Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка18/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Інженери, електромеханіки, які мають експлуатувати ЦСК

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Досвід роботи з системами комутації. Навички роботи на ПК

МЕТА


Підготовка фахівців для переходу з аналогових на цифрові АТС

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Загальна структура ЦСК

▪ Склад, призначення та взаємодія функціональних вузлів, варіанти їх реалізації

▪ Системи сигналізації, що застосовуються в ЦСК

▪ Типи і варіанти побудови цифрового комутаційного поля, його функціонування

▪ ІКМ-тракти

▪ Побудова та функціонування системи керування в цифрових АТС

▪ Функціональне програмне забезпечення, його структура та призначення

▪ Технічне обслуговування ЦСК

▪ Центри технічної експлуатації, їх структура та функції

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ


36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ „Укртелеком”
1.3.17

СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ EWSD (змішаний курс)

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Інженери, електромеханіки, які мають експлуатувати EWSD

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Досвід роботи з системами комутації. Навички роботи на ПК

МЕТА


Підготовка фахівців для переходу з аналогових на цифрові АТС. Удосконалення практичних навичок роботи з директивами технічного обслуговування
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Побудова та дія підсистем: DLU, LTG, SN, CCNC, SSNC, СР за функціональними схемами

▪ Система керування

▪ Керуючий пристрій спільноканальної сигналізації

▪ Типи сигналів керування

▪ Формати даних та команд

▪ Програмне забезпечення

▪ Підсистема оператора

▪ Архітектура системи електроживлення

▪ Експлуатація установок електроживлення та акумуляторних батарей

▪ Стандартизація та сертифікація у сфері телекомунікацій
Тривалість навчання

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 72 години (2 тижні) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком"


1.3.18

ДОСВІД ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, СИСТЕМА ДОСТУПУ І КОМУТАЦІЇ EWSD (змішаний курс)

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Інженери, електромеханіки, які мають експлуатувати EWSD

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Досвід роботи з системами комутації. Навички роботи на ПК

МЕТА


Підготовка фахівців для переходу з аналогових АТС на ЦСК EWSD
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Структура та основи функціонування підсистем ЕWSD

▪ Встановлення з'єднань

▪ Розширення можливостей ЕWSD на основі платформ Рower Node, Вroad Вand Node, Inter Node

▪ Перспективність використання, адаптація до різних мережевих рішень, універсальність послуг

▪ Експлуатація та технічне обслуговування EWSD: експлуатаційні режими, дисплейні локальна й централізована експлуатація, діалогові режими, дисплейні функції, випробування і вимірювання, технічне обслуговування апаратного та програмного забезпечення

▪ Огляд доступу до підсистеми DLU від аналогових абонентів і розширення доступу до DLU за рахунок обладнання ISDN, XDSL, PoP, за протоколом V 5.1

▪ Мережевий доступ до підсистеми LTG та від DLU, розширення доступу за рахунок обладнання SDH,

PDH, за протоколом V 5.2

▪ Класифікація систем комутації

▪ Комутація в полях SN, SNB, SND

▪ Робота пристроїв SNB, SND за функціональними схемами

▪ Перспективи АТМ комутації

▪ Функціонування спрощеної схеми АТМ комутації пакетів із застосуванням завчасної фільтрації


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ „Укртелеком”


1.3.19

СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ 1000 ALCATEL E-10
Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують Alcatel E-10


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання систем числення, елементів цифрової схемотехніки, побудови запам’ятовуючих пристроїв, побудови і функціонування цифрових систем передавання та ЦСК. Навички роботи на ПК


МЕТА

Підготовка фахівців до роботи з Alcatel E-10 та удосконалення практичних навичок роботи на АТС


Основні питання для вивчення

▪ Архітектура системи комутації

▪ Функціональна архітектура ОСВ283

▪ Функції логічних машин

▪ Апаратне забезпечення ОСВ283

▪ Типи мультиплексних станцій, їх призначення та принцип дії

▪ Стандартні конфігурації ОСВ283

▪ Апаратна надмірність

▪ Підсистема абонентського доступу (СSN)

▪ Локальні та віддалені цифрові блоки керування (USN)

▪ Локальні та віддалені концентратори (CN)

