Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПримітна інструкція з охорони праці для помічника бурильника капітального ремонту свердловин

Скачати 206.55 Kb.

Примітна інструкція з охорони праці для помічника бурильника капітального ремонту свердловин
Скачати 206.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.03.2017
Розмір206.55 Kb.
  1   2

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"
ПРИМІТНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПОМІЧНИКА БУРИЛЬНИКА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

київ


Узгоджено

Державний департамент з нагляду за охороною праці

Лист№ 06-1-17/4210 від 06.12.2001.


Затверджено

Наказ дочірної компанії "Укртрансгаз"

№266 від 07.12.2001.


Узгоджено

Національний науково-дослідний Інститут охорони праці України

Лист№ 276

від 04.10. 2001.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Капіта́льний ремонт свердлови́н (рос. капитальный ремонт скважин; англ. well workover; well remedial work, workover job on well; нім. lang-de) - комплекс складних і довготривалих робіт, пов'язаних з підтримуванням свердловини як споруди у працездатному стані, тобто робіт, призначених для відновлення працездатності привибійної зони, цілісності цементного кільця і обсадних труб або в цілому свердловини з метою використання за прийнятим чи новим призначенням, для ліквідації аварій, для консервації і ліквідації свердловин, для опускання і піднімання обладнання одночасно-роздільної експлуатації.


ПІ 1.1.23- 190 -2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПОМІЧНИКА БУРИЛЬНИКА

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

Київ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією помічник бурильника підземного ремонту свердловин (далі - помбур капремонту свердловин) на підприємствах ДК "Укртрансгаз", робота яких пов'язана з перевезенням та монтажем установок капітального та підземного ремонту свердловин, виконанням технологічних операцій з глушіння та освоєння свердловин, проведенням спуско-підйомних операцій, проведенням аварійно-відновлювальних робіт, цементуванням та демонтажем установки і обладнання.

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію помічника бурильника капітального ремонту свердловин та придатні за станом здоров'я.

Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, помічник бурильника капітального ремонту свердловин повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого помбура капітального ремонту свердловин.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

1.3. Капітальний ремонт свердловин - це сукупність робіт по монтажу установки для ремонтних робіт, глушіння свердловини, демонтажу фонтанної арматури, обладнання устя свердловини противикидним обладнанням, спуску чи підйому підземного обладнання, його перевірки і заміні (повній чи частковій), заміні фонтанної арматури, а також з очищення привибійної зони свердловини, ліфтових або насосно-компресорних труб (НКТ) від піску, інших відкладень та інших робіт у свердловині.

1.4. Основним постійним робочим місцем помбура капремонту свердловин є устаткування верстата капітального ремонту свердловин, встановленого на усті свердловини, яка передана у капітальний ремонт та обслуговування оснащення і механізмів, що встановлюються під час здійснення повного циклу капремонту газової свердловини.

Помбур бере безпосередню участь як у здійсненні операцій по капремонту свердловин, так і допоміжних операціях: переміщення верстата, монтажі та демонтажі основного і допоміжного обладнання для капремонту свердловин.

1.5. Робота помбура капремонту свердловин полягає в обслуговуванні обладнання та механізмів верстата капітального ремонту свердловин та виконанні технологічних операцій капітального і підземного ремонту свердловин.

1.6. Помбур капремонту свердловин повинен знати основні вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями за видами робіт; вимоги безпеки під час ведення ізоляційних і ловильних робіт; вимоги безпеки до ручного інструменту, правила користування спецодягом і засобами індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; характеристику шкідливих речовин, які використовуються у процесі капітального ремонту свердловини, їх дію на організм людини і заходи захисту;

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
правила внутрішнього трудового розпорядку.

Помічник бурильника капремонту свердловин повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення помічником бурильника вимог інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Трудова дисципліна - це встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцій. На підприємствах вона відповідно до ст. 140 КЗпП забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.7. Помбур капремонту свердловин повинен вміти:

■ застосовувати безпечні методи праці під час спуско-підйомних операцій і вантажно-розвантажувальних робіт;

■ правильно і безпечно користуватись пристроями малої механізації, пристосуваннями та інструментом;

■ безпечно виконувати очищення і змащування обладнання установки капітального ремонту та піднятого підземного обладнання;

■ безпечно виконувати заміну частин обладнання, які швидко зношуються;

■ безпечно виконувати збирання, розбирання свічок і опресування труб;

■ безпечно виконувати пуск, зупинку і спостереження за роботою насосів, усувати неполадки в їх роботі;

■ безпечно виконувати роботи з приготування рідини для промивання і визначати її параметри;

■ безпечно виконувати зрощування канатів;

■ за розпорядженням, у виключних випадках, безпечно працювати на лебідках замість бурильника;

■ безпечно працювати на машинних і механізованих бурових ключах;

■ здійснювати безпечне керування обладнанням, механізмами, пристроями і інструментом установки капітального ремонту свердловин під час проведення всіх технологічних операцій ремонту свердловини;

1.8. Помбур капремонту свердловин повинен знати, що технологічні операції і робота, яку він виконує, пов'язана з підвищеною небезпекою, так як вона виконується на діючих експлуатаційних газових свердловинах, які передані у капітальний ремонт і газоносні пласти тимчасово заглушені.

