Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро продаж товарів та надання послуг мережею ресторанів-піцерій

Скачати 36.43 Kb.

Про продаж товарів та надання послуг мережею ресторанів-піцерій
Скачати 36.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір36.43 Kb.
  1   2

ДОГОВІР ПУБЛІЧНої оферти

про продаж товарів та надання послуг

мережею ресторанів-піцерій «il molino»

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно

до ст.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
633 Цивільного Кодексу
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРАСА», іменоване надалі «Продавець», яке діє на підставі Статуту, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг через веб-сайт www.ilmolino.ua будь-якій дієздатній повнолітній особі, іменованій надалі «Покупець», разом іменовані «Сторони».

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.Визначення термінів

Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів та надання послуг.

Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18 років, яка на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти придбаває товари та отримує послуги і оплачує їх.
Продавець - людина або організація, яка за відповідну винагороду передає покупцю (продає) товар чи послугу. У вузькому значенні - особа, що безпосередньо контактує з покупцями і здійснює продаж товару.
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


Продавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Тераса», ідентифікаційний код 33058183, місцезнаходження: м. Київ, вул. Липська, буд. 15.

Документ на товари та послуги – розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні замовлення.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


Товар – готові страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на веб-сайті www.ilmolino.ua.

Замовлення – належним чином оформлена Покупцем електронна форма щодо придбання товарів та послуг, яка містить перелік готових страв та напоїв, які обрав Покупець для придбання і доставки придбаного, інформацію про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо), загальну ціну обраних товарів та ціну доставки.
Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


Доставка замовлення – доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем готових страв та напоїв з асортименту, представленого на веб-сайті www.ilmolino.ua, за визначеними на веб-сайті www.ilmolino.ua цінами.

Готові страви – страви та напої, які не потребують додаткових зусиль для приготування та готові до вживання.
1. Загальні положення

1.1.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Продавець здійснює продаж Товарів через веб-сайт www.ilmolino.ua.

1.2. Замовляючи товари та послуги через веб-сайт www.ilmolino.ua, Покупець погоджується з умовами даного Договору. У разі незгоди Покупець зобов'язаний негайно припинити використання сервісу і формування Замовлення на веб-сайті www.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
ilmolino.ua або телефоном сервісної служби доставки, зазначеним на веб-сайті www.ilmolino.ua.

1.3. Даний Договір, а також інформація про товар, представлена ​​на веб-сайті www.ilmolino.ua, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.4. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на веб-сайті www.ilmolino.ua, якщо не буде передбачено інше.

1.5. Договір вважається укладеним з моменту направлення Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення без реєстрації/авторизації на веб-сайті www.ilmolino.ua або з реєстрацією/авторизацією, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення за телефонами (044) 222-44-44, (067) 225-44-44, (050) 422-44-14.

1.6. Зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю касового або товарного чека або іншого розрахункового документа, що підтверджує оплату товарів та послуг.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

1.7. Повідомляючи Продавцю своє ім’я, e-mail, номер телефону та місце доставки Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку та даних Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем в рамках Публічної оферти.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

1.8. Погоджуючись з умовами Договору, Продавець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього в результаті укладання цього Договору.

Правозда́тність - це передбачена нормами права здатність (можливість) індивіда мати суб'єктивні юридичні права і виконувати суб'єктивні юридичні обов'язки. Правоздатність виникає з моменту народження і припиняється зі смертю особи.
Дієзда́тність - це здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
 

1.9. Покупцем вважається особа, що погодилася з умовами цього Договору, замовила та сплатила вартість Замовлення.


2. Предмет договору, права та обовязки сторін

2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати та доставити товари та послуги запропоновані до продажу на веб-сайті www.ilmolino.ua, відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені товари та послуги.

2.2. Даний Договір поширюється на всі товари та послуги, продемонстровані на веб-сайті www.ilmolino.ua на момент здійснення Замовлення Покупцем.

2.3. Продавець зобов'язується:

- продавати товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору;

- забезпечити можливість замовлення та оплати товарів та послуг;

- надавати консультації з питань користування веб-сайтом www.ilmolino.ua та оформлення Замовлення;

- надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів» про: назву і адресу виробника готових страв, що пропонуються продавцем до продажу;

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
температурні умови та термін зберігання готових страв;
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
порядок пред’явлення скарг.

2.4. Продавець має право:

- відмовити у продажі та/або передачі замовлених і доставлених товарів та наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору;

- вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;

- вносити зміни щодо інформації викладеної на веб-сайті www.ilmolino.ua в односторонньому порядку та на власний розсуд.

2.5. Покупець зобов'язується:

- дотримуватись умов даного Договору.

2.6. Покупець має право:

- вимагати від Продавця продажу товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору.


3. Оформлення замовлення та реєстрація на веб-сайті www.ilmolino.ua

3.1. Щоб оформити Замовлення Покупцю необхідно:

- вибрати на веб-сайті www.ilmolino.ua вкладку «Меню»;

- обрати товари та послуги, представлені на веб-сайті www.ilmolino.ua, їх кількість, та натиснути «Замовити»;

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

- після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформлення замовлення»;

- заповнити дані в електронній формі замовлення та натиснути «Замовити».

3.2. Покупець може здійснити замовлення шляхом особистого користування веб-сайтом www.ilmolino.ua або телефонами служби доставки (044) 222-44-44, (067) 225-44-44, (050) 422-44-14.