▪ Типи абонентських терміналів, їх підключення до CN

▪ Послуги, що надаються абонентам з аналоговими та цифровими терміналами

▪ Програмне забезпечення

▪ Системи сигналізації HDLC та CCITT №7

▪ Модернізація станції під технологію АТМ

▪ Архітектура системи електроживлення

▪ Експлуатація установок електроживлення та акумуляторних батарей

▪ Стандартизація та сертифікація у сфері телекомунікацій

▪ Асортиментний ряд послуг, що надаються обладнанням Alcatel E-10

▪ Технічна підтримка асортиментного ряду послуг під час їх використання клієнтами
Тривалість навчання - 2 тижні
1.3.20

АТСК-У з електронними регістрами


КатегоріЇ слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують АТСК-У


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання елементів цифрової схемотехніки, досвід роботи з системами комутації


МЕТА

Підготовка фахівців з обслуговування та ремонту електронного регістрового обладнання


Основні питання для вивчення

▪ Побудова АТСК-У з електронними регістрами

▪ Електронне регістрове обладнання

▪ Функціонування пристроїв плат регістрів ЕАРБ, ЕВРД за принциповими схемами

▪ Пристрій сигналізації електронних регістрів

▪ Варіанти регістрового обладнання на інтегральних схемах, його програмне забезпечення

▪ Технічне обслуговування та експлуатація електронного регістрового обладнання

▪ Відпрацювання практичних навичок роботи з директивами технічного обслуговування

▪ Стандартизація та сертифікація у сфері телекомунікацій
Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.21

АТС КЕ “Квант”


Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують АТС КЕ “Квант”


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання елементів цифрової схемотехніки. Досвід роботи на ПК


МЕТА

Підготовка фахівців до роботи з системою “Квант” та удосконалення навичок роботи з обладнанням і програмним забезпеченням


Основні питання для вивчення

▪ Побудова, склад та дія комутаційної системи, комплектів внутрішнього та зовнішнього зв’язку

генераторного обладнання

▪ Система керування ЦКП «Планета», ЦКП-ПК

▪ Контрольно-діагностичне обладнання станції

▪ Алгоритми встановлення з'єднань

▪ Побудова та функціонування систем управління та сканування

▪ Взаємодія з АТС інших типів, система сигналізації

▪ Програмне забезпечення

▪ Формати даних та команд

▪ Програмування абонентських, станційних і позастанційних даних

▪ Робота з директивами УК, ОО,ТО

▪ Діагностика та усунення пошкоджень обладнання

▪ Контроль процесів встановлення з'єднань за допомогою програмографа

▪ Облік телетрафіка

▪ Технічне обслуговування обладнання станції

▪ Технічна підтримка асортиментного ряду послуг, що надаються обладнанням АТС КЕ “Квант”
Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.22
АТС «Квант-Є» (Євроквант)


Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які мають експлуатувати АТС «Квант-Є»


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання побудови і функціонування ЦСК, ЦСП. Досвід роботи з системами комутації та обчислювальною технікоюМЕТА

Оволодіння знаннями з питань побудови цифрових систем передавання та комутації, основних технічних характеристик і схем обладнання мережевих можливостей станції КВАНТ-Є, складу програмного забезпечення та набуття практичних навичок експлуатації АТС КВАНТ-Є


Основні питання для вивчення

▪ Архітектура апаратного забезпечення станції

▪ Взаємодія комутаційного обладнання і керуючих пристроїв за функціональною схемою

▪ Блок комутації та сполуки УКС-32 (УКС-128) із просторо-часовим комутатором (ПВК) 32х32 (128х128) ІКМ - трактів та пристроєм керування на базі IBM-PC

▪ Блоки абонентських та з’єднувальних ліній БАЛК, БАЛД, блоки цифрових з’єднувальних ліній ЦЗЛ

▪ Виносні абонентські та комутаційні модулі ВАМ, ВКМ

▪ Системи сигналізації. Склад та функціонування пристроїв керування

▪ Програмні модулі, їх призначення та функції

▪ Управління абонентською периферією

▪ Додаткові види обслуговування, накопичення статистичних даних, тарифікація абонентських послуг

▪ Обладнання технічної експлуатації, використання серверної керуючої машини

▪ Відпрацювання практичних навичок роботи з директивами технічного обслуговування

▪ Архітектура системи електроживлення. Експлуатація установок електроживлення та акумуляторних батарей

