Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро застосування заходу впливу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал»

Про застосування заходу впливу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал»
Дата конвертації19.04.2017
Розмір44 Kb.НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ16 лютого 2017 року

м. Київ № 292
Про застосування заходу впливу до

Товариства з обмеженою

відповідальністю «Фінансова

компанія «Житло-Капітал»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про правопорушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал», від 01.02.2017 № 101/14-4/15 (далі – Акт), місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код за ЄДРПОУ 35393445) (далі – Товариство), відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01034, м.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.

Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33Б; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33Б,


ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшли скарга та звернення Лагутіної Наталії Сергіївни щодо порушення її прав ТОВ «ФК «Житло-Капітал».

З метою належного розгляду питань, порушених у скарзі та звернені


Лагутіної Н.С., Нацкомфінпослуг надіслано Товариству вимоги щодо надання документів та інформації від 04.11.2016 № 7075/14-8, від 13.12.2016
№ 7985/14-8 та від 18.01.2017 № 349/14-8.

На підставі аналізу документів, отриманих на зазначені вимоги від Товариства, було виявлено, що Договір № 15-0902/2016-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 09.02.2016 (далі – Договір), укладений Товариством в особі директора Смілого Єгора Миколайовича та фізичною особою громадянкою України Лагутіною Наталією Сергіївною не відповідає вимогам частини шостої статті 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон), відповідно до якої до договору про участь у ФФБ, зокрема, додається графічне зображення схеми будівельного плану об’єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об’єкта інвестування на поверсі.

Схема (грец. Σχήμα - образ, вид) - Спрощене зображення, викладення чогось у загальних, основних рисах. Кресленик, що передає основну ідею конструкції машини, приладу тощо за допомогою умовних позначень.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Враховуючи вищевикладене, Товариством порушено вимоги законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

частини шостої статті 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», якою визначено, що до договору про участь у ФФБ, зокрема, додається графічне зображення схеми будівельного плану об’єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об’єкта інвестування на поверсі.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Суть порушення: Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал» при укладанні Договору з Лагутіною Н.С. не додано графічне зображення схеми будівельного плану об’єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об’єкта інвестування на поверсі.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», абзацом першим статті 24 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», підпунктами 40 та 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, підпунктом 1 пункту 2.1 розділу ІI Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012


№ 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2012 за
№ 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал» встановити причину, що призвела до порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг, зазначених у констатуючій частині цього розпорядження, вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про виконання вимог цього розпорядження з наданням підтверджуючих документів у термін по 10.03.2017.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.Голова Комісії І. Пашко

Згідно з чинним законодавством Протокол № 20 засіданнявідповідно до колегіального рішення Комісії Комісії від 16.02.2017  • 16 лютого 2017 року м. Київ № 292
  • Указом Президента України
  • Міністерстві юстиції України
  • Голова Комісії І. Пашко