Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка10/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   55

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей про застосування вимірювальних приладів, методик виконання вимірювань, навички роботи з вимірювальними приладамиМЕТА

Підвищення технічної компетентності фахівців при виконанні вимірювань та випробувань при введенні в експлуатацію та експлуатації засобів телекомунікацій, забезпеченні захисту життя та здоров'я працівників товариства, контролі безпеки умов праціОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Нормативно-правова база метрологічної діяльності

▪ Основи метрології

▪ Правила, організація, порядок проведення вимірювань та випробувань у державній метрологічній

системі

▪ Проведення вимірювань та випробувань у державній метрологічній системі у філіяхВАТ «Укртелеком», оформлення їх результатів

▪ Внутрішньолабораторний і міжлабораторний контроль якості вимірювань

▪ Електробезпека при виконанні електровимірювань та випробувань
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 2 тижні

1.2. МЕРЕЖІ ДОСТУПУ
1.2.1

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники та інженери структурних підрозділів філій, які відповідають за якість надання мультимедійних послуг


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей з будівництва та експлуатації мереж доступу


МЕТА

Вивчення методів технічного супроводження широкосмугових послуг заданої якості


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Стратегія розвитку ринку послуг в Україні

▪ Місце і роль дротяних та бездротових ліній в забезпеченні широкосмугового доступу

▪ Тенденції розвитку асортиментного ряду послуг за технологіями ADSL2+, WіFі, WіMAX, стратегія впровадження

▪ Чинники, що впливають на якість послуг

▪ Стратегія впровадження обладнання основних виробників для реалізації послуг за технологіями хDSL, WіFі, WіMAX

▪ Структура мереж доступу за технологіями хDSL, WіFі, WіMAX, їх технічні та експлуатаційні характеристики

▪ Особливості технічної експлуатації обладнання

▪ Аналіз результатів тестування

▪ Організація широкосмугового доступу для клієнтів (фізичних осіб, бізнес-клієнтів, корпоративних LAN)

▪ Формування та надання пакета послуг

Технічне забезпечення, в тому числі технічна підтримка і технічний супровід мультимедійних послуг

▪ Дистанційне діагностування та локалізація пошкоджень на лініях для забезпечення якості мультимедійних послуг
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком"


1.2.2

мультисервісна мережа широкосмугового доступу ВАт “Укртелеком”

(дистанційний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери департаменту розвитку та будівництва телекомунікаційних мереж, інженери філій, які експлуатують обладнання цифрових абонентських ліній широкосмугового доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання принципів побудови абонентської ділянки МТМ та обладнання ЦСП


Мета

Вивчення архітектури, складу, технічних характеристик та особливостей технічної експлуатації мультисервісної мережі ВАТ „Укртелеком”, застосування обладнання DSLAM для технічної підтримки послуги ОГО!


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Концепція побудови мереж широкосмугового доступу

▪ Побудова мереж абонентського доступу телефонної мережі загального користування

▪ Технології xDSL, що використовуються для побудови сучасних мереж широкосмугового доступу

▪ Вимоги до розподільчої мережі абонентської ділянки МТМ

▪ Технічні характеристики кабелів МТМ

▪ Основні вимоги до мереж широкосмугового доступу на базі мереж абонентського доступу телефонної мережі загального користування

▪ Методи вимірювання параметрів кабельних ліній МТС

▪ Вимірювальні прилади тестування технічних характеристик кабельних ліній МТМ

▪ Методичні рекомендації щодо відбору кабельних ліній МТМ для мереж широкосмугового доступу

▪ Показники якості цифрових трактів широкосмугового доступу та засоби їх перевірки

▪ Обладнання для побудови мереж широкосмугового доступу, конструктивні особливості та особливості технічної експлуатації


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва

1.2.3

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ xDSL (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Електромеханіки, які мають займатися будівництвом та технічною експлуатацією кабельних ліній зв’язку


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ з будівництва та експлуатації лінійних споруд, вимог до кабелів зв’язку


МЕТА

Підготовка фахівців з експлуатації та ремонту сучасних абонентських кабельних мідних ліній для впровадження широкосмугових послуг «ОГО! Start»