1.9. У процесі виробничої діяльності на помбура капремонту свердловин діють такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: важкість праці, напруженість праці, робоча поза. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

Атестація робочих місць (за умовами праці) - це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу.1.10. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" №296 від 29.12.2000 (розділ 2, п.2.1.), помічнику бурильника капремонту свердловин видається наступний спецодяг:

Костюм брезентовий чи костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

12 місяців

ГОСТ 12.4.043-78

Чоботи кирзові

12 місяців

ГОСТ 5782-75

Рукавиці брезентові або рукавиці комбіновані

15 днів

ГОСТ 12.4.010-75

Каска захисна

24 місяці

ТУ 6-11-278-83

Підшоломник під каску

12 місяців

ТУ 17-08-149-81

При роботі з хімреагентами, додатково:

Фартух гумовий

Черговий

ГОСТ 12.4.029-76

Чоботи гумові

12 місяців

ГОСТ 5375-79

Рукавички гумові

Чергові

ГОСТ20010-74

Окуляри захисні

До зносу

ТУ 38-1204-78

Респіратор

До зносу

ТУ 84-838-79

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.029-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.029-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 170672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.11. Спецодяг помбура капремонту свердловин повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і рукави можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються. На голові необхідно мати каску.

1.12. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна помбура капремонту свердловин сприяє попередженню професійних отруєнь і захворювань.

Помбур капремонту свердловин зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати у чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту;

Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
Індивідуальні засоби захисту Індивідуальні засоби захисту (рос. индивидуальные средства защиты, англ. Personal Protective Equipment; нім. persönliche Schutzmittel n) - спеціальні засоби, що безпосередньо використовуються працюючими для зменшення впливу на організм шкідливих виробничих факторів.

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом ;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання негайно звертатись до лікаря. Для виключення випадків отруєння забороняється застосовувати нафтопродукти чи

метанол (інші легкозаймисті і отруйні речовини) для миття рук, спецодягу чи деталей та вживати їх (інші лаки, фарби, емульсії, реагенти) як алкогольні та наркотичні речовини.

Отру́ти - речовини, здатні при дії на живий організм викликати різке порушення нормальної його життєдіяльності: отруєння або смерть. Віднесення тих або інших речовин до отрут є умовним, оскільки токсичність багатьох з них визначається обставинами або способом введення в організм.
Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.


2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Помічник бурильника з капітального ремонту свердловин перед початком роботи повинен отримати повну інформацію від того хто здає зміну (вахту), про стан робочого місця, технологічного і допоміжного обладнання, інструменту та перевірити:

■ стан спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

стан засувок, манометрів, інструменту;

■ стан і чистоту на установці капітального ремонту свердловин;

■ гідравлічні ключі, пневмоклини, пульти керування ними, повітряні пневматичні лінії;

■ машинні ключі, стан канатів на ключах, гідрозакріплювач, бурильні штропа, елеватори;

■ прилади для замірів параметрів промивальної рідини, зворотні клапани, перехідники, елементи малої механізації;

Бурови́й ро́зчин (рос. буровой раствор; англ. drilling fluid, drilling mud; нім. Spülung, Bohrschlamm, Spülflüssigkeit) - складна багатокомпонентна дисперсна система суспензійних, емульсійних і аерованих рідин, які застосовуються для промивання свердловин у процесі буріння.
Зворо́тний кла́пан (англ. check valve, clack valve, non-return valve, one-way valve) - спрямівний гідроапарат (пневмоапарат), призначений для перепускання робочого середовища тільки в одному напрямку та запирання у зворотному напрямку.

прийомний міст, стелажі, їх чистоту, укладку труб на стелажах, відкидні стійки стелажів, стропильні засоби, ловильний інструмент;

■ вантажопідіймальні механізми;

■ засоби пожежогасіння, у т.ч. біля побутових приміщень;

■ автозатягувач, стан шурфової труби;

■ юбку протирозкидання рідини для промивання, ручний інструмент (гачки, ломи, лопати, ланцюгові ключі, зубила, кувалди, молотки, сікачі);

Ручний інструмент Ручний інструмент - будь-який інструмент, який при його використанні утримується та приводиться в рух вручну, а не двигуном. До ручного інструмента належать вила, секатори, граблі, молотки, гайкові ключі, плоскогубці, викрутки, зубила тощо.

■ маршові драбини, сходи, перехід на майданчики;

■ стан освітлення робочого місця;

2.2. У разі виявлення несправностей вжити заходів щодо їх усунення, якщо усунути їх неможливо, доповісти бурильнику або керівнику робіт до початку зміни.

2.3. Якщо при прийманні або здаванні вахти бурова знаходиться в аварійному стані або є недоліки, які можуть викликати ускладнення у роботі, то подальші роботи проводяться тільки за спеціальним дозволом майстра.

2.4. Робоче місце помбура, а також робочі місця всієї вахти повинні бути освітлені у відповідності до нормативних вимог для даного виду робіт. Освітлення робочого майданчика повинно забезпечувати якісну видимість робочого місця помбура.

2.5. Вахта, яка здає зміну, не має права залишати установку до закінчення документального оформлення передачі зміни у журналі

2.6. У разі запізнення чи неявки зміни на вахту помбур не має права самостійно лишати робоче місце, він повинен доповісти про подію майстру (іншій посадовій особі за підпорядкованістю) і діяти згідно з його розпорядженнями.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.


  1   2


Скачати 206.55 Kb.

  • ДЛЯ ПОМІЧНИКА БУРИЛЬНИКА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН
  • Узгоджено
  • При роботі з хімреагентами, додатково
  • 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