в кредит.

65. При розрахунках за попередньою оплату споживач вносить необхідну суму коштів на свій особовий рахунок до початку отримання послуги. Надання послуги припиняється в той момент, коли внесена на особовий рахунку споживача сума вичерпується.

66. При розрахунках в кредит споживач протягом розрахункового періоду користується послугами оператора в кредит і оплачує їх після отримання рахунку за надані послуги.

67. Розрахунковий період по наданих послугах оператор міжміського та міжнародного зв'язку встановлює самостійно, при цьому тривалість одного розрахункового періоду як правило становить один календарний місяць.

Для абонентів – фізичних осіб з незначними сумами нарахувань за послуги за розрахунковий період, оператор має право збільшити розрахунковий період до двох або трьох місяців шляхом встановлення певної мінімальної суми виставлення.

68. На загальну суму вартості послуг міжміського та міжнародного зв’язку за розрахунковий період, отриманих в кредит, оператор має право нараховувати плату за кредит у вигляді відсотку, встановленого нормативно-правовими актами. Споживач, користуючись вказаними послугами в кредит, має право в ході розрахункового періоду внести авансовий платіж. В цьому випадку плата за кредит нараховується тільки на суму нарахувань, що перевищує суму авансу.

69. Після закінчення розрахункового періоду виконується перерахунок, виходячи з вартості фактично наданих послуг. Залишок авансу переноситься на наступний розрахунковий період. Якщо аванс не було внесено або сума авансу виявилася меншою від нарахованої за період, нараховується додаткова плата за кредит на суму неоплачених авансом послуг.

70. Якщо споживач порушує договірні умови щодо оплати послуг, наданих в кредит, оператор має право закрити йому кредит на послуги, залишивши можливість користування цими послугами за попередньою оплатою, якщо у оператора телекомунікацій є така форма надання послуг.

71. Оператор телекомунікацій не менше одного разу на місяць, крім випадків, коли суми нарахувань за послуги за місяць незначні, надає абоненту інформацію про належну суму платежу за отримані послуги.

При застосуванні квитанційної форми розрахунків у рахунку за послуги, який направляється абонентові, зазначаються такі дані:


 • номер (номери) телефону абонента (для фізичних осіб);

 • особовий рахунок, назва (для юридичних осіб), адреса абонента;

 • розрахунковий період;

 • дата відправлення рахунку;

 • термін оплати;

 • телефон для довідок;

 • сума залишку на початок періоду;

 • отримана оплата;

 • нові нарахування;

 • сума залишку на кінець періоду;

 • сума до оплати;

 • податок на додану вартість (ПДВ).

72. Крім того, для юридичних осіб безпосередньо в рахунку або в додатку до нього по кожному телефону, на який надавались послуги, зазначаються дані про кількість наданих послуг та суму належної плати за них, для фізичних осіб – напрямок, дата та вартість кожної розмови.

73. При наявності у абонента – фізичної особи – більше одного телефону нарахування за послуги, надані на кожний з цих телефонів, можуть виставлятись окремим рахунком або зазначатись окремо в додатку до рахунку.

74. За наявності технічної можливості оператори можуть надавати за заявою абонента платну інформацію про телефонні розмови, які відбулися, із зазначенням номерів телефонів, що викликались, дати, часу, тривалості, напрямку, та вартості кожної розмови (без ПДВ). Плата за надання такої інформації справляється за тарифами, затвердженими оператором.

75. Будь яка інформація про телефонні розмови (послуги) надається операторами абонентам, з телефонів яких велися розмови, їх законним представникам та в інших випадках, передбачених законодавством.

76. Оплата послуг здійснюється зручним для абонента способом: готівкою, перерахуванням з розрахункового рахунку, платіжною карткою та іншими діючими в країні способами оплати.

77. Оплата телекомунікаційних послуг провадиться в національній валюті України. У випадку, якщо тариф встановлено в іноземній валюті, розмір оплати в гривнях визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день надання послуги.

78. Оплата за телефонні розмови та інші послуги міжміського та міжнародного зв’язку, вноситься абонентом у десятиденний термін після одержання рахунка, але не пізніше терміну, визначеного у договорі з оператором.

79. У разі застосування системи оплати без надсилання рахунків за місцем проживання абонента або ненадходження рахунку до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, абонент повинен звернутися в службу розрахунків або в пункт приймання оплати для одержання рахунку і сплати належної суми в термін зазначений у договорі.

80. Оплату міжміських і міжнародних телефонних розмов з квартирних телефонів індивідуального та колективного користування, а також з телефонів підприємств і установ, організацій (у тому числі готелів, гуртожитків та лікувально-оздоровчих закладів) здійснюють фізичні та юридичні особи, з якими укладено договір користування місцевим телефонним зв’язком. Зазначені особи оплачують всі послуги, надані з їх телефонів.

81. Для споживачів, які фінансуються з державного (місцевого) бюджету, бюджетне фінансування повинно бути підтверджене довідкою фінансового органу про повне фінансування споживача за рахунок бюджетних коштів.

82. У разі затримки оплати за надані послуги понад визначений цими Правилами та договором термін, оператор телекомунікацій може вживати до абонентів такі заходи:

- нараховувати пеню;

- зателефонувавши абоненту, вимагати сплатити борг за надані послуги;

- попереджувати про можливість призупинення надання послуг;

- встановлювати ліміт заборгованості;

- призупиняти надання послуг;

- направляти претензії (до юридичних осіб);

- розривати договори на користування послугами;

- подавати позови до суду.

83. У разі неоплати абонентом отриманих послуг понад обумовлений договором термін, оператор надсилає абоненту письмове попередження із зазначенням кінцевого терміну оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні терміну оператор не отримав підтвердження про оплату, він має право призупинити надання послуг міжміського та міжнародного зв’язку.

Призупинення надання послуг здійснюється на підставі списків абонентів за підписом уповноваженої особи оператора, що проводить розрахунки за надані послуги. По кожному абоненту в списку зазначаються :


 • назва юридичної особи (прізвище абонента – фізичної особи);

 • сума боргу;

 • дата відправлення попередження;

 • номери телефонів, з яких призупиняється надання послуг .

Сума заборгованості, за яку оператор телекомунікацій має право призупинити надання послуг, визначається оператором.

84. Після погашення боргу абонентом, надання послуг якому було призупинено, оператор телекомунікацій протягом 2-х діб (за винятком вихідних та святкових днів) після надходження документу оплати, відновлює надання послуг.

Для прискорення відновлення надання послуг абонент має право особисто повідомити службу розрахунків про проведену оплату. При цьому абонент повинен вказати місце оплати, дату, суму і номер розрахункового документу (квитанції, чеку).

85. Якщо протягом місяця після зазначеного у попередженні терміну підтвердження про погашення заборгованостi не надійшло, оператор в односторонньому порядку має право припинити дiю договору, про що письмово повідомляє абонента протягом 10 днів після прийняття рішення.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • 8. Порядок розрахунків за послуги міжміського та міжнародного телефонного звязку
 • 54. Перелік національних та міжнародних тарифних зон і віднесених до них країн визначається НКРЗ.