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Аналіз розвитку ринку послуг в Україні

▪ Місце і роль кабельних ліній в забезпеченні мультисервісного доступу

▪ Технологія хDSL, тенденції її розвитку

▪ Чинники, що впливають на якість послуг за критеріями: швидкість передавання даних в абонентській лінії і протяжність лінії

▪ Параметри лінії, сигналів, завад

▪ Способи розширення меж застосування

▪ Структура лінії за технологією хDSL, абонентські модеми, модемні стійки, лінійне обладнання, у тому числі пасивні елементи. Їх технічні та експлуатаційні характеристики

▪ Особливості технічної експлуатації обладнання під час експлуатації, способи застосування

▪ Вимірювальні прилади та інструменти для обслуговування ліній

▪ Вимірювання параметрів (тестування) лінії, які забезпечують надання послуги ОГО! за технологією

АDSL2+. Аналіз результатів тестування та усунення помилок

▪ Вимірювання параметрів (тестування) лінії, які забезпечують надання послуги «ОГО!+U.TV» за

технологією АDSL2+. Аналіз результатів тестування та усунення помилок

▪ Вимірювання параметрів (тестування) лінії, які забезпечують надання послуги «РадіоСпот» за технологією АDSL2+. Аналіз результатів тестування та усунення помилок

▪ Технічне забезпечення, в тому числі технічна підтримка мультимедійних послуг

▪ Дистанційне діагностування та локалізація пошкоджень на лініях для забезпечення гарантованої швидкості передавання (CIR)

▪ Нормативно-правова база, корпоративні стандарти, накази щодо організації мультисервісного доступу

▪ Організація мультисервісного доступу до ресурсів мереж ВАТ “Укртелеком” за вимогами клієнтів (фізичних осіб, бізнес-клієнтів, корпоративних LAN) для надання пакета послуг ОГО!, «ОГО!+U.TV», «РадіоСпот»

▪ Технічна підтримка маркетингової оцінки якості послуг, які планується надавати клієнтам


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком"


1.2.4

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ xDSL

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Електромеханіки структурних підрозділів філій, які мають займатися будівництвом та технічною експлуатацією кабельних ліній зв’язку


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ з будівництва та експлуатації лінійних споруд, вимог до кабелів зв’язку


МЕТА

Набуття поглиблених знань щодо технічного забезпечення якості мультимедійних послуг, які надаються за технологією xDSLОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Стратегія розвитку ринку послуг в Україні

▪ Місце і роль кабельних ліній в забезпеченні мультисервісного доступу

▪ Технологія хDSL, тенденції її розвитку

▪ Чинники, що впливають на якість послуг за критеріями: швидкість передавання даних в абонентській лінії і протяжність лінії

▪ Параметри лінії, сигналів, завад

▪ Способи розширення меж застосування

▪ Структура лінії за технологією хDSL, абонентські модеми, модемні стійки, лінійне обладнання, у тому числі пасивні елементи, їх технічні та експлуатаційні характеристики

▪ Особливості технічної експлуатації обладнання під час експлуатації, способи застосування

▪ Вимірювальні прилади та інструменти для обслуговування ліній

▪ Вимір параметрів (тестування) лінії, які забезпечують послуги за технологією хDSL

▪ Аналіз результатів тестування та усунення помилок

▪ Організація мультисервісного доступу до ресурсів мереж ВАТ “Укртелеком” за вимогами клієнтів (фізичних осіб, бізнес-клієнтів, корпоративних LAN) для надання пакета послуг типу “ОГО!”

▪ Технічне забезпечення, в тому числі технічна підтримка мультимедійних послуг

▪ Дистанційне діагностування та локалізація пошкоджень на лініях для забезпечення гарантованої швидкості передавання (CIR)

▪ Технічна підтримка маркетингової оцінки якості послуг, які планується надавати клієнтам


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 3 тижні
1.2.5

Побудова та технічна експлуатація пасивних оптичних мереж (PON) та інших мереж доступу з використанням оптичних технологій (змішаний курс)
Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки філій, які експлуатують обладнання пасивних оптичних мереж


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання основних відомостей про існуючі мережі доступу, їх функції та обладнання


Мета

Формування знань з особливостей побудови пасивних оптичних мереж та їх основних компонентів.

