Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро використання мобільних телефонів під час навчального процесу

Скачати 51.77 Kb.

Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
Скачати 51.77 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір51.77 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ

№ 420 від 24.05.2007

 Про використання мобільних

телефонів під час навчального процесу

На виконання рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27 квітня 2007 року та з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ: 

1.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Міністерство внутрішніх справ України Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  Заборонити з 1 вересня 2007 року використання мобільних телефонів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах усіма учасниками навчально-виховного процесу під час проведення навчальних занять.

Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

 

2.          Міністрові освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам вищих, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів за участю учнівського, студентського, батьківського та інших органів самоврядування визначити порядок користування мобільним зв'язком у навчальних закладах.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

 

3.          Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рудковська Р.А.), Українському науково-методичному центру практичної психології та соціальної роботи (Панок В.Г.) спільно із Академією педагогічних наук України, Академією медичних наук України вивчити питання і розповсюдити науково - обґрунтовані дані щодо впливу мобільного зв'язку на стан психічного та фізичного здоров'я дітей.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.

Соціа́льна робо́та - галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.

Права́ дити́ни - система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).

Практи́чна психоло́гія та психологічна практика - сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

 

4.      Директору Українського державного центру позашкільної освіти (Ткачук В.В.) спільно із операторами стільникового зв’язку до 1 вересня 2007 року розробити Положення Всеукраїнського конкурсу на краще використання мобільних телефонів для отримання інформації в усіх галузях знань.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.

 

5.    Опублікувати даний наказ в Інформаційному збірнику та розмістити на


сайті Міністерства освіти і науки України. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника


Міністра Жебровського Б.М. 

Міністр                                                           С.М.Ніколаєнко

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2007 № 420 з 1 вересня 2007 р. заборонено використання мобільних телефонів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах усіма учасниками навчального процесу під час проведення навчальних занять, тобто під час уроків та виховних годин
Адміністрація ХЗОШ № 90

спільно з учнівським самоврядуванням та батьківським комітетом визначили порядок користування мобільним зв’язком у навчальному закладі.Погоджено: Погоджено: Погоджено:

Президент органу шкільного голова батьківського Директор ХЗОШ № 90

самоврядування «Шкільний комітету

Парламент»

____________ Шейн А. _________Шевченко А.О. ________Богданов Г.М.
ПОРЯДОК

КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ЗВ'ЯЗКОМ
Знання і виконання Правил мобільного етикету - це ознака вихованості та високої культури спілкування абонента.

Культу́ра спілкува́ння - частина культури поведінки людини - сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки.

Адміністрація ХЗОШ № 90 , учнівське самоврядування, та батьківський комітет радить усім абонентам мобільного зв’язку дотримуватися розробленого нами мобільного етикету, який допоможе гармонійно поєднувати особисту свободу абонента та повагу до інтересів оточуючих:

 • Ми вимикаємо телефон або переводимо телефон під час занять у режим «без звуку», тому що ми виховані, поважаємо себе, друзів та вчителів.

  Батькі́вський коміте́т в школі - орган громадськості, який сприяє розв'язанню найважливіших питань навчання і виховання учнів, а також поліпшенню матеріальної бази школи.

  Учнівське самоврядування - це спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до систематичної участі у навчально-виховному процесі.

  Свобо́да - можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності.

  А використання послуг «Голосова пошта» або «Хто дзвонив» не дозволить пропустити жодного дзвінка від друзів та батьків.

 • Ми знаємо що під час проведення уроків суворо забороняється використання мобільних телефонів.

 • Ми знаємо, якщо ж ця заборона буде порушена, то вчитель має право вилучити телефон і повернути його батькам учня.

 • Ми знаємо якщо нам необхідно зв’язатись с кимсь по телефону то ми можемо зробити це на перерві.

 • Знаходячись в школі, не забувайте брати з собою мобільний телефон, навіть коли ненадовго залишаєте своє робоче місце.

