Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Порядку призначення І виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Скачати 27.08 Kb.

Про затвердження Порядку призначення І виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
Скачати 27.08 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір27.08 Kb.

Компенсація за надання соціальних послуг
Відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 р. N 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”
Кому надається допомога

Компенсація призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Соціа́льні слу́жби - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


Перелік документів необхідних для отримання допомоги

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

— заява про згоду надавати соціальні послуги;

— висновок ЛКК про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

— копія трудової книжки;

— довідка органу державної податкової адміністрації про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю;

Трудова книжка Трудова́ кни́жка - документ, що підтверджує трудову діяльність і слугує для встановлення загального стажу, безперервного і спеціального стажу. Має вигляд паперової книги зазчивай в синій обкладинці. В жовтні 2016 року було заявлено, що в рамках запровадження електронно пенсійної справи буде використовуватись електронна трудова книга.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг:

— заява про необхідність надання соціальних послуг;

— копія довідки МСЕК про групу інвалідності (надається інвалідом);

— висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

— заява про необхідність надання соціальних послуг;

— копія свідоцтва про народження дитини;

— висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.


Розмір

Розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від встановленого розміру прожиткового мінімуму для особи, яка надає соціальні послуги.

Відповідно до ЗУ «Про державний бюджет на 2015 рік» установлено, що у 2015 році розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає:

з січня 1218 грн, з грудня 1378 гривень.

Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Допомога виплачується в наступних розмірах:

15% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10% фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається виходячи із затвердженого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Пенсі́йний вік - встановлений законодавством вік, по настанні якого, людина може претендувати на виплату - пенсії за віком.

Відповідно до ЗУ «Про державний бюджет на 2015 рік» установлено, що у 2015 році розмір прожиткового мінімуму для не працездатних осіб складає:

з січня –949 грн, з грудня - 1074 грн.

Важливо: Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
Куди  звертатися за допомогою

Для отримання допомоги необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Орджонікідзе, вул..Горького, буд 5., телефон для довідок 6-64-48.


Випадки, коли компенсація не призначається.

Компенсація не виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Про психіатричну допомогу”, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, п.
Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року №832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”, та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.


Скачати 27.08 Kb.

  • Перелік документів необхідних для отримання допомоги
  • Розмір
  • Куди звертатися за допомогою
  • Випадки, коли компенсація не призначається .
  • Законів України