Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПриватний вищий навчальний заклад

Приватний вищий навчальний заклад
Сторінка7/7
Дата конвертації22.03.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 26. Соціально-економічне становище та національно-культурні процеси в незалежній Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Економічні проблеми незалежної України в 1991-1996 pp. Ре­формування економіки на шляху переходу до ринкових відносин, приватизації, суперечливий характер його здійснення. Криміналізація економічного життя. Проблема енергоносіїв, спад виробництва. Занепад аграрного сектора економіки. Проблема приватної власно­сті на землю.

Криза фінансово-кредитної системи. Наростання інфляційних процесів і соціальної напруженості. Пошуки шляхів виходу із кризи і соціального захисту населення.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Активізація соціально-економічних реформ наприкінці 90-х років XX ст. Кабінет міністрів В. Пустовойтенка, В. Ющенка та їх еконо­мічна діяльність. Діяльність Кабінету міністрів А. Кінаха.

Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній царині. Національне відродженні у 90-х роках ХХ ст. в Україні. Створення національно-культурних товариств і об'єднань, навчальних закла­дів.

Освіта. Закон України “Про освіту".

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Програма "Освіта" ("Украї­на XXI століття"). Розширення сфери вживання української мови. Зміни в діяльності вищої школи. Мистецьке життя України.

Релігійні відносини. Реалізація принципу свободи совісті.

Свобо́да со́вісті - природне право на умови, за яких можливе вільне самовизначення особистості у світоглядній сфері буття, її духовне становлення, розвиток, самоактуалізація. За своїм змістом поняття «свобода совісті» багатоаспектне, ширше ніж «свобода віросповідання».
Укра­їнська православна церква Київського патріархату (УПЦ-КП), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ-МП). Україн­ська греко-католицька церква.
Гре́ко-като́лицькі це́ркви - сучасна назва східних католицьких церков візантійської традиції.
Інші конфесії.

Соціально-економічні проблеми та шляхи їх подолання. Пер­спективи розвитку демократії в Україні в XXI ст.

Підсумки історичного шляху українського народу і найголовніші уроки історії його змагань за свободу, незалежність, соборність і державність.ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991.

2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.

3. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. — К., 1991.

4. Богочевська-Хом'як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884-1939 pp., — К., 1995.

5. Бойко О. Історія України. — К., 1999.

6. Бойко А. Історія України – К., 2004.

7. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан.—К., 1994.

Державний кордон України - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, визначає межі державної території, - суші, вод, надр, повітряного простору - тобто межі державної території України, просторові рубежі дії державного суверенітету України.

8. Боплан Г. Опис України. — К, 1990.

9. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. —Л.. 1991.

10. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. —К., 1989.

11. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. — Л., 1993.

12. Василенко – Полонська Н. Історія України в 2-х т. – К., 2002.

13. В боротьбі за Українську державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. —Л, 1992.

14. Величко С. Літопис. — К., 1991.

15. Верстюк В. Махновщина. — К., 1992.

16. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. — К., 1995.

19. Вивід прав України. — Л., 1991.

20. Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. — К., 1990.

21. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991.

22. Волковецький В. Нестор Махно: легенди й реальність. — К., 1994.

23. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.

24. Голод 1921-1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. — К., 1993.

25. Гордієнко В. Українська Галицька Армія. — Л., 1991.

26. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX —XX ст.

— К., 1996.

27. Грушевський М. Ілюстрована історія України. —К., 1990.

28. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — К., 1990.

29. Грушевський М. Хто такі українці й чого вони хочуть. — К., 1990.

30. Гунчак Т, Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. — К., 1993.

31. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.

32. Давня історія України: У 2 кн. / Толочко П. (кер. авт. кол), Козак Д., Крижицький С. та ін. — К., 1995.

33. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х — 30-х pp. //Україна вчора і нині. — К., 1993.

34. Декларація про державний суверенітет України. — К., 1990.

Сувереніте́т - це виняткове право здійснювати владу у певній державі (рідше - на окремій території, над окремою групою осіб) незалежно від будь-кого.

35. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. — 1990. — №5, 7.

36. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — К., 1991.

37. Драгаманов М. Вибране. — К., 1991.

38. Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.

39. Мазепа. — К., 1992.

40. Життя і смерть полковника Коновальця. — Л., 1993.

41. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.

42. Іван Мазепа і Москва. — К., 1994.

