Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та їх архітектурного типу для провадження підприємницької діяльності на терито-рії Центрального району м. Маріуполя

Скачати 97.72 Kb.

Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та їх архітектурного типу для провадження підприємницької діяльності на терито-рії Центрального району м. Маріуполя
Скачати 97.72 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір97.72 Kb.

УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 28.09.2016 № 7/11-768м. Маріуполь


Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та їх архітектурного типу для провадження підприємницької діяльності на терито-рії Центрального району м.Маріуполя


З метою впорядкування розміщення, облаштування, утримання та визначення місць розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Центрального району м. Маріуполя, відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності», на підставі ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада

ВИРІШИЛА:

1.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Затвердити комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Центрального району м.Маріуполя, а саме: текстові (додаток 1) та графічні (додаток 2) матеріали на електронних носіях.

2. Затвердити архітектурні типи тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності у м.Маріуполі (додаток 3).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Голтвенка О.В. та постійну комісію з питань будівництва, архітектури та земле-користування (Чомаєва).

Міський голова В.С.Бойченко


Додаток 1

до рішення міської ради

28.09.2016 №7/11-768Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Маріуполя

(текстові матеріали)
1. Загальні положення
1.1. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Маріуполя (далі-Комплексна схема) - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування тимчасових споруд (далі-ТС), розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

1.2. Комплексна схема розроблена відповідно до Законів України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про охорону культурної спадщини” ; приказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 30.04.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»; ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ 35-87-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці га залізничні переїзди».

1.3. Визначення місць розташування тимчасових споруд на території міста Маріуполя здійснюється згідно з даною Комплексною схемою.

1.4. При визначенні місць розміщення ТС важливим є врахування архітектурної доцільності, яка є одним із складових критеріїв при плануванні та забудові населених пунктів.

Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

1.5 Графічними та текстовими матеріалами Комплексної схеми

встановлюються територіальні зони в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території під розміщення ТС, архітектурної доцільністі розташування ТС та інші вимоги до місць розташування ТС на території міста Маріуполя.  1. При розташуванні ТС відповідно до Комплексної схеми застосовуються затверджені архітектурні типи ТС ( зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються), для пересувних ТС- типові.

  1. Заборонити розміщення ТС без визначення місця розташування

ТС згідно Комплексної схеми.

  1. Власникам ТС звернутись до спеціально уповноваженого органу

питань містобудування та архітектури міської ради для отримання паспорту прив'язки ТС відповідно до Комплексної схеми, у встановленому законодавством України порядку.

  1. Власнику ТС, якщо ТС була розташована на підставі дозвільних

документів, що були отримані до затвердження Комплексної схеми, але її зовнішній вигляд не відповідає затвердженому архітипу, або ТС виготовлена за індивідуальним проектом, який не відповідає сучасним архітектурно-художнім вимогам міського дизайну, необхідно здійснити модернізацію (переробку) її зовнішнього вигляду: відновлення або заміну зовнішніх оздоблювальних елементів, облицювання відповідними матеріалами, тощо, у відповідності до Комплексної схеми.

  1. В разі невиконання власником ТС вимог пунктів 1.8, 1.9 така

ТС підлягає демонтажу.
2. Зонування території для розміщення ТС
2.1. Згідно Комплексної схеми територія міста розподілена на умовні функціональні зони з визначенням відповідних видів використання території для розміщення ТС, які встановлено на графічних матеріалах Комплексної схеми.

2.2. Межі зон на графічних матеріалах встановлюються з урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших планувальних утворень міста, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури.

2.3. На графічних матеріалах Комплексної схеми зазначено наступні типи зон:

Зона А (центральна частина міста).

Враховуючи містобудівне значення центру міста і насиченість зони А об’єктами торговельного та соціально – побутового призначення, ТС повинні гармонійно поєднуватися з історичним середовищем міста.

З метою впорядкування зони А кіоски побутової групи повинні розміщуватися тільки у дворовій частині кварталів та будинків, не допускаючи їх встановлення на тротуарах та по лінії забудови центральних вулиць міста.

