Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро призначення стипендій Кременчуцької міської ради студентам вищих навчальних закладів м. Кременчука

Скачати 61.69 Kb.

Про призначення стипендій Кременчуцької міської ради студентам вищих навчальних закладів м. Кременчука
Скачати 61.69 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір61.69 Kb.


Про призначення стипендій

Кременчуцької міської ради

студентам вищих навчальних

закладів м. Кременчука
З метою створення сприятливих умов для життєвого самовизначення і самореалізації обдарованої молоді, отримання якісної вищої освіти, забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального становлення, залучення студентів до наукової та науково-технічної діяльності, до роботи в органах студентського самоврядування, враховуючи подання вчених, педагогічних, студентських рад вищих навчальних закладів, керуючись рішенням міської ради від 02.02.

Студентське самоврядування - визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

2016 «Про затвердження Положення про призначення стипендії Кременчуцької міської ради студентам вищих навчальних закладів м. Кременчука у новій редакції» та ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області
вирішив:
1.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Призначити з лютого по червень 2016 року включно 14 стипендій Кременчуцької міської ради за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі студентам вищих навчальних закладів м. Кременчука в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. щомісяця:

Бугай Ірині Петрівні, студентці ІV курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, напряму “Видавнича справа”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) - широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи.

Кременчу́цький націона́льний університе́т ім. Михайла Остроградського (до 21 серпня 2010 року - Кременчу́цький держа́вний університе́т, до 5 серпня 2009 - Кременчу́цький держа́вний політехні́чний університе́т) - єдиний класичний університет у Полтавській області, у якому навчається понад 7 000 студентів.Маковській Ользі Валеріївні, студентці ІV курсу факультету економіки і управління, напряму “Економіка”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Мащенку Михайлу Анатолійовичу, магістру І року навчання факультету електроніки та комп’ютерної інженерії, напряму “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.Михайлик Марині Олександрівні, студентці ІV курсу навчально-наукового інституту механіки і транспорту, напряму “Транспортні технології”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Петіченку Вячеславу Юрійовичу, магістру І року навчання Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, напряму “Комп’ютерні системи управління і автоматика”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.Ритченко Юлії Вячеславівні, студентці ІІІ курсу факультету природничих наук, напряму “Біотехнологія”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Горюк Єлизаветі Олександрівні, студентці IV курсу, спеціальності “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”, коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Риженко Альоні Вікторівні, студентці ІV курсу гуманітарно-економічного факультету, спеціальності «Видавнича справа та редагування», Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління;

Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Качановій Ганні Валентинівні, студентці IIІ курсу, напряму підготовки «Міжнародна економіка» Кременчуцького Інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 25 червня 2008 - Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією; до 16 листопада 2016 - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) - один із провідних вищих навчальних закладів в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.

А́льфред Бе́рнард Но́бель (швед. Alfred Bernhard Nobel; *21 жовтня 1833(18331021), Стокгольм - †10 грудня 1896, Санремо, Італія) - шведський хімік, винахідник, підприємець і благодійник.Лисенко Юлії Вікторівні, студентці IV курсу, спеціальності «Вчитель в дошкільному закладі» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка;

Герцику Костянтину Олеговичу, студенту ІІІ курсу, спеціальності “Лікувальна справа”, Кременчуцького медичного коледжу імені В.І.Литвиненка;

Гірській Олександрі Олексіївні, курсанту IV курсу, спеціальності «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення ПММ», Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету;

Кременчу́цький льо́тний ко́ледж Націона́льного авіаці́йного університе́ту - вищий навчальний заклад у Кременчуці. Один з провідних авіаційних навчальних закладів України.

Кременчу́цький меди́чний ко́ледж - один із найстаріших медичних вищих навчальних закладів України І рівнів акредитації Полтавської області.

Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.Чорнусі Анастасії Олександрівні, студентці ІІ курсу за спеціальністю “Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства”, Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури;

Колесник Валерії Олександрівні, учениці IIІ курсу, спеціальності «Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» Вищого професійного училища № 7.

2. Призначити з лютого по червень 2016 року включно стипендію Кременчуцької міської ради за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі Данилейку Владиславу Вікторовичу, ліцеїсту II курсу Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради, в розмірі 600 (шістсот) грн.

Фізи́чна підгото́вка - один з предметів бойової підготовки, важливою і невід’ємною частиною військового навчання і виховання особового складу Збройних сил країн.

щомісяця.3. Призначити з лютого по червень 2016 року включно 14 стипендій Кременчуцької міської ради за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста студентам вищих навчальних закладів в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. щомісяця:

Дзябенко Ользі Володимирівні, студенці ІV курсу факультету електроніки і комп’ютерної інженерії, напряму “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Макарову Андрію Ігоровичу, студенту ІV курсу факультету економіки і управління, напряму “Менеджмент”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Моргун Богдані Миколаївні, студентці ІІ курсу факультету природничих наук, напряму “Здоров’я людини”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Пазинич Наталії Андріївні, студентці ІІІ курсу навчально-наукового інституту механіки і транспорту, напряму “Машинобудування”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Риндіну Владиславу Павловичу, студенту ІІ курсу Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, напряму “Системна інженерія”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Яловій Марині Геннадіївні, студентці ІІІ курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, напряму “Документознавство та інформаційна діяльність”, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Тригубенку Богдану Віталійовичу, студенту IІІ курсу спеціальності “Зварювальне виробництво”, коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Кабрера-Литвиненко Аіделідії, студентці ІV курсу факультету інформаційних та інженерних технологій, спеціальності «Дизайн», Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління;

Афенченко Євгенії Сергіївні, студентці II курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» Кременчуцького Інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;

Берестовій Таїсії Олександрівні, студентці IІІ курсу спеціальності «Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в початкових класах» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Макаренка;

Беспаловій Олені Олександрівні, студентці ІІІ курсу, спеціальності “Сестринська справа”, Кременчуцького медичного коледжу імені В.І.Литвиненка;

Звягіній Олександрі Сергіївні, курсанту II курсу спеціальності «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення ПММ», Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету;

Дуканич Дар’ї Ігорівні, студентці ІІІ курсу за спеціальністю “Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства”, Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури;

Опришку Владиславу Олександровичу, учню V курсу спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Вищого професійного училища № 7.

4. Призначити з лютого по червень 2016 року включно стипендію Кременчуцької міської ради за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста Яковенку Тарасу Олеговичу, ліцеїсту ІІ курсу Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради, в розмірі 600 (шістсот) грн. щомісяця.

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Неіленко Т.Г.) проводити фінансування управління у справах сім`ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради згідно з цим рішенням за рахунок видатків, передбачених в міському бюджеті на 2016 рік на вказані цілі, щомісячно:

лютий 2016 року – 29200 грн.;

березень 2016 року – 29200 грн.;

квітень 2016 року – 29200 грн.;

травень 2016 року – 29200 грн.;

червень 2016 року – 29200 грн.

6. Централізованій бухгалтерії управління у справах сім`ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щомісячно виплачувати стипендії Кременчуцької міської ради вищезазначеним студентам та ліцеїстам згідно з кошторисними призначеннями.

7. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Усанову О.П.

Міський голова В.О.МАЛЕЦЬКИЙ________________________________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
від _____________20_____ № _______

Сторінка з

Скачати 61.69 Kb.