Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

«Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
Дата конвертації10.06.2017
Розмір175 Kb.«Прикладний програмний інтерфейс

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань»

Зміст


1.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Вступ 3

1.1.Призначення документа 3

1.2.Перелік документів, на підставі яких створюється послуга 3

1.3.Визначення, скорочення й абревіатури, що використовуються в документі 32.Загальні відомості роботи послуги 4

2.1.Призначення послуги 4

2.2.Вимоги до користувачів 4

2.3. Реєстрація та вхід в Систему 43.Особливості роботи з Системою 5

3.1.Головне вікно Системи 5

3.2.Відомості про підписку 6

3.3.Відомості вкладки Документація 7

3.4.Опис протоколу 8

3.4.1.Суб’єкти 8

3.4.2. Перелік відомостей, що надаються 9

3.4.3.Перелік ролей суб’єкта 14

3.4.4.Перелік станів суб’єкта 14

3.4.5.Перелік кодів помилок 151.Вступ

1.1.Призначення документа


Даний документ є технічним описом роботи прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – ППІ ЄДР).

1.2.Перелік документів, на підставі яких створюється послуга


Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 08.09.2016 № 593.
Фізична особа - підприємець - фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.
Прикладни́й програ́мний інтерфе́йс (інтерфейс програмування застосунків, інтерфейс прикладного програмування) (англ. Application Programming Interface, API) - набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

1.3.Визначення, скорочення й абревіатури, що використовуються в документі


Таблиця 1 - Визначення, скорочення та абревіатури, що використовуються в документі

Визначення

Опис

Код ЄДРПОУ 

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України

ЄДР

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Токен

Ключ

Користувач

Особа, якій надані права отримувати відомості з ЄДР

ПІБ

Прізвище, ім’я, по батькові

РНОКПП

Реєстраційний номер облікової книжки платника податків

ППІ

Прикладний програмний інтерфейс


2.Загальні відомості роботи послуги

2.1.Призначення послуги


«ППІ ЄДР» - комп’ютерна програма, що виконує обробку та перетворення даних, які надаються безкоштовно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) через портал електронних сервісів, для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами суб’єктів господарювання.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.

2.2.Вимоги до користувачів


Від Користувачів вимагається:

Здійснити самостійне налаштування своєї автоматизованої системи для отримання Сервісної послуги відповідно до технічних вимог (Додаток № 2).

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Власними силами та за власний рахунок організовувати та забезпечувати обслуговування та підтримку каналів зв’язку для отримання Сервісної послуги.

2.3. Реєстрація та вхід в Систему


Для того, щоб почати користуватись Послугою необхідно подати Заявку для можливості зареєструватись в Системі. Протягом двох робочих днів після отримання Заяви про підключення до Сервісної послуги Користувачу буде наданий логін та пароль для здійснення підключення до тестового середовища. За допомогою наданного тестового середовища Користувач здійснює тестування взаємодії ППІ ЄДР з власним програмним забезпеченням.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Під час тестування кількість запитів до ППІ ЄДР, здійснених Користувачем обмежена, та становить 1000 запитів. Після того, як від Користувача надійде повідомлення про готовність користування Сервісною послугою, протягом двох днів буде здійснене підключення до промислового середовища

Для користувачів, які вже підключені до тестового середовища для входу в систему необхідно зазначити:
 • електронну адресу;

 • ввести пароль, що був наданий при реєстрації;


3.Особливості роботи з Системою

3.1.Головне вікно Системи


Після запуску Системи відобразиться головне вікно з наступними вкладками:

Панель. На вкладці Панель зазначена наступна інформація:

 • відомості про користувача,

 • стан поточного рахунку,

 • відомості про підписку,

 • історія користування системою.
  Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.


c:\users\h.sydorenko\desktop\screenshot_15.png

Налаштування. Має дві вкладки :

 • Профіль – користувачу необхідно заповнити поля з особовими даними, а саме: Ім’я, Прізвище, Організація, Номер телефону • Безпека – Користувач має змогу отримати токени API для можливості отримання відомостей з ЄДР.Документація. Короткий технічний опис роботи Послуги та вікно внесення та отримання відомостей з ЄДР.

Вийти. Вихід із Системи.