Для даної зони міста застосовувати архітипи тільки для зони А.Зона Б (мікрорайони переважно забудовані житловими багато- поверховими будинками з розвинутою інфраструктурою об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

Допускається розміщення ТС в місцях, вільних від забудови, та на другорядних вулицях міста, враховуючи вимоги нормативної бази. Кіоски та павільйони повинні мати сучасний дизайн, високий рівень зовнішнього опорядження, відповідний благоустрій прилеглої території: урна для сміття, квітники, газони, мощення тротуарною плиткою, освітлення прилеглої території в нічний час, рекламний блок. Кіоски побутової групи доцільно розміщувати всередині кварталів, не допускаючи їх розміщення на тротуарах та по лінії забудови магістральних вулиць.

Архітипи, що розроблені та застосовуються для зони Б, також встановлюються в зоні В. В окремих випадках, за бажанням власника ТС, що розміщується в зоні Б або В на межі із зоною А, може бути застосований архітип для зони А.

Зона В (квартали переважно забудовані приватними житловими малоповерховим будинками з обмеженим розвитком інфраструктури об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).

Допускається розміщення ТС в місцях, вільних від забудови та на другорядних вулицях міста, враховуючи вимоги нормативної бази. ТС повинні відповідати архітипам для зони Б та В, відповідний благоустрій прилеглої території: урна для сміття, квітники, газони, мощення тротуарною плиткою, освітлення прилеглої території в нічний час, рекламний блок.Зона Г (промислові зони з незадовільним розвитком інфраструктури об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).

Допускається розміщення ТС в місцях, вільних від забудови, враховуючи вимоги нормативної бази. Так як в даній зоні незадовільний розвиток інфраструктури, архітипи для даної зони відрізняються від інших тим, що їх архітектурне вирішення більш спрощене, що зменшує витрати на їх виконання.

В окремих випадках, за бажанням власника ТС, що розміщується в зоні Г на межі із зоною В, може бути застосований архітип для зони В.

Зона Д (зона розміщення об’єктів торгівлі сезонного характеру біля водоймищ, у парках, скверах та місцях відпочинку).

Допускається розміщення ТС в місцях вільних від забудови, враховуючи вимоги нормативної бази.Заборонена зона.

Забороняється встановлення ТС (крім зупинок громадського транспорту) на тротуарах та в межах ліній забудови центральних та магістральних вулиць міста.

Кіоски, павільйони, лотки сезонної торгівлі, які допускається розміщувати у зонах В,Г,Д даної Комплексної схеми, повинні мати сучасний дизайн опорядження та відповідний благоустрій прилеглої території.
3. Вимоги до місць розташування ТС.
3.1. Фактичне місце розміщення ТС повинно відповідати схемі розміщення ТС, що міститься у паспорті прив’язки ТС.

,Зовнішній вигляд ТС має відповідати затвердженому архітипу ТС .

3.2 Благоустрій місця розташування ТС виконується за рахунок власних коштів замовника на підставі схеми благоустрою прилеглої території, що міститься у паспорті прив’язки ТС або за окремим проектом.

3.3 Підключення ТС до інженерних мереж повинне здійснюватись з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об`єктів.

3.4. Біля кожної розташованої ТС повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу:

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м (у разі технічної можливості);

Штучне освітлення - це освітлення будинків, приміщень і споруд, зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій підприємств і закладів, установки оздоровчого ультрафіолетового випромінювання тривалої дії, установки світлової реклами, світлові знаки та ілюмінаційні установки за допомогою спеціальних електроосвітлювальних установок - світильників.

-з боку службового входу, бічних фасадів -1м (малюнок № 1).


Малюнок № 1

3.5. ТС розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок та алей. У разі розміщення ТС на відстані більше 2-х метрів від тротуару, до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра

(малюнок № 2).


Малюнок № 2

3.6. До ТС має бути передбачений зручний під`їзд автотранспорту для розвантаження товару, що не створював би перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів міського громадського транспорту.

Пішохі́дна дорі́жка - доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею.
Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).

3.7. На вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїжджої частини, розміщення ТС дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорож (малюнок № 3).

Проїзна́ части́на, проїжджа частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги.

Малюнок № 3


3.8. Розміщення ТС забороняється в охоронних зонах пам'яток історії, культури і архітектури, в зонах історичного центру і охоронних зонах регулювання забудови, на резервних територіях, призначених для капітального будівництва, територіях, займаних зеленими насадженнями і у водозахисних зонах, на територіях, зайнятих інженерними мережами і в їх охоронних зонах (або при умові обов`язкового погодження з відповідними організаціями).
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.

