Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро застосування заходу впливу до приватного акціонерного товариства "страхова компанія "гештальт"

Скачати 30.38 Kb.

Про застосування заходу впливу до приватного акціонерного товариства "страхова компанія "гештальт"
Скачати 30.38 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір30.38 Kb.НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.09.2015 м.Київ №2261

Про застосування заходу впливу до

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЕШТАЛЬТ"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЕШТАЛЬТ" на ринку фінансових послуг, від 02.09.2015 №650/13-15/13/3 (далі – Акт), місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЕШТАЛЬТ" (код за ЄДРПОУ - 34578037) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 03062, м.

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.
Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03062, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67,
ВСТАНОВИЛА:
За результатами перевірки звітних даних Товариства за I півріччя 2015 року (вх. № 13/1880-ск від 31.07.2015), що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій формі, встановлено наступне.
Відповідно до таблиці 6.2 «Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності» розділу 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» Додатку 4 звітних даних Товариства за I півріччя 2015 року станом на 30.06.2015 фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) становить 25216,0 тис. грн, нормативний запас платоспроможності становить 2666,0 тис. грн. Таким чином перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності становить 22550,0 тис. грн, що становить 957,9 тис. євро за офіційним валютним курсом на 30.06.2015.

Враховуючи викладене, станом на 31.03.2015 Товариством порушено вимоги пункту 2.1.2 Розділу 2 Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 р. N 3178, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 р.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
за N 1654/10253, відповідно до якого Товариство зобов‘язано на будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.


Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктом 4 частини першої статті 37 Закону України «Про страхування», підпунктом 41 пункту 4 та підпунктом 19 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
5 розділу І, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу ІІ, пунктом 3.1 розділу ІІІ, абзацом другим пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Приписати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЕШТАЛЬТ" усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 13.10.2015.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.


Голова Комісії І. Пашко

Згідно з чинним законодавством Протокол № _______ засіданнявідповідно до колегіального рішення Комісії Комісії від _________________


Скачати 30.38 Kb.

  • 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 22.09.2015 м.Київ
  • ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
  • Міністерстві юстиції України
  • Указом Президента України
  • ПОСТАНОВИЛА
  • Голова Комісії І. Пашко Згідно з чинним законодавством Протокол № _______ засідання відповідно до колегіального рішення Комісії Комісії від _________________