Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII
Сторінка6/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.65 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6   7   8   9

X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


10.1. Зараховуються до НАУ відповідно до розділу XІІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) ЗНО з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

- інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

- основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;

- основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;

- історія – при вступі на напрями (спеціальності) та напрями (спеціальності) галузей знань «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «журналістика та інформація»;

- екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;

- педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «соціально-політичні науки».

10.3. Призерам III-го етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті.

Ану (Ан) - в шумеро-аккадській міфології - верховний бог неба, який очолював сонм богів. Поряд з Енлілем та Енкі входив до числа найстаріших і наймогутніших богів месопотамського пантеону. Його титул - «батько богів».
Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 1510 від 29 жовтня 2013 року і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

Положення пунктів 1 – 3 цього розділу, поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

10.4. Величина додаткового бала встановлюється:

- особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;

- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

10.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у цьому пункті, при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації відповідно до "Положення про підсумкову атестацію випускників Інституту доуніверситетської підготовки НАУ" затвердженого ректором від 27.05.2013 р.


Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму підготовки

0401

Природничі науки

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

0402

Фізико-математичні науки

прикладна фізика

6.040204

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

6.050101

комп’ютерна інженерія

6.050102

програмна інженерія

6.050103

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

енергомашинобудування

6.050604

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

електронні пристрої та системи

6.050802

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

радіотехніка

6.050901

радіоелектронні апарати

6.050902

телекомунікації

6.050903

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

6.051101

авіоніка

6.051103

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

біомедична інженерія

6.051402

0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

аеронавігація

6.070102

обслуговування повітряних суден

6.070103

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

системи технічного захисту інформації

6.170102

управління інформаційною безпекою

6.170103

Шкала переводу результатів оцінювання підсумкової атестації слухачів (випускників) підготовчих курсів.Бал

підсумкової

атестації за

60-бальною

шкалою


Додатковий бал до конкурсного

балу слухача

підготовчих

курсів


Бал

підсумкової

атестації за

60-бальною

шкалою


Додатковий бал до конкурсного

балу слухача

підготовчих

курсів


Бал

підсумкової

атестації за

60-бальною

шкалою


Додатковий бал до конкурсного

балу слухача

підготовчих

курсів


60

20

40

17

20

13

59

20

39

17

19

13

58

20

38

16

18

13

57

20

37

16

17

13

56

19

36

16

16

13

55

19

35

16

15

13

54

19

34

16

14

12

53

19

33

16

13

12

52

19

32

15

12

12

51

19

31

15

11

12

50

18

30

15

10

12

49

18

29

15

9

12

48

18

28

15

8

11

47

18

27

15

7

11

46

18

26

14

6

11

45

18

'25

14

5

11

44

17

24

14

4

11

43

17

23

14

3

11

42

17

22

14

2

10

41

17

21

14

1

10

10.6. Норма, визначена пунктом 10.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси Інституту довузівської підготовки Національного авіаційного університету, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів за умови, що обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

Випускникам підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету видається довідка, де зазначається термін навчання на підготовчих курсах, кількість годин передбачених навчальною робочою програмою із навчальних загальноосвітніх дисциплін та кількість додаткових балів за результатами підсумкової атестації за кожною з навчальних дисциплін. За вибором вступника додаткові бали за вказаною ним дисципліною додаються до конкурсного балу (не більше, ніж 20 балів).

10.7. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили Авіакосмічний ліцей Національного авіаційного університету, при інших рівних умовах надається переважне право при зарахуванні, за умови надання рекомендації педагогічної ради. Таке ж право надається особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Національного авіаційного університету і виявили бажання вступати на інші напрями підготовки, крім природничо-математичних та інженерно-технічних.

10.8. Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал і вступають на загальних підставах, перевага надається особам, які мають вищий бал з профільного предмету.

10.9. Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до пункту 10.5 цього розділу за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про участь у конкурсі.1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Шифр галузі Найменування галузі знань Напрям підготовки