Набуття практичних навичок технічної експлуатації пасивних оптичних мереж
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Основні показники мереж доступу

▪ Принципи реалізації PON, основні переваги

▪ Порівняльна оцінка існуючих мереж доступу (ADSL, VDSL, Ethernet, WiMAX та інш.) та PON

▪ Обладнання та компоненти PON:

концентратори мереж PON (OLT), обладнання мережевих (ONТ) та абонентських (АТ) терміналів.

конструкції та основні технічні параметри

особливості монтажу та технічної експлуатації OLT, ONТ та АТ

порівняльна оцінка обладнання PON різних компаній-виробників

▪ Оптичні кабелі для PON. Типи, конструкції, технічні параметри, монтаж та технічна експлуатація.

Порівняльна оцінка оптичних кабелів різних компаній-виробників

▪ Оптичні сплітери. Типи, конструкції, основні технічні параметри, монтаж та технічна експлуатація.

Порівняльна оцінка сплітерів різних компаній-виробників

▪ Особливості електроживлення PON

▪ Тестування обладнання PON. Вимірювальна апаратура для PON: оптичні ватметри потужності, що

поглинається, оптичні рефлектометри. Типи вимірювальної апаратури, технічні параметри, методика

вимірювань

▪ Актуальність та перспективи впровадження PON у ВАТ « Укртелеком»

▪ Особливості побудови мереж FTTx та FTTB

▪ Особливості побудови мереж Active Ethernet

▪ Особливості побудови мереж доступу до Інтернет на основі оптичних технологій
Тривалість навчання

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.2.6
ПОБУДОВА МЕРЕЖ ДОСТУПУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ xDSL, ТИПОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


КАТЕГОРIЇ СЛУХАЧIВ

Інженери, електромеханіки філій, які займаються технічною експлуатацією мереж доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ мікроелектроніки, принципів побудови та технічної експлуатації ЦСП ПЦІ


Мета

Вивчення особливостей технологій хDSL, призначення, складу, технічних характеристик та особливостей технічного обслуговування модемів та DSLAM на місцевих і зонових мережах
ОСНОВНI ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Структура, загальний опис телекомунікаційних та інформаційних мереж, еталонна модель мережі

доступу згідно з Рек. G.902 МСЄ-Т

▪ Телекомунікаційні технології абонентської та транзитних ділянок мереж доступу

▪ Особливості з’єднувальних та абонентських кабельних ліній місцевих та зонових мереж і вимоги до їх

характеристик в мережах доступу

▪ Класифікація технологій xDSL та основні типи обладнання мереж доступу

▪ Принципи побудови, адміністрування, управління, синхронізація та сигналізація обладнання доступу

▪ Організація симетричних цифрових ліній з використанням обладнання Watson, Мегатранс, Оріон та

особливості їх експлуатації

▪ Організація цифрових ліній з використанням обладнання ущільнення FСM-12 та FСM-05 на основі

симетричних технологій хDSL та особливості їх експлуатації

▪ Організація симетричних та асиметричних цифрових ліній з використанням DSLAM MA5600T

▪ Особливості технічної експлуатації абонентської ділянки широкосмугового доступу з використанням

DSLAM MA5600T та забезпечення технічної підтримки корпоративної послуги ОГО!
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.2.7

ПОБУДОВА СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДОСТУПУ


КАТЕГОРIЇ СЛУХАЧIВ

Керівники структурних підрозділів, інженери філій


КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови обладнання PDH, SDH, ЦСК


МЕТА

Вивчення сучасних підходів до побудови мереж доступу AN, структури існуючих мереж доступу та їх недоліків, технології HDSL та її застосування в мережах доступу, мереж інтегрованого доступу на основі ISDN, мереж широкосмугового інтегрованого доступу на основі B-ISDN та АТМ, оптичних мереж доступу (ON), які реалізують архітектури FTTB/FTTC та FTTB/FTTН, мережі радіодоступу (WLL), її функціональних можливостей


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Загальна характеристика сучасних підходів до побудови мереж доступу

