Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила надання та отримання телекомунікаційних послуг редакція 5

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг редакція 5
Сторінка9/11
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.93 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Права та обов'язки абонента

26. Абонент має право: 1. користуватись послугами рухомого (мобільного) зв'язку відповідно до цих Правил, договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку і з урахуванням можливостей свого кінцевого обладнання;

 2. вимагати повернення сплаченої абонентної плати за період, протягом якого абонент не мав можливості користуватись послугами рухомого (мобільного) зв'язку внаслідок пошкоджень мережі рухомого (мобільного) зв'язку згідно з частиною І цих Правил;

27. Абонент зобов'язаний:

 1. негайно повідомляти оператора телекомунікацій про втрату чи крадіжку його кінцевого обладнання, SIM-карти, тощо;

 2. письмово повідомляти оператора телекомунікацій про зміни своїх фактичних даних, раніше повідомлених оператору телекомунікацій при укладенні договору (зміна прізвища, адреси проживання, платіжних реквізитів та ін.) у 5 ти денний термін з дати виникнення таких змін;

- дотримуватися інструкції з використання кінцевого обладнання;

- при втраті, крадіжці або інших випадках вибуття з володіння абонента кінцевого обладнання або SIM-карти абонент несе зобов'язання по оплаті наданих оператором послуг рухомого (мобільного) зв'язку, пов'язаних з використанням цієї абонентської станції або SIM-карти до моменту подачі оператору рухомого (мобільного) зв'язку письмової заяви про припинення обслуговування цієї абонентської станції або SIM-карти;5. Порядок розрахунків за послуги рухомого (мобільного) зв'язку


28. Оператор рухомого (мобільного) зв'язку встановлює тарифи на кожну послугу окремо або визначає тарифні плани, що відповідають заздалегідь визначеному (фіксованому) набору послуг.

29. Тривалість з'єднання, що тарифікується, відраховується з моменту визначення відповіді сторони, яку викликають, і закінчується з моменту визначення технічними засобами зв'язку оператора рухомого (мобільного) зв'язку відбою з'єднання однієї із сторін.

До абонентських пристроїв, сигнал відповіді яких прирівнюється до відповіді сторони, що викликається, відносяться:


 1. модем чи факсимільний апарат, що працюють у режимі автоматичного прийому інформації;

 2. кінцеве обладнання з автовідповідачем;

 3. кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера;

 4. будь-яке інше кінцеве обладнання, що забезпечує (чи імітує) можливість обміну інформацією без фізичного втручання сторони, що викликається.

 5. голосова поштова скринька оператора.

30. При наданні додаткових послуг рухомого (мобільного) зв'язку (очікування вхідного виклику, переадресація виклику, конференц-зв'язок та інше) кожна з цих послуг тарифікується оператором окремо.

31. Оплата послуг рухомого (мобільного) зв'язку здійснюється за тарифами, що діють на момент надання послуги.

32. Оператор рухомого (мобільного) зв’язку, веде розрахунки з абонентами самостійно або із залученням третіх осіб. Форма і порядок розрахунків за надані послуги рухомого (мобільного) зв'язку визначаються договором.

33. Розрахунки за послуги роумінгу здійснюються абонентом з тим оператором рухомого (мобільного) зв'язку, з яким у нього укладений договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку, або з третьою особою, уповноваженою цим оператором на здійснення розрахунків.

34. Розрахунковий період по наданих послугах оператор рухомого (мобільного) зв'язку встановлює самостійно, при цьому максимальна тривалість одного розрахункового періоду не може бути більшою одного календарного місяця, за виключенням послуг міжнародного роумінгу, по яких розрахунковий період не може перевищувати трьох календарних місяців. У випадку встановлення оператором єдиного розрахункового періоду для всіх послуг рухомого (мобільного) зв'язку вартість послуг міжнародного роумінгу може бути включена в кожний із розрахункових періодів, наступних за періодом фактичного надання таких послуг, але не пізніше трьох розрахункових періодів після їх надання.

35. Для оплати послуг рухомого (мобільного) зв'язку абоненту виставляється рахунок, що містить: 1. найменування, місцезнаходження і платіжні реквізити оператора рухомого (мобільного) зв'язку;

 2. розрахунковий період;

 3. номер особового рахунка абонента;

 4. види наданих послуг;

 5. суму до оплати за кожним видом послуг та/або кожному абонентському номеру;

 6. загальну суму, що виставляється до оплати;

 7. суму залишку на особовому рахунку;

 8. дату виставляння рахунку;

 9. термін оплати рахунку;

 10. інші відомості, які оператор рухомого (мобільного) зв'язку вважає за необхідне зазначити.

36. За письмовою вимогою абонента або уповноваженого ним представника може бути додатково надана (з урахуванням технічної можливості) деталізація рахунку по всіх видах послуг із зазначенням дати і часу всіх з'єднань, що відбулися, їхньої тривалості, абонентських номерів, що брали участь у з'єднанні.

37. Платежі за послуги рухомого (мобільного) зв'язку здійснюються шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. Оплата послуг здійснюється як авансом, так і шляхом оплати фактично наданих у розрахунковому періоді послуг, що визначається договором про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку.

При оплаті послуг авансом здійснюється внесення певних грошових сум на особовий рахунок абонента з наступним зняттям з цього рахунку оператором рухомого зв'язку сум в оплату за надані абоненту послуги. Особовий рахунок відкривається для абонента в системі розрахунків оператора рухомого (мобільного) зв'язку .

При оплаті за фактично надані в розрахунковому періоді послуги оплата здійснюється протягом певного періоду часу, який визначається оператором телекомунікацій самостійно і не може бути меншим ніж 10 днів з дати виставлення рахунку.

Оплата послуг рухомого (мобільного) зв'язку може здійснюватись за допомогою платіжних карток, при наявності такої можливості в оператора рухомого (мобільного) зв'язку.


РОЗДІЛ ІV
ПРАВИЛА

НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ’ЯЗКУ
1. Основні положення
1. Цей розділ Правил разом з частиною І визначає порядок і умови надання та отримання послуг телеграфного зв’язку, права і обов'язки оператора телекомунікацій та підприємства, які на договірній основі надають послуги телеграфного зв’язку, і споживачів послуг телеграфного зв'язку та регулює відносини між ними.

2. Послуги телеграфного зв’язку надаються оператором телекомунікацій, який надає ці послуги, та підприємством, з яким оператором укладено договори про надання цих послуг (далі - оператори, підприємства).

3. Дія цих Правил поширюється на операторів, підприємства, які згідно з законодавством надають послуги телеграфного зв'язку , на юридичних та фізичних осіб-споживачів цих послуг.
2. Види послуг телеграфного зв’язку
Основні послуги телеграфного зв'язку
4. Оператор, підприємство надають споживачам такі основні послуги телеграфного зв'язку:

- приймання, передавання та доставка телеграм;

- абонентське телеграфування через національну мережу абонентського телеграфування (далі - АТ);

- абонентське телеграфування через об'єднану мережу національного і міжнародного абонентського телеграфування (далі - АТ/Телекс);

- надання телеграфних каналів в користування;

- передавання газетних шпальт.

Інструкції з технології надання цих послуг розробляються і затверджуються ЦОВЗ.

5. Послуги мережі АТ/Телекс призначені для забезпечення безпосереднім документальним зв'язком державних і приватних підприємств, установ, організацій. Абонентам мережі АТ/Телекс надається можливість:

а) ведення прямих переговорів і передавання інформації між підприємствами та організаціями, а також між абонентами, які підключені до мережі АТ/Телекс цілодобово;

б) ведення прямих переговорів особами, які перебувають у відрядженнях, з переговорних пунктів, розташованих на телеграфах, поштамтах або у відділеннях зв'язку (пункти колективного користування);

в) обміну телеграмами з місцевим телеграфом.

Для тарифікації (визначення вартості) з’єднань на мережі АТ/Телекс застосовуються такі одиниці обліку тривалості:

- в межах України – 5 секунд;

- для міжнародних з’єднань, включаючи СНД, – 1 секунда.

Підключення до мережі АТ/Телекс здійснюється за договором між оператором і споживачем.

6. Телеграфні канали надаються у тимчасове користування на умовах договору між оператором і споживачем. Пріоритетом у наданні цієї послуги користуються органи державної влади. Порядок надання каналів в користування визначається окремими правилами.

7. Передавання газетних шпальт каналами зв'язку до пунктів децентралізованого друку газет проводиться операторами на рівних умовах за договорами з видавництвами і редакціями незалежно від форм власності.

8. Телеграми поділяються на внутрішні та міжнародні.

Усі телеграми, залежно від шляху їх проходження через телеграфні підприємства, поділяються на:

а) вихідні - ті, що прийняті від відправників оператором або підприємством;

б) транзитні - ті, що проходять через технічні засоби оператора транзитом;

в) вхідні - ті, що доставляються адресатам оператором або підприємством .

9. Телеграми внутрішні поділяються на:

а) міжміські - ті, що приймаються оператором або підприємством в одному населеному пункті, а доставляються в інший населений пункт України;

б) місцеві - ті, що приймаються та доставляються в межах одного населеного пункту.
Категорії та види телеграм
Категорії телеграм
10. За категоріями внутрішні телеграми поділяються на:

ПОЗА КАТЕГОРІЄЮ, ПОЗАЧЕРГОВА, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА, УРЯДОВА, ТЕРМІНОВА, ЗВИЧАЙНА.

