Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро підсумки районної педагогічної виставки «Освіта Корсунщини-2017»

Скачати 216.21 Kb.

Про підсумки районної педагогічної виставки «Освіта Корсунщини-2017»
Скачати 216.21 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір216.21 Kb.
Про підсумки районної педагогічної виставки «Освіта Корсунщини-2017» З метою популяризації кращого педагогічного досвіду працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в період з 27 по 31 березня 2017 року проведено ХХІІ районну виставку «Освіта Корсунщини-2017» за напрямками: формування ключових компетентностей учнів в контексті реформування середньої освіти «Нова українська школа»;
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
перспективний досвід управлінської діяльності керівників навчальних закладів; інноваційні технології патріотичного та військово-патріотичного виховання; роль дошкільної освіти у вихованні та соціалізації дитини; сучасне навчально-методичне забезпечення позашкільної освіти; психологічно-педагогічний супровід системи освіти. До оргкомітету виставки надійшло 223 матеріали: 204 представили загальноосвітні навчальні заклади, заклади нового типу, навчально-виховні комплекси, 9 – районний центр дитячої та юнацької творчості, 10 – дошкільні навчальні заклади.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Переважна більшість конкурсних матеріалів відповідали Положенню про педагогічну виставку: науково обґрунтовані, відображають актуальні напрями розвитку освіти на сучасному етапі, естетично оформлені. Журі виставки відзначило різноманітність видів поданих матеріалів: методичні посібники, розробки авторських програм спецкурсів та факультативів, гуртків, збірники завдань, задач, розробки інтегрованих уроків, різноманітних виховних заходів, робочі зошити з друкованою основою, дидактичні матеріали. Багаточисельними (10-20 робіт) були експозиції міських шкіл №1, № 2, №5, Дацьківського, Моринського, Селищенського, Сидорівського, Нетеребського навчально-виховних комплексів, Авторської О.А.Захаренка середньої загальноосвітньої школи с.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.
Сахнівка (відповідно керівники, заступники: Морозюк Л.М., Харитонова О.Ю., Шишенко Н.І.; Кобернік М.А., Побірченко К.М.; Степанова Т.М., Шевченко Л.І.; Вдовченко Л.П., Вигонська О.О.; Лобуренко Л.В., Чорновіл Ю.В.; Собченко С.П., Карцева А.В.; Лагода Г.Г., Мелешко Г.Л.; Сірош Т.М., Шевченко Л.Б.; Рибалка Л.І., Бабенко Т.В.). Учителями початкових класів представлено 48 (21,5 ) робіт; 22 (10) – вчителями української мови і літератури; 18 (8) – математики; 17 (7,7) – вчителями іноземних мов; 10 (4,5) – вчителями історії та правознавства; 8 (3,5) – фізики; 7 (3,2) – вчителями хімії; 7 (3,2) – вчителями фізичної культури;
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
6 (2,7) – вчителями зарубіжної літератури; 6 (2,7) – вчителями біології; 6 (2,7) – вчителями географії та економіки; 3(1,3) – вчителями інформатики; 3 (1,3) – вчителями трудового навчання;
Трудове́ навча́ння - предмет технічного та профільного напряму у середніх загальноосвітніх школах. Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».
2(1) – вчителями художньо-естетичного циклу; 1(0,5) – вчителями основ здоров’я. Практичні психологи та соціальні педагоги представили 3 методичні посібники, бібліотекарі – 6. Матеріали щодо організації управлінської діяльності, роботи з педагогічними кадрами, виховного процесу представили керівники навчальних закладів та їх заступники: Клепко Л.А.(Завадівський НВК); Яценко О.В. (Деренківецький НВК); Вдовченко Л.П.(Дацьківський НВК); Галата Л.М. (Квітчанський НВК); Пилипей Н.П.(Сухинівський НВК); Лагода Г.Г., Мелешко Г.Л.(Сидорівський НВК); Рибалка І.Л., Бабенко Т.В. (Авторська О.А.Захаренка середня загальноосвітня школа с.Сахнівка); Ковтун О.В., Побірченко К.М. (ЗОШ №2); Менщикова О.С.(Стеблівська ЗОШ). У 18 роботах педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, груп навчально-виховних комплексів розкрито різні аспекти реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей 2-7 років «Дитина», подано навчально-методичне забезпечення, досвід роботи з мовленнєвого розвитку, економічного та патріотичного виховання дітей.
Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Експозицією районного центру дитячої та юнацької творчості презентовано досвід керівників гуртків з розробки авторських програм та повного їх методичного забезпечення, матеріали національно-патріотичного виховання та діяльності районної дитячо-юнацької організації «Росичі». 19 (9) робіт присвячено впровадження педагогічних ідей О.А.Захаренка та національно-патріотичному вихованню. Переважна більшість виставкових матеріалів стосується викладання навчальних предметів, впровадженню Державних стандартів дошкільної, початкової і базової освіти.
Патріоти́чне вихова́ння - планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільної культури або країни.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Давиденко С.В., Шкребтій О.А., Левандовська О.М., Одноволик Г.М., Якименко Г.М., Барановська Т.М., методисти районного методичного кабінету, представили методичні посібники, що містили узагальнений досвід роботи педагогічних працівників району з різних аспектів навчально-виховного процесу. Методисти провели значну роботу щодо організації виставки та опрацювання поданих матеріалів. 36 навчальних посібників (3 – районного центру дитячої та юнацької творчості, 4 – дошкільних навчальних закладів, 29 – загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-виховних комплексів) вирізняються сучасним науковим підходом, актуальною тематикою, практичною спрямованістю та рекомендовані до участі в обласній виставці «Інноваційний пошук освітян Черкащини», а педагогів нагороджено грамотою відділу освіти: Бондаренко Тетяна Леонідівна, учитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Корсунь-Шевченківської районної ради, за навчальний посібник «Нема натхнення без любові…»; Бойко Галина Казимирівна, учитель української мови та літератури І кваліфікаційної категорії, Погорєла Наталія Олексіївна, учитель української мови та літератури І кваліфікаційної категорії, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Учитися легко, коли вчитися цікаво»; Бондаренко Галина Іванівна, учитель зарубіжної літератури, І кваліфікаційна категорія, Нетеребський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Організація та розвиток творчих здібностей на підсумковому етапі вивчення художнього твору»; Мелешко Галина Лазорівна, учитель німецької мови, вища кваліфікаційна категорія, Сидорівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Німецька мова як друга іноземна. 8 клас (4 рік навчання)»; Логвиненко Людмила Віталіївна, учитель історії, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, Зарічанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Вивчаємо культурну спадщину України 16-18 століття»;
Старший учитель - педагогічне звання, яке може присвоюватись педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст I категорії», а за наявності освіти в обсязі вищого навчального закладу I-II рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня - стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років та найвищий відповідний посадовий оклад (ставку заробітної плати).
Кобернік Людмила Василівна, вчитель історії, вища кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська гімназія Корсунь-Шевченківської районної ради, Кобернік Микола Анатолійович, вчитель історії, І кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Корсунь-Шевченківської районної ради, за навчальні посібники «Вступ до історії України.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.
Робочий зошит учня. 5 клас (частини І, ІІ, ІІІ); Баранова Леся Михайлівна, учитель французької мови, вища кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Використання автентичних документів на уроках французької мови»; Курінна Галина Василівна, учитель математики, вища кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Історія математики» (факультативні заняття для учнів 7 класу. Частина І); Цибульска Тетяна Миколаївна, учитель математики, ІІ кваліфікаційна категорія, Цибульський Олег Володимирович, учитель математики, ІІ кваліфікаційна категорія, Селищенський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Один із аспектів вивчення планіметрії у 7-9 класах»;
Її́ Імпера́торська Висо́кість, Вели́ка княжна́ Тетя́на Микола́ївна (рос. Татьяна Николаевна Романова; нар. 29 (11) травня 1897(18970511), Петергоф - пом. 17 липня 1918, Єкатеринбург) - друга донька імператора Миколи II і Олександри Федорівни.
