Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроцесори, що застосовуються в пк

Скачати 277.02 Kb.

Процесори, що застосовуються в пк
Скачати 277.02 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації27.05.2017
Розмір277.02 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Процесори, що застосовуються в ПК


Тепер, розібравшись з усіма термінами і поняттями, з якими нам доведеться зіткнутися, давайте почнемо вивчати власне самі реальні процесори.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Чи варто детально вивчати всю процесорну продукцію, що з'явилася на ринку ПК за останні 20 років?
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Напевно, ні. На мій погляд, детально слід вивчити лише ті системи, які зараз присутні на ринку. І, природно, ми приділимо найбільшу увагу таким процесорам. Але, проте, мені здається, що все ж таки необхідно, хоча б для загального розвитку і представлення тенденцій на ринку, зробити невеликий огляд всієї історії розвитку процесорів ПК.

Отже, давайте почнемо.


Процесори i8086 та i8088


У червні 1977 року Intel зробила революцію, представивши свій новий процесор 8086. Це був один з перших 16-розрядних мікропроцесорів на ринку, у той час практично всі інші процесори були 8-розрядними. Процесор 8086 мав 16-розрядні внутрішні регістри і міг виконувати програмне забезпечення нового типу, що використовує 16-розрядні команди.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Він так само мав 16-розрядну зовнішню шину даних і тому міг передавати одночасно 16 біт даних в пам'ять.
Шина даних - шина, призначена для передачі інформації. У комп'ютерній техніці прийнято розрізняти виводи пристроїв за призначенням: одні слугують для передачі інформації (наприклад у вигляді сигналів низького або високого рівнів), інші для поєднання всіх пристроїв (шина адреси) - кому ці конкретні дані призначені.

Розрядність шини адреси складала 20 біт, і процесор 8086 міг адресувати пам'ять об’ємом 1 Мбайт (2 в 20 степені). У той час це здавалося дивом, оскільки більшість інших процесорів мали 8-розрядні внутрішні регістри, 8-розрядну зовнішню шину даних і 16-розрядну адресну шину і могли адресувати не більше 64 Кбайт оперативної пам'яті (2 в 16 степені).

Процесор 8086, маючи повністю 16-розрядну зовнішню шину даних, вимагав відповідно і 16-розрядної материнської плати, проте її виробництво було дуже дорогим, і ціна її відповідно була дуже висока.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Адресна шина - по адресній шині пересилаються адреси комірок оперативної пам'яті, з яких процесор вибирає команди та дані для цих команд. В сучасних комп'ютерах адресна шина є 32-розрядною, тобто складається з 32 провідників.
Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.
У Intel зрозуміли, що користувачі не можуть або не хочуть так дорого платити за додаткову ефективність повністю 16-розрядного процесора, і через деякий час була представлена версія процесора 8086, названа 8088.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
В ній, по суті, були видалені 8 з 16 розрядів на шині даних, і тепер процесор 8088 міг розглядатися як 8-розрядна мікросхема з погляду вводу і виводу даних.
Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Проте, оскільки в ньому були повністю збережені 16-розрядні внутрішні регістри і 20-розрядна шина адреси, процесор 8088 так само виконував 16-розрядне програмне забезпечення і адресував 1 Мбайт оперативної пам'яті. А оскільки зовнішня шина даних у нього була 8-розрядною, то він міг працювати в набагато дешевшій материнській платі.

Виходячи з цього, IBM і використала 8-розрядні мікросхеми 8088 для свого першого IBM ПК, хоча через декілька років IBM за це критикували. А у той час IBM навіть приховували фізичні деталі проекту, просто відзначаючи, що її новий комп'ютер має швидкодіючий 16-розрядний процесор. У першому IBM PC використовувався процесор 8088 з тактовою частотою 4,77 Мгц, в одну секунду відбувалося приблизно 4 770 000 тактів, а на виконання кожної команди процесор витрачав приблизно 12 тактів.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)

  1   2   3   4   5   6


Скачати 277.02 Kb.

  • Процесори i8086 та i8088