Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравова вікторина

Скачати 95.01 Kb.

Правова вікторина
Скачати 95.01 Kb.
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 95.01 Kb.
Тип Конкурс

Правова_вікторина

Викачати з сервера (16.3Kb) ]

13.12.2010, 12:24

Методична розробка позакласного заходу з правознавства вчителя Логвиновської Світлани Валеріївни 

Правова вікторина   

Мета:  Виховання в учнів інтересу до правових знань, популяризація правових законів, поглибити знання, здобутих учнями на уроках, зробити процес пізнання цікавим і захоплюючим, формування правової культури школярів.

Правова культура суспільства - це різновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства.
Пізнáння - сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про явища і закономірності об'єктивного голату. Пізнання є основним предметом науки гносеології (теорії пізнання).

Обладнання:  плакат "Феміда – богиня правосуддя», «чорний ящик», ілюстрації для правових задач (електронний варіант), картки із правовими задачами, обладнаний ігровий майданчик.

Учасники гри:  команди учнів  9-10 класу

Перед початком вікторини клас прикрашається учнівськими малюнками,газетами на правову  тематику, відомими висловами.Вступне слово вчителя:

Хід гри


Ведучий. Добрий день, шановні друзі, гості нашої правової вікторини. Ми раді вас вітати всіх. У нашій школі  розпочався сезон інтелектуальних змагань. Сьогодні на нас чекає захоплююча вікторина з правознавства

Дозвольте представити вам членів журі: ____

Зараз запрошую команди для привітання. (Вихід команд, привітання — кожен член команди стисло розповідає про себе.)

Прошу учнів зайняти свої місця на гральному майданчику (Учасникивікторини займають свої місця.)

 

  Конкурс 1. «Інтелектуальний штурм» Вам необхідно по черзі відповісти на 10 запитань. Часу на роздуми немає.Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Після конкурсу журі підраховує та оголошує кількість балів кожної команди.

Запитання для учнів 9 класу.

   1. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки.(Дієздатність.)

2.Гімназія та школа — це юридична чи фізична особа?

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
 (Юридична.)

3. Адміністративне правопорушення — це проступок чи злочин?

(Проступок.)

4.Стихійне лихо — це юридична дія чи подія? (Подія.)

5. Соціальні відносини, що регулюються нормами права.

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
Но́рма пра́ва (правова́ норма) - загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
 (Правовідносини.)

6.Правила поведінки, що встановлює церква для віруючих. (Релігійні норми.

    7.Нормативні акти правотворчих органів, що видаються на основі

закону. (Підзаконні.)

8. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою?

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


(Фізичною.)

9.Особливо небезпечний вид правопорушення. (Злочин.)

10.Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внутрішніх функцій держави? (Зовнішніх.)

 

Запитання для учнів 10 класу

Здатність особи, групи людей, держави нав'язувати свою волю іншим
людям. (Влада.)

Закріплена в законодавстві здатність особи мати юридичні трава і нести юридичні обов'язки. (Правоздатність.)

З.Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків?(Матеріальна.)

4. Федерація — це форма правління чи державного ...

Фо́рма держа́вного правлі́ння - це спосіб організації верховної влади, який визначає систему її найвищих органів, порядок їх формування і особливості розподілу повноважень між ними, а також взаємовідносини з населенням держави.
Щодалі? (Устрою. )

5. Чи настає відповідальність за правопорушення, скоєне через необережність?(Так.)

6.Що регулює найбільш важливі суспільні відносини — норми права чи


моралі? (Права.)

7. Будь-яке суспільне небезпечне протиправне, винне діяння чи бездіяльність, що спричиняє юридичну відповідальність.

Юридична відповідальність - різновид соціальної відповідальності, який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать.
Правопору́шення - це неправомірне (протиправне) суспільно-небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності.
(Правопорушення.)

8. Монархія належить до форм правління чи форм політичного режиму?

Політи́чний режи́м - характерний тип, характер влади в країні; сукупність засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображає характер взаємовідносин громадян і держави.

(Правління.)

9. Яка влада здійснює в державі правосуддя? (Судова.)

10. Особа, що вчинила правопорушення. (Правопорушник.)

Конкурс 2.  «Ситуація»

Уявіть, що ваша мрія здійснилася і ви – юристи. Зараз до вас прийдуть громадяни, щоб отримати правову допомогу.

Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.
Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного факту. Повна правильна відповідь 3 бали. За доповнення відповіді – від 1 до 3 балів.

Ситуації для учнів  9  класу.

1.     Жінка в магазині втратила свідомість і, упавши, розбила вітрину.

Адміністрація магазину вимагає від жінки відшкодування збитків.

(Консультація для жінки: немає вини — правопорушення не скоєне.)