Вірченко Олександр Юрійович, учитель фізики, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Як забезпечити індивідуальну роботу учня при дослідженні фізичних проблем, питань і явищ»; Ткаченко Валентина Дмитрівна, учитель фізики, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Навчаємося розв’язувати задачі з фізики»; Патлієнко Тетяна Олександрівна, учитель фізики, І кваліфікаційна категорія, Шендерівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Цікаві задачі з фізики» (7 клас); Сідаченко Олена Віталіївна, учитель біології, ІІ кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Екологія рослин» (факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл); Якименко Галина Миколаївна, методист, І кваліфікаційна категорія, районний методичний кабінет, за методичний посібник «Обдаровані діти: деякі аспекти роботи»; Шкребтій Ольга Андріївна, методист, І кваліфікаційна категорія, районний методичний кабінет, за методичний посібник «Літо з присмаком іноземної»; Мелешко Віра Олександрівна, учитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, Авторська О.А.Захаренка середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Сахнівки Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Світлий слід на землі» (до 80-річчя О.А.Захаренка); Кучер Валентина Іванівна, учитель художньої культури, І кваліфікаційна категорія, Моринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сг школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за альбом-посібник із художньої культури для 11 класу;
Моринський навчально-виховний комплекс - навчальний заклад, у складі якого функціонує дошкільна група «Росинка» та загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа І - ІІІ ступенів. Знаходиться у селі Моринці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.
Смоляренко Віта Володимирівна, учитель початкових класів, ІІ кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивчення іноземних мов Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Як допомогти дитині оволодіти навичками читання»; Чорнозуб Тетяна Петрівна, учитель початкових класів, І кваліфікаційна категорія, Бойко Світлана Михайлівна, учитель початкових класів, І кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Тільки краса врятує світ»; Кузьменко Валентина Борисівна, учитель початкових класів, І кваліфікаційна категорія, Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Сходинки до творчого зростання. Математика. 3-4 класи»; Проценко Наталія Олександрівна, учитель початкових класів, І кваліфікаційна категорія, Нетеребський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Засоби розвитку творчості молодших школярів»; Шершнєва Ольга Олексіївна, учитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Розв’язування алгебраїчних задач в одне міркування»; Давиденко Світлана Валеріївна, методист, вища кваліфікаційна категорія, районний методичний кабінет, за методичний посібник «Районний проект «Твоє життя – твій вибір. Поспішайте робити добро»; Менщикова Олександра Сергіївна, заступник директора з виховної роботи, Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради, за посібник «Національно-патріотичне виховання у Стеблівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені І.С.Нечуя-Левицького»; Творча група учителів: Михайлюк Юлія Олегівна, учитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія;
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Савченко Валентина Іванівна, учитель біології, І кваліфікаційна категорія; Яценко Світлана Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, І кваліфікаційна категорія; Голуб Руслана Вікторівна, учитель фізики, спеціаліст; Мошенець Віталій Олександрович, учитель фізичної культури, спеціаліст; Панченко Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія, Драбівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Вітчизна – це не хтось і десь. Я – теж Вітчизна»; Творча група вчителів: Михайлюк Юлія Олегівна, учитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія;
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
Корнієнко Надія Анатоліївна, вихователь дошкільної групи, спеціаліст; Горьова Ірина Володимирівна, учитель початкових класів, спеціаліст; Карпенко Алла Григорівна, учитель початкових класів, ІІ кваліфікаційна категорія; Пилипенко Юлія Олегівна, учитель початкових класів, спеціаліст; Ластович Надія Миколаївна, учитель початкових класів, спеціаліст; Драбівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім - Батьківщина»; Творча група вчителів: Яценко Світлана Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, І кваліфікаційна категорія; Панченко Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія; Михайлюк Наталія Григорівна, учитель історії, І кваліфікаційна категорія; Михайлюк Юлія Олегівна, учитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія;
Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну): (від 250 млн до 350 млн людей).
