Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка12/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   55

Поглиблення знань з питань основ побудови ІР- телефонії, протоколів, на підставі яких вони працюють, та їх технічного обслуговування
Основні питання для вивчення


▪ Принципи пакетного передавання мовних сигналів

▪ З’єднання в мережі з комутацією пакетів

▪ Види з’єднань у мережах ІР- телефонії

▪ Термінали, стандарти ІР- телефонії стандарт Н.323, концепція TIPHON

▪ Архітектура систем ІР- телефонії на підставі стандарту Н.323

▪ Застосування сімейства протоколів Н.323 в ТСР/ІР- мережах

▪ Принципи сигналізації у мережах ІР- телефонії

▪ Сигналізація за стандартом Н.323, на підставі протоколу SIP та концепції TIPHON

Міжмережева взаємодія

▪ Обробка мовних сигналів

▪ Кодеки G.711, G. 723.1, G.729

▪ Забезпечення якості ІР- телефонії на підставі протоколів RSUP, RTP, RTCP, RSVP, IPv6

▪ Показники якості. Адресування в мережах телефонії

▪ Відображення фізичних адрес на ІР-адреси

▪ Автоматизація процесу призначення ІР-адрес

▪ Безпека ІР- телефонії

▪ Механізми забезпечення безпеки

▪ Обладнання ІР- телефонії

▪ Апаратно-програмні комплексні платформи ІР- телефонії

▪ Шлюзи, маршрутизатори

▪ Обладнання компанії CISCO

▪ Сервер доступу CISCO AS5300

▪ УАТС із функціями ІР- телефонії

▪ Модель мереж NGN з використанням архітектури SoftSwitch


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»1.2.27

Побудова мережі фіксованого телефонного зв’язку з використанням

ІР- технологій
Категорії слухачів


Керівники, інженери структурних підрозділів філій, які відповідають за розвиток мереж та обслуговують їх
Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання загальних принципів побудови телефонних мереж та цифрових систем передавання (ЦСП)Мета

Поглиблення знань з питань основ побудови ІР- телефонії, протоколів, на підставі яких вони працюють, та їх технічного обслуговування

Основні питання для вивчення


▪ Принципи пакетного передавання мовних сигналів

▪ З’єднання в мережі з комутацією пакетів

▪ Види з’єднань у мережах ІР- телефонії

▪ Термінали, стандарти ІР- телефонії стандарт Н.323

▪ Архітектура систем ІР- телефонії на підставі стандарту Н.323, SIP, MGCP

▪ Принципи сигналізації у мережах ІР- телефонії

▪ Сигналізація за стандартом Н.323, на підставі протоколу SIP, MGCP

▪ Міжмережева взаємодія

▪ Кодеки G.711, G. 723.1, G.729

▪ Показники якості. Адресування в мережах телефонії

▪ Відображення фізичних адрес на ІР-адреси

▪ Обладнання ІР- телефонії

▪ Апаратно-програмні комплексні платформи ІР- телефонії

▪ Шлюзи, маршрутизатори

▪ Модель мереж NGN з використанням архітектури SoftSwitch
Тривалість навчання – 1 тиждень

1.2.28

ПроЕктування мереж надання мультимедійних послуг на основі технологій WiFi i WiMAX (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці проектних груп філій ВАТ «Укртелеком», інженери, електромеханіки, які будують та експлуатують мережі бездротового доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання з радіозв'язку, радіотехнологій та електрозв'язку, навички роботи на ПК


МЕТА

Набуття знань та опанування навичок роботи з системами радіодоступу за технологіями WiFi і WiMАХ для надання мультисервісних послуг


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання щодо впровадження широкосмугових послуг ВАТ „Укртелеком”

▪ Теоретичні основи бездротових мереж

▪ Стандарти IEEE 802.11х та елементи мереж WiFi

▪ Стандарти IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16-2005 та елементи мереж WiMAX

▪ Стандарти IEEE 802.15.х та елементи мереж Bluetooth

▪ Основи технологій радіодоступу WiFi, WiMAX і Bluetooth

▪ Архітектура мереж радіодоступу WiMAX, WiFi

▪ Проектування мереж радіодоступу, зон покриття

▪ Управління радіоресурсами

▪ Практичне розгортання і налагодження обладнання мереж радіодоступу WiMAX, WiFi

Моніторинг, управління, технічна експлуатація системи радіодоступу до мультимедійних послуг