3.2.Відомості про підписку


Відповідно до обраного тарифу та наявності оплати послуги в розділі Підписка містяться наступні відомості:

 • Тип підписки та термін дії

 • Наявність обмежень;

 • Кількість безкоштовних запитів;

 • Ціна запиту,

 • Кількість здійснений платних запитів;

 • Використано запитів за поточний день;

 • Використано запитів за поточний місяць.


3.3.Відомості вкладки Документація


Основні відомості:

Адреса та точки входу API: zqedr-api.nais.gov.ua

Поточна версія має наступні точки входу:


 • subjects – пошук суб’єкта за номером ЄДРПОУ, ІПН або паспортом

 • subjects/{id} – отримання детальної інформації по суб’єкту

 • subjects/roles – довідник можливих ролей суб’єкта

 • subjects/states – довідник можливих станів суб’єкта

Опис виконання запитів та специфікація результатів розміщена нижче, в секції «Опис протоколу».

Аутентифікація

API ЄДР використовує механізм аутентифікації за допомогою простого ключа - Токена. Обмін із сервісом виконується по протоколу HTTPS, тому використання такого простого способу аутентифікації є безпечним, оскільки ключ шифрується каналом SSL. Токен можна отримати на сайті, на сторінці «Безпека» («Налаштування»). Для аутентифікації запита, ключ необхідно передавати у заголовку:

Authorization: Token {API_TOKEN}

Тип змісту відповіді

В справжній час, API може повертати відповідь у вигляді XML або JSON. Вигляд, у якому користувач очікує відповідь від сервісу, вказується за допомогою залоговку:

Accept: application/json

Обмеження

Окрім обмежень згідно тарифного плану, для захисту від перевантаження сервісу запитами (результатом чого є ‘відмова у обслуговуванні’ - DoS), додатково введені обмеження на кількість запитів протягом проміжку часу. Це обмеження стосується як запитів які відносяться до платних послуг, так і безкоштовних. Ці обмеження залежать від обраного тарифного плану.

Результатом запиту, який виконано з виходом за межі обмежень буде відповідь з HTTP статусом ‘429 Too Many Requests’:

{"errors":[{"code":9,"message":"Request was throttled. Expected available in 26 seconds."}]}

Код помилки № 9 вказує на вихід за межі обмежень, а повідомлення матиме відповідний текст та час, через який сплине це обмеження. Крім того, до заголовку відповіді додано інформацію про зняття обмеження для програмної обробки:

Retry-After: 26Платні запити

Запит на отримання детальної інформації по суб’єкту підприємництва (/subjects/{id}) є платним. Ціна залежить від обраного тарифного плану. Окрім цього, кожний тарифний план надає можливість зробити деяку кількість платних запитів безкоштовна.

У разі відсутньості поточної підписки, або закінчення безкоштовних запитів та відсутньості коштів на рахунку, ви отримаєте відповідь з HTTP статусом ‘402 Paiment required’:

{"errors":[{"code":5,"message":"Paiment required."}]}


3.4.Опис протоколу

3.4.1.Суб’єкти


Повертає перелік суб’єктів, які мають вказаний код (ЄДРПОУ для юридичних осіб або ІПН для фізичної особи-підприємця; якщо треба знайти фізичну особу-підприємця, яка не має ІПН - пошук проводиться по серії та номеру паспорта). Зазвичай, результ атом є перелік з одним елементом, але у деяких випадках може мати більше одного, наприклад, якщо суб’єкт по якому виконуєтся пошук проходить процес перетворення

Response Class (Status 200)

Перелік суб’єктів які задовольняють параметрам пошукуid (integer, optional): Унікальний ідентифікатор суб’єкта ,

state (integer, optional): Стан суб’єкта ,

state_text (string, optional): Текстове відображення стану суб’єкта ,

code (string, optional): ЄДРПОУ; якщо суб’єкт - фізична особа підприємець - замість ІПНа система поверне десять нулів, бо ці дані є конфіденційною інформацією.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
,

name (string, optional): Назва ,

url (string, optional): Посилання на екземпляр з деталізованою інформацію

 • Parameters

Вказуються параметри пошуку інформації:

сode - ЄДРПОУ або ІПН код;
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


passport - серія та номер паспорту фізичної особи-підприємця, якщо особа відмовилась від отримання ІПН. Формат: серія (дві кирилічні літери у верхньому регістрі), обєднана з шістьма цифрами номеру, наприклад: СН012345; або, у разі нового пластикового паспора, номер у вигляді дев’яти цифер;

name - запит для пошуку по назві.

