Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро демонтаж самовільно встановлених спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами

Скачати 197.72 Kb.

Про демонтаж самовільно встановлених спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами
Скачати 197.72 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір197.72 Kb.
  1   2

940 10 червня

Про демонтаж самовільно встановлених спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами

Керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про рекламу”, Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29.12.2003 р.

Зовнішня реклама - реклама, розміщена на вулицях (щити, перетяжки тощо), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина тощо), а також на транспорті. Один з найефективніших рекламних носіїв. При порівняно низьких витратах рекламний продукт піднімає свій рейтинг до дуже високого рівня, охоплюючи свою аудиторію багато разів за короткий проміжок часу.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 2067, „Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Тернополі”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Комунальному підприємству «Адміністративно-технічна інспекція» Тернопільської міської ради організувати проведення демонтажу спеціальних конструкцій, що встановлені самовільно згідно з додатком до цього рішення, шляхом залучення відповідних господарюючих суб’єктів.

2.Комунальному підприємству «Тернопільміськсвітло» на вимогу Комунального підприємства «Адміністративно-технічна інспекція» Тернопільської міської ради провести відключення рекламних засобів від електричних мереж, згідно з додатком.

3.Комунальному підприємству «Адміністративно-технічна інспекція» Тернопільської міської ради забезпечити зберігання демонтованих спеціальних конструкцій та оформити відповідними актами.

4.З метою забезпечення громадського порядку при виконанні робіт з демонтажу залучити МВ УМВС України в Тернопільській області.

Рекла́мні за́соби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача у будь-якій формі та в будь-який спосіб.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Грома́дський поря́док - урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі.
Терно́пільська о́бласть (до 1944 року - Тарнопольська область) - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа області проходить по річці Дністер, східна - по Збручу.

5.Комунальному підприємству «Адміністративно-технічна інспекція» Тернопільської міської ради профінансувати роботи наведені в цьому рішенні згідно договору та акту виконаних робіт, на підставі рішення одинадцятої сесії Тернопільської міської ради «Про затвердження статуту комунального підприємства «Адміністративно-технічна інспекція» Тернопільської міської ради в новій редакції» від 21.08.2008 р. № 5/20/10.

6.Опублікувати дане рішення в газеті «Тернопіль Вечірній».

7.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та архітектури, регулювання земельних відносин Дідича В.Є.

Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.


941 10 червня

Про надання в оренду цілісного майнового комплексу

Розглянувши протокол зборів трудового колективу філії “Ресторан “Україна” комунального підприємства “Еней” Тернопільської міської ради, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Україна” Ресторан, керуючись Законом України “Про оренду державного та комунального майна” виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.

Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Надати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю “Україна” Ресторан (ідентифікаційний код 37076599, юридична адреса: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка,23) цілісний майновий комплекс філії “Ресторан “Україна” комунального підприємства “Еней” Тернопільської міської ради, бульвар Тараса Шевченка,23.

2.Департаменту економіки, підприємництва та управління комунальним майном укласти договір оренди з товариством з обмеженою відповідальністю “Україна” Ресторан згідно чинного законодавства України на термін десять років.

3.Зобов’язати орендаря питання перепланування та реконструкції приміщень погоджувати з управлінням містобудівного та архітектурного комплексу міської ради у встановленому порядку.

4.Комунальному підприємству “Земельно-кадастрове бюро” виготовити довідку про грошову оцінку земельної ділянки та довідку-розрахунку місячного розміру плати за землю, а орендарю провести оплату за їх виготовлення згідно виставлених рахунків.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки Гринчишина П.С.


942 10 червня

Про затвердження протоколу конкурсної комісії та надання в оренду нежитлових приміщень

Керуючись Законами України “Про оренду державного та комунального майна”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про Державний бюджет України на 2010 рік” виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.

Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
Затвердити протокол засідання конкурсної комісії по наданню в оренду майна комунальної власності від 07.06.2010 року №51 (додається).

2.Надати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам згідно з додатком (додається).

Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

3.Департаменту економіки, підприємництва та управління комунальним майном укласти договори оренди на приміщення, вказані в п.1 даного рішення.

4.Зобов’язати орендарів питання перепланування та реконструкції приміщень погоджувати з управлінням містобудівного та архітектурного комплексу у встановленому порядку.

