Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу колишнього балансоутримувача на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (осбб)

Скачати 39.26 Kb.

Про затвердження Порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу колишнього балансоутримувача на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (осбб)
Скачати 39.26 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір39.26 Kb.

s-fk-625

 

Про затвердження Порядку передачіжитлового  комплексу або   його  частини

з балансу колишнього балансоутримувача

на баланс об’єднання співвласників

багатоквартирного будинку (ОСББ)

 
З метою передачі житлових будинків комунальної власності територіальної громади м.

Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Будинок Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Миколаєва на баланс ОСББ для їх утримання  та утримання прибудинкових територій у належному стані, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та порядку передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України” від 11.10.2002 № 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

1.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Затвердити Порядок  передачі житлового  комплексу або   його  частини з балансу колишнього балансоутримувача на    баланс     об’єднання     співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста (Рєпіна), заступника міського голови Гайдаржи В.В.

Багатоквартирний будинок Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Міський голова О.Ф.Сєнкевич

    
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від_________________

№__________________


Порядок

передачі житлового  комплексу або   його  частини з балансу колишнього балансоутримувача  на    баланс     об’єднання     співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)


1. Порядок передачі житлового  комплексу або   його  частини з балансу колишнього балансоутримувача  на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) (далі – Порядок) регулює процедуру передачі житлового комплексу на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - Об'єднання).

2. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс повинна відбуватися при наданні Об’єднанням таких документів: статуту ОСББ, свідоцтва про реєстрацію ОСББ, протоколу зборів мешканців житлового комплексу.

3. Для приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради утворюється відповідна комісія.

Комісію очолює представник приймаючої сторони. До складу комісії включаються представники: попереднього балансоутримувача будинку, департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради, юридичної особи на баланс якої передається будинок.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
При необхідності до роботи комісії залучаються представники спеціалізованих підприємств міста.

У двомісячний термін житловий комплекс або його частина повинні бути передані на баланс Об’єднанню.

Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.

4. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт приймання-передачі.

5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного звернення від Об'єднання.

Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

У разі втрати, план земельної ділянки, технічний паспорт будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця після надходження відповідного звернення від Об'єднання.

Житлови́й ко́мплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс.

6. У разі коли у багатоквартирному будинку нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності та право комунальної власності на них не зареєстровано, такі нежитлові приміщення залишаються на балансі колишнього балансоутримувача, а право власності на них реєструється за територіальною громадою згідно з чинним законодавством.

У разі якщо право власності на нежитлові приміщення оформлено за територіальною громадою, то приміщення передаються на баланс ОСББ із зазначенням інформації про це у розпорядженні управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради про передачу житлового будинку ОСББ.

7. Дитячі ігрові майданчики, лавки, світильники, урни та інше майно (крім контейнерів для ТПВ), що обліковуються на балансі житлово-експлуатаційного підприємства, передаються на баланс Об’єднання у разі розташування їх на прибудинковій території будинку, що передається.

Дитя́чі ігрові́ майда́нчики - частина земельної ділянки обладнана пісочницями, тіньовими грибками, гойдалками, драбинками, гірками тощо.

8. Після надання пакету документів щодо передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради готується відповідне розпорядження. Після його реєстрації приймаючою та передаючою сторонами підписується акт приймання - передачі.

9. Передача захисних споруд цивільної оборони здійснюється за окремим актом приймання - передачі, який є невід’ємною частиною акта приймання – передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс.

Циві́льна оборо́на Украї́ни - державна система органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

10. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, а також управлінню з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи скріплюються печаткою).

11.Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

________________________________


Скачати 39.26 Kb.

  • Закону України “Про місцеве самоврядування
  • Дитячі ігрові майданчики