Кріт Інна Вікторівна, учитель математики, ІІ кваліфікаційна категорія; Шевченко Ольга Олексіївна, учитель образотворчого мистецтва, І кваліфікаційна категорія;
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Савченко Валентина Іванівна, учитель трудового навчання, І кваліфікаційна категорія, Драбівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Майбутнє України в руках наших дітей»; Нездолій Валентина Іванівна, директор, Островська Любов Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, Зарічанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Впровадження педагогічної спадщини О.А.Захаренка у навчально-виховний процес»; Луценко Антоніна Андріївна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», дошкільний навчальний заклад «Дружба» Корсунь-Шевченківської міської ради, за методичний посібник «Економічні зернинки для маленької дитинки»; Крамаренко Тетяна Євгеніївна, керівник гуртка, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», дошкільний навчальний заклад «Дружба» Корсунь-Шевченківської міської ради, за методичний посібник «Вивчаємо англійські віршики за допомогою мнемо-таблиць»; Бодня Світлана Миколаївна, вихователь-методист, І кваліфікаційна категорія, Дошкільний навчальний заклад «Світлячок» Корсунь-Шевченківської міської ради, за методичний посібник «Економічна освіта для дошкільників»; Легенька Лілія Юріївна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Корсунь-Шевченківської міської ради, за методичний посібник «Використання кар тини в ознайомленні старших дошкільників з живописом»; Лисенко Ольга Анатоліївна, методист, вища кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківський районний центр дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Творимо майбутнє сьогодні – це наша справа»; Ікерт Юлія Олександрівна, керівник гуртка, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», Корсунь-Шевченківський районний центр дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «У сузір’ї творчості»; Миронюк Олена Володимирівна, керівник гуртка, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», Корсунь-Шевченківський районний центр дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Сходинки до свого «Я»; Мироненко Ольга Олександрівна, практичний психолог, ІІ кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Даруючи світло іншим – не згори сам» (тренінгові заняття для педагогів).
Олена Володимирівна (рос. Елена Владимировна), повне ім'я Олена Володимирівна Російська, також Олена Володимирівна Романова (рос. Елена Владимировна Российская, Елена Владимировна Романова), (нар. 17 січня 1882 - пом. 13 березня 1957)
Ольга Олександрівна Романова (1 (13) червня 1882 - 24 листопада 1960) - остання Велика княгиня, молодша дочка імператора Олександра III Олександровича і імператриці Марії Федорівни - після Миколи, Олександра, Георгія, Ксенії та Михайла.
Участь педагогічних працівників у виставці свідчить про спроможність освітян Корсунщини плідно працювати над підвищенням якісного рівня навчання і виховання та досягати успіхів у педагогічній діяльності.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Виставка педагогічних технологій «Освіта Корсунщини» продемонструвала відповідальне ставлення педагогів до свого професійного зростання, бажання поділитися кращими педагогічними надбаннями. Сертифікатами відзначено педагогів за представлені на виставку матеріали, які визнані кращими і можуть бути рекомендовані для впровадження у практику роботи педагогів району: Тимошенко Катерина Іванівна, бібліотекар, Квітчанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичну розробку «За Україну молюся» (усний журнал);
Катерина Іванівна (Іоаннівна) (нар. 29 жовтня 1691, Москва - пом. 14 червня 1733, Санкт-Петербург) - герцогиня Мекленбург-Шверинська, дружина Карла Леопольда Мекленбург-Шверинського; царівна, дочка царя Івана V Олексійовича і цариці Парасковії Федорівни Салтикової, старша сестра імператриці Анни Іванівни, племінниця імператора Петра I,
Тимченко Таміла Василівна, бібліотекар, Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради,за методичну розробку «Сторінками казок Івана Франка» (зустріч у літературній вітальні); Банах Тетяна Миколаївна, бібліотекар, Деренківецький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичну розробку «Моя родина і я – читачі» (родинна інтелектуальна гра); Бочковська Лідія Іванівна, бібліотекар, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичну розробку «Біль мого серця – Афганістан» (бібліотечний урок); Патлаєнко Ольга Валентинівна, бібліотекар, Сухинівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичну розробку «Моя країна – рідна Україна» (усний журнал для учнів 2-4 класів); Резніченко Наталія Юріївна, бібліотекар, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичну розробку «Дзвони Чорнобиля не змовкають» (година мужності); Васькун Ольга Сергіївна, бібліотекар, Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичну розробку «Найкращий козак 8 класу» (спортивно-інтелектуальна гра); Кулик Богдан Володимирович, учитель інформатики, вища кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «LAZARUS» (відеоуроки для 8 класу); Чорновіл Олександр Володимирович, учитель історії, І кваліфікаційна категорія, старший учитель, Моринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня спеціалізована сг школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Позакласна робота з історії як засіб виховання патріотичних почуттів»; Кріт Олександр Юрійович, учитель історії, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», Авторська О.А.Захаренка середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Сахнівка Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Карикатури та плакати як елементи наочності на уроках»; Карпов Юрій Васильович, учитель історії, І кваліфікаційна категорія, Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Уроки історії з використанням елементів мультимедійного навчання»; Островська Любов Федорівна, учитель зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель, Зарічанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Впровадження інноваційних технологій навчання для розвитку креативного мислення школярів»;
Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Яковенко Валентина Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Досвід роботи учителя зарубіжної літератури»; Коваленко Наталія Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Позакласні заходи із зарубіжної літератури»; Лавренчук Алла Андріївна, учитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Цікава англійська»;
Англійською друкують найбільше.
Задорожня Ірина Михайлівна, учитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія, Деренківецький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Використання інноваційних педтехнологій на уроках англійської мови. Велика Британія»;
На основі англійської мови створено кілька спрощених штучних мов.
Найдовше слово в англійській мові: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 літер, силіко́з - захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид кремнію).
Перехрест Людмила Олександрівна, учитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія, Гарбузинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Лексичні ігри на уроках англійської мови при вивченні теми «Канікули»;
Існує гіпотеза, що англійська мова насправді є скандинавською, тобто належить до північногерманської мовної групи, разом з норвезькою, данською, шведською, ісландською і фарерською. Автором цієї гіпотези є професор лінгвістики з Університету Осло Терьє Форлунд (Jan Terje Faarlund)
Карцева Алла Василівна, учитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія, Селищенський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Формування граматичних навичок з англійської мови у початкових класах»; Данченко Ольга Ігорівна, учитель англійської мови, ІІ кваліфікаційна категорія, Зарічанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Проектна робота на уроках англійської мови»; Кириленко Людмила Василівна, учитель біології, І кваліфікаційна категорія, Авторська О.А.Захаренка середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Сахнівки Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Екологічне виховання учнів в Авторській школі»; Лавренчук Леонід Володимирович, учитель хімії, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Диференційовані контрольні роботи з хімії. 7-11 клас»; Чердашова Валентина Іванівна, учитель хімії, вища кваліфікаційна категорія, Шендерівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Цікаві задачі на уроках хімії»; Харченко Тетяна Володимирівна, учитель хімії, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Тиждень хімії»; Калініченко Олексій Володимирович, класний керівник, Корсунь-Шевченківська гімназія Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Наш класний керівник»; Гурець Валентина Павлівна, учитель мистецтва, І кваліфікаційна категорія, Шендерівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Конспекти уроків з мистецтва з мультимедійними засобами. 8 клас»; Шевченко Лариса Борисівна, учитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, Нетеребський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Використання творчої спадщини О.А.Захаренка на уроках української мови та літератури»; Вихор Ольга Юхимівна, учитель української мови та літератури, старший учитель, Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Формування духовних цінностей на уроках української мови та літератури»;
Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.