Позначка про категорію ставиться в телеграмі перед адресою.

11. До телеграм ПОЗА КАТЕГОРІЄЮ належать телеграми з позначкою ЕФІР, МОБІЛІЗАЦІЙНА, СТРІЛА, ЗЛІТ, ФАКЕЛ, КОРДОН, ТУМАН, КАШТАН, СИГНАЛ.

Право подавання та порядок оброблення цих телеграм визначаються спеціальними інструкціями.

12. До телеграм ПОЗАЧЕРГОВА належать телеграми з позначками:

а) АВАРІЯ - з повідомленнями про надзвичайні події (катастрофи, аварії на повітряному, морському та річковому транспорті, на залізниці та автотранспорті, на промислових підприємствах) та інші надзвичайні ситуації, а також оперативні службові телеграми оператора про стан засобів зв'язку;

право подавання телеграм з позначкою АВАРІЯ надається посадовим особам відповідних міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

б) ШТОРМ, АВІА - з повідомленнями про небезпечні гідрометеорологічні та екстремальні природні явища;

право подавання, порядок оброблення і оплати рахунків за телеграми ШТОРМ та АВІА визначаються спеціальною інструкцією.

13. Телеграми категорії ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА та УРЯДОВА приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб згідно з додатком № 1.

14. До категорії ТЕРМІНОВА належать:

а) телеграми, що обробляються в стислі терміни і оплачуються за більш високим тарифом;

б) телеграми з позначкою МЕТЕО (право подавання, адресування, порядок оброблення і оплата вартості таких телеграм визначаються спеціальною інструкцією);

в) телеграми міжміських телефонних станцій, що мають позначку ТЕРМІНОВА РОЗМОВА.

15. До звичайних належать телеграми, що не мають позначки про категорію.


Види телеграм
16. За видами телеграми поділяються на:

а) з повідомленням про вручення;

б) з оплаченою відповіддю;

в) із замовленим відправником терміном доставки;

г) з доставкою на художньому бланку;

д) “Засвідчена”;

е) схемна телеграма;

є) з доставкою “Поштою рекомендована”;

ж) криптограми та криптограми на перфострічці (криптограми та криптограми на перфострічці обробляються згідно із спеціальними інструкціями);

з) службові оператора та ЦОВЗ.


Додаткові послуги
17. Оператори, підприємства надають такі додаткові послуги:

а) за усними заявами:

1) видачу відправникам засвідчених копій відправлених телеграм;

2) запит про вручення телеграми адресатові в пункті призначення;

3) анулювання поданої відправником телеграми до її передавання каналами зв'язку;

4) запит на повторення раніше одержаної адресатом телеграми, за винятком телеграм з позначкою “Засвідчена”, з оплаченою відповіддю та з повідомленням про вручення;

5) пред'явлення оригіналів розписок на вручені телеграми для уточнення необхідних відомостей.

б) за письмовими заявами:

1) досилання та доставку телеграм на іншу адресу, зазначену адресатом;

2) доставку телеграм, адресованих “До запитання” за місцем проживання адресата;

3) доставку телеграм в абонентські скриньки;

4) зберігання телеграм, одержаних на ім'я адресата “До запитання”, протягом двох місяців;

5) видачу відправникам і адресатам потрібних їм довідок про подані телеграми, в тому числі довідок про адреси відправників телеграм, з оплатою за рахунок заявника.

Оператори, підприємства надають й інші послуги, які не суперечать цим Правилам надання та отримання послуг телеграфного зв’язку і можуть бути якісно виконані.


3. Порядок надання послуг телеграфного зв’язку
Приймання внутрішніх телеграм
Мова телеграм

Крім положень щодо застосування мов у сфері надання телекомунікаційних послуг, викладених в Частині 1 цих Правил, при наданні/отриманні послуг телеграфного зв’язку слід керуватися наступним:

18. Телеграми можуть бути написані загальноприйнятою або умовною мовою (кодом).

19. Написаними загальноприйнятою мовою вважаються телеграми, подані українською мовою або мовами інших національностей, а також телеграми, що мають зображені літерами і цифрами заводські чи торгові знаки та марки, телеграми із статистичними та іншими зведеннями, які складаються тільки з груп цифр.

20. Написаними умовною мовою з використанням цифр, знаків, літер кирилиці або латинської абетки вважаються телеграми, подані умовними позначками або словами, що мають умовне значення, зрозуміле тільки сторонам, між якими є відповідна домовленість.

Закодоване слово не може мати більше п'яти знаків.

У телеграмах з позначкою МЕТЕО закодовані слова та групи цифр можуть мати не більше десяти знаків.

21. Міжнародні телеграми, написані кодом, приймаються тільки категорії УРЯДОВА та службові.


Порядок складання та адресування телеграм
22. Телеграма повинна бути написана чорнильною або кульковою ручкою або надрукована відправником на друкарській машинці, комп`ютері без викреслювань та виправлень у такій послідовності:

1) позначка про категорію телеграми (УРЯДОВА, ТЕРМІНОВА тощо);

2) позначка про вид телеграми (“Вручити...”, “Повідомлення телеграфом” тощо);

3) назва пункту призначення (із зазначенням номера відділення зв'язку, якщо телеграму адресовано у місто; із зазначенням району та області, якщо телеграму адресовано у сільську місцевість);

4) повна адреса;

5) прізвище адресата (у телеграмах, адресованих у сільську місцевість, крім прізвища адресата, необхідно зазначати також його ім`я та по батькові);

6) текст телеграми;

7) підпис відправника (за бажанням відправника);

8) у нижній частині телеграфного бланку зазначаються повна адреса, номер відділення зв'язку і найменування відправника.

Замість своєї адреси відправник може зазначити “До запитання” або поставити позначку “Проїздом” та своє прізвище.

Всі зазначені у нижній частині бланку відомості, що стосуються адреси відправника, в рахунок слів не включаються, каналами зв'язку не передаються і відправником не оплачуються.

23. Кількість слів у телеграмі не може перевищувати трьохсот.

У разі перевищення допустимої кількості слів відправник ділить текст на довільні (умовні) частини і подає на телеграф кілька телеграм, кожна з яких має окремий номер.

У кожній телеграмі перед адресою зазначається номер відповідної частини тексту (частина 1, 2, ..., N).

В останній телеграмі зазначається “Частина остання... (номер останньої частини)”.

Наприклад: “Частина 1 - Львів...”.

“Частина остання 5 - Львів ...”.

24. Адреса телеграми повинна містити всі необхідні дані, що забезпечують доставку її адресатові.

Номери будинків і квартир можна писати літерами або цифрами. Номери будинків, корпусів, квартир розділяються словами “будинок” або “буд”, “корпус” або “кор”, “квартира” або “кв”.

Назви номерних вулиць або підприємств передаються літерами. Слова “проїзд”, “проспект”, “квартал”, “провулок” мають бути написані повністю.

25. Телеграми можна адресувати “До запитання”, на номер абонентської скриньки, на номер військової частини, на номер абонентської установки та телексу, на номер квартирного телефону і телефаксу.

26. У телеграмі, адресованій на номер телефону або телефаксу, необхідно також зазначати повну адресу абонента.

Телеграми “До запитання” приймаються тільки на адреси приватних осіб із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові.

Не дозволяється приймати телеграми “До запитання” на адреси військових частин та установ, на які покладено виконання покарань.

У телеграмах, адресованих у міста, на номер абонентської скриньки, на номер військової частини, “До запитання”, обов'язково зазначається пункт призначення та номер міського відділення зв'язку.

27. У разі коли адресат повинен дати відповідь, але не знає адреси відправника, дозволяється замість адреси зазначати: “Відправникові телеграми від ... (дата) НР ...(номер)”. При цьому адресата необхідно попередити, що його телеграма може бути не доставлена, якщо в пункті подання одержаної ним телеграми відправник не зазначив своєї адреси.

Наприклад: ФАСТІВ КИЇВСЬКОЇ ВІДПРАВНИКОВІ

ТЕЛЕГРАМИ ВІД 10 ЛИПНЯ НР 19.

28. У телеграмах підприємствам, установам або організаціям замість детальної адреси і повної назви адресата можна використовувати їх умовні чи скорочені позначення, які реєструються оператором або підприємством.

У цьому разі адреса зазначається в такій послідовності:

1) пункт призначення, номер міського відділення зв'язку, умовна або скорочена адреса, присвоєна адресату та зареєстрована ним у відділенні зв'язку, з яким укладено договір доставки телеграм, посада або прізвище адресата.

Умовна адреса повинна складатися з одного легкого для читання слова не більш як із 6 літер, скорочена адреса - з одного слова не більш як із 15 літер, з обов'язковим зазначенням номера міського відділення зв'язку, з яким укладено договір доставки телеграм.

Наприклад: ДНІПРОПЕТРОВСЬК 5 ОРІОН

КИЇВ 110 ПРОМТЕХМОНТАЖ.

Не допускається вживання умовних і скорочених адрес, що складаються з власних назв (назви міст, інших населених пунктів, річок тощо).

Про реєстрацію умовних або скорочених адрес підприємства, установи та організації сповіщають своїх кореспондентів;

2) пункт призначення, номер абонентської установки, умовна або скорочена адреса (за бажанням), прізвище адресата.

Наприклад: КИЇВ АТ/ТХ 361162 МЕЗОН МИХАЙЛЕНКУ ;

3) номер телексу, прізвище адресата, пункт призначення.