▪ Визначення основних понять і термінів

▪ Традиційні мережі доступу та їх недоліки

▪ Технологія HDSL, її застосування в мережах доступу: концепція, засоби кодування, обладнання, приклади застосування

▪ Мережа інтегрованого доступу на основі ISDN: функціональні можливості, побудова, типи абонентських пристроїв, особливості впровадження ISDN

▪ Мережа широкосмугового інтегрованого доступу на основі B-ISDN та ATM: функціональні можливості і побудова АТМ, як основи B-ISDN; класифікація служб, еталонна конфігурація на ділянці користувач-мережа, еталонна модель протоколів B-ISDN; SDN як основа фізичного рівня B-ISDN

▪ Оптичні мережі доступу (ON ), які реалізують архітектури FTTB/FTTC та FTTO/FTTH

▪ Мережі радіодоступу (WLL): функціональні можливості, основні стандарти, реалізація
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.2.8

Побудова мультисервісної мережі Metro Ethernet
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, які обслуговують обладнання мережі передачі даних
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання загальних принципів побудови транспортної мережі зв’язку
Мета

Вивчення обладнання комутаторів GbE, набуття навичок їх використання і технічного обслуговування
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Принципи побудови транспортних зонових і міських мереж Metro Ethernet на основі технології Gigabit

Ethernet (GbE). Модель OSI та TCP/IP

▪ Загальна характеристика технології Ethernet

▪ Метод доступу до середовища CSMA/CD. Стандарт ІЕЕЕ 802.3. Формати кадрів Ethernet

▪ Основні специфікації мережі Ethernet

▪ Високошвидкісна технологія Gigabit Ethernet та 10 Gigabit Ethernet

▪ Комутатори, їх архітектура та конструктивне виконання. МАС- та ІР-адресація

▪ Протоколи STP, RSTP

▪ Віртуальні локальні мережі (VLAN)

▪ Якість обслуговування в мережі Metro Ethernet

▪ Технічні характеристики, конструктивне виконання комутаторів ME 3400 і ME 4924 виробництва

компанії Cisco. Набуття практичних навичок щодо використання і технічного обслуговування

комутаторів


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень

1.2.9

МЕРЕЖІ ДОСТУПУ НА БАЗІ СИСТЕМИ SI-2000
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки структурних підрозділів філій, які експлуатують обладнання SI-2000 (SI-3000)


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом. Досвід роботи з електронними системами комутації та обчислювальною технікою


МЕТА

Удосконалення практичних навичок роботи з системою SI-2000


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Мережі доступу: тенденції розвитку, технології реалізації

▪ Побудова мережі на основі системи ЕАТС SI-2000

▪ Архітектура апаратних засобів (вузли доступу та комутації SAN, AN, SN; керування - MN)

▪ Блоки абонентських терміналів та їх підключення до вузла доступу MLС

▪ Технології широкосмугового доступу по мідній парі та оптичному волокну

▪ Вирішення задач телефонізації для мереж доступу нового покоління

▪ Надання абоненту послуг телефонії та DSL на обладнанні вузла доступу SI-3000

▪ Процедура створення нових напрямів та альтернативних пунктів призначення

▪ Можливості зміни характеристик мережевих вузлів та інших елементів у процесі управління

▪ Інтерфейси, сигналізації, доступи

▪ Управління та технічне обслуговування вузлів SN, SAN, AN

▪ Управління сигналізацією, ДВО, видами з'єднань

▪ Адміністрування мережею передавання даних DSN, управління програмою відстеження викликів та конфігурацією системи, діагностикою, тарифікацією


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.2.10
Обладнання та технічна експлуатація цифрової системи ущільнення абонентських ліній (цсуал)


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які не мають навичок обслуговування обладнання ЦСУАЛ


КВАЛIФIКАЦIЙHI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Знання основ електротехніки, цифрової мікроелектроніки та побудови ЦСП, ЦСУАЛ


МЕТА

Вивчення основних процесів перетворення сигналів електрозв’язку в апаратурі цифрових систем передавання абонентських ліній, побудови обладнання ЦСУАЛ, елементної бази, функціональних схем обладнання, питань технічної експлуатації


ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Побудова обладнання ЦСУАЛ, елементна база, функціональні схеми основних вузлів обладнання АЦУ-4; РСМ2-10; TEL PLUS-2,4,10; PGS-4