  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці. • Ми знаємо що у випадку крадіжок телефонів, це не компетенція директора школи або вчителі, і відповідальність за збереження наших мобільних телефонів вони не несуть.

 • Ми знаємо що якщо учні і користуються телефоном, то виключно як засобом зв’язку, а для цього достатньо телефонів найпростіших моделей.

 • Ми знаємо що в школі суворо забороняється фотографувати або знімати на відео, бо наявність камери є певним стимулом до створення штучних сцен образ і приниження в учнівському середовищі що негативно впливає на навчальний процес.

 • Ми запитуємо дозволу , перш ніж когось сфотографувати або зняти відео на свій мобільний, тому що поважаємо приватне життя інших людей.

 • Ми поважаємо право людини на особисте життя - не читаємо текстові повідомлення й не переглядаємо список дзвінків у чужому телефоні без дозволу.

  Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і таке інше, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.

  Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві. • Ми вимикаємо мобільний телефон там, де є застереження «Будь ласка, вимкніть Ваш мобільний телефон» - наприклад, у літаках чи у медичних закладах.

 • Ми не користуємось мобільним телефоном утіх лікарнях де є апарат життєзабезпечення, адже йдеться про життя людей. Радіохвилі, які випромінює мобільний телефон, можуть завадити роботі такої медичної апаратури.

 • Ми пам’ятаємо, що треба переводити свій мобільний телефон у режим «без звуку» або користуватися послугою «Голосова пошта» у театрах, музеях, на виставках, у кінотеатрах. Наш мобільний телефон не порушить дійство несподіваним гучним сигналом (рінгтоном) і ми зможемо спокійно насолоджуватись враженнями.

 • Ми обираємо такі рінгтони, які будуть приємні нам і в той же час не турбуватимуть оточуючих.

 • Ми установлюємо мінімальну гучність сигналу мобільного телефону коли відпочиваємо разом з іншими людьми.

 • Ми переводимо мобільний телефон у режим «Без звуку» перебуваючи в бібліотеці, а при необхідності відповісти на дзвінок розмовляємо не голосно і лише по суті справи.

 • Якщо під час вистави або в бібліотеці нам терміново необхідно написати текстове повідомлення, вимикаємо сигнали клавіатури.

 • У громадських місцях: магазинах, транспорті, ліфті тощо намагаємося розмовляти по мобільному телефону максимально тихо та коротко, щоб не заважати оточуючим своїми розмовами.

  Грома́дське мі́сце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони. • Ми уникаємо встановлення таких рінгтонів на свій мобільний телефон, які можуть образити чи збентежити оточуючих (нецензурні вислови, грубі вирази та неприємні звуки).

 • Ми знаємо що некоректно використовувати чужі мобільні телефони в своїх цілях та повідомляти їх мобільні номери третім особам без дозволу.

 • Ми здійснюємо тестування власного телефону на рівень гучності рінгтонів вдома, а не в громадських місцях.

 • Більшість сучасних моделей телефонів можуть фіксувати номера, з яких був зроблений виклик, і повідомляти своїх власників про пропущені дзвінки. Якщо Вам не відповіли негайно, не треба повторювати виклик - наберіться терпіння й чекайте, коли Ваш абонент зможе передзвонити Вам.

 • Небажано дзвонити людині по робочих питаннях на мобільний телефон у його вільний час, а саме до початку й після завершення офіційного робочого дня, а також на вихідні й свята. На особисті дзвінки також існують обмеження з 9 ранку до 22 вечора. Якщо все ж необхідно порушити ці правила й подзвонити, краще вибачитися та запитати про можливість говорити з Вами, а розмовляти недовго й по суті.

 • Ми розповідаємо про правила мобільного етикету своїм друзям.


Скачати 51.77 Kb.

 • Міністерства внутрішніх справ
 • Погоджено: Погоджено: Погоджено: Президент органу шкільного голова батьківського Директор ХЗОШ № 90 самоврядування «Шкільний комітету
 • Парламент» ____________ Шейн А. _________Шевченко А.О. ________Богданов Г.М. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ЗВЯЗКОМ