Кравченко Віталіна Анатоліївна, культорганізатор, Корсунь-Шевченківський районний центр дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Роль педагога у формуванні патріотичних почуттів вихованців РЦДЮТ»; Янченко Олена Василівна, вихователь ГПД, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Ігри та вправи для розвитку уваги, пам’яті, мислення, уяви першокласників на заняттях в ГПД»; Іщенко Юлія Станіславівна, учитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», Деренківецький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Новий погляд на світ інформатики в початковій школі»; Творча група вчителів початкових класів, Авторська О.А.Захаренка середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Сахнівка Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Педагогічна спадщина О.А.Захаренка в контексті гуманної педагогіки»; Задера Тетяна Петрівна, учитель початкових класів, І кваліфікаційна категорія, Зарічанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Національно-патріотичне виховання молодших школярів»; Небилиця Ольга Дмитрівна, учитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Математичні скарби (нестандартні уроки з математики у початкових класах)»; Федосій Людмила Василівна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Розвиток комунікативних компетентностей п’ятикласників на уроках української літератури»; Дубинець Лариса Михайлівна, учитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, Гарбузинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Навчальний практикум на уроках української літератури»; Петренко Юлія Петрівна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія, Черепинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Компетентнісний підхід до навчання на уроках української мови та літератури»; Марценюк-Масюк Наталія Михайлівна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія, Миколенко Наталія Іванівна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія, Зарічанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Формування здоров’язберігаючої компетентності на уроках української мови»; Ємець Наталія Федорівна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія, Шендерівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Мелодії жіночої душі»; Сергєєва Алла Михайлівна, учитель української мови та літератури, І кваліфікаційна категорія, , Авторська О.А.Захаренка середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Сахнівка Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Скарбничка духовності»; Творча група педагогів, дошкільний навчальний заклад «Зірочка» Корсунь-Шевченківської міської ради, за методичний посібник «Виховання духовної культури дошкільників засобами музичної педагогіки»;
Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.
Панфілович Дар’я Сергіївна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», дошкільний навчальний заклад «Зірочка» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Коректурні таблиці Н.Гавриш в роботі з дітьми дошкільного віку»; Дивизинюк Катерина Валеріївна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», дошкільний навчальний заклад «Світлячок» Корсунь-Шевченківської районної ради, за дидактичний посібник для дітей раннього віку «Чарівна книжечка»; Коровник Антоніна Володимирівна, вихователь дошкільної групи, ІІ кваліфікаційна категорія, Гарбузинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Виховання маленького патріота через художнє слово та дидактичні ігри»; Шершнєв Володимир Вікторович, учитель математики, І кваліфікаційна категорія, Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Застосування векторів при розв’язуванні задач»; Кияниця Ольга Іванівна, учитель математики, вища кваліфікаційна категорія, Гарбузинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Формування математичної компетентності на уроках математики»; Шпунтенко Лілія Володимирівна, учитель математики, І кваліфікаційна категорія, Квітчанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «У світі цікавої математики. Тиждень математики»; Коваленко Валентина Вікторівна, учитель математики, І кваліфікаційна категорія, Черепинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Творчі задачі у творах видатних письменників»; Жирна Катерина Володимирівна, учитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Формування математичної компетентності при розв’язуванні задач з параметрами»; Мироненко Світлана Григорівна, учитель математики, І кваліфікаційна категорія, Нетеребський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Чарівний світ квадратних рівнянь»; Антонов Дмитро Володимирович, учитель фізики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Використання дослідницької діяльності на уроках фізики»; Макаревич Галина Юріївна, учитель географії, вища кваліфікаційна категорія, , Корсунь-Шевченківська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Вода – колиска життя. Формування ключових компетентностей на уроках географії, екології та у позакласній роботі»; Приходько Володимир Всеволодович, учитель географії, І кваліфікаційна категорія, Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Є на планеті Земля цікава наука географія»; Товстоніс Валентин Вікторович, учитель географії, І кваліфікаційна категорія, Сухинівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Корсунь-Шевченківської районної ради, за методичний посібник «Топоніміка України».


Скачати 216.21 Kb.

  • Освітньої програми
  • Моринський навчально-виховний комплекс