Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПриватний вищий навчальний заклад

Приватний вищий навчальний заклад
Сторінка6/7
Дата конвертації22.03.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 24. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежної України

Зміни вищого партійно-державного керівництва після смерті Л. Брежнєва. М. Горбачов і пошуки шляхів виходу з кризи. Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя. Погіршення економіч­ної ситуації в Україні в другій половині 80-х років ХХ ст. Чорнобильська катастрофа. Недієздатність колгоспно-радгоспної системи. Зростання інфляції та дефіциту державного бюджету.
Протестанти́зм - один із найпоширеніших напрямів у християнстві, що відокремився від католицтва в період Реформації у 16 столітті (лютеранство, кальвінізм тощо) та внаслідок подальшого внутрішнього поділу утворив такі течії як адвентизм, баптизм, методизм, євангелізм, п'ятидесятництво, течію харизматів тощо.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Скорочення обсягів суспі­льного виробництва. Зменшення національного доходу України.

Зростання політичної активності суспільства. "Гласність". Ство­рення нових громадських об'єднань. Відновлення Української Гель­сінської спілки. Політичні клуби. Початок формування Народного руху. Багатопартійність в Україні. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України.

Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Акт проголошення незалежності України. Припинення діяльності Компартії України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори президента України. Л.Кравчук. Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Комуністи́чна па́ртія Украї́ни - політична партія в Україні створення якої проголошене 19 червня 1993 р. на з'їзді у Донецьку. Зареєстрована як політична партія Державною реєстраційною службою України 05.10.
Державний суверенітет - верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій владі всього населення території.
Співдружність Незалежних Держав, СНД - регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни.
Затвердження національної символіки. Історичне значення відтворення незалежності України.
Тема 25. Розгортання державотворчих процесів.

Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Становлення владних структур незалежної України. Фор­мування Збройних сил і Військово-морського флоту, Національної гвардії, Служби безпеки. Запровадження національної грошової одиниці та інших інститутів державності.

Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

Незалежність та перегрупування політичних сил. Трансформація Руху та його розкол. Формування багатопартійності в Україні.

Вибори до Верховної Ради та їх наслідки. Співвідношення сил у новій Верховній Раді, фракції та депутатські групи. О. Мороз — Го­лова Верховної Ради.

Вибори президента України (1994р.). Обрання президентом Л. Кучми, його соціально-економічна та політична платформа.

Кабінет міністрів як ланка виконавчої влади. Прем'єр-міністр С. Марчук та його відставка. П'ятий прем'єр-міністр П. Лазаренко. Конституційний процес, прийняття Конституції України.

Основні напрями зовнішньої політики України.

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Зо́внішня полі́тика Украї́ни - стратегічний підхід української держави до відносин з іноземними державами, співпраці з міжнародними організаціями, просування своїх національних інтересів та захисту прав своїх громадян та української діаспори за кордоном.
Участь України у загальноєвропейському процесі. Діяльність України в ООН. Українсько-російські відносини. Україна та СНД. Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Збро́я, заст. ору́жжя - сукупність технічних пристроїв та засобів, що застосовується для ураження живої сили противника, його техніки, спорудження та інших цілей під час ведення бойових дій; озброєння.
Меморандум про гарантії безпеки України. Позаблоковий статус України. Вступ України до Ради Європи. Україна та Всесвітній Банк.

Вибори президента України 1999 р., боротьба політичних сил та характеристика їх співвідношення, кандидати в президенти. Пере­обрання Л. Кучми на другий термін та політика прискорення соціально-економічних реформ. Президент України та Верховна Рада: характеристика відносин, перспективи державотворчого процесу. Кабінет В. Ющенка та його соціально-економічна діяльність, причини відставки. Загострення політичної кризи в країні та її можливі наслідки.

Парламентські вибори 2002 р.: розстановка політичних сил і ре­зультати.

1   2   3   4   5   6   7  • Співдружності Незалежних Держав
  • Тема 25. Розгортання державотворчих процесів.
  • Конституції України