3.9. Розміщення ТС обмежується на тротуарах, проїздах і інших ділянках, де ускладнюється рух пішоходів і транспорту, проведення санітарного очищення території

3.10. Забороняється розміщувати ТС ближче 50 м від культових будівель, пам'ятників, фонтанів, оглядових і панорамних майданчиків.

3.11. Забороняється розміщувати ТС на відстані менше 100 м від території ринків (крім розміщення в комплексах із зупинками)

3.12. Забороняється розміщення ТС на інженерних комунікаціях. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати ТС тільки при умові обов'язкового погодження з організаціями, які експлуатують ці комунікації (малюнок № 4).

Малюнок № 4  1. Забороняється розміщення ТС на газонах, квітниках, дитячих майданчиках, в арках будівель, ближче 15 метрів від вікон будівель та у випадках, якщо ТС загороджує вітрини торгових підприємств, окрім обладнання зупинок громадського транспорту(малюнок № 3 та 5).


Малюнок № 5

3.14. Забороняється розміщувати ТС торговельно-побутового призначення на зупинках маршрутних транспортних засобів ближче 20 м у межах видимості в обидва боки тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку (крім ТС які встановлені в комплексі з зупинкою громадського транспорту та тих, що здійснюють торгівлю пресою та проїзними квитками) (малюнок 6).

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Малюнок № 6

3.15. Поряд із ТС заборонено розміщення столів, стільців та холодильного обладнання, яке не передбачено паспортом прив’язки цієї ТС (малюнок № 7).

Малюнок № 7


3.16. Забороняється розміщувати ТС для здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, якщо пішохідна доступність до об’єкту торгівлі менша 100 м від території або приміщень дошкільних, лікарняних і навчальних закладів, окрім ТС з продажу періодичної преси, питної води, пунктів доочищення питної води, реалізації проїзних квитків (без права продажу інших товарів).
Преса - друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений наклад.
Спиртні́ напо́ї, або алкогольні напо́ї - п'янкі рідини, основою яких є етанол (етиловий спирт), безбарвна рідина C2Н5OH. Вино, сидр, херес містять спирт, отриманий шляхом прямої ферментації цукру фруктів дріжджами.
Тютюно́ві ви́роби - поняття, яким на споживчому ринку окреслюють регулярно обновлювані асортименти наступних типів виробів з тютюну: сигарети (овальні, круглі, з фільтром, без фільтра); цигарки; сигари й сигарили (ручні, машинні, з різаного тютюну й з аркуша, з натуральним покривом і покривом з відновленого тютюну); люльковий; нюхальний; смоктальний; жувальний тютюн; тютюн для самокруток; тютюнова суміш для кальянів; тютюновий пил, тютюнові есенції і екстракти, промислові замінники тютюну: тютюнові відходи, тютюн «гомогенізований» або «відновлений», тютюнові листи та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування. В цілому, доповнюється непопулярними в Україні тютюновими виробами, як біді, насвай і т.д. і поділяються на дві основні групи - димові (включає в себе люльковий, сигарний (сигариловий), сигаретний, самокруточний тютюни та тютюн для біді) і бездимові (жувальний, нюхальний, смоктальний, снюс та насвай) в залежності від способу застосування.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

3.17. Не допускається встановлення ТС:

- ближче ніж за 20 м до перехрестя вулиць (малюнок№1);

- ближче ніж за 5 м до проїзної частини вулиць і доріг (крім випадків передбачених пунктом 3.7).

3.18. Тимчасові споруди повинні розміщуватися до будинків та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх вогнестійкості згідно ДБН 360 – 92**, але не менше 10 м.

3.19. Допускається створення нових груп ТС тільки за одним типом та не більше п'яти ТС, для розміщення яких розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території.

3.20. При приведенні у відповідність до вимог Комплексної схеми існуючих груп ТС, які були розташовані на підставі дозвільної документації, забороняється збільшувати в групах кількість ТС.

3.21. Допускається оформлення паспортів прив”язки власникам ТС з надання побутових послуг ( ремонт одягу, взуття, годинників), які розташовані на підставі дозвільних/погоджувальних документів, що були отримані до затвердження Комплексної схеми, та які розміщені не у відповідності з Комплексною схемою, за умов їх розташування на внутрішньоквартальних територіях.Секретар міської ради С.Г. Махсма


Скачати 97.72 Kb.

 • Законів України
 • Закону України «Про місцеве самоврядування
 • Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Маріуполя (текстові матеріали)
 • Кабінету Міністрів України
 • Зона А
 • Зона Б