5.Комунальному підприємству “Земельно-кадастрове бюро” в 10-ти денний термін з моменту прийняття рішення виготовити довідки про грошову оцінку земельної ділянки та довідки-розрахунку місячного розміру плати за землю суб’єктам господарської діяльності, вказаним в додатку до даного рішення, а орендарям провести оплату за їх виготовлення згідно виставлених рахунків.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки Гринчишина П.С.
943 10 червня

Про використання коштів на спорудження пам’ятника Соломії Крушельницької

Розглянувши інформацію управління культури та туризму щодо поступлення коштів, які поступили від фізичних і юридичних осіб на спорудження пам’ятника Соломії Крушельницької , виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Управлінню культури та туризму перерахувати залишок коштів на рахунку «суми за дорученням» (КФК 110103) станом на 31.05.2010 року в сумі 12 192,94 грн. (дванадцять тисяч сто дев’яносто дві гривні, 94 коп.) в дохід міського бюджету КФК 50110000 «Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади».

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань О.О.Марушія.
944 10 червня

Про внесення змін в п.1 рішення виконавчого комітету від 12.02.2010 р. №156 «Про оформлення права власності на будівлі та приміщення»

Враховуючи розпорядження міського голови від 24.02.2009 р.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
№78 «Про виготовлення інвентарних справ на об’єкти комунальної власності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

Внести зміни в п.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
1 рішення виконавчого комітету від 12.02.2010 р. №156 «Про оформлення права власності на будівлі та приміщення» і замість слів «Оформити право власності за Тернопільською міською радою на приміщення павільйону «Барвінок» комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» загальною площею 56,0 кв.м за адресою вул. М.Вербицького,18» читати «Оформити право власності за Тернопільською міською радою на будівлю павільйону «Барвінок» комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» загальною площею 56,0 кв.м за адресою вул. М.Вербицького,18».


945 10 червня

Про надання в оренду нежитлового приміщення за адресою вул. Миру,6

Розглянувши клопотання Державного департаменту інтелектуальної власності, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань контролю за використанням комунального майна від 26.03.2010 р. №5.

Державний департамент інтелектуальної власності (ДДІВ) - є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки України і йому підпорядковується. Основними завданнями ДДІВ є участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.
19, виконавчий комітет міської ради Вирішив:

1.Надати Державному департаменту інтелектуальної власності (ідентифікаційний код - 21716978, юридична адреса м. Київ, Солом’янський район, вул. Урицького, 45) нежитлове приміщення прибудови ІІ поверху комунальної установи Палац культури «Березіль» ім. Л.

Комунальна установа (КУ) - некомерційна організація, яка фінансується з місцевого бюджету, виконує той чи інший ряд безоплатних чи доступних громадських послуг й якій надано комунальну власність на основі права оперативного управління.
Курбаса загальною площею 26,6 кв.м., в т.ч. площа спільного користування 8,2 кв.м, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Миру,6, площею земельної ділянки 40,78 кв.м, розміром річної орендної плати 1 гривня, під розташування представництва Державного департаменту інтелектуальної власності у м. Тернополі.

2.Зобов’язати орендаря: 2.1. Укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення виконавчого комітету про надання в оренду майна. 2.2. Погоджувати з управлінням містобудування та архітектурного комплексу міської ради питання перепланування та реконструкції приміщень у встановленому порядку. 2.3. В 10-денний термін звернутися в КП „Земельно-кадастрове бюро” для отримання довідки про грошову оцінку земельної ділянки та довідки-розрахунку місячного розміру плати за землю.

3.Строк дії договору – 1 рік з подальшою пролонгацією, за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди та відповідно до чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням рішенням покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань О.О.Марушія.
946 10 червня

Про надання дозволів неповнолітній дитині на укладання договорів купівлі-продажу та дарування частин квартир

947 10 червня

Про надання дозволу на укладання договору міни квартир

948 10 червня

Про надання дозволу на підписання договору дарування частини квартири на ім’я малолітніх дітей


949 10 червня

Про надання соціального статусу малолітній дитині та закріплення житлової площі

Рішення втратило чинність на підставі рішення виконавчого комітету від 30.05.2012р.

Дарува́ння - дія, в результаті якої майно безоплатно переходить із власності однієї особи у власність іншої особи.
До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)
Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.
№852
950 10 червня

Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною та її майном

951 10 червня

Про приватизацію жилих приміщень в гуртожитках

952 10 червня

Про оформлення права власності на квартири та гаражі в 78–квартирному житловому будинку з продмагазином, стоматкабінетом і стоянками для автомашин (ІІ черга будівництва) за адресою вул. М.