3.3. Реєстрація на веб-сайті www.ilmolino.ua здійснюється за допомогою спливаючого вікна «Реєстрація».

3.4. Реєстрація на веб-сайті www.ilmolino.ua не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

3.5. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

3.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Покупцем при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповідний електронний лист, шляхом заповнення форми «Поскаржитись».

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

3.7. Спілкування Покупця з операторами служби доставки / менеджерами та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.
Харам (араб. ‎ حرام‎‎, "заборонене") - в ісламі вчинки й речі, що є забороненими (протилежність халяль). Всі ці заборони обґрунтовуються однозначними і беззаперечними доказами з ісламських першоджерел.


4. Порядок купівлі-продажу товарів та послуг

4.1. Продавець забезпечує наявність товарів, запропонованих на веб-сайті www.ilmolino.ua. Супроводжуючі товар фотографії є ​​простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.

Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.
Супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.
Інформативність - категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань, їх осмислення, передавання та кодування читачем. Інформативність (в теорії тексту) трактується в широкомому сенсі як весь її зміст повідомлення і в вузькому сенсі - як нове знання, яке є в тексті.

4.2. У разі відсутності замовлених Покупцем товарів, продавець вправі виключити зазначений товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем при реєстрації (або дзвінком оператора служби доставки Продавця).

4.3. Покупець несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

4.4. Після оформлення Замовлення на веб-сайті www.ilmolino.ua Покупцеві надається інформація про очікуваний час доставки, шляхом надсилання електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем при реєстрації та/або оформленні замовлення, або телефоном. Оператор служби доставки/Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує час доставки.

4.5. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.


5. Доставка замовлення

5.1. Товар доставляється кур’єром служби доставки Продавця.

5.2. Територія доставки товарів, запропонованих на веб-сайті www.ilmolino.ua, обмежена. Перелік районів міста Києва, в які здійснюється доставка, знаходиться на веб-сайті www.ilmolino.ua. В райони, не вказані на веб-сайті www.ilmolino.ua, доставка не здійснюється. Уточнити інформацію щодо районів доставки можна за телефонами служби доставки (044) 222-44-44, (067) 225-44-44, (050) 422-44-14.

5.3. Режим роботи Доставки зазначається на веб-сайті www.ilmolino.ua.

5.5. Затримки у доставці можливі, зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

5.5. Кур’єр служби доставки Продавця доставляє Замовлення Покупцеві на адресу, вказану у Замовленні.

5.6. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи із загальної ціни замовленого товару та району доставки, і вказується на веб-сайті www.ilmolino.ua на останньому етапі оформлення Замовлення.

5.7. Обов'язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві розрахункового документа.

5.8. При прийнятті Замовлення від кур'єра, Покупець зобов'язаний перевірити товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого товару, Покупець оплачує Замовлення.

У разі неповідомлення Покупцем Продавця (операторів/менеджерів служби доставки Продавця) про претензії щодо Товару в момент отримання Товару та протягом 10 хвилин після його доставки, свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець належним чином та в повному обсязі виконав свій обов’язок щодо передачі товару.

Претензія - (від лат. praetendo тут: тримати попереду, бути перед чимось) -

5.9. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки - окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару та його оплати. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.10. У разі спорів щодо якості товару, вартість доставки не повертається.


6. Оплата товару

6.1. Ціна товару вказується в гривнях і включає в себе податок на додану вартість.

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.


6.2. Сума замовлення складається з ціни замовлених товарів.

6.3. Ціна товару вказується на веб-сайті www.ilmolino.ua. У разі невірної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця під час підтвердження Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим.

6.4. Ціна товару на веб-сайті www.ilmolino.ua може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем товар зміні не підлягає.

6.5. Оплата товару здійснюється Покупцем готівковими коштами або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, при отриманні Замовлення у сумі, що відповідає сумі Замовлення.

Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

6.6. Продавець вправі надавати знижки на товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються на веб-сайті www.ilmolino.ua і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

6.7. У разі запровадження податків та зборів, що не включаються у вартість товарів (робіт, послуг), і підлягають оплаті покупцем (замовником), суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до Замовлення і підлягатимуть оплаті Покупцем разом із вартістю замовленого та доставки.


7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання товарів, придбаних на веб-сайті www.ilmolino.ua.

7.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

7.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 30 робочих днів з моменту отримання таких претензій.

7.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних в форму замовлення.
Каталог: img -> forall
img -> Лабораторна робота №11 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи
img -> Лабораторна робота «Політика безпеки архітектури комп'ютерних систем»
img -> Лабораторна робота №3 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи
forall -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
forall -> Правила проведення та умови Акції
forall -> Національний план широкосмугового доступу до інтернету Загальні положення
  1   2


Скачати 36.43 Kb.

 • Цивільного кодексу
 • Продавцем
 • Покупець
 • Продавець
 • послуги
 • Товар
 • Доставка замовлення
 • Готові страви
 • 2. Предмет договору, права та обов ’ язки сторін
 • Законом України
 • 3. Оформлення замовлення та реєстрація на веб-сайті www.ilmolino.ua
 • Спілкування
 • 4. Порядок купівлі-продажу товарів та послуг
 • 6. Оплата товару
 • 7. Відповідальність сторін