Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроблеми та перспективи

Проблеми та перспективи
Дата конвертації18.05.2017
Розмір37 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Соціологічна асоціація України


Інформаційний лист
Запрошуємо до участі у

Х-ій Міжнародній науково-практичній конференції
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ,

яка відбудеться 17-18 травня 2013 року

у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Дрого́бич - місто обласного значення у Львівській області. Районний та адміністративний центр Дрогобицького району (в який не входить). У 1939–1941 і 1944–1959 роках - центр Дрогобицької області.
Держава Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Тематика конференції :

Молодь перед викликами суспільства ризику:

 • молодіжна політика у галузі освіти;

 • молодь у сучасних глобалізаційних процесах;
  Глобалізація Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.


 • молодь українсько-польського пограниччя;

 • теоретичні і прикладні аспекти формування громадянської ідентичності молоді;
  Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.


 • соціальний захист молоді.


Робота конференції буде проходити у формі пленарних, секційних засідань та круглих столів.
Статті учасників будуть опубліковані в міжнародному збірнику наукових праць «Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 4» до початку конференції. Вимоги до статті додаються.

Текст статті необхідно надіслати до 1 березня 2013 р. на електронну адресу schudlo@ua.fm та повідомити про відправлення телефоном.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.До статті додається анкета учасника, яка містить відомості про автора.

Вартість публікації – 200 грн.

Організаційний внесок складає 150 грн., який включає участь у конференції, папку з матеріалами конференції, харчування.

Проживання – за рахунок учасників (орієнтовна вартість від 80 до 200 грн.).18 травня планується екскурсія замками «Золота підкова Львівщини» (орієнтовна вартість поїздки 150 гривень).

Адреса оргкомітету: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, ДДПУ імені Івана Франка, кафедра правознавства, соціології та політології.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Політологія або Політична наука (англ. political science, фр. sciences politiques; від (грец. πολιτικός, politikos - суспільний, громадський, грец. πόλις, polis - місто, politika - державні й суспільні справи) - соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію; функції політичної системи та влади; функції і характер держави; сутність, форми та методи діяльності суб'єктів політики та закономірності і випадковості розвитку політичного процесу; про проблеми глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин.
Соціологія Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
www: http://kpspddpu.ucoz.ua/

Контактні телефони: моб. 0967877866 (звертатись до доц. Світлани Щудло).Оргкомітет

Вимоги до статей

Статті приймаються українською, польською, російською та англійською мовами.

Струртура статті:

1. Шифр УДК (ліворуч).

2. Прізвище та ім’я автора (праворуч).

3. Наукове звання, посада, місце праці автора (праворуч).

4. Назва статті (великими літерами) (по центру).

5. Анотації статті та ключові слова: англійською мовою та мовою статті (6 - 10 рядків).
Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.


6. Текст статті.

7. Перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с. 18].

Бібліографія оформлюється за новим стандартом до оформлення джерел.
Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


Стаття повинна бути обсягом 11000 - 22000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5).

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище_____________________________________________________________________

Ім'я________________________________________

Науковий ступінь ______________________________________

Звання_________________________________

Посада_______________________________________________________________________

Місце роботи_______________________________________________________________

Поштова адреса __________________________________________________________

Мобільний телефон_______________________________________

E-mail____________________________________________ • Інформаційний лист Запрошуємо до у часті у Х- ій М іжнародн ій науково-практичн ій конференції
 • Тематика конференції : Молодь перед викликами суспільства ризику
 • Робота конференції буде проходити у формі пленарних, секційних засідань та круглих столів. Статті учасників будуть опубліковані в міжнародному
 • До статті додається
 • 150 гривень ). Адреса оргкомітету
 • Контактні телефони
 • 2. Прізвище та ім’я автора (праворуч) . 3. Наукове звання, посада, місце праці автора (праворуч) .
 • 6. Текст статті. 7. Перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться в тексті у квадратних
 • Стаття повинна бути обсягом 11000 - 22000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5). АНКЕТА УЧАСНИКА
 • Науковий ступінь ______________________________________ Звання_________________________________
 • Поштова адреса __________________________________________________________ Мобільний телефон _______________________________________ E - mail