Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроцесори, що застосовуються в пк

Скачати 277.02 Kb.

Процесори, що застосовуються в пк
Скачати 277.02 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації27.05.2017
Розмір277.02 Kb.
1   2   3   4   5   6

Процесори 80186 і 80188


Після випуску процесорів 8088 і 8086 Intel почала розробку продуктивнішого процесора. Перші процесори 80186 і 80188 були не дуже вдалими. Ці процесори дуже схожі на своїх прародителів 8086 і 8088. Процесор 80186 (як і 8086) був повністю 16-розрядним, а 80188 (як і 8088) - компромісний варіант із зовнішньою 8-розрядною і внутрішньою 16-розрядною шинами. Відмінність між процесорами полягає в тому, що в їх корпус крім самого процесора вбудовано ще 15-20 компонентів, а це дозволило різко скоротити і складність, і вартість материнської плати. Проте такі процесори рідко використовувалися в ПК, в першу чергу їх застосовували в різній периферійній техніці.

Співпроцесор 8087


Дещо пізніше за процесор 8086 для нього був розроблений співпроцесор 8087, який був призначений для математичних обчислень (операцій з плаваючою крапкою).
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Компроміс (грец. compromissum - угода, згода) - згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Такі мікросхеми називали FPU (Floating-Point Unit). Такий співпроцесор, як ми вже згадували, міг значно швидше ніж основний процесор виконувати складні математичні обчислення.

Процесор 286


Процесор 80286 (або просто 286) був створений в 1981 році, і на його основі IBM створила комп'ютер, названий IBM PC AT. Вибір цього процесора як основа РС АТ пояснювався його сумісністю з процесором 8088, тобто всі розроблені для систем з процесором 8088 додатки підходили і для 286-го. Процесор мав 16-розрядні внутрішні регістри і 16-розрядну зовнішню шину даних, однак так само міг адресувати 16 Мбайт оперативної пам'яті, оскільки його адресна шина складала 24 біта. Продуктивність комп'ютера з процесором 286 з тактовою частотою 6 Мгц була в п'ять разів вища, ніж у системи з 4,77 Мгц 8088. Це пояснюється і збільшеною тактовою частотою, і зовнішньою шиною даних, шириною 16 біт і тим, що цей процесор виконував одну команду в середньому за 4,5 такту (8088 - за 12). Крім того, існували версії 286 процесора з частотами роботи 6, 8, 12, 16 і 20 Мгц. Але навіть при рівних частотах (існує 8086 і 80286 на частоті 8 Мгц) продуктивність нового процесора була втричі вищою.

Ще одне цікаве нововведення в 286 процесорі (яке практично не використовувалося у той час) - процесор міг працювати в захищеному режимі.

Захищений режим (режим захищеної віртуальної адреси) - режим роботи процесора. Розроблений фірмою Digital Equipment (DEC) для 32-розрядних комп'ютерів VAX-11, а також фірмою Intel для своїх процесорів, починаючи з 32-розрядних процесорів 80386.
І якщо в реальному режимі 286 повністю еквівалентний 8086, тобто може виконувати всі написані для нього програми без модифікації, то в захищеному режимі 286 - зовсім інший процесор. Якщо виконувана їм програма написана з розрахунком на його нові можливості, то їй доступна віртуальна пам'ять об'ємом 1 Гбайт, хоча сам процесор підтримує тільки 16 Мбайт реальної оперативної пам'яті.
Логічна еквівалентність (еквіваленція) - двомісна логічна операція, що має значення «істина» тоді і тільки тоді, коли обидва операнди мають однакове значення. В інших випадках еквіваленція буде хибною.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Істотним недоліком 286 процесора було те, що він не міг перемикатися із захищеного режиму в реальний без перезавантаження (для перемикання з реального режиму в захищений перезавантаження не потрібне). До появи Windows 3.0, в якій спеціально для процесора 286 був так званий стандартний режим, було дуже мало програм, що використовують всі можливості нового процесора.
Заванта́ження операці́йної систе́ми (англ. booting) - це багатокроковий процес запуску комп'ютера. Заванта́жувач операційної системи (англ. bootloader) - це програма, що виконує завантаження операційної системи.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
А до цього моменту популярним був вже наступний процесор Intel (80386).
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.

Проте потрібно віддати належне творцям процесора 286, що зробив першу спробу побудувати багатозадачний процесор, який міг би виконувати зразу декілька програм. Він був спроектований так, що при зависанні одній з програм не потрібно було перезавантажувати всю систему, оскільки збій теоретично відбувається в деякій області оперативної пам'яті, що не повинне позначатися на роботі інших програм. Проте для повної ізоляції багатьох програм одна від одної, процесор 286 і подальші, повинні були працювати з операційною системою, що забезпечує такий захист.

Багатозадачність (англ. multitasking) - властивість операційної системи або середовища програмування забезпечувати можливість паралельної (або псевдопаралельною) обробки декількох процесів. На комп'ютерах із одним одноядерним процесором одночасно може виконуватись лише одна задача, тому багатозадачність організовується через розподілення часу виконання задачі на процесорі.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

1   2   3   4   5   6


Скачати 277.02 Kb.

  • Співпроцесор 8087
  • Процесор 286