Можливість обмеження кількості елементів у відповіді контролюється внесенням значень в поле limit від 1 до 100.


3.4.2. Перелік відомостей, що надаються


 • SubjectDetail

id (integer, optional): Унікальний ідентифікатор суб’єкта;

state (integer, optional): Стан суб’єкта;

state_text (string, optional): Текстове відображення стану суб’єкта;

code (string, optional): ЄДРПОУ; якщо суб’єкт - фізична особа-підприємець, замість ІПНа система поверне десять нулів, бо ці дані є конфіденційною інформацією.;

names (inline_model, optional),

olf_code (string, optional): Код організаційно-правової форми суб’єкта;

olf_name (string, optional): Назва організаційно-правової форми суб’єкта;

executive_power (inline_model_0, optional): Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


object_name (string, optional): Місцезнаходження реєстраційної справи,

founders (Array[Founder], optional): Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа;

branches (Array[Branch], optional): Перелік відокремлених підрозділів,

authorised_capital (inline_model_1, optional): Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування;

management (string, optional): Відомості про органи управління юридичної особи;

managing_paper (string, optional): Назва установчого документа;

is_modal_statute (boolean, optional): Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

activity_kinds (Array[ActivityKind], optional): Перелік видів економічної діяльності;
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


heads (Array[Head], optional): Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

address (Address, optional),

registration (inline_model_2, optional): Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу;
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.


bankruptcy (inline_model_3, optional): Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації;

termination (inline_model_4, optional): Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

termination_cancel (inline_model_5, optional): Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

assignees (Array[RelatedSubject], optional): Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

predecessors (Array[RelatedSubject], optional): Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

registrations (Array[inline_model_6], optional): Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України,

primary_activity_kind (inline_model_7, optional): Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік ,

prev_registration_end_term (string, optional): Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи ,

contacts (Contacts, optional)

open_enforcements (Array[string], optional): Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);

 • inline_model

name (string, optional): Повна назва суб’єкта;

include_olf (boolean, optional): Вказує, чи треба додавати організаційно-правову форму до назви;

display (string, optional): Назва для відображення (з ОПФ чи без, в залежності від параметру include_olf);

short (string, optional): Коротка назва;

name_en (string, optional): Повна назва суб’єкта англійською мовою;
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.


short_en (string, optional): Коротка назва англійською мовою.

 • inline_model_0

name (string, optional),

code (string, optional)

 • Founder

name (string, optional): Повна назва суб’єкта;
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).


code (string, optional): ЄДРПОУ код, якщо суб’єкт – юридична особа;

address (Address, optional),

last_name (string, optional): Прізвище (якщо суб’єкт - приватна особа);

first_middle_name (string, optional): Ім’я та по-батькові (якщо суб’єкт - приватна особа);

role (integer, optional): Роль по відношенню до пов’язаного суб’єкта;

role_text (string, optional): Текстове відображення ролі;

id (integer, optional): Ідентифікатор суб'єкта;

url (string, optional): Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт;

capital (string, optional): Розмір частки у статутному капіталі пов’язаного суб’єкта (лише для засновників)

 • Branch

name (string, optional): Повна назва суб’єкта,

code (string, optional): ЄДРПОУ код, якщо суб’єкт - юр.особа,

role (integer, optional): Роль по відношенню до пов’язаного суб’єкта,

role_text (string, optional): Текстове відображення ролі,

type (integer, optional): Тип відокремленого підрозділу,

type_text (string, optional): Текстове відображення типу відокремленого підрозділу ,

address (Address, optional)

 • inline_model_1

value (string, optional),

date (string, optional)

 • ActivityKind

code (string, optional): Код згідно КВЕД ;

name (string, optional): Найменування виду діяльності;

is_primary (boolean, optional): Вказує, чи є вид діяльності основним (згідно даних органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи)

