Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПринципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою

Скачати 107.16 Kb.

Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою
Скачати 107.16 Kb.
Дата конвертації 27.05.2017
Розмір 107.16 Kb.

Тема: Принципи функціонування електронної пошти.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Огляд програм для роботи з електронною поштою.c:\users\admin\desktop\1\images.jpg

Мета:

- Навчальна: познайомити учнів із призначенням електронної пошти, розглянути принцип функціонування електронної пошти, а також програми для роботи з електронною поштою.

- Розвивальна: розвивати в учнів логічне мислення, навички самостійного пошуку та аналізу даних, культуру мовлення методом усного опитування.

- Виховна: виховувати навички самоконтролю і самоаналізу, виховувати світогляд, розуміння та повагу до майбутньої професії.Методична мета: ефективно використовувати інтерактивні та інформаційні технології на уроках спеціальних дисциплін.

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Тип уроку: урок формування умінь та навичок.

Методи і форми навчання: аналіз інформації, дискусія, мозковий штурм.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, завдання, розроблені в додатку Web 2.0 LearningApps.

Матеріально-технічне забезпечення: ПК, проектор, екран.
Структура уроку:

1. Організаційний момент.

- Перевірка присутності учнів на уроці

- Перевірка готовності до уроку

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

- Оголошення теми та мети уроку

- Визначення значення теми уроку в професійній діяльності

3. Актуалізація опорних знань учнів.

Контрольні запитання:

1. Дайте означення пошукової системи.

2. Які види пошукових систем розрізняють за принципом дії?

3. Які принципи та прийоми пошуку інформації?

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

4. Назвіть відомі вам пошукові сервера.
Ребуси.

Інтерактивні завдання.
4. Пояснення нового матеріалу.
План:


 1. Поняття та призначення електронної пошти.

 2. Принцип роботи електронної пошти. Програми для роботи з ЕП.
 1. Поняття та призначення електронної пошти.
Електронна пошта

технологія передавання електронних повідомлень («листів») через комп’ютерну мережу.

Електронною поштою можна надсилати не лише текстові повідомлення, але й документи, графіку, аудіо-, відеофайли, програми тощо. Електронна пошта дуже корисна, якщо немає повноцінного доступу (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісних мереж.Електронна пошта – типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправлення повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат отримує його на свій комп'ютер через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно.
Електронна пошта схожа на звичайну пошту, маючи ті ж самі переваги і недоліки. Звичайний лист складається із конверта, на якому зазначена адреса отримувача і стоять штампи поштових відділень шляху слідування, та вмісту – власне листа.

Поштове відділення або відділення зв'язку - об'єкт поштового зв'язку, який здійснює прийом, сортування, відправку, обробку і доставку пошти.

Електронний лист складається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шлях проходження листа), які служать, умовно кажучи, конвертом, та власне вміст самого листа. За аналогією зі звичайним листом, відповідним методом можна внести в електронний лист інформацію якого-небудь іншого роду, наприклад, фотографію тощо. Як і у звичайному листі можна поставити свій підпис. Звичайний лист може не дійти до адресата або дійти з запізненням, - аналогічно і електронний лист. Звичайний лист доволі дешевий, а електронна пошта – найдешевший вид зв'язку.

Отже, електронна пошта повторює переваги (простоту, дешевизну, можливість пересилання нетекстової інформації, можливість підписати і зашифрувати лист) та недоліки (негарантований час пересилки, можливість доступу для третіх осіб під час пересилки, неінтерактивність) звичайної пошти. Проте у них є і суттєві відмінності. Вартість пересилки звичайної пошти у значній мірі залежить від того, куди вона повинна бути доставлена, її розміру та типу. У електронної пошти такої залежності або немає, або вона досить невідчутна. Електронний лист можна шифрувати та підписувати більш надійніше та зручніше, ніж лист на папері – для останнього, власне, взагалі не існує загальноприйнятих засобів шифровки. Швидкість доставки електронних листів набагато вища, ніж паперових, та мінімальний час проходження незрівнянно менший.
 1. Принцип роботи електронної пошти. Програми для роботи з ЕП.