Наприклад: TLX200745 DUBOIS PARIS ;

4) номер схеми (літерами).

Наприклад: СХЕМА ДЕСЯТЬ .

29. У телеграмі на адресу судна, що перебуває в плаванні, необхідно зазначити місто та номер міського відділення зв'язку, де розташоване пароплавство або управління флоту, якому належить судно, або порт приписки і назву судна.

Наприклад: ОДЕСА 35 ТЕПЛОХІД ЗІРКА КАЮТА 28 МОРОЗЕНКУ.

У телеграмі на адресу пасажира річкового судна необхідно зазначати назву міста (пристань), де має бути вручена телеграма, назву судна та його рейс і прізвище адресата.

Наприклад: КАНІВ ПРИСТАНЬ ТЕПЛОХІД ШЕВЧЕНКО

РЕЙС КИЇВ-ОДЕСА КАЮТА 5 ПЕТРЕНКУ.

30. Телеграма на одну адресу може бути адресована одній або кільком особам.

31. Телеграму з однаковим текстом і адресуванням у декілька пунктів і на декілька адрес відправник подає на телеграф у такій кількості примірників, яка відповідає кількості адрес (одержувачів телеграм).

У таких телеграмах, крім перелічених пунктів і адрес, що розміщуються в тексті, зазначається окремо на кожному примірнику тільки той пункт призначення і адреса, за якою необхідно доставити телеграму.

32. Телеграми з однаковим текстом і адресуванням у декілька пунктів і на декілька адрес можуть бути будь-яких категорій і видів.

Позначка про категорію і вид телеграми ставиться перед найменуванням пункту призначення.

33. Знаки, в тому числі розділові, в телеграмах можна подавати як відповідними позначками, так і словами, повністю або скорочено (за бажанням відправника):

. крапка крп

: двокрапка або знак ділення двкрп

' апостроф

( ліва дужка джк

) права дужка джк

- тире або знак віднімання

плюс


? знак питання

= знак рівності

/ дріб або знак ділення.

У групах цифр крапка, кома, двокрапка, тире, плюс подаються відповідними позначками.

Зазначені нижче знаки в телеграмах пишуться тільки словами:

№ - номер або нр

! - знак оклику

% - відсоток.

34. Телеграми, що надсилаються окремими громадянами на адреси підприємств, установ та організацій, приймаються із зазначенням прізвища відправника.

35. Телеграфні звернення громадян на адресу державних органів, а також на адресу підприємств, установ та організацій, від яких передбачається отримати відповідь, приймаються із зазначенням прізвища, імені та по батькові відправника, а також його адреси, місця роботи або навчання.

36. Перелік обмежень, встановлених на приймання телеграм, наведено в додатку № 2 до цього розділу Правил.
Оформлення телеграм підприємств, установ та організацій

у рахунок внесеного авансу
37. У телеграмах підприємств, установ та організацій (крім установ банку) зазначається прізвище відправника. В нижній (безоплатній) частині телеграма підписується із зазначенням посади особи, яка її підписала, зареєстрованої умовної або скороченої адреси чи повної назви підприємства, установи, організації і засвідчується печаткою.

38. У телеграмах підприємств, установ та організацій з однаковим текстом, адресованих у декілька пунктів або на декілька адрес, підписується тільки оригінал. На інших примірниках підпис може бути відтворений на друкарській машинці або іншим способом і засвідчений підписом відповідальної особи цього підприємства, установи чи організації і печаткою.

39. У телеграмах, підписаних керівниками декількох підприємств, установ або організацій, кожен підпис засвідчується відповідною печаткою.

40. Телеграми від підприємств, установ та організацій приймаються за окремими списками, що складаються у двох примірниках.

Перший примірник списку, в якому зазначається загальна вартість прийнятих телеграм, після заповнення у ньому всіх граф повертається відправникові як документ про суму коштів, що підлягає списанню з авансового рахунка. Термін повернення списків узгоджується з відправником.
Організація приймання телеграм
41. У прийнятих телеграмах підраховується кількість слів, за якою визначається їх вартість і здійснюється контроль за точністю передавання тексту.

42. До кількості слів, за які справляється плата, включаються позначки про категорію і вид телеграми, адреса, у тому числі номер міського відділення зв'язку, всі слова тексту з розділовими знаками і підпис.

43. За надані послуги з відправника, крім плати за кількість слів, справляється телеграфний збір згідно із затвердженим у встановленому порядку тарифом.

44. Розрахунок за телеграми провадиться:

- готівкою;

- у рахунок внесеного авансу;

- талонами оплаченої відповіді;

- у кредит, якщо телеграму прийнято по телефону;

- розрахунковими чеками установ банків.

45. Якщо розрахунок за телеграми здійснюється готівкою, виписується розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій.

46. Внутрішні термінові телеграми приймаються до обласних центрів, Сімферополя (Автономна Республіка Крим), до міст республіканського та обласного підпорядкування, районних центрів і доставляються із 8-ї до 21-ї години.
Приймання телеграм мережею АТ/Телекс
47. Мережею АТ/Телекс передаються і приймаються телеграми усіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою "Засвідчена", з доставкою на художніх бланках та з оплаченою відповіддю. Зазначені телеграми передаються через оператора.

48. Номер, за яким встановлюється абонентський зв'язок, має відповідати номеру абонентської установки.

49. У заголовку телеграм, що передаються мережею АТ/Телекс зазначається місце подання, номер абонентської установки і через дріб порядковий номер телеграми, кількість слів, число і через дріб місяць та час подання.

Наприклад: КИЇВ 132131/15 26 10/5 1223 =.

Тарифікація телеграм, які передаються на місцевий телеграф, здійснюється послівно.
Приймання телеграм по телефону в кредит
50. З квартирних телефонів, а також з будь-яких телефонів у сільській місцевості телеграми приймаються у кредит з наступною оплатою їх вартості.

По телефону приймаються телеграми всіх категорій і видів, за винятком телеграм з позначкою “Засвідчена” та міжнародних.

51. Телеграми підприємств, установ та організацій приймаються по телефону за попередньою домовленістю.
Приймання міжнародних телеграм
52. Міжнародні телеграми приймаються операторами, підприємствами, телеграфами інших відомств, а також з абонентських установок.

53. Підприємства, установи, організації можуть передавати міжнародні телеграми через мережу АТ/Телекс.

54. Анулювання міжнародної телеграми, якщо її ще не передано оператором, підприємством можливе на прохання відправника за наявності посвідчення особи.

55. Оброблення міжнародних телеграм здійснюється згідно з Інструкцією про порядок оброблення міжнародних телеграм, яка розробляється і затверджується ЦОВЗ.

Оператори, підприємства, які надають послуги міжнародного телеграфного зв’язку, керуються зазначеною Інструкцією, цими Правилами і рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку.

56. Міжнародна телеграма складається у такій послідовності: службовий заголовок, адреса, текст, підпис. Службовий заголовок складається працівниками зв'язку.

57. Особливі послуги надаються додатково за бажанням відправника.

58. Платні службові позначки зазначаються в телеграмі перед адресою повністю або скорочено.

59. У міжнародній телеграфній службі загального користування встановлено такі категорії телеграм і відповідні до них позначки:

Телеграми, що підлягають обов'язковому прийманню:

SVH - телеграми, що стосуються безпеки людського життя;

ETATPRIORITE або ETAT - урядові телеграми;

OBS - метеорологічні телеграми;

RCT - телеграми, що стосуються осіб, на яких поширюється дія Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни.

Телеграми з наданням особливих послуг:

URGENT - термінове передавання і доставка;

TFx - телеграма із замовленням на доставку телефоном;

TLXx - телеграма із замовленням на доставку телексом;

FAXx - телеграма із замовленням на доставку факсимільним зв'язком;

LX,LXDEUIL - телеграми на бланку “люкс”;

LT, LTF - телеграми-листи (звичайні та урядові);

POSTFIN - поштові фінансові телеграми.

Не приймаються міжнародні телеграми, на які встановлено обмеження згідно з Інструкцією про порядок оброблення міжнародних телеграм.

60. Право подання міжнародних урядових телеграм згідно із статтею 26 Міжнародної конвенції електрозв'язку (Найробі,1982р.) має Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри, Голова Конституційного Суду України, головнокомандуючі сухопутними, морськими та повітряними силами України, дипломатичні і консульські представники іноземних держав.

Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни - одна з найвищих державних посад України. Голова Верховної Ради України здійснює керівництво Верховною Радою України, він обирається народними депутатами, попередньо запропонованим на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими фракціями чи народними депутатами.
Конституційний Суд України Конституці́йний Суд Украї́ни - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

61. Урядові телеграми дипломатичних і консульських представництв іноземних держав повинні засвідчуватися печаткою посольства, а також підписом відправника.

62. Відправник урядової телеграми сам визначає, чи має його телеграма користуватися пріоритетом у передаванні. У цьому разі перед адресою ставиться службова позначка ETATPRIORITE, за яку справляється плата. В урядових телеграмах без пріоритету ставиться платна позначка ЕТАТ.

Відповіді на урядові телеграми також вважаються урядовими телеграмами.

Право подання телеграми у відповідь як урядової надається адресату по пред'явленні одержаної ним вхідної урядової телеграми.

