Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила протипожежної безпеки ( 0 занять) Заняття Тема. Вогонь друг, вогонь ворог! Причини виникнення пожеж (вересень )

Скачати 326.7 Kb.

Правила протипожежної безпеки ( 0 занять) Заняття Тема. Вогонь друг, вогонь ворог! Причини виникнення пожеж (вересень )
Скачати 326.7 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 27.05.2017
Розмір 326.7 Kb.
Тип Правила
  1   2

ПРАВИЛА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

( 10 занять)

Заняття 1

Тема.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Вогонь – друг, вогонь - ворог! Причини виникнення пожеж(вересень )

Мета: розширити уявлення учнів про причини виникнення пожеж та можливі наслідки. Сприяти запобіганню пожеж, що виникають з вини дітей.

 

Хід бесіди1.    Вступне слово вчителя.

Вогонь – друг, вогонь – ворог... Якою гранню він обернеться, залежить від людини. Коли свого часу Ейнштейна запитали, чи небезпечна атомна енергія для людства, він відповів: “ Не більше ніж коробка сірників, річ тільки в тому, до чиїх рук вона потрапить ”2.
Атомна енергія Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.
    Розповідь.  Закон України «Про пожежну безпеку».

Усі багатства країни слід пильно оберігати від вогню. Запобігання пожежам і активна боротьба з ними є важливим державним завданням.

17 грудня  1993 року Верховною Радою України було прийнято і введено в дію Закон України “ Про пожежну безпеку ”, у якому зазначено, що гарантування пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Націона́льне бага́тство - це сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію, які мають ринкову цінність і можуть обмінюватися на гроші або інші блага.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Цей закон визначає загальні правові , економічні та соціальні основи дотримання пожежної безпеки на території держави, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Терито́рія держа́ви (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - обмежена кордонами частина земної кулі, що знаходиться під суверенітетом певної держави.

Пожежна безпека повинна забезпечуватись шляхом проведення своєчасних організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання пожежам, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі її виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Аналіз статистичних даних про пожежі у світі свідчить, що їх кількість щороку збільшується. Кожні 5 хвилин відбувається пожежа, матеріальні збитки від вогню обчислюються мільйонами гривень.

3.    Бесіда про причини виникнення пожеж.

-          Які ви можете назвати основні причини виникнення пожеж?

Характерною особливістю сучасного життя є наявність газових комунікацій, великої кількості електричних приладів, предметів побутової хімії. Все це створює підвищену пожежну небезпеку, особливо при порушенні громадянами вимог Правил пожежної безпеки. Про це свідчать аналізи причин виникнення пожеж.

У повсякденному житті недотримання елементарних норм і правил пожежної безпеки призводить до гірких наслідків: травм, опіків, матеріальних збитків...

Електри́чний при́стрій - це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію (наприклад механічну). У сучасному суспільстві, більшість приладів є електричними, багато людей не можуть уявити своє життя без них.
По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.
  Але найстрашнішим наслідком пожеж є загублені людські життя. Сотні травмованих людей, людей, які одержали різні ступені опіків під час пожеж, на все життя залишаються каліками. Через помилки дорослих жертвами вогню стають і діти.

У більшості випадків причинами виникнення пожеж є конкретні люди, їх легковажність, нехтування правилами пожежної безпеки, халатність і неуважність при користуванні електропобутовими приладами і вогнем.

Найбільш розповсюджені причини виникнення пожеж

- необережне поводження з вогнем;

- порушення правил будови та технічної експлуатації електричного устаткування

( експлуатація несправних чи саморобних електричних приладів, коротке замикання, залишені без нагляду ввімкнені електричні прилади);

-  порушення правил пожежної безпеки при пічному опаленні ( несправні димарі);

- пустощі дітей з вогнем ( запалювання паперу, стружок, легкозаймистих речовин);

- газові розряди та атмосферна електрика;

-  недотримання правил пожежної безпеки при користуванні газом ( залишені без нагляду ввімкнені газові прилади, сушіння білизни над газом та ін. ) ;

-  підпалювання ( через необережність, незнання правил пожежної безпеки )

-  несправність або неправильна експлуатація електроустаткування, електропобутових приладів, газових плит;

Атмосферна електрика - сукупність електричних явищ в земній атмосфері (електричне поле, іонізація і провідність атмосфери, електричні струми в повітрі, електричні заряди в хмарах, грози, полярні сяйва, вогні Ельма тощо).
Га́зова плита́ - обладнання, що працює на природному газі. Може використовуватися природний газ з міської газової мережі або зріджений газ з балонів з газом. При використанні балонів із стислим газом необхідний газовий редуктор.

