Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПризначення, можливості І класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором

Скачати 66.91 Kb.

Призначення, можливості І класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором
Скачати 66.91 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір66.91 Kb.
ТипУрок

Урок № 22 І – 9 клас Дата:

Тема: Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.

Мета: ознайомити учнів з призначенням, можливостями і класифікацією ситем опрацювання текстів; ознайомити з довідковою системою текстового процесора.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

Дати уявлення про текстовий редактор і текстовий процесор.

Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Пояснити основні поняття щодо створення текстових документів в редакторах та процесорах, їх особливості та відмінності.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Виховувати інформаційну культуру учня.

Обладнання: навчальні програми, ПК.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Як запустити програму на виконання. (За допомогою кнопки Пуск; за допомогою ярликів; за допомогою команди Виконати)

 2. Які типи вікон вам відомо? Що в них спільного? (Вікна папок, Діалогові, Прикладні, Інформаційні. Спільне – наявність рядка заголовка та кнопок керування вікном)

 3. Які види повідомлень ви знаєте? (за формою подання – текстові, графічні, числові, звукові, мультимедійні, комбіновані; за способом отримання – візуальні, звукові, тактильні, смакові, нюхові)

 4. Що таке файл? (Це іменована область на зовнішньому носієві, яка містить однотипну інформацію (програму, текст, зображення))

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Як ви вже знаєте, що перша інформаційна революція (поява писемності) і друга (книгодрукування) пов’язані з опрацюванням текстової інформації.

Інформаці́йна револю́ція (англ. Information Revolution) - метафора, яка відображає революційний вплив інформаційних технологій на всі сфери життя суспільства в останній чверті ХХ сторіччя. Це явище інтегрує ефекти попередніх революційних винаходів в інформаційній сфері (книгодрукування, телефонія, радіозв’язок, персональний комп’ютер), оскільки створює технологічну основу для подолання будь-яких відстаней при передачі інформації, що сприяє об’єднанню інтелектуальних здібностей і духовних сил людства.

З винаходом механічних обчислювальних машин пов’язана третя інформаційна революція. Неабияку роль у спрощенні процесу створення текстових документів відіграла, звичайно і друкарська машинка.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Друкарська машинка Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.

Втім четверта інформаційна (винахід комп’ютера) та створення спеціальних програм опрацювання текстів принципово змінили технологію роботи з текстом. Тепер, щоб внести зміни до тексту, його не треба переписувати або передруковувати, щоб зберегти велику кількість документів, їх необов’язково роздруковувати. Зручність та ефективність застосування комп’ютерів для підготовки текстів привели до створення багатьох програм для опрацювання документів. Саме з програмами, які працюють із текстовою інформацією, ми ознайомимося сьогодні на уроці.ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Системи обробки текстів

Текстовий документ – сукупність тексту й об’єктів, які його доповнюють.

Текстце довільна інформація, яка подається за допомогою символів, що вводяться з клавіатури. Прикладами текстів є статті, документи, листи тощо.

Системи обробки текстів — програми для створення, редагування і друку текстових документів.

1.текстові редактори

2 текстові процесори

3 настільні видавничі системиТекстовий редактор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати і зберігати текст. (Multi-Edit, WordPad, Блокнот, Твір,Лексикон...)

Текстовий процесор– це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати преніс слів та багато інших складних операцій (MicrosoftWord, WordPrefect, OpenOffice, Word-Start...)

Настільна видавнича система– це програма, за допомогою якої можна створювати восокоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування у друкарні. (AdobePageMaker, Publisher...)

Системи опрацювання текстівмають бібліотеки шрифтів, малюнків, інструментів, різноманітніші можливості обробки текстів, ніж звичайні текстові редактори.

Основні переваги застосування текстового процесора при створенні документів:

1)    естетичний зовнішній вигляд документу;

2)    простота редагування;

3)    можливість повторного використання документів;

4)    перевірка правопису і граматики;

5)    можливість об'єднання різних видів даних.

Введення тексту — це процес набирання тексту на клавіатурі комп'ютера. Учням слід пояснити, що на екрані знаходяться два курсори: курсор клавіатури і миші, який зазвичай називають вказівником (маркером). Курсор клавіатури знаходиться тільки в полі тексту і служить для вказування місця набору і редагування тексту.