▪ Стандартизація та сертифікація у сфері телекомунікацій


Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.23
Проектування, програмування установчих даних в ЦСК “Квант-Є”


Категорії слухачів

Інженери, які експлуатують та впроваджують АТС “Квант-Є”


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання побудови та функціонування АТС “Квант-Є”


МЕТА

Набуття практичних навичок програмування установчих даних АТС „Квант-Є”


Основні питання для вивчення

▪ Стратегія реконструкції телефонних мереж сільських та міських районів

▪ Нумерація та сигналізація в телефонних мережах

▪ Мережеві можливості ЦСК “Квант-Є”

▪ Характеристика станції

▪ Додаткові види обслуговування

▪ Позастанційні дані

▪ Адресація та структура таблиць ИХН, ХН, РХН, ИХВН, ХВН та інших, приклади їх заповнення

▪ Абонентські дані

▪ Адресація та структура таблиць АХ1, АХ2, АХ3, НС, РКО, СКО та інших. Приклади їх заповнення

▪ Директиви абонентських характеристик, їх коригування
Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.24

Система комутації 5ESS


Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують ЦСК 5ESS


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання побудови і функціонування ЦСК та ЦСП. Досвід роботи з електронними системами комутації


МЕТА

Вивчення принципів роботи структурних модулів, організації технічного обслуговування, експлуатації, підтримки цілісності системи та набуття практичних навичок експлуатації і технічного обслуговування ЦСК 5ЕSS


Основні питання для вивчення

▪ Архітектура апаратного забезпечення

▪ Побудова модулів АМ, SM, SM 2000, CM та аналіз їх функціонування за структурними схемами

▪ Структура і функціонування віддаленого обладнання

▪ Системи сигналізації SS7 та R2D

▪ Програмне забезпечення

Підсистема оператора

▪ Організація технічного обслуговування 5ЕSS

▪ Відпрацювання практичних навичок роботи з директивами технічного обслуговування

▪ Архітектура системи електроживлення

▪ Експлуатація установок електроживлення та акумуляторних батарей

▪ Стандартизація та сертифікація у сфері телекомунікацій


Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.25

ЕАТС МТ-20/25
Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують ЕАТС МТ-20/25


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання за фахом. Знання елементів цифрової схемотехніки. Будь-який досвід роботи на станційному обладнанні


Мета

Удосконалення знань і практичних навичок експлуатації та оперативного відновлення працездатності ЕАТС МТ-20/25


Основні питання для вивчення

▪ Технічні характеристики, функціональні можливості, архітектура та складові частини ЕАТС

МТ-20/25

▪ Основне обладнання та особливості його функціонування

▪ Взаємодія основних вузлів ЕАТС

▪ Програмне забезпечення, команди керування та експлуатації

▪ Прийоми ефективної експлуатації ЕАТС

▪ Взаємодія ЕАТС МТ-20/25 з АТС інших типів

▪ Типові несправності обладнання ЕАТС. «Довідкова служба» несправностей. Алгоритми пошуку

несправностей з використанням ПК


Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.26

КЕ ІАЦСК «Істок»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які експлуатують КЕ ІАЦСК «Істок»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання елементів цифрової схемотехніки


МЕТА

Поглиблення знань з технічної експлуатації та удосконалення обслуговування обладнання станції. Формування навичок роботи з директивами технічної експлуатації та обслуговування


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Типи станції, їх структурні схеми, призначення та взаємодія основних блоків, установлення різних з’єднань

▪ Побудова комутаційного поля, схема групоутворення

▪ Склад та взаємодія пристроїв БАЛ, БЗЛ за структурними схемами

▪ Аналіз функціонування ТЕЗ блоків БАЛ та БЗЛ за структурними схемами

▪ Побудова, функціонування системи керування комутаційним обладнанням та сполуки з периферійним керуванням

▪ Функціональне програмне забезпечення

▪ Керуючий комплекс УК-065 (УК-4310): склад, побудова, функціонування пристроїв за структурною схемою, розширення адресації, система команд та повідомлень; пультові операції

▪ Цифрові системи передавання типу ІКМ-30
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.3.27

ЕАТС «ДНІПРО», ЕАТС- С/мн «сура»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які експлуатують ЕАТС «Дніпро»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання елементів цифрової схемотехніки, досвід роботи з електронними системами комутації