Че́рга будівни́цтва - визначена проектною документацією сукупність об'єктів будівництва, що входять до складу комплексу (будови), введення в дію яких частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, їх безпечну експлуатацію та самостійне функціонування.
Вербицького, 16

953 10 червня

Про оформлення права власності на гаражі

954 10 червня

Про оформлення права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Тернопільбуд»

955 10 червня

Про оформлення права власності на квартири, приміщення та криту стоянку для автомобілів в багатоквартирному житловому будинку з творчими майстернями, офісами, приміщеннями громадського призначення та критими стоянками для автомобілів за адресою вул. Полковника УПА Омельяна Польового,2б

956 10 червня

Про оформлення права власності на гаражі

957 10 червня

Про розгляд заяви щодо виведення квартири з житлового фонду міста


958 10 червня

Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років

З метою забезпечення надійної експлуатації міського господарства в осінньо-зимовий період 2010-2011 років, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ :

1.

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Затвердити заходи по підготовці міського господарства до роботи в осінньо - зимовий період 2010-2011 років, згідно з додатком (додається).

2.Керівникам управлінь, відділів міської ради, підприємств та організацій встановити постійний контроль за виконанням заходів, забезпечити підготовку підпорядкованих об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

3.Розглянути в третій декаді вересня 2010 року на засіданні виконавчого комітету стан готовності міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010- 2011 років.

4.Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського
голови по галузях.
959 10 червня

Про затвердження титульних списків об’єктів комплексної державної експертизи на 2010 рік З метою проведення оплати комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації, враховуючи рішення міської ради «Про бюджет міста Тернополя на 2010 рік» від 13.05.2010 р.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
№5/32/2, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити титульні списки об’єктів комплексної державної експертизи на 2010 рік на суму 107 041, 46 грн. (сто сім тисяч сорок одна грн. 46 коп.), згідно з додатками №1, №2, №3 (додаються).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства М.Я. Марценюка.


960 10 червня

Про погодження міської «Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Тернополі на 2010-2014 роки»

З метою організації існуючої у місті Тернополі системи поводження з тваринами, згідно з Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.

Здичавілі тварини (engl. - feral animals) - загальна назва всіх видів і внутрішньовидових форм, що були одомашнені людиною, проте з різних причин перейшли до вільного життя у дикій природі.
Захист тварин - вид природоохоронної діяльності, спрямованої на захист тварин від експлуатації їхніх популяцій людиною та захист прав тварин, як диких, так і свійських.
Погодити міську «Програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Тернополі на 2010-2014 роки» (додається).

2.Управлінню житлово-комунального господарства та екології міську «Програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Тернополі на 2010-2014 роки» винести на затвердження міської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, Марценюка М.Я.


961 10 червня

Про виділення коштів

У зв’язку з необхідністю впорядкування технічної документації на гуртожитки, які передаються або передані в комунальну власність міста, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», рішеннями міської ради від 07.06.07р.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
№ 5/10/5 “ Про створення цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Тернополя ” та від 30.04.09р. № 5/26/8 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 07.06.07 р. № 5/10/5 «Про створення цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Тернополя», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Дозволити управлінню житлово-комунального господарства та екології виділити з цільового фонду міської ради 50000,00 грн. (П’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) для оплати послуг по виготовленню технічної документації на гуртожитки, які передаються або передані у комунальну власність міста ( інвентарні справи, проекти відповідності та погодження їх з відповідними службами).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Марценюка М.Я.
962 10 червня

Про розгляд звернення з питань зміни функціонального призначення за адресою вул. 15 Квітня, 6 прим.73

963 10 червня

Про розгляд звернення щодо прийняття в експлуатацію житлового будинку за адресою вул. С.Чарнецького, 26

964 10 червня

Про розгляд звернення щодо прийняття в експлуатацію будівництва за адресою вул. Назарія Яремчука, 45

965 10 червня

Про розгляд звернення щодо прийняття в експлуатацію індивідуального житлового будинку за адресою вул.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Наза́рій Назарович Яремчу́к (30 листопада 1951, Рівня (тепер Вижниця) - 30 червня 1995, Чернівці) - український естрадний співак (тенор). Народний артист УРСР (1987).
Лісова, 4

966 10 червня

Про розгляд звернення з питань будівництва за адресою вул. Старий ринок, 1 кв.3

967 10 червня

Про розгляд

  1   2


Скачати 197.72 Kb.

  • Комунального підприємства
  • Державного департаменту інтелектуальної власності