 • Head

name (string, optional): Повна назва суб’єкта;

code (string, optional): ЄДРПОУ код, якщо суб’єкт - юр.особа;

address (Address, optional),

last_name (string, optional): Прізвище (якщо суб’єкт - приватна особа);

first_middle_name (string, optional): Ім’я та по-батькові (якщо суб’єкт - приватна особа);

role (integer, optional): Роль по відношенню до пов’язаного суб’єкта;

role_text (string, optional): Текстове відображення ролі;

id (integer, optional): Ідентифікатор суб'єкта;

url (string, optional): Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт;
appointment_date (string, optional): Дата призначення;

restriction (string, optional): Обмеження

 • Address

zip (string, optional): Поштовий індекс;

country (string, optional): Назва країни;

address (string, optional): Адреса

 • inline_model_2

date (string, optional): Дата державної реєстрації;

record_number (string, optional): Номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу;

record_date (string, optional): Дата запису в Єдиному державному реєстрі;

is_separation (boolean, optional): Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділу;

is_division (boolean, optional): Державна реєстрація юридичної особи шляхом поділу;

is_merge (boolean, optional): Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття;

is_transformation (boolean, optional): Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення

 • inline_model_3

date (string, optional): Дата запису про державну реєстрацію провадження у справі про банкрутство;

state (integer, optional): Стан суб’єкта;

state_text (string, optional): Текстове відображення стану суб’єкта;

doc_number (string, optional): Номер провадження про банкрутство;

doc_date (string, optional): Дата провадження про банкрутство;

date_judge (string, optional): Дата набуття чинності;

court_name (string, optional): Найменування суду

 • inline_model_4

date (string, optional): Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, або початку процесу ліквідації в залежності від поточного стуну (‘в стані припинення’, ‘припинено’);

state (integer, optional): Стан суб’єкта;

state_text (string, optional): Текстове відображення стану суб’єкта;

record_number (string, optional): Номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи (якщо в стані ‘припинено’);

requirement_end_date (string, optional): Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

cause (string, optional): Підстава для внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи

 • inline_model_5

date (string, optional): Дата запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи;

record_number (string, optional): Номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи;

doc_number (string, optional): Номер провадження про банкрутство;

doc_date (string, optional): Дата провадження про банкрутство;

date_judge (string, optional): Дата набуття чинності;

court_name (string, optional): Найменування суду

 • RelatedSubject

name (string, optional): Повна назва суб’єкта;

code (string, optional): ЄДРПОУ код, якщо суб’єкт – юридична особа;

address (Address, optional),

last_name (string, optional): Прізвище (якщо суб’єкт - приватна особа);

first_middle_name (string, optional): Ім’я та по-батькові (якщо суб’єкт - приватна особа);

role (integer, optional): Роль по відношенню до пов’язаного суб’єкта;

role_text (string, optional): Текстове відображення ролі;

id (integer, optional): Ідентифікатор суб'єкта;

url (string, optional): Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт

 • inline_model_6

name (string, optional): Назва органу,

code (string, optional): Ідентифікаційний код органу ,

type (string, optional): Тип відомчого реєстру,

description (string, optional): Назва відомчого реєстру,

start_date (string, optional): Дата взяття на облік,

start_num (string, optional): Номер взяття на облік,

end_date (string, optional): Дата зняття з обліку,

end_num (string, optional): Номер зняття з обліку

 • inline_model_7

name (string, optional): Назва КВЕД,

code (string, optional): Код КВЕД,

reg_number (string, optional): Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску,

class (string, optional): Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

 • Contacts

email (string, optional): Електронна адреса;

tel (Array[string], optional): Перелік контактних телефонів;

fax (string, optional): Номер факсимільного апарату;
Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.


web_page (string, optional): Інтернет сайт

3.4.3.Перелік ролей суб’єктаrole (integer, optional): Роль суб’єкта ,

role_text (string, optional): Текстове відображення ролі суб’єкта.