МЕТА

Вивчення можливостей та особливостей програмних і апаратних засобів ЕАТС «Дніпро». Удосконалення навичок роботи з директивами ТО


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Побудова різних за призначенням ЕАТС типу «Дніпро»:опорно-транзитна ЕАТС-Т, цифрова система комутації сільського адміністративного району ЕАТС-С/мн «сура»

▪ Апаратне забезпечення систем

▪ Побудова цифрового комутаційного поля

▪ Побудова системи керування, її сполуки з комутаційним обладнанням та їх функціонування

▪ Аналіз дії модулів ЕАТС «Дніпро» за функціональними схемами їх пристроїв

▪ Сполука АТС з іншими станціями

▪ Система сигналізації СКС-7

▪ Програмне забезпечення, формати даних та команд, директиви ТО

▪ Обслуговування обладнання, управління і технічна експлуатація (ОУТЕ)

▪ Експлуатація установок електроживлення та акумуляторних батарей

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.3.28

Універсальна платформа програмно-апаратних засобів ЕАТС «ДНІПРО»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які експлуатують ЦСК С-32


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи із системами комутації та обчислювальною технікою. Знання побудови й функціонування ЦСК та ЦСП


МЕТА

Вивчення можливостей та особливостей програмних і апаратних засобів ЕАТС «Дніпро». Відпрацювання практичних навичок роботи з директивами ТО


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Архітектура апаратного забезпечення системи ЕАТС «Дніпро»

▪ Цифрова, аналогова абонентська мережі

▪ Станційне обладнання, обладнання сполуки із системами інших типів АТС, обладнання управління та технічного обслуговування

▪ Взаємодія комутаційного обладнання і керуючих пристроїв за функціональною схемою

▪ Типи, побудова та функціонування віддалених абонентських мультиплексорів

▪ Побудова та функціонування модулів обладнання станції: ступеня абонентської концентрації; ступеня транзитної комутації

▪ Міжстанційні з’єднання

▪ Побудова та функціонування засобів обслуговування системи сигналізації СКС-7

▪ Склад та функціонування пристроїв керування

▪ Програмне забезпечення, програмні модулі, їх призначення та функції, формати даних та команд

▪ Додаткові види обслуговування, накопичення статистичних даних, тарифікація абонентських послуг


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.3.29

Адміністрування ЕАТС типу «Дніпро»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, інженери-програмісти, які адмініструють ЕАТС «Дніпро»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання операційної системи MS Windows


МЕТА

Ознайомлення з операційною системою QNX, архітектурою файлової системи програмного забезпечення станції, функціонуванням окремих модулів, засобами архівації, оновлення, профілактики, захисту і відновлення баз даних, системами управління ЕАТС «Дніпро


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

Операційна система QNX

▪ Архівація і відновлення баз даних, відновлення даних вузла після збою

▪ Оновлення програмного забезпечення вузлів

▪ Видалене управління вузлами за протоколом Тelnet

▪ Система управління базами даних Interbase

▪ Клієнтські програми для управління СУБД ІВConsole, IBExpert

▪ Мова визначення даних і мова маніпулювання даними SQL

▪ Архівація, відновлення, профілактика баз даних статистики і тарифікації

▪ Резервне копіювання баз даних

▪ Захист файлів баз даних від збоїв

▪ Синхронізація часу між вузлами станції


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

1.3.30

АТС ЦСК «С-32»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які експлуатують ЦСК «С-32»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання елементів цифрової схемотехніки. Досвід роботи з електронними системами комутації


МЕТА

Вивчення архітектури апаратного забезпечення системи «С-32», побудови та функціонування віддалених абонентських мультиплексорів, модулів обладнання станції, засобів обслуговування та системи керування станції. Удосконалення практичних навичок роботи з директивами ТО


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Апаратне забезпечення «С-32»

▪ Побудова цифрового комутаційного поля

▪ Система керування її сполуки з комутаційним обладнанням та їх функціонування

▪ Дія модулів МАК, МТК, ВАМ за функціональними схемами їх пристроїв

▪ Стик «С-32» із зустрічними станціями

▪ Система сигналізації

▪ Програмне забезпечення. Формати даних та команд, директиви ТО

▪ Обслуговування з ЦЕТО і МТЕ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні

1.3.31

АТСК-100/2000
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які експлуатують АТСК 100/2000


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО слухачів

Знання побудови АТС


МЕТА

Вивчення побудови та технічної експлуатації АТСК-100/2000


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Побудова станції

▪ Робота пристроїв станції за функціональними, принциповими схемами

▪ Контроль працездатності станції на діючому обладнанні

▪ Перевірка справності пристроїв за допомогою контрольно-випробувальних приладів

▪ Шляхи модернізації станції

▪ Організація експлуатації та технічного обслуговування

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.3.32

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ АТСК-50/200, АТСК-100/2000
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які експлуатують АТСК-50/200, АТСК-100/2000


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання комутаційного обладнання, елементів цифрової та аналогової схемотехніки, навички застосування вимірювальних приладів. Навички роботи на ПК


МЕТА

Ознайомлення з технологіями модернізації АТС на сучасному етапі розвитку сфери телекомунікацій. Підвищення фахового рівня з проведення технічного обслуговування електронної техніки. Набуття практичних навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується в ЦТЕ


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Концепція модернізації комутаційного обладнання та шляхи її реалізації

▪ Електронні регістри та комплекти з'єднувальних ліній: їх перебудова, функціонування за структурними і принциповими схемами, конструкція, підключення до обладнання АТСК

▪ Центри технічної експлуатації з елементами дистанційного керування: їх можливості, побудова, оснащення, функціонування, програмне забезпечення, технічне обслуговування

▪ Аналіз роботи модулів АТС та пошуку можливих пошкоджень за допомогою програм моделювання

▪ Заміна механічних РА на мікроконтролерні для збільшення швидкості роботи АТСК

▪ Застосування на АТС сучасних вимірювальних приладів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні

1.3.33

ЕАТС «ДОНЕЦЬ»
Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують ЕАТС «Донець»


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання елементів цифрової схемотехніки


МЕТА

Поглиблення знань з побудови та технічної експлуатації станції; побудови і функціонування системи комутації; набуття практичних навичок роботи з обладнанням, системою керування, виконання операцій технічного обслуговування


Основні питання для вивчення

▪ Типи станцій, їх структурні схеми, призначення та взаємодія основних блоків

▪ Функціонування блоків БАК, САК, БАСЛ, ДКСЛ, БЦСЛ, БУУ за структурними схемами

▪ Установлення різних з'єднань

▪ Аналіз функціонування ТЕЗ: УВВ1, ПК, ПРУ, ШФ, КД, КУК, УК, АК, САК і пристроїв електроживлення за структурними та принциповими схемами

▪ Система команд і повідомлень

▪ Діагностика обладнання станції

▪ Побудова та функціонування ІКМ-15, ІКМ-30

▪ Формування навичок роботи з директивами

▪ Стандартизація та сертифікація у сфері телекомунікацій


Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.34

ПОБУДОВА, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕАТС «ДОНЕЦЬ-2/3»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Роз’їзні електромеханіки (вища та неповна вища освіта), які обслуговують станції


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Загальні уявлення щодо побудови, функціонування і обслуговування ЕАТС «Донець-2/3»


МЕТА

Вивчення основних питань побудови і функціонування. Набуття навичок експлуатації станції. Відпрацювання дій з управління станцією у скороченому обсязі


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ ІКМ-сигнали

Принципи цифрової комутації

▪ Технічні характеристики станції

▪ Загальна побудова станції на рівні блоків і ТЕЗ

▪ Розгляд блоків і відповідних ТЕЗів станції на рівні структурних схем

▪ Блок абонентських комплектів (БАК) і Тези АК, КД, ПК, ПРУ, ШФ

▪ Блок двобічних комплектів з’єднувальних ліній (ДКСЛ) та блок цифрових з’єднувальних ліній (БЦСЛ) і

ТЕЗи ПК, ПРУ, ШФ, ЦПП, КНО, ОЛТ тощо

▪ Пристрій керування (УУ) і Тези УВМ, ВВ2, ПУИ

▪ Конструкція станції

▪ Нумерація блокомісць, сигналізація

▪ Підключення електроживлення та перезапуск станції

▪ Проведення ТЕР та ОЕР

▪ Відпрацювання навичок роботи із скороченим переліком директив оператора ЕАТС «Донець-2/3»