▪ Вбудовані функції безпеки

▪ Маркетинг та продаж послуг бездротового широкосмугового доступу

▪ Правила оформлення та склад робочих проектів

▪ Розрахунок електромагнітної сумісності, санітарно-захисної зони

▪ Енергозабезпечення, заземлення та блискавкозахист

▪ Охоронно-пожежна сигналізація та система пожежегасіння

▪ Розробка кошторисної та техніко-економічної частин проекту

▪ Визначення кошторисної вартості об’єкта

▪ Розрахунок економічної ефективності будівництва, доходів та прибутку

▪ Узгодження проектної документації


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»1.2.29

проектування мережі широкосмугового доступу, регіональних вузлів Інтернет

та корпоративної мережі
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Працівники проектно-кошторисних відділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення принципів проектування, побудови та функціонування, стратегії розвитку корпоративної

мережі ВАТ «Укртелеком», проектування та побудови волоконно-оптичних транспортних кілець Gigabit-ethernet, мережі широкосмугового доступу, основ проектування структурованих кабельних мереж

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Теоретичні основи комп’ютерних мереж

▪ Мережеві протоколи

▪ Корпоративна мережа ВАТ «Укртелеком», проектування, побудова та функціонування, стратегія розвитку

▪ Проектування та побудова волоконно-оптичних транспортних кілець Gigabit-ethernet

▪ Мережа широкосмугового доступу, архітектура системи, проектування, побудова та функціонування

▪ Обладнання, що використовується для побудови мережі (RAD, Si-2000 ipBAN), технічні характеристики, протоколи взаємодії

▪ Вимоги до параметрів абонентського кабелю

▪ Структуровані кабельні мережі (СКМ), основи їх проектування

▪ Структура кросового обладнання, технічні характеристики, особливості проектування

▪ Основні етапи проектування пристроїв електроживлення

▪ Проектування електроживлення та заземлення для обладнання мереж передавання даних


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.2.30

Проектування мережі доступу для впровадження технології хDSL

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Працівники проектно-кошторисних відділів, фахівці з впровадження технології хDSL


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей з будівництва та експлуатації мереж доступу


МЕТА

Ознайомлення з тенденціями розвитку технології хDSL, розгляд питань вибору обладнання, принципів проектування мережі доступу для впровадження технології хDSL, проектування підключення віддалених зон концентрації абонентів, доступу користувачів мультисервісної мережі до мережевих ресурсів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Технологія хDSL, тенденції її розвитку. Класифікація та характеристики технологій хDSL. Критерії вибору обладнання мультисервісного доступу

▪ Проектування, планування номенклатури послуг і параметрів підключення абонентського доступу

▪ Проектування підключення віддалених зон концентрації абонентів та розвитку інфраструктури мультисервісного доступу хDSL

▪ Конфігурування доступу користувачів мультисервісної мережі до мережевих ресурсів

▪ Проектування підключення вузлів доступу до ресурсів мереж ВАТ “Укртелеком”


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.2.31

ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ НА БАЗІ IP-ТЕХНОЛОГІЙ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Провідні фахівці проектно-кошторисних відділів, спеціалісти з впровадження інтегрованих послуг мультисервісного доступу за IP-технологією


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей з проектування та технічної експлуатації інформаційних і телекомуні-

каційних мереж, розбудови ТМЗК, Інтернет та високошвидкісних мереж передавання даних

МЕТА

Ознайомлення фахівців з основними тенденціями впровадження мереж NGN за пакетними технологіями передачі та комутації, розгляд питань стандартизації мереж за міжнародними рекомендаціями ITU, IEEE, IETF/RFC та стандартами ISO/IEC ETSI; вимог до якості обслуговування QoS мультисервісних послуг, вибору обладнання, огляд принципів проектування пакетних мереж, зокрема за IP-технологією


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Різновиди сучасних телекомунікаційних та інформаційних мереж зв’язку, тенденції їх розвитку і розбу-

дови. Загальна характеристика мультисервісного трафіка: мова/відео/дані, послуги мультисервісних

мереж NGN, заснованих на пакетному транспортуванні інформаційних повідомлень

▪ Класифікація та характеристики технології IP-мережі. Основні етапи проектування пакетної мережі,

структурована кабельна система, пасивні оптичні мережі PON. Структура стека протоколів ТСР-IP

▪ Багатопротокольна комутація по мітках MPLS

▪ Маршрутизація в IP-мережах, протоколи маршрутизації. Об’єднання традиційної телефонної мережі і