Завдяки тому, що значки у файлів різні за виглядом, ви можете, не відкриваючи файл, визначити, дані якого типу він містить і в якій програмі з ним можна працювати. Інакше кажучи, кожен значок відповідає певному типу файлу.Формат найпоширеніших текстових документів:

 • .txt – у файлі зберігається тільки текст із розбиттям на абзаци і без форматування;

 • .doc – у файлі зберігається тільки текст, рисунки, встановлені об’єкти, значення їх властивостей;

 • .rtf – у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.

  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.Будова вікна MS Word:

будова вікна microsoftword:
На екрані знаходяться два курсори: курсор клавіатури і миші, який зазвичай називають вказівником (маркером). Курсор клавіатури знаходиться тільки в полі тексту і служить для вказування місця набору і редагування тексту.

У верхній стрічці міститься інформаційний рядок(головне меню) При виборі одного з розділів головного меню з'являється випадаюче меню

Декілька рядів нижче займає панель інструментів, де розташовані інструменти для обробки тексту. Вибір інструментів здійснюється шляхом встановлення вказівника миші на кнопці, що відповідає за певну команду і натиснення лівої кнопки миші. За замовчуванням на екран виводиться лише стандартнапанель інструментів та панель інструментів форматування.

Під панелями інструментів знаходиться лінійка і робочий екранабо поле документу, в яке під час створення документу вводиться текст та графічні об'єкти. Лінійкавідображає відступи абзацу, табуляцію, розміри полів сторінки та ширину колонок.

Нижня стрічка - стрічка стану.

Ми можемо виконати переміщення в текстіПри цьому наше місцезнаходження в тексті вказує курсор, що має вигляд блимаючої вертикальної риски. Переміщення в тексті можна виконати або користуючись клавішами керування курсором або клавішами швидкого переміщення в тексті:

Ноme - у початок поточної стрічки;

End - у кінець поточної стрічки;

Page up - на екранну сторінку вгору;

Page down - на екранну сторінку донизу;

Ctrl Ноme - у початок тексту;

Ctrl End - у кінець тексту.

Для переміщення можна використати і кнопки прокруткищо розташовані на вертикальній полосі прокрутки, яка знаходиться справа.

Щоб викликати підказку або довідку, потрібно у інформаційному рядку вибрати ?, далі у ви падаючому меню Виклик довідки. Виводиться список розділів. Традиційними способами можна вибрати питання, з якого потрібно отримати підказку. Опрацювавши інформацію, можна повернутись у список розділів вибравши Розділити або відмінити довідку.Робота з вікнамипередбачає можливість обробки кількох документів паралельно. Щоб вивести певний текст у робочий екран необхідно у головному меню вибрати розділ вікно, у нижній частині ви падаючого меню вибрати текст за його назвою. Щоб вивести на екран одночасно вікна всіх документів, потрібно ви падаючому меню розділу Окно вибрати функцію Упорядочить все.

 

ІV. Засвоєння нових знань і вмінь.Усні вправи:

 • Назвати спільні елементи вікна „Мій комп’ютер” та текстового процесора Word.

 • Назвати елементи вікна, які є тільки в текстовому процесорі Word.

 • Назвіть елементи рядка стану та їх призначення.

Практичні завдання:

 • Знайти і завантажити  програму Word різними способами.

 • Додати панель інструментів Малювання у вікні Word.

  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів. • Розкрити документ на весь екран.

 • Вилучити та відновити на екран Лінійку (вертикальну та горизонтальну)

 • Включіть довідку Microsoft Word, спробуйте скористуватись нею.

  Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office». • Створіть новий документ, уведіть сьогоднішню дату, своє прізвище, ім’я, по батькові. Збережіть документ у своїй папці.

 

V.  Домашнє завдання:  опрацювати параграф, підготувати повідомлення за темою „Професії, що потребують знання систем обробки текстів.


Скачати 66.91 Kb.

 • Обладнання
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
 • І V . Вивчення нового матеріалу. Системи обробки текстів Текстовий документ
 • Текст
 • Текстовий редактор
 • Настільна видавнича система
 • Системи опрацювання текстів
 • Формат найпоширеніших текстових документів
 • Будова в і кна MS Word
 • Розділити
 • ІV. Засвоєння нових знань і вмінь.