▪ Лінійні сигнали ЦСУАЛ: 2В1Q, 4ВЗТ, Біфазний, МАМІ, HDB-3

▪ Основи технології цифрового передавання HDSL

▪ Структура сигналів інтерфейсів та протоколи взаємодії обладнання: АЦУ-4А, АЦУ-4С, АЦУ-4Т, АЦУ-4/36, АЦУ-4; обладнання фірми “Каскад”; РСМ-2-10; TEL PLUS-2,4,10; PGS-4, обладнання ЦСУАЛ фірм "КОМТЕХ" та "ЕЛТЕХ"

▪ Техобслуговування обладнання ЦСУАЛ. Системи сигналізації, телеконтролю

▪ Моніторинг обладнання ЦСУАЛ за допомогою РС (WS)
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.2.11

уПРАВЛІННЯ та ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕРЕЖІ ISDN


КАТЕГОРIЇ СЛУХАЧIВ

Інженери, електромеханіки, які обслуговують ISDN


КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Знання принципів побудови ЦСП


МЕТА

Вивчення основних визначень та термінології. Ознайомлення з протоколами та рекомендаціями ITU-T, які використовуються в ISDN, абонентською установкою ISDN, сигналізацією, вимірюванням та тестуванням в ISDN


ОСНОВНI ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Основні визначення та термінологія

▪ Протоколи та рекомендації ITU-T, які використовуються в ISDN

▪ Абонентська установка ISDN: типи функціональних блоків; еталонні (опорні) точки; типи каналів; джерела живлення

▪ Параметри інтерфейсу S/T: лінійний код; швидкість, цикл передавання; процедури активації/деактивації; розподіл ресурсів шини S/T

▪ Параметри інтерфейсу U: лінійний код; швидкість, цикл передавання

▪ Структури циклів LAPD/LAPB та їх аналіз

▪ Сигналізація в ISDN: побудова сигналізації користувач - мережа (DSS1); побудова сигналізації між АТС (СКС -7)

▪ Вимірювання та тестування в ISDN: вимірювання основних параметрів інтерфейсів S та U; автоматичні експлуатаційні тести BRI; аналіз протоколів BRI; пошук пошкоджень; особливості вимірювання PRI
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.2.12

ПРОТОКОЛ МЕРЕЖ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ v.5
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Керівники структурних підрозділів ВАТ «Укртелеком»


КВАЛIФIКАЦIЙHI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Знання основних відомостей про існуючі мережі доступу, їх функції та обладнання


МЕТА

Вивчення функцій та протоколів інтерфейсу V.5, які використовуються на телекомунікаційних мережах України, їх структури, призначення; вивчення особливостей протоколів для корпоративної мережі

ВАТ «Укртелеком», мережі Інтернет, а також мереж з бездротовими засобами (WLL)
ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Особливості протоколів телекомунікаційних мереж України

▪ Універсальний інтерфейс мережі абонентського доступу V.5

▪ Основні можливості інтерфейсу V.5, поєднання в одній мережі обладнання різних виробників

▪ Рекомендації ITU-T і ETSI для інтерфейсу V.5

▪ Функції перенесення інформації через інтерфейс V.5

▪ Тестування протоколів інтерфейсу V.5

▪ Протокол - тестер SNT-7531


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень
1.2.13

ЕЛЕМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШИРОКОсмугового ДОСТУПУ (змішаний курс)

Категорії слухачів


Керівники та інженери структурних підрозділів філій
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей з будівництва та експлуатації телекомунікаційних систем


Мета

Вивчення елементної бази технології широкосмугового доступу, принципів реалізації мереж та їх основи


Основні питання для вивчення

▪ Стратегія

▪ Пасивні елементи

▪ Активні елементи технології широкосмугового доступу

▪ Побудова мереж широкосмугового доступу

▪ Електромагнітна сумісність систем широкосмугового доступу


Тривалість навчання

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.2.14

СИСТЕМИ І СТАНДАРТИ БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які мають створювати та експлуатувати мережі бездротового доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв'язку, радіотехнологій та електрозв'язку, принципів побудови і функціонування стільникових мереж. Навички роботи на ПК


