Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Про застосування переговорної процедури закупівлі Замовник

Скачати 24.45 Kb.

Про застосування переговорної процедури закупівлі Замовник




Скачати 24.45 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір24.45 Kb.

15075WX535104

308(05.08.2015)

05.08.2015

174856

Інформація

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1.2.

Націоналізм Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[джерело?].
Код за ЄДРПОУ: 02071240

1.3. Місцезнаходження: вул.Коцюбинського, 2, м.Чернівці, 58012

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35214003007831;р/р 35215002007831; р/р 35216001007831; р/р35229203007831; р/р 35221201007831; р/р 35220202007831; р/р 35226303007831 в ГУДКСУ у Чернівецькій обл., м.Чернівці, МФО 856135

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електрона адреса).

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Прізвище, ім’я, по батькові: Федорцов Дмитро Георгійович

Телефон: (0372) 58-47-08

Тел./факс: (0372) 58-47-08

Е-mail: d.fedortsov@chnu.edu.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3308175 (три мільйони триста вісім тисяч сто сімдесят п’ять) грн. 42 коп.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.chnu.edu.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) - 372394 куб.м.

Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Газ Газ (нід. gas, від грец. chaos - хаос) - один із агрегатних станів речовини, для якого характерні великі відстані між частинками (молекулами, атомами, іонами) порівняно з твердим чи рідинним станами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, а середня кінетична енергія хаотичного руху частинок набагато більша за енергію взаємодії між ними.
: лот 1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний за тарифом для корпусів); лот 2 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний за тарифом для житла)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 372394 куб.м.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
(лот 1 - - 353794 куб.м, лот 2 - 18600 куб.м.)

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015р.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.



лот 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю “ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ”, місцезнаходження: 58009, м.Чернівці, вул.Винниченка, 9-А, тел.: (03722)40627.

лот 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю “ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ”, місцезнаходження: 58009, м.Чернівці, вул.Винниченка, 9-А, тел.: (03722)40627.

6. Інформація про ціну пропозиції:



лот 1 - 3176631,42  грн.
Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
(Ціна за одиницю визначається у договорі про закупівлю),


лот 2 - 131544  грн. (Ціна за одиницю визначається у договорі про закупівлю)

7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

8. Додаткова інформація:

9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:



Голова комітету з конкурсних торгів, проректор з адміністративно-господарської роботи Верстяк В.С.
Проректор - заступник ректора вищого навчального закладу з якого-небудь напряму роботи ВНЗ.
Оголошення Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

_________________________

(підпис, М. П.)


Скачати 24.45 Kb.

  • Чернівецький національний
  • Посадові особи
  • Федорцов Дмитро Георгійович
  • 3308175 (три мільйони триста вісім тисяч сто сімдесят п’ять) грн. 42 коп.