пакетної мережі на основі технології SoftSwitch, вимоги до IP-телефонії, IP-TV, передачі даних. Питання

стандартизації. Якість обслуговування QoS в IP-мережах

▪ Критерії вибору активного та пасивного обладнання вузлів IP-мережі

▪ Особливості проектування мережі на базі IP-технологій


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.2.32
ПРОЕКТУВАННЯ та вПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови, обладнання довідкових, диспетчерських відділів сучасних центрів надання інформаційних послуг


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів, інженери філій


МЕТА

Вивчення побудови та структури системи надання телекомунікаційних послуг, особливостей мультимедійних центрів обслуговування викликів, класифікації послуг центрів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Робота операторів та адміністраторів центрів обслуговування викликів (ЦОВ)

▪ Апаратно-програмні компоненти функціонування ЦОВ

▪ Проектування, упровадження та застосування ЦОВ

▪ Основні етапи проектування та застосування ЦОВ

▪ Фактори, що визначають вартість ЦОВ. Розрахунок кількості операторів та телефонних ліній ЦОВ

▪ Технічні характеристики ЦОВ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

1.3. СИСТЕМИ КОМУТАЦІЙ
1.3.1

ЦОД (мпд, іртv). Технічні рішення. Опис послуг. Правила продажу (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці відділів експлуатації та розвитку мереж, цехів, які зайняті продажем послуг та обслуговуванням споживачів ЦОД


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення основних функцій, завдань ЦОД (МПД, ІРТV). Ознайомлення з програмно-апаратними засобами та інженерними системами Центрального ЦОД. Отримання знань з питань просування нових телекомунікаційних послуг. Ознайомлення з новими можливостями для корпоративних споживачів, напрямками в наданні послуг «колокейшн», «хостинг» та інш. Набуття навичок роботи в ЦОД та на діючих АРМ Універсальної системи в лабораторії філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Сучасні тенденції побудови ЦОД

▪ Місце ЦОД в системі телекомунікацій

▪ Призначення, цілі і завдання ЦОД

▪ Класифікація ЦОД

▪ Багаторівнева архітектура ЦОД

▪ Вимоги до ЦОД (функціональність, доступність ресурсів, безпека даних та ін. )

▪ Стандарти ЦОД — TIA/EIA-942 , EN 50173-5

▪ Програмно-апаратні засоби та інженерні системи

▪ Програмні продукти сімейств Oracle Database, Fusion Middleware

Основні функції ЦОД

▪ Основні елементи ЦОД (серверний комплекс, зберігання даних, мережа передачі даних,

інфраструктура, системи управління )

▪ Операційні системи серверного комплексу ЦОД

▪ Рівень агрегації (Aggregation Layer)

▪ Зовнішній рівень (Front-End Layer)

▪ Рівень додатків (Application Layer)

▪ Внутрішній рівень (Back-End Layer)

▪ Рівень сховищ (Storage Layer)

▪ Рівень каналів Метро-мережі (Metro Optical Layer)

▪ Інтегральні рішення на базі ЦОД

▪ Нові можливості для корпоративних споживачів ВАТ »Укртелеком»

▪ Послуги Центру обробки викликів (Сall-центр)

▪ Програмне забезпечення, як послуга (додатки, взяті в оренду)

▪ Основи технології ЦОД

▪ Технології зберігання даних, оптимізації додатків, забезпечення безпеки, управління

▪ Технології і канали доступу

▪ Завдання ЦОД з продажу послуг

▪ Типові послуги ЦОД

▪ Нові направлення в наданні послуг хостингу (Концепція SaaS ("Soft as a service" - «ПО як сервіс»)

▪ Послуги щодо розміщення серверів сторонніх компаній( «колокейшн», «хостинг»)

▪ Рішення для віртуального офісу

▪ Цінова політика в Центрах обробки даних

▪ Енергоспоживання і безперебійне живлення в ЦОД

▪ Відмінності в оснащенні ЦОД і цінах на послуги залежно від місця їх розташування

▪ Структура витрат на споруду ЦОД

▪ Стратегії модернізації центрів обробки даних

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком”1.3.2

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АБОНЕНТСЬКИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАКЕТА ПОСЛУГ «ОГО!+U.TV» (змішаний курс)

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   55  • Основні питання для вивчення
  • ПРОЕКТУВАННЯ та вПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