МЕТА

Ознайомлення слухачів з системами та новими стандартами бездротового доступу, побудовою і функціонуванням радіоінтерфейсів зазначених технологій


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Бездротовий доступ: призначення, актуальність, зони розгортання, різновиди, стандарти та їх характеристика

▪ Мережі радіодоступу за технологією DECT: функціонування DECT-систем, загальна архітектура, організація радіозв'язку, радіоінтерфейс, встановлення зв'язку, хендовер, роумінг

▪ Типи систем DECT. Обладнання стаціонарного й мобільного радіодоступу на основі стандарту DECT

▪ Мережі радіодоступу за технологією CDMA: модифікації, побудова та функціонування мереж із кодовим розподілом каналів, прямі та зворотні канали, встановлення зв'язку, естафетне передавання

▪ Використання технології CDMA у системах бездротового доступу

▪ Мережі радіодоступу за WiFi, WiМАХ та Blutooth-технологіями: стандарти IEEE 802.11, 802.16, 802.15, їх характеристика, різновиди, побудова, обладнання, заходи безпеки, взаємодія з мобільними системами зв'язку

▪ Сучасний стан мереж та перспективи розвитку

▪ Порядок отримання дозвільних документів на користування радіочастотами
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.2.15

ПОБУДОВА МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ третього покоління wcdma/umts

Категорії слухачів


Фахівці філій та їх структурних підрозділів, які впроваджують і експлуатують обладнання мереж мобільного зв’язку третього покоління wcdma/umts
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання принципів побудови та функціонування мереж мобільного зв‘язку


Мета

Вивчення побудови мереж мобільного зв’язку третього покоління WCDMA/UMTS, організації надання сучасних послуг, знайомство з обладнанням компаній HUAWAI, NOKIA та інших


Основні питання для вивчення

▪ Характеристика мереж мобільного зв'язку третього покоління

▪ Побудова мереж мобільного зв'язку на основі технології WCDMA

▪ Архітектура мереж WCDMA

▪ Розгортання мереж WCDMA

▪ Структурна схема мережі WCDMA, основні елементи та інтерфейси

▪ Характеристика стаціонарної складової мережі CN

▪ Побудова системи управління на базі М2000

▪ Організація доступу до мережевих ресурсів ВАТ “Укртелеком”

▪ Обмін трафіком на базі технології АТМ

▪ Характеристика та структура мобільної компоненти (RAN), основи планування та організації

▪ Характеристика сервісів, сигналів і алгоритмів роботи обладнання мережі радіодоступу

▪ Забезпечення синхронізації, сигналізації, обміну мовною інформацією і передавання даних

▪ Характеристика обладнання компаній HUAWEI, NOKIA та інш.

▪ Функціональні схеми основних елементів, режими роботи, комплектація кабінетів і стативів платами

▪ Побудова системи управління на базі М2000

▪ Особливості програмного забезпечення

▪ Порядок інсталяції програмного забезпечення

▪ Принцип адресування

▪ Система живлення

▪ Монтаж антенно-фідерного обладнання

▪ Вимірювання діаграм направленості антен та вимірювання антенно-фідерного трактуТривалість навчання - 3 тижні
1.2.16

АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДІОІНТЕФЕЙСІВ ТЕХНОЛОГІЙ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТРЕТЬОГО ПОКОЛОННЯ (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які мають організувати взаємодію та експлуатувати обладнання стандартів CDMA/WCDA/UMTS


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв'язку, радіотехнологій, принципів побудови і функціонування стільникових мереж


МЕТА

Вивчення побудови і функціонування радіоінтерфейсів стандартів бездротового зв’язку


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Інтерфейси технології CDMA, режими FDD і TDD: еволюція радіоінтерфейсів від cdmaOne до WCDMA, радіоінтерфейс CDMA-450

▪ Варіанти МС-CDMA та DS-CDMA

▪ Характеристика радіоінтерфейсів СDMA: послуги, функції, протоколи, канальна архітектура, LAC і MAC рівні, типи фізичних, транспортних та логічних каналів, основні і додаткові канали, частотні смуги