63. Право подання телеграм з позначкою OBS надано метеорологічним службам, центрам та станціям. У таких телеграмах допускається тільки позначка OBS, яка ставиться перед адресою.
Телеграми, що стосуються осіб, на яких поширюється дія

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. (RCT)
64. До цих телеграм належать:

телеграми, відправка яких дозволена військовополоненим, цивільним інтернованим особам чи їх представникам (довіреним, комітетам з питань інтернованих), визнаними товариствами допомоги, які допомагають жертвам війни, а також телеграми, що надсилаються на їх адресу;

телеграми, що стосуються військовополонених, цивільних інтернованих осіб та осіб з обмеженою свободою, а також телеграми, у яких повідомляється про смерть військовослужбовців або цивільних осіб внаслідок воєнних дій, а також ті, що надсилаються національними довідковими бюро і Центральним довідковим агентством, делегатами цих бюро і агентств.

65. Відомості, що передаються в таких телеграмах, повинні скріплюватися печаткою табору (підписом коменданта) чи печаткою бюро, агентства, делегації або товариства, які їх надсилають.

66. Службова позначка в таких телеграмах ставиться перед адресою.
Надання особливих послуг
Телеграми з терміновим передаванням і доставкою (URGENT)
67. У термінових телеграмах перед адресою ставиться службова позначка URGENT. Термінова телеграма передається через канали зв'язку і доставляється адресатові у контрольні терміни, встановлені для внутрішніх термінових телеграм.
Телеграми з доставкою по телефону (TFx)
68. У телеграмах, які мають бути передані по телефону, перед адресою ставиться службова позначка TFx (де х - номер телефону адресата).
Телеграми з доставкою по телексу (TLXx)
69. У телеграмах з доставкою по телексу перед адресою ставиться службова позначка TLXx (де х - номер телексу адресата).
Телеграми з доставкою по факсимільному зв'язку (FAXx)
70. У телеграмах з доставкою по факсимільному зв'язку перед адресою ставиться службова позначка FAXx (де х -номер факсимільної установки).
Телеграми-листи (LT або LTF)
71. Телеграми-листи (LT, LTF) приймаються від підприємств, установ, організацій та від громадян.

72. На прохання відправника телеграма може доставлятися на художніх бланках “люкс”.

Ця послуга надається за домовленістю з адміністраціями зв'язку відповідних держав. Додаткова плата за використання художнього бланка не включається до міжнародних розрахунків.

73. У телеграмах “люкс”, які подаються у зв'язку з будь-якими сімейними, святковими подіями, перед адресою ставиться службова позначка LX.

На телеграмах, які подаються у зв'язку з трауром, перед адресою ставиться службова позначка LXDEUIL.
Складання міжнародних телеграм
74. Міжнародна телеграма може бути написана відправником латинськими літерами будь-якою мовою.

75. У телеграмі, написаній відправником українською мовою літерами кириличної абетки, для написання тексту латинськими літерами необхідно користуватися поданою нижче таблицею.Таблиця міжалфавітних відповідників


п/п

Українські літери

Латинські літериА

AБ

BВ

VГ

H, gh – для відтворення групи приголосних –з гҐ

GД

DЕ

EЄ

JeЖ

ZhЗ

ZІ

IЇ

JiЙ

JК

KЛ

LМ

MН

NО

OП

PР

RС

SТ

TУ

UФ

FХ

XЦ

CЧ

ChШ

ShЩ

SchЮ

JuЯ

JaЬ76. У текстах міжнародних телеграм застосовуються такі ж розділові знаки, що і для внутрішніх телеграм.

Римські цифри у телеграмах не використовуються, а у разі потреби передаються арабськими цифрами.
77. Для міжнародних телеграм встановлено спеціальні бланки.

78. Адреса в міжнародній телеграмі подається відправником у такій послідовності:

- позначка про категорію або вид телеграми;

- найменування адресата (в називному відмінку);

- місце проживання адресата (вулиця, номер будинку, номер квартири);

-найменування пункту і країни призначення. Написання країни призначення повинно відповідати вимогам Інструкції про порядок оброблення міжнародних телеграм.

79. Телеграми на адресу громадян України, які працюють за кордоном, а також на морські судна, що перебувають за кордоном, пишуться латинськими літерами, адресуються безпосередньо в ту країну, де перебуває адресат, і оплачуються за тарифом країни призначення.

80. Підпис на міжнародних телеграмах необов'язковий.

81. Міжнародні телеграми підприємств, установ і організацій подаються за підписом їх керівників або уповноважених осіб і засвідчуються печаткою. Назва установи і прізвище особи, яка підписала телеграму, передається за бажанням відправника. У телеграмі обов`язково зазначається посада і ставиться власноручний підпис відправника.

82. Адреса повинна містити всі відомості, необхідні для вручення телеграми адресату без будь-яких додаткових довідок. Телеграми з неповною адресою приймаються на ризик відправника. Виняток становлять телеграми з позначками SVH (які стосуються безпеки людського життя) та А (службова телеграма). У таких телеграмах зазначати найменування адресата не обов`язково.

83. Адреса може бути повною, зареєстрованою, адреса-телекс, адреса-факсиміле, телефонною, “До запитання на пошті”, “До запитання на телеграфі”, “Поштова скринька”.

Повна адреса включає найменування адресата, назву вулиці, номер будинку, пункт призначення, назву країни.

Зареєстрована адреса - повний текст якої замінюється одним звичайним або одним скороченим словом.

Адреса-телекс (TLXx, де х - номер телексу адресата).

Адреса-факсиміле (FAXx, де х - номер факсимільної установки).

Телефонна адреса (TFx, де х - номер телефону адресата).

Адреса “До запитання на пошті” (Poste restante).

Адреса “До запитання на телеграфі” (Telegraphe restante).

Адреса “Поштова скринька”.

84. Міжнародні телеграми “До запитання на пошті” та “До запитання на телеграфі” зберігаються на підприємстві зв'язку протягом 30 днів.

Якщо такі телеграми не запитано у визначений термін, до пункту подання надсилається службове повідомлення, на розписці проставляється відповідна відмітка, а телеграма здається в архів.

85. Якщо особа проживає за адресою іншої особи, в телеграмах використовується позначка CARE OF або CHEZ.

86. У телеграмах, адресованих до Китаю, прізвище адресата та його місце знаходження може подаватися з використанням китайської фонетичної абетки або групи з чотирьох цифр чи трьох літер латинської абетки.

87. Адреса в телеграмі на морське судно повинна містити позначення судна, позивний сигнал судна, найменування берегової станції і країни.

Для позначення морських суден застосовуються такі скорочення:

SS або S/S - загальна назва морських суден;

MT або M/T - риболовний траулер;

MS або M/S - теплохід;

MV або M/V - теплохід;

PL або P/L - пасажирський лайнер;

TB або T/B - буксирне судно;

RS або R/S - науково-дослідне судно.

Наприклад: OLEKSANDR IVANENKO M/S ODESA OLGC

NEAPOL ITALIE ,

де OLEKSANDR IVANENKO - ім'я, прізвище адресата;

M/S - скорочене позначення теплохода, ODESA - назва теплохода;

OLGC - позивний теплохода, NEAPOL ITALIE - пункт призначення (берегова станція і країна).
Підрахунок слів у міжнародних телеграмах
88. Все, що відправник написав у телеграмі для передавання адресатові, включається до кількості слів, які підлягають оплаті.

У міжнародних телеграмах підраховується кількість фактичних і тарифних слів.

За одне фактичне слово вважають будь-яке слово або групу знаків, написаних окремо.

89. Одним тарифним словом вважається кожне слово, кожна група позначень, що складається з цифр і літер, а також змішана група, що складається із знаків, цифр і літер, яка має не більш як 10 літер, знаків або цифр. Якщо в групах позначень налічується більш як 10 літер (знаків або цифр), слова повинні оплачуватися за тарифом - одне оплачуване слово на кожні 10 знаків та додатково одне оплачуване слово за кожне перевищення 10 знаків.

Наприклад: SILSKOHOSPODARSKYJ (група складається з 18 літер) - 1 фактичне слово або 2 тарифних слова;

ABC/174/HD/14832608:3-575 (група складається з 25 літер, цифр і знаків)-1 фактичне слово або 3 тарифних слова.

90. Якщо кількість тарифних слів збігається з кількістю фактичних слів, кількість слів зазначається в заголовку як ціле число.

91. У міжнародних телеграмах не може бути більше чотирьохсот (400) слів.

92. У кінцевих пунктах вихідні міжнародні телеграми і розписки на вхідні міжнародні телеграми зберігаються протягом строку позивної давності, визначеної законом.

93. Копії міжнародних телеграм можуть бути видані тільки відправникові або адресатові по пред'явленні посвідчення згідно з цими Правилами.

94. Телеграми іноземних представництв (посольств, торгпредставництв), адресовані в пункти, розташовані на території України, приймаються мовами держав, до яких вони адресовані, літерами латинської абетки. Такі телеграми передаються до Києва з позначкою “Вручити Міжбюро” (Міжнародному бюро). Позначка “Вручити Міжбюро” проставляється в заголовку після часу подання телеграми.

Телеграми для доставки до пунктів, розташованих на території України, повинні надходити тільки із Міжнародного бюро Києва.

95. Претензії щодо невручення, уповільнення доставки або перекручення тексту міжнародних телеграм приймаються від заявників протягом чотирьох місяців від дня подання телеграми.