-  вмикання до однієї розетки побутових приладів великої потужності;

-  розігрівання лаків і фарб на відкритому повітрі.

-  Користування саморобними електрогірляндами для ялинки, запалювання хлопавок, бенгальських вогнів поблизу хвої, використання легкозаймистих маскарадних костюмів з паперу та вати.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
Бенга́льський вого́нь - піротехнічний склад, що містить азотнокислий барій (окислювач), порошкоподібний алюміній або магній (пальне), декстрин або крохмаль (цементатор) і оксидовану залізну або сталеву тирсу.


4.    Бесіда про можливі випадки пожежі з вини дітей.

-          Чи можуть діти спричинити пожежу?

-          Як цьому можна запобігти?

5.        Підсумок.

-          Назвіть основні причини виникнення пожеж?

-          Назвіть випадки, коли у пожежі винні діти?

Заняття 2

Тема. Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому будинку, власному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу ( жовтень )

Мета: познайомити дітей з правилами поведінки під час виникнення пожежі в приміщенні та способами захисту органів дихання від чадного газу, розвивати увагу, виховувати бережливе ставлення до власного життя.

Ди́хальна систе́ма - відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток і мікроорганізмів, а також аналіз пахучих речовин в атмосферному середовищі.
Моноокси́д вуглецю́, також відомий як карбону (II) оксид, монооксид карбону, чадни́й газ - безбарвний, дуже отруйний газ без запаху. Утворюється внаслідок неповного згоряння пального в автомобільних двигунах та опалюваних приладах, які працюють на вугіллі або на інших видах природного палива.

 

Хід бесіди1.    Вступне слово вчителя.

Пожежа – це неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням або пошкодженням будівель, конструкцій і навіть людськими жертвами. Найчастіше пожежі супроводжуються відкритим горінням.

2.    Обговорення можливих дій, якщо пожежа застала людину у приміщенні.

-                     Чи однаковий шлях для порятунку у людини на якомусь поверсі і у власному будинку?

Якщо пожежа застала вас у приміщенні:

Ø  Ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу;

Ø  Якщо телефон біла вас – терміново телефонуйте в пожежну частину;

Ø  Повзіть по підлозі під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не    відчиняйте їх відразу

Ø  Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і обережно виходьте;

Ø  Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх – дим та полум’я не дозволить вам    вийти;

Ø  Щільно зачиніть двері, а всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь повзком у глибину приміщення і приймайте заходи для порятунку( зачинені двері затримують пожежу на 15 хвилин);

Ø  Присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть: “ Допоможіть, пожежа!”

Ø  Якщо ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;

Ø  Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, рухаючись навкарачки, оскільки внизу менше диму. Обов’язково  зачиніть за собою всі двері;

Ø  Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі;

Ø  Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом;

     У всіх випадках, якщо ви в змозі, зателефонуйте “101” і викличте пожежну команду.

-        Що саме треба повідомляти, якщо викликаєте пожежників?

            Викликаючи пожежників, чітко відповідайте на запитання диспетчера, повідомте, що саме горить, повну адресу, свій телефон, прізвище, ім’я, по-батькові, скільки поверхів має будинок, як до нього під’їхати тощо. Не дивуйтеся великій кількості запитань: пожежна команда вже виїздить. Диспетчер докладно з’ясовує обставини й трохи пізніше по рації передасть ці відомості пожежній команді, яка перебуває на шляху до вашого будинку.

-        Якщо ви в будинку чи квартирі не самі, то які ваші дії?

            З палаючого приміщення потрібно вивести дітей ( від диму вони часто ховаються в шафах, під столами, ліжками, в туалетах, ваннах, під ковдрами і найчастіше не відгукуються), літніх людей. Лише після цього почати гасити вогонь самотужки, використовуючи вогнегасник або підручні засоби. Ними можуть бути: мокра цупка тканина, вода, пісок.

-                     Що треба робити під час пожежі, якщо спалахнув одяг чи волосся?