43. Історія Русів. — К., 1991.

44. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Л., 1996.

45. Історія січових стрільців. — К., 1992.

46. Історія України в особах: IX —XVIII ст. — К., 1993.

47. Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. — К., 1995.

48. Історія України / редакція В.Смолія. — К., 1997.

49. Історія української еміграції / За ред. проф. Б.Лановика. — К., 1997.

50. Історія української культури / За заг.

Іва́н Мазе́па-Калединський (20 березня 1639, Мазепинці - 21 вересня 1709, Варниця) - український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній (1687–1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704-1709).
Украї́нська діа́спора - збірне визначення української національної спільноти поза межами українських земель (етнічної української території), яка відчуває духовний зв'язок з Україною.
Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
ред. І.Крип'якевича, — К., 1994.

51. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. — Л., 1991.

52. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. — К., 1991.

53. Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992.

54. Конституція України. — К., 1996.

55. Косик В. Україна і Німеччина у 2-й світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Л., 1993.

56. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1989.

57. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. — К., 1991.

58. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. — К., 1994.

59. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. — Л., 1990.

60. Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

61.Крип’якевич І. Історія України. – К., 1990.

62. Літопис Руській. — К, 1989.

63. Літопис Самовидця. — К., 1971.

Літопис Самовидця - козацький літопис староукраїнською мовою, одне з фундаментальних джерел з історії Східної Європи XVII століття, зокрема періоду Хмельниччини і Руїни в Україні. Написана очевидцем подій, вихідцем із старшини Війська Запорозького.

64. Махно Н. Воспоминания. — М., 1992.

65. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII тис. — Дніпропетровськ, 1996.

66. Міхновський М. Самостійна Україна // Вивід прав України. — Л., 1991.

67. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. — К., 1993.

68. Наливайко Д Козацька християнська республіка. — К., 1992.

69. Наливайко Д. Християнська козацька республіка. — К., 1992.

70. Петлюра С. Статті. — К., 1993.

71. Паріг Р. Життя Михайла Грушевського. Останнє десятиліття (1924-1934). — К, 1993,

72. Реєнт О. Українська революція. —К., 1996.

73. Рибалка І. Історія України. Ч1 — Харків, 1995; Ч.2 — Харків, 1997.

74. Роєнко В. Друга світова війна (1939—1945 pp.). — К., 1994.

XX століття - століття, яке розпочалося 1 січня 1901 року і закінчилося 31 грудня 2000 року; двадцяте століття нашої ери і десяте століття II тисячоліття. Населення світу на початку століття становило 1,6 мільярдів, а до кінця століття збільшилося до 6 мільярдів.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.

75. Сочинський В. Чужинці про Україну. — К., 1992.

76. Скоропадський. Спомини. .— К., 1992.

77. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. — К., 1993.

78. Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватись українська нація. — К., 1991.

79. Смолій В., Степанков С. Українська національна ідея. — К., 1997.

Украї́нська націона́льна іде́я - національна ідея українців. Трансцендентна категорія, що на думку кандидата юридичних наук В. А. Ліпкана[неавторитетне джерело] виражає прагнення українців до власного самовираження, наявності власної держави.

80. Смолій В., Степанков С. Богдан Хмельницький. — К., 1995.

81. Сторінки історії України. — Л., 1992.

82. Солдатенко В. Українська революція: концепція та історіографія. - К., 1997.

83. Солдатенко В. У пошуках соціальної й національної гармонії. - К., 2006.

84. Субтельний О. Мазепинці. — К., 1994.

85. Субтельний О. Україна: історія. — К, 1991.,1993.

86. Толочко П. Володимир Великий. Ярослав Мудрий. — К, 1996

87. Толочко П. Літописи Київської Русі. — К., 1994.

88. Українська Центральна Рада.

Украї́нська Центра́льна Ра́да (УЦР), також Центральна Рада - спочатку український представницький орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій; згодом, після Всеукраїнського Національного Конгресу - революційний парламент України, який керував українським національним рухом.
Документи і матеріали. Т.1 — К., 1996.

89. Федченко П. Михайло Драгоманов. — К., 1991.

90. Цибульський В. Переяславська угода 1654 р.