Користувачі, заповнюючи спеціальну форму, реєструють на поштовому сервері (наприклад mail.ru, gmail.com чи ін.) поштову скриньку, яку часто називають mail, email, e-mail, е-майл, «мило» та ін.

Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;Кожна така скринька має унікальну назву, що складається з назви користувача та почтового серверу, розділених знаком @ (наприклад [email protected]). Важливо відмітити наявність в адресі електронної поштової скриньки службового знаку @ (собака): саме цей знак говорить про те, що це адреса поштової скриньки, а не сайту.


Доступ до скриньки захищається паролем. Поштовий сервер пересилає повідомлення у інші поштові скриньки, а також отримує та зберігає листи, що надходять на адресу скриньки користувача.

Керування роботою скриньки здійснюється через веб інтерфейс або ж за допомогою поштових клієнтів (поштових програм).

Перший варіант не потребує встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення. Єдина вимога – наявність доступу до Інтернету. Користувач через звичайний веб-браузер (Internet Explorer чи ін.) заходить на стартову сторінку поштового серверу, вводить назву своєї скриньки та пароль, після чого відкривається панель керування поштовою скринькою.Зазвичай при роботі з сервером з веб-інтерфейсом головними чинниками є дизайн пошти, розмір поштової скриньки, що надається, доменна зона, стабільність роботи, міра захищеності від несанкціонованих масових розсилок — спаму. Деякі поштові служби (Gmail, pochta.ru і ін.) дають можливість всім хто бажає безкоштовно зареєструвати поштову скриньку необмеженого об'єму. Окрім поштових скриньок на деяких серверах (наприклад, на pochta.ru) можна безкоштовно отримати доменні імена третього рівня і розмістити в мережі віртуальний web-сервер.

Доме́нне ім'я (англ. Domain name) або Доме́н (англ. Domain, від лат. dominium - володіння) - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доме́нних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється.

А  rambler-пошта надає своїм користувачам можливість одночасно з поштовою скринькою завести собі ICQ («аську»).

Принцип дії


На діаграмі показано типову послідовність подій, що відбуваються, коли Аліса відправляє листа з допомогою поштової програми (MUA). Вона вводить e-mail адресата та натискає кнопку «відправити».

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/email.svg/400px-email.svg.png
Принцип роботи електронної пошти.

 1. Поштовий клієнт форматує повідомлення в спеціальний формат та відправляє по протоколу SMTP на місцевий серверобміну пошти (MTA), в цьому випадку smtp.a.org, її інтернет-провайдера.

 2. Сервер обміну пошти отримує адресу призначення з даних протоколу SMTP (а не з шапки листа), в цьому випадку, це [email protected] Адреса скрині для отримання електронних листів це рядок [email protected] Фрагмент перед знаком @ називають локальною частиною адреси, зазвичай, вона збігається з іменем користувача отримувача, а фрагмент після знаку @ називають доменним іменем. Сервер передачі листів використовує доменне ім'я для визначення повного доменного імені сервера обміну листами в доменній системі імен (DNS)

 3. DNS сервер домену b.org, ns.b.org, надсилає у відповідь МХ записи в яких перелічено сервери обміну пошти цього домену, в цьому випадку mx.b.org, сервер інтернет-провайдера Боба.

 4. smtp.a.org відправляє лист mx.b.org по протоколу SMTP, який кладе його в скриню користувача bob.

 5. Боб натискає кнопку «отримати повідомлення» в поштовому клієнті, який отримує листи з сервера по протоколу Post Office Protocol (POP3).