Якщо по закінченні місяця з дня одержання заяви на незадовільне оброблення міжнародної телеграми немає можливості дати остаточну відповідь, заявнику надсилається проміжна відповідь. У разі неодержання відповіді від адміністрації зв'язку зарубіжної країни протягом чотирьох місяців, заявнику повертається плата, претензія-скарга вважається розглянутою, а заявнику надсилається остаточна відповідь.


Особливості приймання та оброблення телеграм до країн СНД
96. Приймання та оброблення телеграм до країн СНД здійснюється у порядку, встановленому цими Правилами для внутрішніх телеграм, з урахуванням положень, визначених документами, які затверджується рішенням органу регіональної співдружності країн СНД в галузі зв’язку.

97. Перелік категорій та видів телеграм, які допускаються в телеграфному обміні між країнами СНД, Литовською Республікою і Естонською Республікою визначаються на підставі двосторонніх договорів.


Приймання та оформлення внутрішніх телеграм різних видів
Телеграми з повідомленням про вручення
98. Телеграми з повідомленням про вручення приймаються до всіх населених пунктів України. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка “Повідомлення телеграфом”.

Телеграми з повідомленням про вручення можуть мати будь-яку категорію і вид, передбачені цими Правилами.


99. Не приймаються телеграми з повідомленням про вручення, адресовані на станції залізниць, на адресу пасажирів і членів екіпажів морських та річкових суден, на номери абонентських та поштових скриньок, до військових частин, готелів, лікарень, гуртожитків, оздоровчих та спортивних таборів, санаторіїв, баз відпочинку.

Якщо повідомлення про вручення не надійшло протягом 24 годин з моменту прийняття телеграми (для телеграм, адресованих у сільську місцевість, - протягом 48 годин), до місця призначення телеграми надсилається службовий телеграфний запит на ім'я керівника підприємства.

100. Службові запити на телеграми з повідомленням про вручення, адресовані “До запитання”, надсилаються на вимогу відправника і за його рахунок.
Телеграми з оплаченою відповіддю
101. За телеграму “З оплаченою відповіддю” відправник вносить довільну плату. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка “Відповідь ...” і далі зазначається словами сума у копійках, наприклад: “Відповідь п`ятдесят ... ” (далі - адреса і текст телеграми).

Адресат одержує разом з телеграмою документ (талон), який посвідчує внесену відправником суму готівки на оплату відповіді.

Відправників телеграм “З оплаченою відповіддю” слід інформувати, що одержання відповіді на телеграму не залежить від оператора, підприємства, що надає послуги телеграфного зв’язку, оскільки вимога щодо відповіді адресата не належить до його функцій.

102. Талони на оплачену відповідь приймаються оператором, підприємством в рахунок оплати за телеграми будь-яких категорій і видів.

Талони на оплачену відповідь дійсні протягом одного місяця з дня їх видачі.

103. Талонами на оплачену відповідь можуть бути оплачені одна або декілька телеграм за умови одночасного їх подання. Одна телеграма може бути оплачена декількома талонами.

Якщо вартість телеграми перевищує суму оплаченої відповіді, відправник відповіді повинен внести суму готівкою.

Якщо сума оплаченої відповіді більша за вартість відправленої телеграми (телеграм), залишок коштів відправникові не повертається.


Телеграми із замовленими відправниками термінами доставки
104. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка “Вручити ...” із зазначенням числа і місяця вручення.

Наприклад: ВРУЧИТИ ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ЧЕРВНЯ (ВРУЧИТИ 25/6).

Телеграми з позначкою “Вручити ...” приймаються до пунктів, які мають телеграфний зв'язок, не менше ніж за добу до зазначеного терміну доставки.
Телеграми з доставкою на художніх бланках
105. За бажанням відправника приймаються телеграми з доставкою адресатам на художніх бланках. Такі телеграми можуть бути різних видів, звичайні і термінові.

Телеграми, які доставляються адресатам на художніх бланках, приймаються оператором, підприємством. Адресувати такі телеграми можна до будь-якого населеного пункту.

Телеграми з доставкою на художніх бланках не приймаються на адреси залізничних станцій, морських суден та телеграфи інших відомств.

106. Крім телеграфного збору і тарифної плати, відправник додатково оплачує вартість художнього бланка.


Телеграми з позначкою “Засвідчена”
107. Оператор, підприємство можуть засвідчити будь-який факт, про який повідомляється в телеграмі, підпис відправника або доручення, яке пересилається телеграмою. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка “Засвідчена”.

Відправник має пред'явити офіційну довідку або посвідчення, де засвідчується факт, про який повідомляється в телеграмі. Довідки і посвідчення можуть бути видані адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, міліцією та іншими відповідними установами із зазначенням дати видачі і повинні засвідчуватися печаткою відповідної установи.

108. Видані з цією метою довідки і посвідчення дійсні протягом 15 діб з дня їх видачі і залишаються у оператора, підприємства.

У разі коли документи залишити не можна (довідка, свідоцтво про одруження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження тощо), телеграфіст записує дані документа в нижній частині телеграми (ким, де, коли і за яким номером виданий).

109. Якщо відправниками доручень на укладення угод, які потребують нотаріального посвідчення, є окремі громадяни, доручення мають бути засвідчені нотаріально.

Доручення громадян на одержання заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторами і винахідниками, пенсій, стипендій, грошових сум з установ банків і на одержання кореспонденції може бути засвідчене також організацією, де довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційним управлінням, до якого належить будинок, де він проживає, адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, де він перебуває на лікуванні.

110. Після засвідчувального напису нотаріуса або підпису керівника підприємства, установи чи організації оператор, підприємство робить свій напис, яким підтверджує засвідчувальні написи.

Підтверджувальний напис скріплюється підписом представника керівництва оператора або підприємства, а в разі його відсутності - підписом чергового телеграфіста.

111. Засвідчені телеграми, що подаються підприємствами, установами та організаціями, оформляються відповідно до встановленого порядку і мають бути підписані керівниками цих підприємств, установ та організацій або особами, що їх заміщають, а в окремих випадках - головними бухгалтерами із зазначенням повної назви посади, прізвища і скріплюються печаткою підприємства, установи, організації.

Засвідчувальні і підтверджувальні написи є невід'ємною складовою таких телеграм, оплачуються і передаються каналами зв'язку.

112. Не приймаються телеграми з позначкою “Засвідчена” по телефону, по абонентському зв'язку, листоношами, а також на відомчих телеграфах.
Схемні телеграми
113. Телеграми з однаковим текстом і за одним підписом, які передаються одночасно до різних пунктів за заздалегідь сформованою і зареєстрованою схемою, називаються схемними телеграмами.

Кількість пунктів у схемі не обмежується. Право подання схемних телеграм надається підприємствам, установам та організаціям.

114. Заяви на передавання телеграм за схемами приймаються:

а) структурним підрозділом оператора в м. Київ, визначеним ЦОВЗ, яке передає телеграми до всіх телеграфних пунктів України;

б) відповідними структурними представництвами оператора в Автономній Республіці Крим та обласних центрах, які передають телеграми відповідно в межах Автономної Республіки Крим та областей.

Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).

115. Підприємства, установи та організації можуть передавати схемні телеграми оператору не раніше ніж через 15 діб після подання заяви про встановлення схеми. Кількість схем для одного відправника не обмежується.

116. Оператор приймає тільки оригінал схемної телеграми.

117. У схемних телеграмах відправник замість адреси зазначає словами тільки назву схеми (наприклад: СХЕМА ЧОТИРИ).

118. Оператор може змінити або доповнити схему на підставі письмової заяви відправника за 15 діб до подання чергової схемної телеграми. Зміни та доповнення до схем вносяться в тому ж порядку, що і їх встановлення.

Відправник схемної телеграми може збільшувати або зменшувати кількість адресатів.

Усі зміни в адресуванні телеграми зазначаються відправником після назви схеми і входять у підрахунок слів.

Схемні телеграми оплачуються згідно з кількістю слів та кількістю адресатів.


Телеграми з позначкою “Поштою рекомендована”
119. Телеграми, адресовані до пунктів, які не мають засобів телеграфного зв’язку, приймаються із зазначенням способу доставки – “Поштою рекомендована”. При цьому працівники оператора або підприємства, повинні проінформувати відправника щодо особливостей передавання і доставки таких телеграм.
Службові телеграми ЦОВЗ
120. Службові телеграми поділяються на експлуатаційно-технічні (з питань обробки телеграфних відправлень і забезпечення безперервної роботи засобів зв'язку) та адміністративно-господарські (з питань забезпечення господарської діяльності ).

121. Право подання адміністративно-господарських та експлуатаційно-технічних телеграм надається ЦОВЗ та оператору.

122. Службові телеграми приймаються безплатно за підписом відповідальних осіб.
Надання додаткових послуг
123. Для одержання додаткових послуг відправник або адресат має пред'явити оператору, підприємству розрахункову квитанцію або розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, на подану телеграму чи одержану телеграму.

124. Усі додаткові послуги надаються оператором, підприємством в пункті подання заяви про надання додаткових послуг. У разі потреби до пунктів подання або одержання телеграми надсилаються платні службові телеграми.

Платні службові телеграми можуть бути звичайними і терміновими, оплата таких здійснюється заявниками за встановленими тарифами. Всі службові телеграфні запити передаються до негайного виконання в пунктах їх одержання.

За телеграму-відповідь заявник додатково вносить плату в розмірі вартості 15-слівної телеграми.

У разі подання платної службової телеграми видається розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій.