Переяславська угода 1630 - договір між польським коронним гетьманом Станіславом Конецпольським і українською козацькою старшиною, укладений 29 травня (8 червня) під Переяславом. Угоді передувало селянсько-козацьке повстання під керівництвом Тараса Федоровича (див. Федоровича повстання)
у зарубіжній історіографії (1945—1990 pp.). — Рівне, 1993.

91. Шаповал Ю. Тристайко В. Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документа. — К., 1997.

92. Шаповал Ю. Закраїна 20-50-х років. — К., 1993.

93. Шип Н. Интелигенция на Украине (XX ст.). Историко-социологический очерк. — К., 1991

94. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3т. — К, 1990 — 1991.

95. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVІІ ст.: Волинь і Центральна Україна. — К., 1994.

96. Яковенко Н. Вступ до історії. К., 2007.

97.Яковенко Н. Нарис історії України. – К., 2008


ПРОГРАМА ВСУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ДИСЦИПЛІНИ “ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Тема 1. Паризька мирна конференція.
Пари́зька ми́рна конфере́нція 1919-1920 - міжнародна конференція, скликана державами-переможницями для вироблення і підписання умов з переможеними державами у Першій світовій війні 1914-1918.
Формування Версальської системи.

Закінчення Першої світової війни 11 листопада 1918 р. – підписання Комп’єнського миру. Проведення Паризької мирної конференції. Підписання Версальського договору з Німеччиною. Підписання мирних договорів з Австрією (Сен-Жерменський), Болгарією (нейїський), Угорщиною (Тріанонський), Туреччиною (Севрський). Утворення Ліги Націй. Миротворча програма . Вільсона «14 пунктів».


Тема 2. «Новий курс» Ф. Рузвельта як система заходів подолання економічної кризи.

Історичне значення політики Ф. Рузвельта для США. Економічні реформи «нового курсу» Ф. Рузвельта. Поняття «світова економічна криза» або «велика депресія» в 1929-1933 рр.


Тема 3.Організації Обєднаних Націй та її роль у повоєнному світі.

Утворення Організації Об’єднаних Націй. ООН як наступниця Ліги Націй. Роль України в утворенні та діяльності ООН. Миротворча та гуманітарна діяльність ООН. Діяльність Ради Безпеки ООН.


Тема 4.Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 рр.

Поняття «громадянської війни». Основні сили громадянської війни в Іспанії. Діяльність франкістів та прихід до влади Франко.Тема 5. Внутрішня та зовнішня політика Шарля де Голля.

Політична діяльність Шарля де Голля в історії Франції. Поняття «голлізм» в історії Франції. Четверта та П’ята республіки в Франції: відмінності. Ш. де Голль та сильна президентська влада у Франції.


Тема 6. Прихід до влади А. Гітлера в Німеччини. Нацистська Німеччина в 30-ті рр. ХХ ст.

Історичне значення приходу А. Гітлера до влади для Німеччини та світу. Поширення фашизму на території Німеччини та виокремлення нацизму як особливості німецької політики. Поняття «пивний путч». Роль НСДАП в історії Німеччини та світу.


Тема 7. Ліга Націй та її діяльність у міжвоєнний період.

Історичне значення міжнародної організації Ліга Націй. Статут Ліги Націй. Діяльність Ліги Націй у міжвоєнний період. Ліга Націй та військові конфлікти. Гуманітарна та культурна діяльність Ліги Націй.


Тема 8. Внутрішньополітичний та економічний розвиток Великої Британії за часів М. Тетчер.

Історичне значення політичної діяльності М. Тетчер. Економічні реформи кабінету М. Тетчер та період «тетчеризму» в історії Великобританії. Поняття «залізної леді» в історії Англії. Наслідки періоду «тетчеризму» для розвитку Великобританії.


Тема 9. Встановлення фашистської диктатури в Італії.

Поняття «фашизм». Зародження фашизму на території Італії. Похід на Рим Беніто Муссоліні. Історичне значення правління Б. Муссоліні для Італії та світу. Наслідки фашистської диктатури для Італії.


Тема 10. Вісь Берлін-Рим-Токіо в системі міжнародних відносин напередодні Другої світової війни.

Поняття «вісь Берлін-Рим-Токіо». Міжнародна ситуація на передодні Другої світової війни та роль «осі» в ній. Утворення «антикомінтернівського пакту».


Тема 11. Друга світової війна: причини, характер, періодизація.

