Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила спортивних змагань з шахів І. Загальні положення

Правила спортивних змагань з шахів І. Загальні положення
Сторінка1/17
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


ПОГОДЖЕНО

Президент ФШУ

__________ В.В. Капустін

«___»_________2014 р.

Додаток до вих.№221 від 06.10.14


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України

____________2014р. №_____


Правила спортивних змагань з шахів

І. Загальні положення

1. Правила спортивних змагань з шахів (далі Правила) розроблені відповідно до Правил шахів Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), міжнародного Кодексу шахової композиції та Турнірних Правил ФІДЕ з урахуванням вимог Законодавства України у сфері фізичної культури та спорту.

Турні́р - спортивне змагання з ігрових видів спорту зі значним числом учасників - гравців, або команд.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Шахівниця - ігрове поле в шахах, шашках і деяких інших стратегічних настільних іграх. Традиційна шахівниця є полем 8x8 (усього 64) темних і світлих клітинок (полів), що чергуються. Поле «a1» традиційно чорне.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
ФІДЕ́ (фр. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) - міжнародна організація шахістів.


2. Ці Правила встановлюють вимоги до учасників змагань (спортсменів, суддів, тощо), відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань.
3. Усі офіційні змагання з шахів на території України проводяться відповідно до цих Правил.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

4. Правила не можуть охоплювати всі можливі ситуації, що виникають під час гри, а також не можуть передбачити усі організаційні питання. У тих випадках, які повністю не підпадають під дію статей Правил, правильне рішення може бути прийнято на підставі статей, в яких розглядаються аналогічні ситуації. Правила виходять з того, що судді є достатньо компетентними, мають здоровий глузд і є абсолютно об'єктивними.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Здоровий глузд - один з провідних початків людського життя, який розгортається не під дією науки, філософії чи якихось загальних принципів, а під вирішальним впливом здорового глузду. Саме тому він необхідний у гуманітарних і соціальних науках, які досліджують моральне та історичне існування людини.
Крім того, занадто докладні Правила могли позбавити суддю волі судження та перешкодити йому приймати рішення, що диктуються справедливістю, логікою та конкретними обставинами.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).


ІІ. Правила шахової гри
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • І. Загальні положення
  • ІІ. Правила шахової гри