▪ Мультиплексування, кодування та перемежування

▪ Розширення спектра і модуляція

▪ Організація зв’язку та входження в синхронізацію

▪ Структура кадрів на лінії „вниз” та „вгору”

▪ Взаємне відображення каналів

▪ Процедура хендовера

▪ Спосіб рознесення при передаванні

▪ Керування потужністю сигналів

▪ Боротьба з завмираннями сигналів

▪ Побудова мереж мобільного зв’язку на основі технології WCDMA

Архітектура мереж WCDMA

▪ Розгортання мереж WCDMA

▪ Структурна схема мережі WCDMA, основні елементи та інтерфейси

▪ Характеристика стаціонарної складової мережі CN

▪ Побудова системи управління на базі М2000

▪ Особливості радіоінтерфейса технології UTRA


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.2.17

технології радіодоступу в інтернет WiFi i WiMAX
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи в ОС Windows 9x, NT, 2000, ХР


МЕТА

Оволодіння теоретичними основами побудови та навичками налагодження комп’ютерних мереж, доступу в Інтернет на основі радіодоступу


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Побудова систем радіодоступу в Інтернет: структура, параметри та апаратура, що використовується

▪ Налагодження системи WiFi доступу в Інтернет

▪ Захист даних в системах радіодоступу

▪ Основи проектування мереж радіодоступу в Інтернет

▪ Моніторинг, управління, технічна експлуатація та взаємодія з іншими транспортними системами товариства

▪ Перспективи розвитку технологій радіодоступу (WiMAX та інші)
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.2.18

технІчний супровід послуг на основі технологій WiFi i WiMAX

(змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які мають створювати та експлуатувати мережі бездротового доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв'язку, радіотехнологій та електрозв'язку. Навички роботи на ПК


МЕТА

Набуття знань, досвіду використання та опанування навичок при роботі з системами радіодоступу за технологіями WiFi і WiMАХ для надання мультисервісних послуг


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання впровадження широкосмугових послуг ВАТ „Укртелеком”

▪ Асортиментний ряд бездротових послуг, їх вимоги

▪ Стандарти IEEE 802.11х та елементи мереж WiFi

▪ Стандарти IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16-2005 та елементи мереж WiMAX

▪ Стандарти IEEE 802.15.х та елементи мереж Bluetooth

▪ Основи технології радіодоступу WiFi, WiMAX і Bluetooth

▪ Перспективи конвергенції мереж широкосмугового доступу

▪ Порівняльна характеристика можливостей мереж радіодоступу відносно надання широкосмугових послуг та послуг IP TV за стандартами IEEE 802.11.x, IEEE 802.16.x, IEEE 802.15.x

▪ Архітектура мережі радіодоступу WiMAX, WiFi

▪ Проектування мереж радіодоступу

▪ Визначення території розмаху

▪ Управління радіоресурсами

▪ Планування пропускної спроможності і зони обслуговування

▪ Побудова та системи радіодоступу

▪ Розгортання і налагодження обладнання мереж радіодоступу WiMAX, WiFi

▪ Організація моніторингу, управління технічної експлуатації системи радіодоступу до мультимедійних послуг

▪ Взаємодія з іншими транспортними системами

▪ Гібридні пристрої WiMAX та WiFi

▪ Захист даних клієнтів в системах радіодоступу

▪ Огляд вбудованих функцій безпеки

▪ Перспективи розвитку технологій радіодоступу

▪ Маркетинг і продаж послуг бездротового широкосмугового доступу до Інтернет, надання послуг

IP TV


▪ Передавання інформації при обслуговуванні клієнтів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.2.19

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ
КАТЕГОРIЇ СЛУХАЧIВ

Інженери, електромеханіки філій та їх структурних підрозділів


КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей про існуючі мережі радіодоступу, їх функції та обладнання


МЕТА

Ознайомлення слухачів з сучасним станом та тенденціями розвитку бездротових мереж, класифікацією технологій, які використовуються для розвитку цих мереж, архітектурою, інтерфейсами, протоколами, вузлами та обладнанням абонентського доступу


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Сучасний стан та тенденції розвитку мереж абонентського доступу в Україні

▪ Технології абонентського радіодоступу WiFi, Wі MAX

▪ Узагальнена архітектура цих мереж доступу, вузли абонентського доступу

▪ Огляд можливостей підключення різних типів ліній та протоколів їх функціонування

▪ Бездротові маршрутизатори

▪ Інтерфейси та протоколи мультисервісних мереж доступу

▪ Конфігурування доступу користувачів мережі до мережевих ресурсів

▪ Підімкнення Wi-Fi, Wі MAX доступу до ресурсів мереж ВАТ “Укртелеком”

▪ Стандарти IEEE 802.11.х та. IEEE 802.16.х.


