Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро застосування заходу впливу до Публічного акціонерного товариства

Про застосування заходу впливу до Публічного акціонерного товариства
Дата конвертації18.05.2017
Розмір40.3 Kb.

Про застосування заходу впливу до

Публічного акціонерного товариства

«Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА» на ринку фінансових послуг, від 08.06.2015 № 350/13-15/13/6 (далі – Акт), (місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА» (код за ЄДРПОУ 00034186) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 02081,
м.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.
Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7-Д; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7-Д,

ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшло звернення _____ щодо невиконання Товариством зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ____ та порушення Товариством вимог законодавства про фінансові послуги.
Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

У скарзі ____ порушувалися питання щодо невиплати Товариством страхового відшкодування.

Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.

З метою належного розгляду питань, порушених у скарзі
_____ Нацкомфінпослуг надіслано вимогу щодо отримання від Товариства інформації та документів.

За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг листом ______, встановлено таке.

10.12.2014 за участю забезпеченого транспортного засобу ____, сталася подія, що має ознаки страхового випадку, в результаті якої було пошкоджено транспортний засіб _______.

24.03.2015 до ПАТ НАСК «Оранта» було надано постанову Чемеровецького районного суду Хмельницької області ____, згідно з якою за подією, яка мала місце 10.12.

Чемерове́цький райо́н - район у Хмельницькій області. Центр - смт Чемерівці. Територія району - 926 км².
Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Хмельницька область Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
2014, суд постановив _____ притягнути до адміністративної відповідальності за правопорушення передбачені ст. 124 КУпАП.

05.04.2015 АК «Укравтоекспертиза», на замовлення 31.03.2014 ПАТ НАСК «Оранта», було складено висновок експертного транспортно-трасологічного дослідження № ______, згідно з яким пошкодження на автомобілі ______ не могли утворитися при їх взаємному контакті в умовах розглянутого ДТП. Показання водіїв _____ про механізм ДТП, з технічної точки зору, є неспроможними, оскільки не узгоджуються з механізмом утворення пошкоджень на автомобілях _____.

Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності. Підставою для А. в. є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування А. в. регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП).
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

14.04.2015 ПАТ НАСК «Оранта» прийняло рішення про відмову у страховій виплаті та листом _____ ПАТ НАСК «Оранта» повідомило ____про відмову у виплаті страхового відшкодування в повному обсязі на підставі складеного 05.04.2015 АК «Укравтоекспертиза» висновку автотехнічного дослідження № _____.

Враховуючи викладене, Товариством порушено вимоги законодавства у сфері фінансових послуг, а саме абзаців першого – третього пункту 36.2 статті 36 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо невиконання страховиком обов’язку протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування: у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими – прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування та виплатити його;

у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону, – прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування.


Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктом 4 частини першої статті 37 Закону України «Про страхування», підпунктом 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.5 розділу І, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу ІІ, пунктом 3.1 розділу ІІІ, абзацом другим пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно до _____.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.В.о. Голови Комісії О. Максимчук


Згідно з чинним законодавством Протокол № _______ засідання

відповідно до колегіального Комісії від ________________

рішення Комісії
  • ВСТАНОВИЛА: До Нацкомфінпослуг надійшло звернення _____ щодо невиконання Товариством зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
  • Чемеровецького районного суду Хмельницької області
  • Указом Президента України
  • Міністерстві юстиції України
  • В.о. Голови Комісії О. Максимчук Згідно з чинним законодавством Протокол № _______ засідання відповідно до колегіального Комісії від ________________