▪ Пошук пошкоджень, їх усунення

▪ Відомості щодо ЦУД

▪ Короткий опис побудови і функціонування ЦСП ІКМ-15/30


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень
1.3.35

ПОБУДОВА, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕАТС «ДОНЕЦЬ-2/3»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Начальники дільниць, бригад та роз’їзні інженери (з вищою освітою)


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови і функціонування ЕАТС «Донець-2/3», досвід обслуговування станції


МЕТА

Поглиблення знань щодо побудови і функціонування станції. Отримання навичок експлуатації станції у повному обсязі. Відпрацювання питань управління станцією


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Структура ІКМ-сигналів

▪ Побудова цифрового комутаційного поля

▪ Технічні характеристики станції

▪ Побудова станції на рівні блоків і ТЕЗів

▪ Принципи роботи станції з централізованим управлінням

▪ Взаємодія блоків і ТЕЗів станції під час роботи

▪ Детальний розгляд блоків і відповідних ТЕЗів станції на рівні структурних схем, а окремих ТЕЗів – на

рівні принципових схем

▪ Блок абонентських комплектів (БАК) і Тези АК, КД, ПК, ПРУ, ШФ, УВВ1

▪ Блок двобічних комплектів з’єднувальних ліній (ДКСЛ) та блок цифрових з’єднувальних ліній (БЦСЛ) і

ТЕЗи ПК, ПРУ, ШФ, ЦПП, КНО, ОЛТ тощо

▪ Пристрій керування (УУ) і Тези УВМ, ВВ2, ПУИ

▪ Конструкція станції

▪ Нумерація блокомісць, сигналізація

▪ Електроживлення станції

▪ Підключення електроживлення та перезапуск станції

▪ Проведення ТЕР та ОЕР

▪ Відпрацювання практичних навичок роботи з повним за обсягом переліком директив оператора ЕАТС

«Донець-2/3»

▪ Пошук і усунення пошкоджень

▪ Віддалена діагностика станцій за допомогою ЦУД


▪ Побудова і функціонування ЦСП ІКМ-15/30

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 2 тижні

1.3.36

ЦИФРОВА АТС ЄС-11
Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання елементів цифрової схемотехніки, основ цифрової сигналізації СКС, побудови цифрових систем передавання. Досвід роботи з системами комутації


МЕТА

Вивчення станційної взаємодії, технічних характеристик, побудови та принципів роботи основних вузлів цифрової станції, набуття практичного досвіду експлуатації, а саме: програмування конфігурації станції та файлів завдань до програм технологічної частини, ведення моніторингу та адміністрування станції, визначення пошкоджень станції, а також вимірювання та трасування


Основні питання для вивчення

▪ Технічні характеристики та мережеві можливості

▪ Архітектура апаратного забезпечення

▪ Функціональні можливості та структурні схеми модулів: базовий блок абонентського доступу БАД на базі крос-плати Cross239m, 403a, 403e та комутаційних процесорів КВ1-4, КВ75/1-5, КВ76/1-4, блок лінійних стиків БЛС на базі комутаційних процесорів КВ5-6, блок комутації та керування БКК на базі комутаційних процесорів КВ83, КВ84, КВ85

▪ Системи сигналізації

▪ Адміністрування та програмування файлів цифрової міжстанційної сигналізації СКС-7 та цифрової абонентської сигналізації DSS1

▪ Системне програмне забезпечення МЕТА-х

▪ Технологічне програмне забезпечення та особливості роботи з програмними модулями: AGENT, PpogSlan, AgentDrc, AgentMea, AgentAlr, EuroView, AgentRgt

▪ Програмування змінної частини: файли таблиць плат, нумерації, ліній

▪ Організація технічного обслуговування

▪ Діагностика та тестування обладнання

▪ Система електроживлення

▪ Експлуатація установок акумуляторних батарей

▪ Стандартизація та сертифікація у сфері телекомунікацій


Тривалість навчання - 2 тижні

1.3.37

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АТС ЄС-11
КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55  • МЕТА
  • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
  • КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ
  • АТСК-У з електронними регістрами
  • АТС КЕ “Квант”
  • Проектування, програмування установчих даних в ЦСК “Квант-Є”
  • Система комутації 5ESS