Відповідь про надання додаткових послуг дає заявнику оператор, підприємство, яке прийняло відповідну заяву.

125. Заяви про додаткові послуги приймаються не пізніше одного місяця з дня подання або вручення телеграми.

126. Заяви про досилання і доставку телеграм на іншу адресу зберігаються оператором, підприємством протягом зазначеного в заяві терміну.

У заяві про досилку телеграми адресат зазначає адресу, на яку має надійти телеграма, адресу доставки, зобов'язання про оплату за досилку та місце свого постійного проживання.

127. Засвідчені копії телеграм видаються відправникам виключно за оригіналами вихідних телеграм і тільки після передавання їх каналами зв'язку. Копію знімає і засвідчує за встановлену плату оператор або підприємство, якому було подано телеграму. Копія засвідчується печаткою “Для телеграм”. Не дозволяється засвідчувати копії телеграм календарним штемпелем.

З телеграми може бути видана одна або декілька копій.

Не дозволяється засвідчувати копії телеграм, зроблені самим відправником, а також видавати копії транзитних і вхідних телеграм, витяги з них, копії телеграфних стрічок.


Доставка телеграм адресатам
Організація доставки телеграм
128. Доставка і вручення телеграм адресатам виконується:

а) листоношами з доставки телеграм;

б) шляхом отримання у оператора, на підприємстві телеграм, адресованих “До запитання”;

в) через абонентські скриньки;

г) через телеграфи інших відомств;

д) по телефону або телефаксу;

е) шляхом передавання телеграм на абонентські установки, за наявності їх у абонента. Час передавання телеграми по абонентському зв`язку вважається часом вручення її адресату.

Для прискорення вручення телеграми її можна передати (прочитати) адресату по телефону з наступною доставкою (за бажанням адресата). Час передання по телефону вважається часом вручення її адресату.

129. Доставка телеграм виконується за такою черговістю:

ПОЗАЧЕРГОВА, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА, УРЯДОВА, ТЕРМІНОВА та ЗВИЧАЙНА:

а) телеграми ПОЗАЧЕРГОВА, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА та УРЯДОВА доставляються протягом усієї доби в містах Києві, Сімферополі, Севастополі, в обласних, районних центрах та містах, де телеграфний зв'язок діє цілодобово, незалежно від режиму роботи міських відділень зв'язку;

б) термінові і звичайні телеграми в містах Києві, Сімферополі, Севастополі, в обласних, районних центрах і містах доставляються із 8-ї до 21-ї години.

У решті пунктів, обладнаних засобами електрозв'язку з обмеженим режимом роботи, термінові і звичайні телеграми доставляються протягом часу роботи відділення зв'язку.

Телеграми, що надійшли на телеграф або у відділення зв'язку пізніше ніж за 30 хвилин до припинення або після припинення доставки, повинні бути вручені з першою ранковою доставкою до 10-ї години за місцевим часом.

Телеграми, доставлені після 10-ї години, вважаються уповільненими.

Після припинення роботи міських відділень зв'язку з обмеженим режимом роботи доставка телеграм має здійснюватися через чергове відділення зв'язку;

в) телеграми на адреси підприємств, установ та організацій, які мають абонентські установки, передаються безпосередньо на ці установки.

Підприємствам, установам та організаціям телеграми доставляються в міру їх надходження на телеграф або у відділення зв'язку протягом усього часу, зазначеного в їх письмових заявах.

За письмовим погодженням телеграми дозволяється доставляти періодично (2-3 рази на день).

Телеграми, що надійшли на телеграф або у відділення зв'язку на адресу підприємства, установи або організації пізніше ніж за годину до часу закінчення прийняття телеграм, зазначеного в заяві, доставляються наступного робочого дня протягом перших трьох годин роботи підприємства, установи, організації;

г) телеграми із замовленим терміном вручення, поздоровні телеграми (з днем народження, новосіллям тощо) та телеграфні повідомлення про вручення поштових відправлень доставляються адресатам у визначений день або в день їх прийняття відділеннями зв`язку без урахування контрольних термінів.

130. Телеграми, адресовані в сільські відділення зв'язку, доставляються адресатам з черговою ходкою листоноші.


Порядок вручення телеграм
131. Кожна телеграма вручається особисто адресатові, а на підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах - призначеній для приймання телеграм особі під розписку із зазначенням дати та місцевого часу вручення телеграми.

За таким же порядком вручаються телеграми, адресовані окремим громадянам, які перебувають у готелях, гуртожитках, будинках відпочинку, санаторіях та стаціонарних лікувальних закладах.

132. Телеграми з однією адресою кільком особам або з правом передавання іншій особі можна вручати будь-якій із зазначених у телеграмі осіб.

133. Телеграми “До запитання” зберігаються оператором, підприємством протягом одного місяця і видаються адресатам за пред'явленням документів, що засвідчують особу, протягом усього робочого часу оператора або підприємства.

134. У разі відсутності адресата листоноша залишає за відповідною адресою повідомлення встановленої форми про одержання телеграми оператором, підприємством. У повідомленні має бути зазначено номер телефону відділення зв'язку.

135. Якщо телеграму вручено не особисто адресатові, листоноша на розписці зазначає прізвище особи, якій було вручено телеграму.

136. Сезонні організації (садівничі товариства, дитячі оздоровчі і спортивні табори тощо) повинні в обов'язковому порядку сповіщати про своє місцезнаходження оператора, підприємства. Доставка телеграм, адресованих сезонним організаціям, здійснюється за договором, який укладається між оператором, підприємством і відповідною організацією. Договір укладається на початку сезону і діє до його закінчення. Пункти договору розробляються оператором, підприємством залежно від місцевих умов.

137. Телеграми, адресовані на абонентську скриньку, вручаються під розписку відповідному працівникові відділення зв'язку.


Терміни зберігання телеграфної документації
138. Для всіх видів телеграфної документації встановлено єдиний термін зберігання - протягом строку позовної давності, визначеного законом.

Відлік терміну зберігання розпочинається з дня подання телеграми і документів, які її стосуються.


4. Права, обов'язки та відповідальність споживачів
Крім положень, зазначених в Частині 1 цих Правил споживачі мають такі права, обов’язки та відповідальність.

139. Споживачі послуг телеграфного зв’язку мають право на оскарження неправомірних дій оператора, підприємства шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.

140. Споживачі зобов'язані дотримуватися цих Правил надання та отримання послуг телеграфного зв'язку, своєчасно здійснювати оплату рахунків за отримані послуги, в тому числі за телеграми, подані по телефону в кредит.

141. Відповідальність за своєчасну оплату рахунків за телеграми, прийняті з квартирних або службових телефонів, несе особа, з якою укладено договір на користування телефоном.

142. Плата за послуги вноситься в десятиденний термін після одержання рахунка, але не пізніше терміну, визначеного у договорі з оператором.

143. У разі неодержання рахунка до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, або застосування безквитанційної форми розрахунків, абонент повинен звернутись у службу розрахунків оператора для отримання рахунка і сплати належної суми.

Розрахунковим періодом вважається календарний місяць, у межах якого надавались послуги.

144. У разі недостатності суми проведеного абонентом платежу для оплати виставленого оператором рахунку зарахування суми платежу для погашення заборгованості здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, а саме: у першу чергу погашається пеня; у другу чергу погашається основний борг за послуги, починаючи з боргів попередніх періодів.

145. У разі затримки оплати за надані операторами послуги понад обумовлений договором термін оператор має право призупинити надання послуг шляхом обмеження доступу або відключення кінцевого обладнання, про що письмово повідомляє абонента із зазначенням кінцевого терміну оплати.

Сума заборгованості, за яку оператор має право призупинити надання послуг, визначається оператором.

146. Якщо протягом місяця після зазначеного у попередженні терміну підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, оператор в односторонньому порядку припиняє дію договору, про що письмово повідомляє абонента протягом 10 днів після прийняття рішення.

147. Про погашення заборгованості після письмового попередження абонент повинен повідомити оператора, який провадить відповідні розрахунки. При цьому абонент повинен вказати місце оплати, дату, суму і номер розрахункового документу (квитанції, чеку).


5. Права, обов'язки та відповідальність оператора, підприємства

Крім положень, зазначених в Частині 1 цих Правил оператор, підприємство мають такі права, обов’язки та відповідальність.

148. Оператор, підприємство зобов’язані інформувати споживачів про режим роботи телеграфу, а також про адресу найближчого виробничого підрозділу зв’язку, де послуги телеграфного зв’язку надаються цілодобово.

149. Оператор, підприємство вживають заходів щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в усіх видах послуг телеграфного зв'язку на принципах рівного доступу до них усіх споживачів з наданням пріоритету органам державної влади.

150. Оператор має право на встановлення телеграфного обладнання в приміщеннях, що належить йому на правах найму, з дозволу власника приміщення.

151. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони державного кордону, з’єднувальних ліній служб екстреного виклику здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Міністе́рство оборо́ни Украї́ни (Міноборони України) - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили України.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

152. Оператор, підприємство зобов’язані забезпечувати готовність мереж телеграфного зв'язку до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного воєнного стану.

153. Оператор, підприємство зобов'язані надавати послуги згідно з установленими рівнями якості.

Якісні показники надання послуг встановлюються НКРЗ.

154. Працівники оператора, підприємства зобов'язані поважати права споживачів і вживати необхідних заходів для якісного виконання замовлених послуг телеграфного зв'язку, забезпечувати передавання і доставку телеграм та інших повідомлень у контрольні терміни, які встановлюються НРКЗ.