Можливі значення ролей: • «role»: 1 - «cуб’єкт підприємницької діяльності»;

 • «role»: 2 – « підписант»;

 • «role»: 3 – «керівник»;

 • «role»: 4 – «засновник»;

 • «role»: 5 – « відокремлений підрозділ»;

 • «role»: 6 – «особа - управитель майна»;

 • «role»: 7 – «комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)»;

 • «role»: 8 – «голова комісії з припинення або ліквідатор»;

 • «role»: 9 – « правонаступник;

 • «role»: 10 – «попередник»;

 • «role»: 11 – «керівник комісії з виділу»;

 • «role»: 12 – «член комісії з виділу»;

 • «role»: 13 – «ліквідатор»;

 • «role»: 14 – «керуючий санацією»;

 • «role»: 15 – «Розпорядник майна»;

 • «role»: 16 – «Заявник»;

 • «role»: 17 – «Керівний орган»;

 • «role»: 18 – «Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

3.4.4.Перелік станів суб’єкта


state (integer, optional): Стан суб’єкта;

state_text (string, optional): Текстове відображення стану суб’єкта

Можливі значення станів суб’єкта: • «state» : -1 – «скасовано»;

 • «state» : 1 – «зареєстровано»;

 • «state» : 2 – «в стані припинення»;

 • «state» : 3 – «припинено»;

 • «state» : 4 – «порушено справу про банкрутство»;

 • «state» : 5 – «порушено справу про банкрутство (санація)»;

 • «state» : 6 – «зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне».

3.4.5.Перелік кодів помилок


Коди помилок та відповідей:

Коди відповідей HTTP

Код
Текст

Пояснення
200

OK

Запит успішно оброблено і повернуто результат
400

Bad Request

Запит має помилку або не може бути оброблений. Відповідне повідомлення з поясненнями додане до відповіді.401

Unauthorized

Параметри авторизації не правильні, або не вказані взагалі.
402

PaymentRequired

Для виконання запиту необхідна оплата.
403

Forbidden

Запит вірний але в обробці відмовлено. Відповідне повідомлення з поясненнями додано до відповіді.
404

Not Found

Адреса не правильна або ресурс до якого йде запит не існує.
406

Not Acceptable

Дані передані в запиті мають не зрозумілий формат.
429

Many Requests

API повертає таку відповідь коли вичерпано обмеження запитів до ресурсу.
500

Internal Server Error

Щось зламалось.
502

Bad Gateway

Сервіс вимкнено або проходить оновлення.Повідомлення з інформацією про помилку.

У разі помилки API повертає відповідь з поясненням, формат - JSON, наприклад:

{"errors":[{"message":"Invalid or expired token","code":2}]}Перелік кодів помилок.

У відповіді, окрім повідомлення з поясненням, додатково надаєтся код помилки, який можна використовувати для автоматизованої обробки. Протягом часу, текстове повідомлення може модифікуватись, але код залишаєтся незмінним.Код

Текст

Пояснення

1

Could not authenticate you

Помилка аутентифікації.

2

Invalid or expired token

Токен надано, але він невірний або вичерпано час його функціювання.

3

Your account is not permitted to access this resource

Відповідь надається разом із HTTP статусом 403. Користувач, з використанням токену якого було виконано аутентифікацію, не має достатніх прав для виконанняя запиту.

4

Sorry, that page does not exist

Відповідь надається разом із HTTP статусом 404. Сторінка до якої виконуєтся запит не знайдена.

5

Paiment required

Відповідь надається разом із HTTP статусом 402. Недостатньо коштів для виконання платного запиту.

6

Parse Error

Відповідь надається разом із HTTP статусом 400. Не правильний формат одного або декількох параметрів запиту.

9

Rate limit exceeded

Відповідь надається разом із HTTP статусом 429. Вичерпано кількість запитів, дозволених виконати протягом проміжку часу.

10

`code` or `passport` parameter must be provided.

У запиті не надано параметрів необхідних для виконання пошуку.

11

`passport` parameter has wrong value.

Один або більше параметрів запиту має невірний формат.

20

Internal error

Відповідь надається разом із HTTP статусом 500.Київ –2017
 • 1.Вступ 1.1.Призначення документа
 • 1.2.Перелік документів, на підставі яких створюється послуга
 • 1.3.Визначення, скорочення й абревіатури, що використовуються в документі
 • 2.Загальні відомості роботи послуги
 • 2.2.Вимоги до користувачів
 • 2.3. Реєстрація та вхід в Систему
 • 3.Особливості роботи з Системою
 • 3.2.Відомості про підписку
 • 3.3.Відомості вкладки Документація
 • 3.4.2. Перелік відомостей, що надаються
 • 3.4.3.Перелік ролей суб’єкта
 • 3.4.4.Перелік станів суб’єкта
 • 3.4.5.Перелік кодів помилок