Друга світова війна як найбільша трагедія людства. Періодизація Другої світової війни: спільне та відмінне в сучасній та радянській історіографії. Причини та характер Другої світової війни. Наслідки війни для людства. Перше застосування атомної зброї під час Другої світової війни.


Тема 12. Внутрішньополітичне життя США у повоєнні та 50-ті рр. ХХ ст.

Справедливий курс Г. Трумена. Поняття «доктрина Трумена». Утворення Центрально-розвідувального управління (ЦРУ). Участь США в Корейській війні 1950-1953 рр. Політика «маккартизму» під час адміністрації Трумена. Політика президента Ейзенхауера.


Тема 13. Внутрішня та зовнішня політика США часів Р. Рейгана.

Поняття «рейганоміки» в історії США. Проведення економічних реформ за системою «монетаризму» Фулбрайта. Програма «зоряних війн» у військовій політиці.


Тема 14. Веймарська республіка в Німеччині 1919 - 1933 рр.

Поняття «Веймарська республіка» в історії Німеччини. Проголошення Веймарської республіки в 1919 р. Історичне значення Веймарської республіки.


Тема 15. Диктатура генерала М. Прімо де Рівери в Іспанії 1923 – 1930 рр.

Поняття «диктатури». Прихід до влади Прімо де Рівери в Іспанії. Суспільно-економічний розвиток Іспанії за часів Прімо де Рівери


Тема 16. «Ольстерська проблема» та способи її вирішення.

Проблема Ольстеру в історії Великобританії. Причини виникнення «ольстерської» проблеми. Методи вирішення «ольстерської» проблеми та їх наслідки для Ольстеру, Великобританії та світу.


Тема 17. Внутрішньополітичний та економічний розвиток Іспанії в кінці ХХ століття.

Політичний розвиток Іспанії в кінці ХХ ст. Економічні реформи Хосе Ансараса та їх наслідки для розвитку Іспанії в кінці 90-х рр. ХХ ст.


Тема 18. Особливості італійського «економічного дива».

Економічне становище Італії в 50-х рр. ХХ ст. Проведення аграрної реформи. Вступ Італії до Спільного ринку. «План Ваноні» 1956 р. щодо розвитку південних областей країни.


Тема 19. «Квебецька проблема» та шляхи її вирішення.

Поняття «квебецька проблема» в історії Канади. Шляхи вирішення «квебецької проблеми» та наслідки для історії Канади.


Тема 20. Особливості економічного розвитку Бразилії в кінці ХХ століття.

Економічний розвиток Бразилії в кінці ХХ століття. Суспільно-політичний розвиток Бразилії в кінці ХХ століття. Суспільно-політичний та економічний розвиток Бразилії за часів президента Луїса Інасіу да Сілви.Тема 21. Особливості економічного та політичного розвитку Мексики в кінці ХХ століття.

Економічний розвиток Мексики в кінці ХХ століття. Суспільно-політичне становище Мексики в кінці ХХ століття. Участь Мексики у договорі НАФТА. Розвиток Мексики за президента Вісенте Фокс Касеа.Тема 22. Особливості економічного розвитку Аргентини в кінці ХХ століття.

Поняття «економічного дива». Реформи міністра економіки Д. Кавалло. Участь Аргентини у інтеграційних процесах. Аргентина та члени МЕРКОСУР.


Тема 23. «Нова східна політика» ФРН в 70-ті рр. ХХ ст. та об’єднання Німеччини.

Поняття «нової східної політики». Діяльність уряду «малої коаліції». Суспільний рух «Новий форум». Падіння берлінського муру та об’єднання Німеччини.


Тема 24. Внутрішня та зовнішня політика США в 70-ті рр. ХХ ст.

Суспільно-політичний та економічний розвиток США за часів Р. Ніксона. Уотергейський скандал та відставка президента США Р. Ніксона. Війни у В’єтнамі.


Тема 25. Франція в 30-ті рр. ХХ ст. Діяльність уряду Народного фронту.

Поняття «великої депресії». Світова економічна криза 1929-1933 рр. та Франція. Лінія «мажино». Політична діяльність Е. Ерріо. Діяльність Народного Фронту.


Тема 26. Політика «умиротворення» агресора напередодні Другої світової війни: витоки та наслідки.

Поняття «політики умиротворення». Учасники розчленування Чехословаччини. Наслідки «політики умиротворення» агресора для європейських країн та світу.