2. Громадянин Д. дав у борг своєму товаришеві 2000 грн, які той пообіцяв повернути через місяць. Проте у визначений час товариш не з'явився. Після нагадування про борг він повертати гроші відмовився. (Консультація для громадянина Д.: треба звернутися до суду. Проте, якщо не була оформлена відповідна розписка й немає свідків угоди, повернути борг майже неможливо.)Ситуації для учнів 10 класу

1. Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він

 виявився неякісним.

(Консультація для покупця: звернутися до магазину, якщо є чек про придбання фотоапарату, і вимагати повернення грошей чи обміну товару на якісний. У разі відмови магазину — звернутися до суду.)

2.17-літній юнак улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав.(Консультація для юнака: адміністрація не права:робочий тиждень — 36 годин, відпустка — календарний місяць, заборона нічних змін, позаурочної роботи, шкідливого виробництва.)

Поки команди обговорюють ситуації, проводиться гра з уболівальниками.

Проведення гри з уболівальниками.

Глядач, який правильно відповідає на запитання, отримує 2 бали і має право передати їх будь-якій команді.

Запитання  та завдання.

Особи, які не досягли 18-річного віку?(Неповнолітні)

Основний документ громадянина. (Паспорт)

Головний закон країни. (Конституція)

Рішення суду. (Вирок)

Виборний законодавчий орган.

Законода́вча вла́да - одна з гілок державної влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. Структурно є сукупністю повноважень щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також сукупністю організаційних форм реалізації цих повноважень.
(Парламент)

Особа, яка має подвійне громадянство. (Біпатрид)

Захисник у суді. (Адвокат)

Той, хто бачив злочин. (Свідок)

Птах, якого бояться злочинці України. (Беркут)

Грошове стягнення за рішенням суду.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.
(Штраф)Конкурс 3. Подорож в минуле

Командам пропонується відгадати за ілюстрацією, яке історичне місце на ній зображене та яка пам’ятка культури пов’язана з цією державою. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Час на обгорнення – 1 хв.

Ілюстрації.

1.     Біг-Бен

2. Софія Київська

    3. Ейфелева вежа

    4. КапітолійКонкурс 4. «Чорний ящик»

У цьому ящику – річ, яка може знадобитись і працівникові охорони законності, і злочинцеві. Цю річ легко придбати у торговельній мережі. Фабрика, яка виготовляє цю річ, виробляє ще й предмети домашнього вжитку, взуття, іграшки і т.д.  Цією річчю ви користуєтесь щодня.

(Гумові рукавиці, поліетиленовий пакет).
Пластиковий мішок, пакет, або торбинка - це один із типів контейнерів, які виготовляються із поліетиленової плівки, або пластикового текстилю, тонкого та гнучкого матеріалу, який не пропускає повітря і воду.


Конкурс 5. «Жаргон»

Зрозуміло, що кожна вікова група, категорія людей, які потрапляють у руки криміналістів, докорінно відрізняється своєю мовою. Цікаво, як на їхньому діалекті звучать знайомі для вас слова? Наприклад.

1.     Щоденник – чорне і червоне.

2.     Учитель зі журналом – людина з рушницею.

3.     Учитель сердиться – Фантомас розбушувався.

Протягом трьох хвилин потрібно розкрити зміст слів, записаних для кожної команди на аркуші.

Завдання для команди 9 класу.

1.     Їдальня –

2.     Кінець навчального року –

3.     Відмінники в класі –

4.     Перший клас на перерві –

Завдання для 10 класу.

1.     Чергові по школі –

2.     Підказка на уроці –

3.     Класний керівник –

4.     Двійка за підказку –

Конкурс 6. Літературно-правовий конкурс

Учням пропонуються певні ситуації з відомих казок, мультфільмів, , а вони повинні дати правове пояснення про ті чи інші дії героїв. Час на обговорення з хв. Повна та правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

Ситуація 1 .

Пригадайте відому казку «Снігова королева». Могутня королева викрала Кая та перемістила його до Лапландії, бажаючи зробити його своїм спадкоємцем. Які права Кая  при цьому були порушені?

Ситуація 2.

Пригадайте казку «Дюймовочка». Героїня потрапила в складну ситуацію, була викрадена жабою, яка хотіла видати її заміж. Які права були порушені?

Ситуація 3.

Казка «Вовк і семеро козлят». Який злочин учинив Вовк?

Ситуація 4.

Чи порушив закон Буратіно своїм небажанням вчитися?

Наприкінці гри журі підводить підсумки гри і оголошує результати

1.     Визначення найактивнішого вболівальника змагання та вручення йому диплома.

2.     Визначення найрозумнішого гравця та вручення йому диплома

3.     Оголошення загального підсумку гри та вручення диплома команді-переможниці.

Завершення свята.Підбиття загального підсумку змагання, висловлення подяки всім учасникам змагання, членам журі, уболівальникам.Скачати 95.01 Kb.

2021