155. Працівники операторів, підприємств повинні надавати споживачам необхідну і достовірну інформацію про послуги, терміни проходження телеграм, тарифи на послуги.

156. У разі пошкодження технічних засобів оператор, підприємство вживають заходів для відновлення їх роботи згідно з відповідними інструкціями і у терміни, які розробляються і встановлюються ЦОВЗ.

157. Оператор, підприємство не несе відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами.6. Приймання і розгляд звернень громадян
Порядок розгляду звернень
158. Оператор, підприємство зобов’язані розглядати звернення споживачів послуг телеграфного зв'язку в порядку, визначеному чинним законодавством.

159. До заяви відправника про невиконання чи неналежне виконання телеграфної послуги має додаватися розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, а до заяви адресата - одержана телеграма.

У разі відсутності цих документів у заяві зазначаються дата і місце подання телеграми, адреса та короткий зміст телеграми.

160. Заяви про невиконання чи неналежне виконання послуг телеграфного зв'язку приймаються протягом шести місяців з дня подання телеграми.

161. Спірні питання між споживачами та оператором вирішуються в судовому порядку
Повернення плати за телеграми
162. Відправникові телеграми крім майнового відшкодування, визначеного Частиною 1 цих Правил, на його вимогу протягом шестимісячного терміну з дня подання телеграми повертаються:

а) частина плати, якщо буде встановлено, що за телеграму внесено зайву плату;

б) вартість оплаченої відповіді за талон, який адресат не використав, для чого адресат повинен переслати відправникові невикористаний талон. Вартість оплаченої відповіді повертається відправникові з пред'явленням ним службового повідомлення про невручення телеграми з оплаченою відповіддю;

в) плата (крім телеграфного збору) за анульовану відправником телеграму, передавання якої в пункті подання не розпочато;

г) плата за службову довідкову телеграму, подану на прохання відправника, якщо його заява про невручення адресатові телеграми підтверджується результатами наступної перевірки оператора, підприємства.

163. Відшкодування відправникові або адресатові збитків здійснюється не пізніше 20 днів після проведення оператором, підприємством службового розслідування і встановлення вини оператора або підприємства.

Додаток № 1

до Правил надання та отримання послуг телеграфного зв’язку


Телеграми категорії

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА, УРЯДОВА,

які приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Президента України

ВИЩА УРЯДОВА
Голови Верховної Ради України та його заступників

Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України

Голови Конституційного Суду України та його заступників

Голови Верховного Суду України та його заступників

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
УРЯДОВА
Глави Адміністрації Президента України

народних депутатів України

інших членів Кабінету Міністрів України

Голови Вищої ради юстиції та його заступника

Генерального прокурора України та його заступників

перших заступників міністрів

Голови Вищого господарського суду України та його заступників

Голови Національного банку України

Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету

голів державних комітетів України та їх перших заступників

глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні

голів обласних держадміністрацій та їх перших заступників

голів Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та їх перших заступників

голів обласних рад та їх перших заступників

голів Київської і Севастопольської міських рад та ї перших заступників

Керівника Апарату Верховної Ради України

першого заступника Керівника Апарату - керуючого справами Верховної Ради України

зазначених вище осіб, що займають аналогічні посади в Автономній Республіці Крим

суддів Конституційного Суду України

Голови рахункової палати України та його заступників

Голови Центральної Виборчої Комісії України та його першого заступника.

Рахунко́ва пала́та - постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.
Апарат Верховної Ради України - внутрішній допоміжний орган Верховної Ради України, який складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів.

Додаток № 2

до Правил надання та отримання послуг телеграфного зв’язку
ПЕРЕЛІК

обмежень, встановлених на приймання телеграм


Не приймаються телеграми:

1. З текстом, який містить нецензурні або образливі слова;

без прізвища адресата;

з адресою без тексту;

з текстом, зміст якого спрямований проти безпеки та державних інтересів України;

з текстом, який містить відомості, що становлять державну таємницю, а також іншу інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави;

без позначки “Поштою рекомендована” в населені пункти без засобів телеграфного зв’язку;

на адресу пасажирів поїздів;

термінові телеграми в населені пункти без засобів телеграфного зв’язку.

2. На адреси військових частин:

без зазначення населеного пункту, а в містах - без зазначення номера міського відділення зв'язку;

з адресою “До запитання”;

з повідомленням про вручення;

із зазначенням терміну вручення;

3. На адреси пасажирів і членів екіпажів морських суден:

з повідомленням про вручення;

із зазначенням терміну вручення;

з доставкою на художніх бланках;

з адресою “До запитання”;

з позначкою “Засвідчена”;

категорії “Термінова”;

з оплаченою відповіддю.

4. На адреси пасажирів і членів екіпажів річкових суден:

з повідомленням про вручення;

із зазначенням терміну вручення;

з адресою “До запитання”;

категорії “Термінова”;

з оплаченою відповіддю.

5. На адреси залізничних станцій і телеграфи інших відомств:

з позначкою “Засвідчена”;

міжнародні;

з доставкою на художніх бланках;

з повідомленням про вручення;
6. По телефону:

з позначкою “Засвідчена”;

міжнародні.

7. По абонентському зв'язку:

з доставкою на художніх бланках;

з позначкою “Засвідчена”;

з оплаченою відповіддю.

8. На адреси готелів, стаціонарних лікувальних закладів гуртожитків, санаторіїв, оздоровчих таборів та баз відпочинку:

з повідомленням про вручення;

із зазначенням терміну вручення.


РОЗДІЛ V
ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ПРОВОДОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ
1. Основні положення
1. Дія цього розділу Правил разом з частиною І поширюється на операторів, провайдерів телекомунікацій, що надають послуги з використанням мереж проводового радіомовлення (далі - операторів мереж проводового радіомовлення), споживачів цих послуг та регулюють відносини між ними.

2. Мережею проводового радіомовлення транслюються програми державних і недержавних радіоорганізацій, відповідно до ліцензій виданих Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення згідно яких складається розклад радіомовлення в мережах проводового радіомовлення, та сигнали оповіщення в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

3. Програми звукового мовлення транслюються у межах тривалості роботи мереж проводового радіомовлення, визначеної розкладом радіомовлення. Для особливо важливих передач тривалість роботи мереж проводового радіомовлення може бути подовжена.

4. Абонентські гучномовці, приймачі трипрограмного мовлення абоненти купують і ремонтують за власні кошти.


2. Послуги проводового радіомовлення
5. Оператори мереж проводового радіомовлення надають такі послуги проводового радіомовлення:

- встановлення радіоточок;

- перестановка радіоточок;

- тимчасове виключення радіоточок;

- повторне включення радіоточок;

- встановлення вуличних гучномовців;

- переоформлення права на користування радіоточкою;

- забезпечення синхронного перекладу, звукопідсилення (озвучення в приміщеннях та на відкритому просторі);

- трансляція сигналів оповіщення в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;

- надання студій та мереж проводового радіомовлення у користування для передавання програм мовлення радіоорганізаціями, які мають відповідну ліцензію.


3. Порядок та умови надання послуг проводового радіомовлення
6. Встановлення радіоточок здійснюється:

- централізовано під час будівництва, реконструкції будинків (будівель), радіоточки встановлюються у кожній кімнаті та на кухні, одна з яких є основною;

- за заявами фізичних та юридичних осіб.

7. Для забезпечення подальшої експлуатації на збудованих об'єктах розподільних мереж та пристроїв проводового радіомовлення представники операторів мереж проводового радіомовлення беруть участь у роботі комісій, які приймають ці об'єкти.

8. Фізичні особи у радіофікованих квартирах (будинках) є індивідуальними абонентами проводового радіомовлення за умови подальшого укладення договору з оператором мережі проводового радіомовлення.

9. Встановлення радіоточок здійснюється після подання оператору мережі проводового радіомовлення письмової заяви юридичної чи фізичної особи і попереднього внесення плати за встановлення радіоточки згідно з діючими тарифами і кошторисом, та абонентної плати за поточний і наступний місяць.

10. У разі подання заяви на встановлення радіоточки у не радіофікованій квартирі, будинку (будівлі) оператор перевіряє на місці технічну можливість встановлення радіоточки.

11. Оператор мережі проводового радіомовлення здійснює установку радіоточок за передбачену тарифами плату за умови, що довжина абонентської лінії до основної радіоточки не перевищує 40 метрів.

Якщо довжина абонентської лінії до основної радіоточки перевищує 40 метрів, вартість робіт і матеріалів сплачується згідно з кошторисною документацією.

12. За наявності у квартирі (будівлі) основної радіоточки дозволяється за окрему плату встановлення додаткових радіоточок без внесення плати за їх користування.

13. Додаткові радіоточки встановлюються:

- у приміщеннях окремої квартири (будинку), яку займає одна сім'я;

- у кімнатах, які займає одна сім'я, яка проживає в загальній квартирі.

14. Перестановка радіоточок з однієї кімнати в іншу виконується тільки в межах однієї квартири (будинку) за окрему плату згідно з діючими тарифами.

15. Тимчасове відключення радіоточки здійснюється оператором мережі проводового радіомовлення за письмовою заявою індивідуального абонента проводового радіомовлення, що від'їздить з квартири (будинку) на тривалий час.

16. Тимчасове відключення радіоточок колективних абонентів проводового радіомовлення, підприємства яких функціонують неповний рік, здійснюється оператором мережі проводового радіомовлення на час призупинення їх діяльності за письмовою заявою керівника підприємства.