Тема 27. Створення антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни.

Поняття «антигітлерівської коаліції». Утворення антигітлерівської коаліції в ході Другої світової війни. Учасники антигітлерівської коаліції. Значення та наслідки утворення антигітлерівської коаліції.


Тема 28. Радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р. та його роль в розв’язанні Другої світової війни.

«Антикомінтернівський пакт» та політика «умиротворення» агресора напередодні Другої світової війни. Пакт «Молотова – Ріббентропа».


Тема 29. План Маршала – відбудова повоєнної Європи.

Конференція у Бретон-Вудсі та створення Міжнародного валютного фронту (МВФ) План Маршала як крок до відбудови європейської економіки у післявоєнний час.


Тема 30. Особливості поділу Німеччини у післявоєнний часи.

Поняття «бізонії» та «тризонії». Грошова та господарська реформа 1948 р. Утворення ФРН та НДР.ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ

«ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»
Основна

1. Александров В. В. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918–1945. — М.: Высш. шк., 1986. — 590 с.

2. Алексєєв Ю. М. Всесвітня історія ХХ ст. — К., 1994. — 168 с.

3. Арзаканян М. Ц., Ревякин А. В., Уваров П. Ю. История Франции.

Вираз «No pasaran!» (Вони не пройдуть) - результат кубинської революції.
— М.: Дрофа, 2005. — 475 с.

4. Газін В. П. Всесвітня історія ХХ ст.: Навч.

За візантійського імператора Костянтина сьомий день тижня був оголошений риночним (тобто вільним від роботи) днем.
посіб. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2004. — 156 с.

5. Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки. 1918–1945 рр.: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Слово, 2003. — 470 с.

6. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002 рр.): Навч. посіб. — К.: Либідь, 2004. — 624 с.

7. Гончар Б. М., Козицький М. Ю., Мордвінцев В. М., Слюсаренко А. Г. Всесвітня історія: Навч.

Славнозвісний вислів «ученому світ, а невченому тьма» належить візантійському мислителеві Іоанну Дамаскіну.
посіб. — К.: Знання, 2002. — 565 с.

8. Дрібниця В. О. Всесвітня історія. Новітня історія.

Найдавніший з описаних міждержавних мирних договорів - Кадешський договір (близько 1275 р. до н. е.) між хеттами і єгиптянами.
— К.: Фаренгейт, 1999. — Ч. 1: 1914–1939. — 176 с.; Ч. 2: 1939–1999. — 254 с.

9. Дрыгина И. В. История Великобритании: Учеб. пособие. — Красноярск: СибГТУ, 2001. — 180 с.

10. Заболотный В. М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки. Конец ХХ — начало ХХI века: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Астрель, 2004. — 496 с.

11. Иванян Э. А. История США: Учеб. пособие. — М.: Дрофа, 2004. — 576 с.

12. История Европы. С древнейших времен до наших дней: В 8 т. — М.: Наука, 1994. — Т. 4: Европа нового времени (XVII — XVIII века). — 509 с.

13. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945: Учеб. для студ. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 463 с.

14. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–1990: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Высш. шк., 1993. — 447 с.

15. Нова історія: Навч. посіб. для студ. істор. ф-тів пед. ін-тів / За ред. М. Ю. Овчаренка. — К.: Вища шк., 1979. — Ч. 2: 1871–1917. — 478 с.

16. Новая история / Под ред. А. Л. Нарочицкого. — М.: Просвещение, 1986. — 387 с.

17. Новая история. Первый период: Учеб. пособие / Под ред. Е. Е. Юровской, И. М. Кривогуза, М. А. Полтавского. — М.: Высш. шк., 1983. — 399 с.

18. Новая история. Второй период: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Высш. шк., 1984. — 359 с.

19. Новая история. Второй период: Учеб. пособие / Под ред. Е. Е. Юровской, И. М. Кривогуза, М. А. Полтавского. — М.: Высш. шк., 1983. — 542 с.

20. Новая история стран Европы и Америки. Первый период: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Высш. шк., 1986. — 623 с.

21. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: 1945–2000: В 3 ч. /Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. — Ч. 2: 1945–2000. — М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. — 330 с.

22. Современные международные отношения: Учебник. — М.: РОСПЭН, 2000. — 584 с.

23. Тейлор А. Дж. П. Габсбургська монархія 1809–1918: Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини. — Львів: ВНТЛ Класика, 2002. — 268 с.

