Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПримітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності розкриття інформації (примітки) До фінансової звітності за мсфз приватного акціонерного товариства «страхова група

Скачати 308.56 Kb.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності розкриття інформації (примітки) До фінансової звітності за мсфз приватного акціонерного товариства «страхова група
Скачати 308.56 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір308.56 Kb.
  1   2

Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
До фінансової звітності за МСФЗ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»


за 2014 рік.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Фінансова звітність Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності
АТ «СГ «ТАС» (приватне) (далі - Компанія) є зареєстрованим приватним акціонерним товариством, що провадить свою діяльність в Україні.
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Акції компанії мають приватне розміщення. Основна діяльність компанії — недержавне страхування – інші види страхування, ніж страхування життя.
Дата реєстрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Страхова Група «ТАС» 19.10.1998р.
Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та Статутом Компанії.
Страховий захист (англ. insurance protection) - економічні, перерозподільчі відносини, які складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян і т.п.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала ліцензії.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Страхові та перестрахувальні операції за період, щодо якого надається дана фінансова звітність, здійснювалися Компанією “ на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме ліцензії з добровільних та обов’язкових видів страхування:
Номери отриманих ліцензій та дата їх видачі:
Серія АВ : № 500425 від 02.12.2009р., № 500426 від 02.12.2009р., № 500427 від 02.12.2009р., № 500428 від 02.12.2009р., № 500429 від 02.12.2009р., № 500430 від 02.12.2009р., № 500433 від 02.12.2009р., № 500434 від 02.12.2009р., № 500435 від 02.12.2009р., № 500436 від 02.12.2009р., № 500437 від 02.12.2009р., № 500438 від 02.12.2009р., № 500439 від 02.12.2009р., № 500440 від 02.12.2009р., № 500441 від 02.12.2009р., № 500442 від 02.12.2009р., № 500443 від 02.12.2009р., № 500444 від 02.12.2009р., № 500445 від 02.12.2009р., № 500446 від 02.12.2009р., № 500447 від 02.12.2009р., № 500448 від 02.12.2009р., № 500449 від 02.12.2009р., № 500450 від 02.12.2009р., № 500451від 02.12.2009р., № 500452 від 02.12.2009р.,№ 500337 від 18.01.2010р., № 594111 від 07.11.2011р.;
Серія АГ № 569183 від 06.01.2011р.
Головний офіс Компанії знаходиться за адресою: пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.
Адреса реєстрації Компанії : пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.
Адреса для листування пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.
Компанія має 28 філій (в містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград,Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів).

Структурні підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та діють у відповідності до Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів. З 01 січня 2009 року бухгалтерський та податковий облік в Компанії здійснюється в єдиній обліковій системі на рівні Головного офісу Компанії.


Протягом
Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
  1   2


Скачати 308.56 Kb.