Термін тимчасового відключення колективних абонентів, які функціонують неповний рік, фіксується актом, який підписується керівником підприємства і представником оператора мереж проводового радіомовлення.

Тимчасове відключення колективних абонентів не звільняє їх від відповідальності за збереження на цей час мережі проводового радіомовлення.

17. Повторне включення радіоточок у мережу проводового радіомовлення здійснюється за письмовою заявою юридичної чи фізичної особи згідно з діючими тарифами.

18. Переоформлення права на користування радіоточкою з індивідуального абонента на іншого члена його сім'ї здійснюється за заявою цього абонента.

19. Власники відомчих радіовузлів, які мають ліцензію на трансляцію програм мовлення, надають послуги для своїх абонентів відповідно до цих Правил. Експлуатація та технічне обслуговування відомчих радіовузлів та їх мереж проводового радіомовлення проводиться персоналом відомств.

20. Встановлення вуличних гучномовців у мережі проводового радіомовлення здійснюється за заявою замовника, погодженою з місцевими органами влади, після внесення відповідної плати згідно з діючими тарифами або за кошторисом оператора мережі проводового радіомовлення.

21. Технічне забезпечення синхронного мовного перекладу та звукопідсилення проводиться за заявами споживачів. У дводенний термін перевіряється можливість встановлення технічних засобів для забезпечення синхронного мовного перекладу.

22. Заяви на здійснення звукопідсилення під час проведення суспільно-політичних, видовищних і спортивних заходів приймаються від замовника оператором мережі проводового радіомовлення разом з дозволом місцевої державної адміністрації на проведення цих заходів.

Права та обов'язки сторін з питань технічного забезпечення мовного перекладу та звукопідсилення обумовлюються в договорі проведення робіт.

23. Студії та мережі проводового радіомовлення оператора мережі проводового радіомовлення надаються радіоорганізаціям, які мають ліцензію Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення для трансляції програм мовлення на підставі договору.

Для трансляції мережами проводового радіомовлення оголошень, повідомлень та виступів юридичні та фізичні особи повинні подати письмову заяву до зазначених радіоорганізацій. Оператори мереж проводового радіомовлення таких заяв не приймають.

Радіоорганізації зобов'язані приймати та безоплатно передавати мережами проводового радіомовлення службову інформацію операторів мереж проводового радіомовлення.

24. Оператори мереж проводового радіомовлення у встановленому порядку передають мережами проводового радіомовлення сигнали оповіщення в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.
4. Порядок розрахунків за послуги проводового радіомовлення
25. Оплата послуг проводового радіомовлення здійснюється на договірних умовах у відповідності з наданими послугами з використанням тарифів (цін) та кошторису визначених згідно із чинним законодавством.

26. Абонентна плата за користування радіоточкою вноситься протягом поточного місяця, але не пізніше терміну, визначеного договором. У разі недостатності суми проведеного абонентом платежу для оплати отриманих послуг зарахування суми платежу для погашення заборгованості здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

27. У разі затримки оплати понад один місяць оператор мережі проводового радіомовлення має право відмовити абоненту в подальшому наданні послуг, про що направляє на адресу абонента письмове повідомлення. Якщо, протягом місяця абонент внесе оператору мережі проводового радіомовлення суму заборгованості та пеню, робота радіоточки відновлюється без внесення плати за її встановлення.

Відключення радіоточки не звільняє абонента від погашення заборгованості.

28. Повторне включення радіоточок у радіотрансляційну мережу здійснюється за заявою абонентів згідно з діючими тарифами.

29. Якщо при усуненні пошкодження за заявою абонента або при повторному включенні радіоточки було виявлено пошкодження вводу, будинкової мережі тощо з вини абонента, ремонт виконується за рахунок цього абонента.

30. Абонентна плата не вноситься:

- з дня подання письмової заяви абонента про відмову від подальшого користування радіоточкою. Нарахування абонентної плати припиняється з дня подання заяви;

- з дня подання письмової заяви наймача, власника квартири, будинку чи будівлі про початок капітального ремонту чи підготовки будівлі до знесення;

- при пошкодженні тривалістю понад одну добу із зафіксованого моменту подання абонентом заявки, за винятком пошкоджень з вини абонента. Перерахунок абонентної плати при цьому здійснюється на підставі записів у нормативно-технічній документації оператора мережі проводового радіомовлення за весь час тривалості усунення пошкодження.

31. Власники відомчих радіовузлів, які підключені до мережі проводового радіомовлення, сплачують оператору мережі проводового радіомовлення частину абонентської плати за надані послуги для своїх абонентів згідно договору.
5. Обов'язки та права оператора мережі проводового радіомовлення
32. Оператор мережі проводового радіомовлення зобов'язаний:

- усувати пошкодження мережі проводового радіомовлення в технологічно обґрунтовані терміни. Контрольний термін усунення пошкоджень становить 1 добу;

- усунення пошкоджень мережі проводового радіомовлення проводиться відповідно до інструкції з обліку заяв про пошкодження розподільних мереж проводового радіомовлення, яка розробляється та затверджується НКРЗ;

- проводити перерахунок абонентної плати за весь час тривалості пошкодження у разі порушення контрольного терміну;

- сповіщати абонента про перерву у роботі мережі проводового радіомовлення під час капітального ремонту чи проведення реконструкції ліній електропостачання із спільним використанням опор для підвіски проводів радіотрансляційної мережі.

33. Працівники оператора мережі проводового радіомовлення зобов'язані пред'явити абоненту проводового радіомовлення особисте посвідчення з фотокарткою, скріпленою відбитком печатки, та наряд (доручення) оператора мережі проводового радіомовлення в разі виконання робіт з технічного обслуговування радіоточок, будинкової мережі, повітряних і кабельних ліній мережі проводового радіомовлення, які встановлені на дахах будинків (будівель) та споруд, що проходять територіями колективних чи індивідуальних абонентів.

34. Заяви від абонентів про пошкодження мережі проводового радіомовлення приймаються і реєструються протягом 12 годин у робочі дні і 8 годин у суботу працівниками бюро ремонту мережі проводового радіомовлення, відділень поштового зв'язку, станцій радіотрансляційних вузлів. У неділю та святкові дні заяви не приймаються.

Усунення пошкоджень здійснюється щодня, крім суботи, неділі і святкових днів, протягом робочого часу (для лінійних пошкоджень - робочого світлового часу).

35. Оператор мережі проводового радіомовлення має право:

- припиняти користування мережею проводового радіомовлення абонентом у разі порушення ним цих Правил;

- зупиняти або розривати договори із споживачами у разі порушення ними умов договорів.
6. Права та обов'язки абонента
36. Абонент має право:

- користуватися додатковими радіоточками безоплатно;

- безоплатно перереєструвати радіоточку на одного з членів своєї сім'ї;

- самостійно підключати до радіоточки придбані ним абонентські гучномовці, приймачі трипрограмного мовлення, що відповідають вимогам нормативних документів.

37. Абонент проводового радіомовлення зобов'язаний:

- не підключати самовільно радіоточки до мережі проводового радіомовлення;

- не допускати підключення до радіоточок несертифікованих гучномовців, приймачів трипрограмного мовлення;

- погоджувати з оператором мережі проводового радіомовлення підключення абонентських гучномовців потужністю понад 1 Вт;

- дотримуватись правил техніки безпеки наведених в підрозділі 7 цього розділу Правил;

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

- не допускати використання радіоточки не за призначенням або з метою зловмисного заподіяння шкоди іншим абонентам мережі проводового радіомовлення;

- у місячний термін повідомляти оператора мережі проводового радіомовлення про зміну місця постійного проживання (індивідуальний абонент), зміну назви або розрахункового рахунка (колективний абонент).

38. Юридична особа має право відключити радіоточку лише з дозволу районного чи міського управління МНС України.

39. Власники та орендарі будинків (будівель) повинні забезпечувати збереження всього майна та обладнання мереж проводового радіомовлення, що знаходиться в межах квартири, будинку (будівлі) та в межах земельних ділянок, які надано у власність, постійне або тимчасове користування.

40. Пошкодження мережі проводового радіомовлення, відшкодовується винною особою згідно із чинним законодавством.


7. Умови дотримання техніки безпеки споживачами
41. У мережах проводового радіомовлення може бути така напруга:

- на проводах, що встановлюються на дахах будинків (будівель) - до 1000 В звукової частоти;

- на проводах сумісної підвіски з проводами електропостачання у разі обриву проводів електропостачання та їх замикання - напруга промислової частоти;

- в радіотрансляційних точках - 30 В звукової частоти.

42. Споживачам послуг проводового радіомовлення забороняється:

- торкатися оголених проводів радіотрансляційної мережі, самостійно виконувати ремонт радіотрансляційної мережі;

- торкатися обірваного провода, що впав на землю;

- підходити до обірваного провода, який одночасно торкається провода електропостачання, ближче ніж на 8 метрів.

43. У разі виявлення обірваного провода радіотрансляційної мережі споживач повинен усунути можливість доторкання до нього перехожих, особливо дітей, та повідомити про це адміністрацію оператора мережі проводового радіомовлення.

Особам, які виявили обірваний провід радіотрансляційної мережі, необхідно, виходячи з їх можливостей, забезпечити безпеку перехожих.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • 5. Порядок розрахунків за послуги рухомого (мобільного) звязку