24. Трубайчук А. Друга світова війна. Коротка історія. — К.: Наук. думка, 1995. — 192 с.

25. Языков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945): Курс лекций. — М.: МГУ, 1998. — 352 с.Додаткова

26. В “пороховом погребе Европы”. 1878–1914 / В. Н. Виноградов (отв. ред.). — М.: Индрик, 2003. — 537 с.

27. Виппер Р. Ю. История нового времени. — К.: Ника-Центр; Вист-С, 1997. — 621 с.

28. Вопросы новой и новейшей истории стран Европы и Северной Америки: Сб. науч. тр. — К.: УМК ВО, 1992. — 125 с.

29. Всемирная история новейшего времени: Справ. пособие. — Минск: Экоперспектива, 1998. — 205 с.

30. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты: Пер. с нем. / Под ред. В. Михалка. — М.: Весь мир, 1997. — 704 с.

31. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. — М.: Политиздат, 1990. — 560 с.

32. Гудби Джеймс. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности. — М.: Междунар. отношения, 2003. — 207 с.

33. Довідник з політичної історії ХХ століття: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 2003. — 332 с.

34. Дюрозель Ж-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів: Пер. з фр. — К.: Основи, 1999. — 903 с.

35. Кальвокоресси П.Мировая политика после 1945 года: В 2 кн. — М.: Междунар. отношения, 2000. — Кн. 1. — 590 с.; Кн. 2. — 462 с.

36. Касперович М. П. Історія сучасної Німеччини (ХХ століття): Навч. посіб. — Донецьк: Юго-Восток, 1998. — 99 с.

37. Ключников Б. Ф. Исламизм, США и Европа. Война объявлена. — М.: ООО “Издательство ЭКСМО”; ООО “Алгоритм Книга”, 2003. — 317 с.

38. Коппель О. А. Перська затока: проблеми безпеки в 80-ті — 90-ті роки. — К.: Школяр, 1998. — 200 с.

39. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–70-ті роки): Підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — К.: Либідь, 2003. — 560 с.

40. Міжнародні відносини та зовнішня політика: 1980–2000 роки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Либідь, 2001. — 621 с.

41. НАТО. Організація Північноатлантичного договору: Довід.

Організа́ція Північноатланти́чного до́говору, також Північноатланти́чний алья́нс або НА́ТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization - NATO, фр. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - OTAN) - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 28 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
НАТО. — К., 2001. — 608 с.

42. Первая мировая война. Пролог ХХ века. — М.: Наука, 1999. — 697 с.

43. Питання історії Великої війни 1914–1918 рр.: Зб. наук. ст. — Чернівці, 1995. — 30 с.

44. Постоловський Р. М. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ — середини ХХ ст.: Навч. посіб. для студ. вузів. — К., 2000. — 240 с.

45. Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII — XVIII вв. / Под ред. В. Г. Сироткина. — М.: Высш. шк., 1990. — 303 с.

46. Сборник документов по истории нового времени: Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870–1914: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 296 с.

47. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640–1870): Учеб. пособие для студ. вузов. / Сост. Е. Е. Юровская. — М.: Высш. шк., 1990. — 256 с.

48. Сталинское десятилетие холодной войны: Факты и гипотезы. — М.: Наука, 1999. — 253 с.

49. Типпельскирх К. История Второй мировой войны. — СПб.: Полигон, 1994. — Т. 1: 1939–1943. — 298 с.; Т. 2: — 1943–1945. — 302 с.

50. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Пер. з англ. М. Марченко. — К.: АДЦ “Анод”; К.І.С., 2001. — 136 с.

51. Хоскинг Дж. История Советского Союза (1917–1991) / Пер. с англ. П. Куценкова. — Смоленск: “Русич”, 2001. — 496 с.

52. Якобсен Г. А. 1939–1945. Вторая мировая война: Хроника и документы: Пер. с нем. — М.: Мысль, 1995. — 558 с.53. Яровий В. Історія південних і західних слов’ян в ХХ ст.: Курс лекцій. — К.: Либідь, 1997.

54. Яровий В. І. Новітня історія країн Східної Європи (40-ві — 90-ті роки ХХ ст.): Курс лекцій. — К.: Либідь, 1997. — 269 с.
1   2   3   4   5   6   7