            У разі спалахування одягу, волосся тощо ні в якому разі не можна бігти. Потрібно залити водою або загорнути мокрою тканиною. Без доступу повітря полум’я погасне.

-        Від чого найчастіше гинуть люди під час пожежі?

            Під час пожежі люди найчастіше гинуть від чадного газу. Надихавшись, людина втрачає свідомість, а потім може згоріти. Тому, щоб не обпекти обличчя і не наковтатися дрібних частинок диму, необхідно мокрою ганчіркою накрити голову, прикрити рот і ніс. Краще для цього взяти цупку тканину з плаща або пальта

-        Що треба спробувати врятувати під час пожежі?

Потрібно взяти документи та найнеобхідніше і намагатися якнайшвидше залишити приміщення, покликавши на допомогу.

3.        Підсумок.

Назвіть номер телефону, за яким можна викликати пожежників?

Як врятувати органи дихання від чадного газу?

Що ви будете рятувати під час пожежі?Заняття 3

Тема. Правила експлуатації побутових нагрівальних електричних та газових приладів ( листопад)

Мета: познайомити дітей з групами електронагрівальних приладів, з газовими приладами побутового призначення та правилами безпечної поведінки при користуванні деякими з них, виховувати бажання зберегти своє життя.

Хід бесіди

1.        Вступне слово вчителя.

У побуті люди використовують різні електронагрівальні та газові прилади. З ними треба поводитися обережно і піклуватися про свою безпеку.2.    Бесіда про групи електронагрівальних приладів.

За призначенням усі електронагрівальні прилади поділяються на п’ять груп:  1. Для приготування їжі (електроплитки, електрогрилі, електровафельниці, електрокаструлі )

  2. Для додаткового опалення житлових приміщень (електрокаміни, електровентилятори, електрорадіатори )

  3. Для підігріву води ( водонагрівачі, елекрочайники, електросамовари, кип’ятильники)

  4. Для особистої гігієни і прасування ( електрогрілки, праски, фени )

  5. Електроінструменти нагрівальні (електропаяльники, електроприлади для випалювання по дереву )

-          Які з цих приладів ви маєте вдома?
Гігієна Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.

-          Якими вам дозволяють користуватися.3. Бесіда про види газових приладів побутового призначення.

Крім електронагрівальних приладів у повсякденному житті люди використовують газові прилади.

Ще в давні часи увагу людини привернули запалені блискавками факели газу, який виходив з надр Землі. Такі вогні горіли роками, викликаючи у людей бажання якось їх підкорити і примусити служити собі. Спершу тільки найбагатші володарі прокладали глиняні трубопроводи для обігріву палаців. Сьогодні газ завітав майже до кожної оселі. Переваги газового палива очевидні:

-    швидко і просто запалюється;

-    згоряє повніше, ніж тверде паливо ( не утворює попелу, сажі );

Тверде паливо - горючі речовини, основною складовою частиною яких є вуглець. До твердого палива належать кам'яне вугілля, буре вугілля, горючі сланці, торф і деревина.

-    легко транспортується;

-    має високу теплоту згорання;

-    процесом горіння легко керувати.

-    Які газові прилади ви знаєте?

-    Якими вам дозволяють користуватися?

Нам відомі такі прилади, як опалювальні печі, кухонні плити, автоматичні газові водонагрівачі (АГВ), газові колонки.

4.Ознайомлення з правилами експлуатації побутових електронагрівальних та газових приладів.

Діти об’єднуються у дві групи і вивчають правила. Після чого презентують одна одній новий матеріал.Основні правила безпеки при користуванні електронагрівальними приладами

            Після закінчення роботи  електроплитки ручку регулятора потужності слід встановити в положення нуль (0), вилку з’єднувального шнура витягти з розетки. Витирати електроплитку слід тільки після її від’єднання від електричної мережі.

            Експлуатуючи нагрівальні прилади, слід пам’ятати про те, що вони можуть стати причиною пожежі. Щоб запобігти небезпечних перегрівань, не можна встановлювати електрокаміни ближче 0,5 м від стін та меблів. Крім того при роботі і зберіганні електрокаміна на його поверхні накопичується пил, який може спалахнути. Необхідно протирати камін від пилу м’якою ганчіркою.

            При роботі будь-яких опалювальних приладів зменшується відносна вологість повітря.

