Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила проведення вікторини «На валізах» (далі Вікторина) Загальні положення

Правила проведення вікторини «На валізах» (далі Вікторина) Загальні положення
Дата конвертації16.06.2017
Розмір33.3 Kb.
ТипПравила

Правила проведення вікторини «На валізах» (далі – Вікторина)


 1. Загальні положення

  1. Організатором Вікторини є ТОВ «ТРК «Україна»: індекс 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 74, код ЄДРПОУ 05744121.

  2. Вікторина триває з 12.12.12 по 02.02.13 включно.

  3. Взяти участь у вікторині має право будь-яка дієздатна фізична особа, громадянин України, що на момент участі у Вікторині досягла віку 18 років.
   Вікторин, Марк П'явоній Вікторин (лат. Marcus Piavonius Victorinus) - володар Галльскої імперії у 268-271 роках.
   Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
   Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


 2. Хід Вікторини

  1. Щосереди у період проведення Вікторини на сторінці http://twitter.com/kanalukraine публікується твітт із закликом позначати розповідь про свою будь-яку подорож хештегом #NaValizakh

  2. Щоб стати учасником Вікторини необхідно написати твітт у своєму твіттері та означити його хештегом #NaValizakh.
   Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
   Переможе той, хто частіше за всіх використає цей хештег.

 3. Визначення та інформування Переможців

  1. Серед усіх «суботніх» фіналістів журі визначить переможця, який отримає валізу Roncato.

  2. Остаточні підсумки Вікторини підводяться Організатором до 04.02.13

  3. Переможець вікторини набуває право пільгового придбання за 1,00 грн товарно-матеріальних цінностей у вигляді валізу Roncato.
   Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.


  4. Остаточні підсумки Вікторини підводяться Організатором до 06.02.12.

  5. Протягом 2-х робочих днів після підведення підсумків Вікторини Організатор інформує кожного Переможця про перемогу у Вікторині.

  6. Організатором Вікторини буде докладено необхідних можливих розумних зусиль, щоб зв'язатися з учасником Вікторини, який був визнаний Переможцем.

  7. Якщо протягом 5 робочих днів з моменту визначення Переможця Організатор не зміг з ним зв’язатися, такий учасник втрачає статус Переможця, який переходить до іншого учасника Вікторини.

  8. За час проведення Вікторини кожен окремий учасник Вікторини може бути визнаний Переможцем тільки один раз.

 4. Умови реалізації права Переможця на пільгове придбання товарно-матеріальних цінностей

  1. Пільгову продаж Переможцям товарно-матеріальних цінностей, зазначених в пункті 3.3.
   Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
   Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
   , здійснює Організатор.

  2. Переможець - фізична особа, що набув право на пільгове придбання товарно-матеріальних цінностей, зобов’язаний протягом 2 робочих днів з моменту отримання повідомлення про набуття такого права надати Організатору таку інформацію і копії документів: прізвище, ім'я, по батькові; паспортні дані (копія паспорта);
   Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
   Пáспорт (фр. passeport) - документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян (первісне значення - дозвіл на проїзд через порт). Паспорт надає право легально перетинати кордон і визначає громадянство його власника.
   ідентифікаційний код (копія коду).
   Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
   Без надання таких документів учасник не має права на пільгове придбання товарно-матеріальних цінностей.

  3. Протягом 2 робочих днів з моменту отримання від користувача документів, зазначених у пункті 4.2, Організатор надає користувачу рахунок-фактуру на сплату 1,00 грн. для придбання відповідних товарно-матеріальних цінностей, зазначених у п. 3.3. Передача Переможцям товарно-матеріальних цінностей, зазначених у п. 3.3. здійснюється Організатором тільки після отримання квитанції про сплату відповідного рахунку-фактури.

  4. Податковим агентом Переможців з утримання і сплати податків, зборів, державного мита відповідно до законодавства України виступає Організатор.
   Раху́нок-факту́ра - в комерційній практиці України, що склалася і підтримується після розпаду СРСР, документ, що надається продавцем покупцеві і вміщує перелік товарів, послуг робіт, їх кількість і пропоновану ціну, по якій вони можуть бути поставлені покупцеві у разі його згоди, формальні особливості товару (колір, вага і т. д.)
   Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
   Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
   Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


  5. Доставка реалізованих товарно-матеріальних цінносте, зазначених в пункті 3.3., в межах України за рахунок Організатора.

 5. Заключні положення

  1. Вікторина не є лотереєю або азартною грою.

  2. Найменування товарно-матеріальних цінностей може бути змінено Організатором на товари із аналогічними характеристиками.

  3. Зображення товарно-матеріальних цінностей що міститься в рекламній інформації, анонсах та інших інформаційних матеріалах може відрізнятись формою, кольором, комплектацією або моделлю від товарно-матеріальних цінностей, зазначених у п. 3.
   Матеріал Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
   Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
   , що надаються Переможцям.

  4. Беручи участь у Вікторині, її Учасники надають цим самим свою беззастережну згоду на публічне розкриття Замовником та Організатором особистої інформації про Учасників Вікторини у будь-якій формі і в будь-який спосіб на розсуд Замовника та Організатора.

  5. В разі порушення учасником офіційних правил Вікторини, що надані в цьому положенні, Організатор залишає за собою право на перегляд результатів і в залежності від висновків може приймати рішення про позбавлення учасника статусу Переможця.
   Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
   Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


  6. Організатор має право вести запис телефонних розмов з учасниками Вікторини.
   Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.


  7. У випадку виникнення протиріч відносно тлумачення положень правил проведення Вікторини, офіційним вважається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для учасника Вікторини.

  8. Результати визначення Переможців вважаються остаточними та перегляду не підлягають. Організатор підтверджує і гарантує об’єктивність визначення Переможців.

  9. Офіційні правила Вікторини публікуються на сайті Організатора http://kanalukraina.tv.

  10. Участь у Вікторині означає, що учасник ознайомлений та повністю згоден з цими Правилами. • Хід Вікторини Щосереди у період проведення Вікторини на сторінці http://twitter.com/kanalukraine публікується твітт із закликом позначати розповідь
 • Визначення та інформування Переможців
 • Умови реалізації права
 • Заключні положення