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.2.20

Обладнання та технічна експлуатація мультисервісних мереж доступу з використанням мультиплексорів DSLAM (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки філій, які займаються технічною експлуатацією мереж широкосмугового доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з питань побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж, принципів побудови та експлуатації ЦСП, мережевого обладнання локальних мереж, практичні навички роботи з однією з операційних систем


Мета

Вивчення архітектури, побудови, технічних характеристик та особливостей технічної експлуатації мультисервісної мережі ВАТ „Укртелеком”, застосування обладнання DSLAM для технічної підтримки корпоративної послуги ОГО! та комплексу послуг «Triple Play»
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Структура, загальний опис телекомунікаційних та інформаційних мереж

▪ Архітектура та транспортні технології ШСММ

▪ Телекомунікаційні технології абонентської ділянки ШСММ

▪ Особливості побудови кабельних АЛ та їх адаптація до вимог ШСММ

▪ Побудова ШСММ ВАТ „ Укртелеком” з використанням DSLAM-IP

▪ Організація доступу за допомогою DSLAM-IP

▪ Технічні характеристики та особливості технічної експлуатації DSLAM МА5600-Т компанії HUAWEI

▪ Технічні характеристики та особливості технічної експлуатації DSLAM SI2000 xBAN компанії ISKRATEL

▪ Технічні характеристики та особливості технічної експлуатації DSLAM Hi-FOCuS компанії ЕСI

▪ Технічні характеристики типового прикінцевого обладнання ШСММ

▪ Технологія надання та підтримки послуг широкосмугового доступу


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.2.21

ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРІВ DSLAM МА5300, МА5600-Т (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки філій, які займаються технічною експлуатацією мереж широкосмугового доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з питань побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж, принципів побудови та експлуатації ЦСП, мережевого обладнання локальних мереж, навички роботи з однією з операційних систем


МЕТА

Вивчення технічних характеристик, особливостей експлуатації та технічної підтримки корпоративної послуги ОГО! і комплексу послуг «Triple Play» при використанні обладнання МА5300 та МА5600T


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Еволюція телекомунікаційних мереж

▪ Еталонна модель та функції мереж доступу

▪ Побудова ШСММ ВАТ „ Укртелеком” з використанням DSLAM

▪ Технічні характеристики та архітектура DSLAM МА5300

▪ Технічні характеристики та архітектура DSLAM МА5600

▪ Мережні та інформаційні технології, які підтримують DSLAM МА5300 та МА5600Т

▪ Процедури завантаження та оновлення програмного забезпечення

▪ Процедури конфігурування головного модуля управління

▪ Процедури конфігурування інтерфейсів Ethernet

▪ Процедури конфігурування модулів доступу ADSL, ADSL2, ADSL2+

▪ Процедури конфігурування модулів доступу SHDSL

▪ Процедури конфігурування модуля моніторингу навколишнього середовища

▪ Процедури конфігурування VLAN та мультиадресної передачі

▪ Процедури управління кластерами

▪ Процедури управління терміналами

▪ Процедури ідентифікації аварійних повідомлень

▪ Типові схеми організація доступу за допомогою DSLAM МА5300 та МА5600Т

▪ Особливості технічної експлуатації DSLAM МА5300 та МА5600Т

▪ Особливості надання та підтримки послуги широкосмугового доступу ОГО! і комплексу послуг

«Triple Play» за допомогою DSLAM МА5300 та МА5600Т

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   55  • ПОБУДОВА СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДОСТУПУ
  • Обладнання та технічна експлуатація цифрової системи ущільнення абонентських ліній (цсуал)
  • Категорії слухачів