Будова електронної адреси
Адреса містить ім'я комп'ютера та ім'я конкретного користувача цього комп'ютера, якому адресоване повідомлення. Електронні скриньки розміщуються на спеціальних комп'ютерах - поштових серверах. Для кожної скриньки на поштовому сервері відводиться спеціальне місце. На одному поштовому сервері не може бути двох скриньок з однаковими назвами. Електронна адреса складається з двох частин, розділених знаком @ (читається «ет»). Наприклад: [email protected] Aleх - ім’я скриньки, ukr.net - доменне ім'я поштового сервера, на якому знаходиться ця скринька.

Повідомлення, що надіслані за цією адресою, будуть передані на комп'ютер з іменем ukr.net користувачу на ім'я Aleх (малі та великі літери не розрізняються).

Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.

Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.
Щоб отримати власну скриньку, існує два способи:

1) більшість провайдерів при підключенні користувача до Інтернет надає йому поштову скриньку на своєму сервері;

2) в Інтернет існує величезна кількість безкоштовних поштових серверів, на яких можна створити потрібну кількість скриньок.

Перший варіант зручний швидкістю отримання пошти, так як ви напряму з'єднані з комп'ютером провайдера.

Другий варіант зручний для доступу до скриньки з різних комп'ютерів: перебуваючи в іншому місті чи, навіть, країні, ви можете зайти на сайт цього поштового сервера, переглянути пошту та відправити відповіді.

Програми-клієнти для роботи з E-mail


Функціонування електронної пошти побудовано на принципі клієнт-сервер, стандартному для більшості мережевих сервісів. Для обміну листами з поштовим сервером, потрібна спеціальна програма-клієнт. Існує багато різних програм-клієнтів електронної пошти, які можуть відрізнятися окремими функціями, можливостями та інтерфейсом, в тому числі й такі, які працюють на сервері (в режимі on-line).
Проте загальні функції у більшості пакетів однакові.

До них можна віднести:

 • підготовка тексту;

 • імпорт файлів-додатків;

 • відправка листа;

 • перегляд і збереження кореспонденції;

 • знищення кореспонденції;

 • підготовка відповіді;

 • коментування і пересилка інформації;

 • експорт файлів-додатків.


До популярних поштових програм-клієнтів відносять:

 • Eudora Mail

 • Evolution

 • KMail

 • Mozilla Mail

 • Mozilla Thunderbird

 • Netscape Mail

 • Novell GroupWise

 • Opera Mail (M2)

 • Outlook

 • Outlook Express

 • TheBat!

Сучасний пакет програм електронної пошти має добре організований інтерфейс користувача, який не потребує багато часу і зусиль для засвоєння, та звичайно забезпечує такі додаткові функції: • ідентифікація власника поштової скриньки;

 • автоматичне приєднання підпису;

 • адресні книги;

 • перевірка орфографії;

 • можливість створення поштових скриньок різного призначення;

 • шифрування/дешифрування повідомлень;

 • робота у автономному (off-line) режимі;

 • фільтрацію/маршрутизацію повідомлень;

 • автоматична відправка відповіді про тимчасову відсутність отримувача або

 • автоматична переадресація листа на іншу адресу електронної пошти.


5. Закріплення набутих знань.


 1. Демонстрація практичних навичок.

Основні операції з поштою.


 1. Викладач демонструє поштову скриньку. Складання учнями карти знань «Операції з електронною поштою». (на дошці записуємо операції ЕП)

файл:ел.пошта.jpg

 1. Контрольні запитання:

  1. Що таке електронна пошта?загруженное

  2. Опишіть принцип роботи електронної пошти.

  3. Що являє собою електронний лист?

  4. Яким чином здійснюється доступ до поштової скриньки?

  5. Які функції мають поштові програми?

  6. Які ви знаєте популярні поштові програми-клієнти?


3. Інтерактивні завдання.
6. Підсумок уроку. Рефлексія.
7. Виставлення оцінок із коментуванням.
8. Домашнє завдання.

- Конспект уроку- підготувати коротку доповідь на 1-2 хв, яка б характеризувала доцільність користування електронною поштою


Скачати 107.16 Kb.

2021