Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро закриття справи про порушення Публічним акціонерним товариством

Скачати 58.39 Kb.

Про закриття справи про порушення Публічним акціонерним товариством
Скачати 58.39 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір58.39 Kb.

Про закриття справи про порушення

Публічним акціонерним товариством

«Національна акціонерна страхова

компанія «Оранта» законів та

інших нормативно-правових актів,


що регулюють діяльність з надання
фінансових послуг
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» на ринку фінансових послуг, від 17.08.2015 № 608/13-15/13/6 (далі – Акт), (місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (код за ЄДРПОУ 00034186) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 02081, м.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Київ,
вул. Здолбунівська, буд. 7-Д; відповідно до інформації, що міститься
у Державному реєстрі фінансових установ: 02081, м. Київ,
вул. Здолбунівська, буд. 7-Д),
ВСТАНОВИЛА:
1. До Нацкомфінпослуг надійшло звернення Особи_1 від 21.07.2015 (вх. № Номер_1 від 21.07.2015) щодо неналежного виконання Товариством зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 18.04.
Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
2014
Номер_2 та порушення Товариством вимог законодавства про фінансові послуги.

В зверненні Особи_1 порушувалися питання щодо невиплати Товариством страхового відшкодування.

Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.

З метою належного розгляду питань, порушених в зверненні
Особи_1, Нацкомфінпослуг надіслано вимогу щодо отримання від Товариства інформації та документів.

За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг листом від 07.08.2015 № Номер_3 (вх. № Номер_4


від 07.08.2015), встановлено таке.

11.04.2015 за участю забезпеченого транспортного засобу «Suzuki Splash», державний реєстраційний номер Номер_5, сталася подія, що має ознаки страхового випадку, в результаті якої було пошкоджено транспортний засіб «Volkswagen Jetta», державний реєстраційний номер Номер_6.

Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

20.04.2015 потерпілою стороною подано до Товариства заяву про страхове відшкодування, до якої були додані всі документи, передбачені статтею 35 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон), необхідні для прийняття Товариством вмотивованого рішення.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Товариством визнано подію страховою та 22.05.2015 прийнято рішення про здійснення страхового відшкодування у розмірі 29679,75 грн (страховий акт № Номер_7), визначеного на підставі дослідження.

03.08.2015 Товариством здійснено виплату страхового відшкодування Особі_1 у розмірі 29679,75 грн, що підтверджується платіжним дорученням № Номер_8, та 04.08.2015 сплачено пеню за прострочення виплати страхового відшкодування в сумі 731,83 грн, що підтверджується платіжним дорученням № Номер_9.

Проте, станом на дату прийняття Товариством рішення про здійснення страхового відшкодування (страховий акт від 22.05.2015 № Номер_7) та дату виплати страхового відшкодування (03.08.2015) страховиком не складено звіту про оцінку пошкодженого майна.

Інформація щодо досягнення згоди між страховиком і потерпілим про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування без проведення оцінки, експертизи пошкодженого майна, в наданих Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг документах відсутня.
2. До Нацкомфінпослуг надійшло звернення Особи_2 від 14.07.2015 (вх. № Номер_10 від 22.07.2015) щодо неналежного виконання Товариством зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 03.09.2014
Номер_11 та порушення Товариством вимог законодавства про фінансові послуги.

В зверненні Особи_2 порушувалися питання щодо невиплати Товариством страхового відшкодування.

З метою належного розгляду питань, порушених в зверненні
Особи_2, Нацкомфінпослуг надіслано вимогу щодо отримання від Товариства інформації та документів.

За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг листом від 07.08.2015 № Номер_12 (вх. № Номер_13 від 07.08.2015), встановлено таке.

06.11.2014 за участю забезпеченого транспортного засобу «КАМАЗ 5321», державний реєстраційний номер Номер_14, сталася подія, що має ознаки страхового випадку, в результаті якої було пошкоджено транспортний засіб «Jeep Compass», державний реєстраційний номер Номер_15.

08.12.2014 потерпілою стороною подано до Товариства заяву про страхове відшкодування, до якої були додані всі документи, передбачені статтею 35 Закону, необхідні для прийняття Товариством вмотивованого рішення.

Товариством визнано подію страховою та 23.03.2015 прийнято рішення про здійснення страхового відшкодування у розмірі 50000,00 грн (страховий акт № Номер_16), визначеного на підставі дослідження.

22.06.2015 Товариством здійснено виплату страхового відшкодування Особі_2 у розмірі 50000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № Номер_17, та 04.08.2015 сплачено пеню за прострочення виплати страхового відшкодування в сумі 8712,33 грн, що підтверджується платіжним дорученням № Номер_18.

Проте, станом на дату прийняття Товариством рішення про здійснення страхового відшкодування (страховий акт від 23.03.2015 № Номер_19) та дату виплати страхового відшкодування (22.06.2015) страховиком не складено звіту про оцінку пошкодженого майна.

Інформація щодо досягнення згоди між страховиком і потерпілим про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування без проведення оцінки, експертизи пошкодженого майна, в наданих Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг документах відсутня.


3. Враховуючи викладене у пунктах 1 – 2 даного розпорядження, Товариством порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме абзацу другого пункту 36.2 статті 36 Закону, відповідно до якого страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи
(у тому числі шляхом перерахування коштів особам, які надають послуги
з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна.
До Нацкомфінпослуг листом від 02.09.2015 № Номер_20
(вх. № Номер_21 від 02.09.2015) Товариством надано письмове пояснення
до Акта та документи, які підтверджують усунення порушень та їх наслідків самостійно до застосування заходу впливу Нацкомфінпослуг, зокрема: Товариством, з метою виправлення та недопущення в подальшій роботі порушень вимог чинного законодавства, проведено семінар з працівниками підрозділів, що здійснюють врегулювання страхових випадків та наголошено про недопустимість порушень вимог законодавства України
у сфері страхування, що підтверджується наказом від 31.08.2015
Номер_22.

Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим пункту 4.4, абзацом третім пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 20.11.2012 № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,ПОСТАНОВИЛА:
Закрити справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження
у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» на ринку фінансових послуг, від 17.08.2015 № 608/13-15/13/6,
у зв’язку з тим, що порушення та їх наслідки усунені порушником самостійно до застосування Нацкомфінпослуг заходу впливу.

Голова Комісії І. Пашко

Згідно з чинним законодавством Протокол № _______ засіданнявідповідно до колегіального рішення Комісії Комісії від _________________


Скачати 58.39 Kb.

  • Державному реєстрі
  • Міністерстві юстиції України
  • Голова Комісії І. Пашко Згідно з чинним законодавством Протокол № _______ засідання відповідно до колегіального рішення Комісії Комісії від _________________