Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків І споруд Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування І розвитку житлово-комунального господарства на 004-2010 роки"

Скачати 138.97 Kb.

Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків І споруд Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування І розвитку житлово-комунального господарства на 004-2010 роки"
Скачати 138.97 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір138.97 Kb.
  1   2

                  http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif  Документ z0377-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2009                           

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З02.02.2009 N 13

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2009 р.
за N 377/16393
Про затвердження Правил управління
будинком, спорудою, житловим комплексом
або комплексом будинків і споруд


Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму


реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2004-2010 роки" ( 1869-15 ) та статті 5 Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) Н А К А З У Ю:

1.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Затвердити Правила управління будинком, спорудою, житловим


комплексом або комплексом будинків і споруд (додаються).

2. Управлінню розвитку житлової сфери (В.М.Кірюшин) та


Юридичному відділу (І.І.Крилова) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений
законодавством термін.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

3. Управлінню розвитку житлової сфери (В.М.Кірюшин) довести


цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого


заступника Міністра О.Б.Лотоцького.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр О.Ю.Кучеренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський

Перший заступник


Міністра економіки України С.А.Романюк

Голова Державного комітету


України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

В.о. Голови


Держспоживстандарту України С.Т.Черепков

Генеральний директор Федерації


роботодавців України В.Грищенко

Президент Спілки орендарів


і підприємців України Віктор Хмільовський

В.о. президента Всеукраїнської


асоціації роботодавців В.Биковець

Перший заступник керівника


Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий

Віце-президент Спілки підприємців


малих, середніх і приватизованих
підприємств України Ю.М.Лозовський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
02.02.2009 N 13

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
27 квітня 2009 р.
за N 377/16393
ПРАВИЛА
управління будинком, спорудою, житловим
комплексом або комплексом будинків і споруд


1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок здійснення управління
будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і
споруд (далі - управління будинком), порядок передачі будинку в
управління у разі укладення договору.

1.2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому


значенні:

Об'єкт управління (далі - об'єкт) - окремий житловий будинок,


споруда або група будинків і споруд, які становлять цілісний
житловий комплекс, разом з прилеглими до них прибудинковими
територіями, що надається в управління.

Мешканці - власники, співвласники, наймачі, орендарі окремих


житлових і нежитлових приміщень будинку, які проживають у будинку.
Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Послуга з управління будинком - результат господарської


діяльності, спрямованої на задоволення потреби власників,
співвласників в ефективному управлінні належним їм майном,
підтриманні об'єкта в належному технічному стані, організації
забезпечення потреб мешканців об'єкта в житлово-комунальних
послугах.

Управління будинком - дії, спрямовані на забезпечення сталого


функціонування будинку та прибудинкової території відповідно до їх
цільового призначення і збереження їх споживчих якостей, а також
на організацію забезпечення потреби мешканців будинку в отриманні
житлово-комунальних послуг відповідно до вимог нормативів, норм,
стандартів, порядків і правил. Функції з управління будинком та
забезпечення його належної експлуатації власники, співвласники або
за їх дорученням балансоутримувач здійснюють самостійно чи через
особу, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює
управління будинком (далі - управитель).

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах,


застосовуються у значеннях відповідно до Законів України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) та "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ).

1.3. Управління будинком передбачає виконання таких функцій:

планування заходів щодо збереження та сталого функціонування
об'єкта, наданого в управління, та організацію забезпечення потреб
мешканців об'єкта в отриманні житлово-комунальних послуг
відповідно до вимог пункту 3.

Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
3 цих Правил;

ведення передбаченої законодавством звітності, а також


технічної документації щодо стану, утримання та експлуатації
об'єкта відповідно до вимог пункту 3.6 цих Правил;

організацію належної експлуатації та утримання об'єкта


відповідно до його цільового призначення згідно з вимогами пунктів
3.7, 3.8 цих Правил;

організацію забезпечення потреб мешканців об'єкта в


житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з вимогами
пунктів 3.9-3.11 цих Правил;

організацію роботи з мешканцями об'єкта згідно з вимогами


пунктів 3.12, 3.13 цих Правил;

проведення заходів щодо енергозбереження.

1.4. Особою, що здійснює управління будинком, є:

у разі самоуправління будинком - власники, співвласники


будинку, створені ними органи, організації та об'єднання або
балансоутримувач чи будь-яка інша особа, яка уповноважена від
імені власників, співвласників будинку виконувати функції з
управління будинком;

у разі здійснення управління будинком відповідно до договору


із власниками, співвласниками усіх житлових і нежитлових приміщень
об'єкта або за їх дорученням із балансоутримувачем (далі -
замовник) - управитель.

Управитель визначається власниками, співвласниками або за їх


дорученням балансоутримувачем у встановленому законодавством
порядку.

Якщо об'єкт перебуває у спільній власності кількох


співвласників, вони відповідно до своєї частки у праві спільної
власності беруть участь у витратах на управління, утримання та
збереження спільного майна. Рішення щодо надання певній особі
повноважень на укладення та виконання договору управління таким
об'єктом приймається за згодою співвласників відповідно до
законодавства.