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі, характеризується пружністю водяної пари, відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси, - є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.
Це може негативно вплинути на організм людини, привести до псування меблів та інших предметів ужитку.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Тому під час опалювального сезону необхідно встановлювати в приміщенні ванночки з водою, добре, якщо в кімнаті є акваріум.

Крім того, при користуванні електроопалювальними приладами слід дотримуватись наступних правил безпеки:

Ø   Користуйся тільки справними електроприладами.

Ø   Не вмикай одночасно великої кількості електроприладів. Від цього перегріваються проводи і може виникнути пожежа.

Ø   Не залишай електроприлади на тривалий час без нагляду.

Ø   Праски та інші електронагрівальні прилади став на вогнетривкі керамічні, металеві, кам’яні підставки.

Ø   Не можна зберігати прилади у приміщенні з підвищеною вологістю ( у ванній кімнаті, підвалі тощо )

Ø   Не можна використовувати прилади у приміщеннях з підвищеною небезпекою ( сирих та вологих, із земляною або бетонною підлогою )

Ø   Не можна вмикати електрокаміни та електроконвектори в приміщеннях, де зберігаються горючі або легкозаймисті рідини і матеріали.

Ванна кімната Ва́нна кімна́та (розм.ванна) - приміщення в квартирі або житловому будинку, призначене для купання або прийняття душу. Зазвичай ванні кімнати оснащені ванною та/або душем та раковиною та іншими сантехнічними приладами.

Ø   Не можна використовувати електрокаміни для обігріву тісних приміщень.

Ø   Не можна накривати працюючі електрорадіатори білизною, папером тощо.

Ø   Не можна протирати або чистити ввімкнені прилади.

Ø   Небезпечно виготовляти саморобні нагрівальні прилади, особливо великої потужності, на яку звичайно не розрахована електромережа квартири чи будинку.

Ø   Електронагрівальні прилади не можна ставити під розеткою, оскільки тепло, яке вони випромінюють, може перегріти контакти розетки, що може призвести до пожежі.

Ø   Нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючій підставці достатньої товщини.

Ø   Необхідно слідкувати за щільністю контактів у місцях приєднання приладів до вилки, клем, між собою, та ін.

Ø   При порушенні електропроводки або оголенні електричного проводу, поломці електропилки або розетки не можна торкатися до оголених місць.

Ø   Не можна використовувати електричні прилади не за призначенням або користуватися ними, попередньо не ознайомившись з інструкцією.

Ø   Якщо під час передачі згас екран телевізора, ні в якому разі не можна стукати по ньому, бо він може спалахнути або вибухнути. Телевізор необхідно негайно вимкнути.

Ø   Якщо в середину електротехніки, що працює, потрапив якийсь сторонній предмет, в першу чергу, необхідно його вимкнути з мережі, а потім діставати цей предмет. Якщо електроприлад увімкнений у мережу, ні в якому разі не можна лізти всередину нього олівцем або іншими предметами.

Ø   Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вас вдарить струмом.

Електичний шнур - це гнучкий кабель з багатопровідними гнучкими жилами, який використовують для підключення електроприладів до мережі через розетки (неізольований - тільки для повітряних ліній).

Користуючись електрокип’ятильником, треба пам’ятати, що на трубці нанесені дві позначки, які показують мінімальну та максимальну глибину занурення нагрівального елемента у воду. Не можна вмикати кип’ятильник без занурення у воду. Це може викликати не тільки руйнування оболонки кип’ятильника, але й пожежу. Не можна використовувати електрокип’ятильники для підігріву та кип’ятіння молока. Це також може призвести до руйнування оболонки.

На кип’ятильниках нанесений напис: «Руку у воду не опускати». Це пов’язано з тим, що в оболонці нагрівального елемента можуть з’явитись наскрізні тріщини, що призводить до виникнення небезпечних струмів у воді.          Перед тим, як залити воду у бачок праски з паро зволожувачем, необхідно відімкнути праску від електромережі.

Якщо почуєте запах горілої гуми побачите іскріння у електричному приладі, слід  негайно вимкнути прилад і покликати на допомогу дорослих.

Правила  користування газовими приладами

Перед плитою в газовій мережі повинен бути кран перекриття. Кожного разу після використання газової плити чи водонагрівача надходження до них газу повинно перекриватися.

Витікання газу і неправильне його горіння, а також самостійний ремонт газової апаратури можуть призвести до нещасних випадків.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Тому необхідно систематично провітрювати приміщення, де є газове обладнання, перевіряти наявність тяги в димоходах, стежити за справністю вентиляції.

Перевірити, чи закриті усі крани на плиті.

ü  Відкрити кран на газопроводі до плити, встановивши ручку на голівці крана вздовж труби.

ü  Запалити сірник, піднести його до пальника і лише тоді відкрити кран цього пальника.

ü  Перед користуванням нагрівальними приладами ( печами, колонками ) обов’язково перевірити тягу ( полум’я запаленого сірника  повинно затягуватись витоком повітря під тягопереривач чи в піч ). За відсутності тяги користуватися приладами категорично забороняється.

ü  Не можна, щоб вогонь згас від кипіння рідини або від протягу тоді газ змішується з повітрям  і утворює вибухонебезпечну суміш. У цьому випадку вибух може статися від вогню іншої конфорки або від іскри електричного вимикача.

ü  Якщо газ потрапив у повітря, слід негайно вимкнути кран пальника і провітрити приміщення. Тільки після цього можна запалювати вогонь.

ü  Не можна розвішувати біля плити речі, що можуть спалахнути: папір, поліетилен, тканину тощо. 

ü  Не можна сушити над конфорками білизну.

ü  Під час користування газом потрібно постійно провітрювати приміщення

ü  Не можна користуватися газовими плитами для опалювання приміщень, бо це викликає сирість через утворення водяної пари під час горіння, одночасно зменшується кількість кисню в повітрі та збільшується вміст чадного і вуглекислого газів.

Категорично заборонено встановлювати балони в кухнях ( або місцях, пристосованих під кухні ) без природного освітлення, розташованих у підвальних приміщеннях, де немає вікон для природної вентиляції.

Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.

Якщо балони встановлюються ззовні будівлі, то їх зберігають у спеціальних ящиках чи шафах з отворами. Не допускається зовнішня установка в запасних виходах, проїздах та з боку головних фасадів будинків, де є інтенсивний рух.

Щоб слуга людей не став для них ворогом, не можна допускати недбалості у поводженні з ним.При користуванні газовими приладами забороняється:

1.      За відсутності тяги користуватися газовими колонками та іншими газовими приладами. Перевірити наявність тяги можна запаленим сірником або свічкою, піднесеною до вентиляційного віконечка.

2.      Розміщувати на газовій плиті баки для кип’ятіння білизни з використанням звичайних конфорок. Посуд із широким дном необхідно встановлювати на спеціальні конфорки з високими ребрами.

3.      Відкривати  кран на газопроводі перед плитою( або лічильником ), не перевіривши, чи закрито всі крани на розподільному щиті плити.

Електричний розподільний щит, щиток - узагальнююча назва розподільної електроапаратури. Розміщується на сходовому майданчику або в квартирі. Розподільний щит - місцезнаходження засобів захисту електричних мереж, розподілу та обліку електроенергії, що відключають апарати, зазвичай встановлюються на металевому щиті у спеціальній шафі або ящику і закривається на ключ дверцятами.

4.      відкривати крани газової плити, не маючи в руках запаленого сірника або спеціальної електрозапальнички.

5.      Допускати заливання рідиною пальників, які горять. Якщо це станеться випадково, потрібно загасити пальник, прочистити його і видалити рідину з піддона.

6.      Знімати конфорку і ставити посуд безпосередньо на пальник.

7.      Стукати по кранах, пальниках, лічильниках твердими предметами, а також повертати ручки кранів обценьками. Плоскогубцями, щипцями, тощо.

8.      Самостійно ремонтувати газову плиту або газопровідні труби.

9.      Прив’язувати до газових труб і до кранів плити мотузки, вішати на них білизну та інші речі.

10.  Перевіряючи показання газового лічильника, висвітлювати циферблат або віконце лічильного механізму свічкою або запаленим сірником.

Лічи́льник га́зу - засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювань об'єму газу, що протікає через перетин трубопроводу. (згідно з Правилами обліку природного газу, затверджених наказом Мінпаливенерго № 618)

11.  Дозволяти дітям користуватися газовими приладами.

12.  Залишати без догляду газові прилади навіть на короткий час.5.Підсумок.

- Назвіть основні правила користування електричними та газовими приладами.

Заняття 4

  1   2


Скачати 326.7 Kb.

2021