Управитель відповідає за стале функціонування і збереження


споживчих властивостей об'єкта, наданого в його управління,
відповідно до його цільового призначення, а також за організацію
забезпечення потреби мешканців об'єкта в отриманні
житлово-комунальних послуг відповідно до нормативів, норм,
стандартів, порядків і правил.

1.5. Для здійснення функції з управління будинком власники,


співвласники можуть самостійно укласти з управителем договір
(далі - договір про управління), що оформляється відповідно до
законодавства, або уповноважити будь-яку іншу особу на здійснення
від їх імені таких дій.

На один об'єкт може бути укладений один договір про


управління.

Управитель може укладати субпідрядні договори на виконання


окремих видів робіт, якщо це передбачено договором про управління.

1.6. Фізичні особи, які безпосередньо виконують функції з


управління будинком, повинні мати відповідну освіту та періодично
підвищувати свою кваліфікацію.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

1.7. Для забезпечення належного функціонування і збереження


споживчих властивостей об'єкта та організації забезпечення потреб
мешканців об'єкта житлово-комунальними послугами відповідно до
стандартів, нормативів, норм, порядків і правил особа, що здійснює
управління будинком, у порядку, передбаченому законодавством,
укладає договори:

із мешканцями об'єкта - про надання житлово-комунальних


послуг;

із виробниками - про умови надання житлово-комунальних


послуг;

із виконавцями - про надання житлово-комунальних послуг (у


разі якщо особа, що здійснює управління будинком, не є виконавцем
цих послуг).

Особа, що здійснює управління будинком, контролює виконання


таких договорів.

2. Порядок прийняття об'єкта в управління

2.1. Для приймання-передачі об'єкта в управління утворюється
відповідна комісія у складі представників попереднього
балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком,
власників, співвласників та особи, що буде здійснювати управління
будинком.

Комісію очолює представник сторони, яка приймає.

Комісія визначає технічний стан об'єкта відповідно до вимог
законодавства та складає акт приймання-передачі об'єкта в
управління (з управління) (далі - акт приймання-передачі об'єкта).

Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.

Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі


об'єкта, надається примірник акта приймання-передачі, підписаний
членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони -
юридичної особи.

2.2. При передачі об'єкта в управління попередній


балансоутримувач чи особа, що здійснювала управління будинком,
надає замовнику, а замовник передає особі, що буде здійснювати
управління будинком, оригінали або належним чином завірені копії
документів (у разі зберігання оригіналів документів у місцевих
архівах):

щодо технічного стану об'єкта, у тому числі:

план земельної ділянки з усіма будинками та спорудами, що на
ній розташовані, виготовлений відповідно до вимог Інструкції з
топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та
1:500 (ГКНТА-2.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
04-02-98), затвердженої наказом Головного
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України від 09.04.1998 N 56 ( z0393-98 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 23.06.1998 за N 393/2833;

паспорт об'єкта та земельної ділянки;

проектно-кошторисну документацію та виконавчі креслення на
кожний будинок та споруду об'єкта;

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

акт технічного стану об'єкта на момент приймання-передачі;

схеми внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання
холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та
електропостачання, централізованого опалення тощо;

Систе́ма централізо́ваного теплопоста́чання- сукупність джерел теплової енергії потужністю понад 20 Гкал/год, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж. Обслуговується теплосервісною організацією.

виконавчі креслення контурів заземлення (для споруд, які


мають заземлення);

паспорти котельного господарства, котлові книги;

паспорти ліфтового господарства;

кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту;

акти технічного огляду;

журнали заявок мешканців об'єкта;

протоколи виміру опору ізоляції електромереж;

протоколи огляду системи вентиляції;

щодо бухгалтерського обліку та передбаченої законодавством
звітності за об'єктом;

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
обліку мешканців об'єкта, а також
власників, співвласників окремих приміщень об'єкта, які у ньому не
мешкають; правовідносин попереднього балансоутримувача чи особи,
що здійснювала управління будинком, з юридичними або фізичними
особами у сфері надання та оплати житлово-комунальних послуг,
найму, оренди та користування приміщеннями об'єкта; планових
заходів за попередній та на поточний роки, необхідних для
утримання об'єкта відповідно до вимог нормативів, норм,
стандартів, порядків і правил та для збереження належного
технічного стану будівельних елементів, конструкцій та мереж
об'єкта.

2.3. У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом,


відмітка про це робиться у акті приймання-передачі об'єкта.
Відсутні документи виготовляються чи відновлюються за рахунок
попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління
будинком, протягом одного місяця з моменту складення акта
приймання-передачі об'єкта та передаються ним особі, що буде
здійснювати управління будинком, з оформленням додатку до акту
приймання-передачі.

3. Порядок здійснення управління будинком

3.1. Протягом одного місяця з дати підписання акту
приймання-передачі об'єкта в управління особа, що здійснює
управління будинком, письмово повідомляє мешканців об'єкта про
своє місцезнаходження, номери телефону та факсу, адресу
електронної пошти, режим роботи, адреси і телефони диспетчерських,
аварійних та ремонтних служб, терміни та умови укладення
(переукладення) договорів про надання житлово-комунальних послуг,
номер поточного

  1   2


Скачати 138.97 Kb.

  • МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З
  • Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд Відповідно до Закону України
  • Міністерства юстиції України
  • ПРАВИЛА управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд