Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка23/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   55

2. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ2.1. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

2.1.1

ТИПОВІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (АСКР)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери-програмісти та фахівці, які користуються АСКР і працюють з клієнтами


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи на ПК


МЕТА

Підготовка фахівців до роботи з системами розрахунків за телекомунікаційні послуги. Ознайомлення з новими можливостями системи управління базами даних, а також технологію, порядком надання нових телекомунікаційних послуг. Удосконалення навичок обслуговування клієнтів. Знайомство з новими технологіями та послугами Центрального ЦОД, Контакт-центру, АРМ Універсальної системи м. Києва.»


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Типові системи АСКР, які впроваджує ВАТ «Укртелеком»

▪ Телекомунікаційні нові послуги

▪ Тарифікація на базі нового класифікатора послуг

▪ Розподіл функціональних обов'язків при експлуатації АСКР в умовах роботи ЦОД

▪ Аналіз змін функціональних можливостей задач програмного комплексу (“Платежі”, ”Робота з

дебіторами” тощо)

▪ Транзит даних між АСКР філій і Універсальною системою

▪ Робота Прінт-центрів

▪ Нові можливості системи управління базами даних

▪ Розрахунки за послуги мобільного зв’язку

▪ Нарахування постійних послуг Інтернет в АСКР

▪ Послуги Інтернет у виконавчих рахунках абонентів

▪ Програмне та інформаційне забезпечення АСКР

▪ Захист від зловживань на мережі

▪ Підтримка абонентів і робота з боржниками

▪ Технологія роботи Контакт-центру

▪ Автоматизація процесів після білінгу

▪ Контроль і оцінка роботи системи розрахунків

▪ Захист доходів оператора

▪ Знайомство з роботою автоматизованих робочих місць (АРМ) та ЦОД

▪ Досвід роботи з абонентами з надання послуг Інтернет


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
2.1.2

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (АСКР) (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці продажу послуг та обслуговування споживачів довідково-інформаційного Контакт-центру, відділень «Телекомсервіс», інженери та технологи супроводження АСКР


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом. Навички роботи на ПК


МЕТА

Підготовка фахівців до роботи з сучасними автоматизованими системами ( АСКР-Метасис, АСКР-Енран). Набуття знань, досвіду використання та опанування навичок роботи з системами. Удосконалення навичок обслуговування клієнтів. Знайомство з новими технологіями та послугами Центрального ЦОД, Контакт-центру, Універсальної системи м. Києва


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Концепція побудови типових автоматизованих систем розрахунків

▪ Правові основи розрахунків

▪ Структура та функціональні можливості типової АСКР

▪ Правові основи розрахунків

▪ Підтримка необхідного рівня ефективності управління збутом послуг

▪ Схема технологічного процесу

▪ Центри обробки даних (ЦОД), їх архітектура і функції

▪ Функції, задачі і процедури, що виконуються системою АСКР: ведення НДІ та карток; збирання й

обробка інформації про надані послуги і платежі; розподіл доходів від телекомунікаційних послуг,

підготовка статистичної звітності, аналітичної інформації

▪ Інформаційне обслуговування абонентів

▪ Взаємодія з Універсальної системою

▪ Особливості обліку ІР - послуг

▪ Аналіз змін функціональних можливостей задач програмного комплексу(“Платежі”, ”Робота з

дебіторами” та інш.)

▪ Знайомство з роботою автоматизованих робочих місць (АРМ) та ЦОД

▪ Специфіка роботи із споживачами в сучасних умовах


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком


2.1.3

АСКР-АСТРА (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Працівники цехів продажу послуг та обслуговування споживачів, пунктів колективного користування Інтернет, сервісних центрів надання комунікаційних послуг, відділень «Телекомсервіс». Фахівці відділів філій та дільниць і груп центрів, які безпосередньо працюють з корпоративними та бізнес-абонентами. Інженери та технологи супроводження АСКР


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Підготовка фахівців до роботи з АСКР-АСТРА. Відпрацювання навичок роботи з програмним продуктом АСКР-АСТРА, знайомство з новими технологіями та послугами Центрального ЦОД, Контакт-центру

м. Києва
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання, процедури та технології АСКР

▪ Система тарифів на послуги та процедура тарифікації

▪ Спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення задач збору, обробки первинної і нормативно-довідкової інформації та автоматизації адміністративної і фінансово-економічної діяльності

▪ Розподіл функціональних обов’язків АСКР при експлуатації в умовах роботи ЦОД

▪ Реалізація задач абонентського обліку в АСКР

▪ Передача інформації з телекомунікаційної мережі в інформаційну систему оператора

▪ Взаємодія АСКР з банківськими та фінансово-економічними установами, з системами АСТЛО та технологічними службами

▪ Завдання системи захисту від зловживань на мережі

▪ Підтримка абонентів і робота з боржниками

▪ Заходи по стягненню боргів

▪ Контроль за рівнем дебіторської заборгованості

▪ Захист доходів оператора

▪ Формування навичок роботи з програмним забезпеченням системи

▪ Технологія обробки інформації у сервісних центрах

▪ Взаємодія між АСКР філій і Універсальною системою

▪ Знайомство з роботою автоматизованих робочих місць (АРМ) та ЦОД

▪ Набуття практичних навичок роботи на моделі АСКР


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком"


2.1.4

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНИХ РОЗРАХУНКІВ (АСКР) «АСТРА» (ІВП «ІННОВІНН»)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які користуються АСКР «АСТРА»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом. Досвід роботи на ПК


МЕТА

Ознайомлення та набуття практичних навичок роботи в системі АСКР «АСТРА»


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Загальні відомості про систему АСКР «АСТРА»: призначення, архітектура, модульна побудова,

структурна організація

▪ Функціональні можливості, технологія обробки даних, інформаційний обмін

▪ Занесення та обробка довідкової інформації

▪ Реєстрація та облік абонентів

▪ Оформлення послуги

▪ Автоматизація приймання платежів за телекомунікаційні послуги

▪ Обробка платежів

▪ Розподіл доходів від телекомунікаційних послуг

▪ Інформаційна підтримка абонентів та робота з боржниками

▪ Формування аналітичної та статистичної звітності. Робота з архівом даних

▪ Контроль та оцінка роботи системи розрахунків

▪ Взаємодія АСКР з комплексом АСТЛО та Універсальною системою

▪ Оптимізація роботи з базою даних: вибір за критеріями, сортування, фільтрація, групування

▪ Друкування даних


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
2.1.5
Автоматизована система комплексних розрахунків за телекомунікаційні
послуги (АСКР) «МЕТАСис»


Категорії слухачів

Фахівці, які користуються АСКР


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Досвід роботи на ПК


МЕТА

Вивчення побудови АСКР, функціональних можливостей, технології обробки інформації, набуття практичних навичок користування програмним забезпеченням на автоматизованих робочих місцях


Основні питання для вивчення

▪ Побудова «АСКР-область», схема технологічного процесу, апаратне забезпечення комплексу

▪ Функціональні можливості АСКР, технологія обробки інформації

▪ Системне та прикладне програмне забезпечення

▪ Схема інформаційного обміну

▪ Ведення картотеки абонентів

▪ Робота розрахункового відділу

▪ Робота в автоматизованих пунктах приймання платежів


Тривалість навчання - 2 тижні
2.1.6

АСКР «МЕТАСис»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Працівники відділень «Телекомсервіс»


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення нових технологій та нормативних документів АСКР МЕТАСис, АСТЛО. Набуття теоретичного і

практичного досвіду роботи з АСКР МЕТАСис, у тому числі роботи з заявами абонентів, нарядами, претензіями та приймання готівкових платежів
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Основні відомості про АСКР МЕТАСис, відмінності від діючих АСКР

▪ Робота з заявами абонентів

▪ Робота з рахунками

▪ Ведення вулично-будинкових карток (ВБК)

▪ Робота з чергою

▪ Робота з нарядами, заповнення реквізитів

▪ Задача «Клієнти та абоненти»

▪ Перегляд оборотної відомості, платежів

▪ Розшифрування по наданих послугах

▪ Одержання звітів

▪ Введення інформації про надання послуги

▪ Робота з претензіями

▪ Приймання готівкових платежів


ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧАННЯ - 1 тиждень
2.1.7

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ АСКР МЕТАСис В СИСТЕМІ БІЛІНГОВОГО ОБЛІКУ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які користуються АСКР МЕТАСис


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання по застосовуванню АСКР МЕТАСис


МЕТА

Вивчення технології роботи з АСКР МЕТАСис для автоматизації роботи підрозділів ВАТ «Укртелеком». Підвищення рівня знань фахівців, які застосовують АСКР МЕТАСис


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Призначення та функції АСКР МЕТАСис в системах білінгового обліку

▪ Налагодження інтерфейсу

Робота з довідниками

▪ Встановлення початкових установок

▪ Обробка заявок абонентів

▪ Оформлення нарядів

▪ Робота з картками абонентів

▪ Ведення та формування звітної документації

▪ Робота в розрахунковому аудиті та в автоматизированих пунктах приймання платежів


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
2.1.8

Модуль.1. АСКР «МЕТАСис»
КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Працівники відділень «Телекомсервіс» та оператори АСКР «МЕТАСис»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення нових технологій та нормативних документів АСКР МЕТАСис. Набуття практичного досвіду роботи з АСКР МЕТАСис, у тому числі роботи за заявами абонентів, нарядами, претензіями та приймання готівкою платежівОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Основні відомості про АСКР МЕТАСис, відомості про діючу АСКР

▪ Робота з заявами абонентів

▪ Клієнти та абоненти

▪ Наряди

▪ Заповнення реквізитів наряду

▪ Одержання друкованої форми наряду

▪ Редагування наряду

▪ Операції з нарядом

Закриття наряду

▪ Одержання звітів

▪ Ведення та формування звітів

▪ Перегляд оборотної відомості платежів

▪ Ведення вулично-будинкових карток (ВБК)

▪ Робота з чергою

▪ Приймання готівкою платежів

▪ Практична робота з касовими апаратами

▪ Видача розшифровки наданих послуг та отримання плати

▪ Формування звітів за надані послуги
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень
2.1.9

Модуль №2. АСКР «МЕТАСис»
КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Працівники відділень «Телекомсервіс» та оператори АСКР «МЕТАСис»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення нових технологій та нормативних документів АСКР МЕТАСис. Набуття теоретичного та практичного досвіду роботи з АСКР МЕТАСис, у тому числі роботи по обліку нарахувань з дебіторами клієнтів. Вивчення методів формування звітів та набуття практичного досвіду роботи зі звітом ОСВ


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Основні відомості про АСКР МЕТАСис, відомості про діючу АСКР

▪ Робота з абонентами-дебіторами

▪ Методи пошуку абонента

▪ Фільтри та умови підбору

▪ Ведення інформації про абонентів

▪ Створення нового особового рахунку

Технічні засоби абонента

▪ Класифікація абонентів

▪ Пільги абонентів

▪ Перегляд оборотної відомості

▪ Перегляд платежів

▪ Розшифровка по наданим послугам

▪ Одержання звітів

▪ Робота з претензіями

▪ Ведення та формування звітів

▪ Ведення вулично-будинкових карток (ВБК)

▪ Робота з чергою

▪ Приймання готівкою платежів

▪ Видача розшифровки наданих послуг та отримання плати

▪ Формування звітів за надані послуги
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень. Навчання за модулем 2 можливе після вивчення модуля 1
2.1.10

Модуль №3. АСКР «МЕТАСис»
КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Адміністратори АСКР «МЕТАСис»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом адміністрування ПК


МЕТА

Вивчення нових технологій та нормативних документів адміністрування АСКР МЕТАСис. Набуття теоретичного та практичного досвіду роботи з адміністрування АСКР МЕТАСис, в тому числі адміністрування клієнтів АСК МЕТАСис


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Основні відомості про адміністрування АСКР МЕТАСис, відомості про діючу АСКР та СУБД ORACLE 9i

▪ Робота по адмініструванню абонентів

▪ Розгляд об’ектів адміністрування та структура управління АСКР МЕТАСис

▪ Фільтри та умови підбору

▪ Ведення інформації про абонентів

▪ Створення нового особового рахунку

▪ Технічні засоби абонента

▪ Класифікація абонентів

▪ Пільги абонентів

▪ Перегляд платежів

▪ Розшифровка по наданим послугам

▪ Ведення та формування звітів

▪ Приймання готівкою платежів

▪ Видача розшифровки наданих послуг та отримання плати

▪ Формування звітів за надані послуги


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень. Навчання за модулем 3 можливе після вивчення модулів 1, 2
2.1.11

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АСТЛО. ПІДСИСТЕМА RUBRICO ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БЮРО РЕМОНТУ (дистанційний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці Бюро ремонту


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення підсистеми Rubrico для автоматизації робочих місць операторів Бюро ремонту. Набуття практичних навичок роботи в підсистемі Rubrico з використанням змодельованих виробничих ситуацій у реальному середовищі


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Призначення та функції підсистеми Rubrico

▪ Налагодження інтерфейсу та параметрів роботи користувача

▪ Приймання та обробка заявок абонентів

▪ Режими роботи, які дозволяють вести Картки абонентів, Лічильники, Дзвінки монтерів. Робота з окремою заявкою

▪ Контроль за відключенням/включенням абонентів

▪ Масове пошкодження кабелю

▪ Ведення та формування технічної документації

▪ Ведення та формування звітної документації

▪ Практикум з використання можливостей підсистеми Rubrico


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


2.1.12

ВИКОРИСТАННЯ ПІДСИСТЕМИ RUBRICO (ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АСТЛО) ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БЮРО РЕМОНТУ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці Бюро ремонту


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Навички роботи на ПК. Знання за фахом


МЕТА

Вивчення підсистеми Rubrico для автоматизації робочих місць операторів Бюро ремонту. Аналіз взаємодії підсистеми Rubrico з іншими підсистемами програмного комплексу АСТЛО. Набуття практичних навичок роботи в підсистемі Rubrico за допомогою моделювання виробничих ситуацій


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Аналіз роботи служби Бюро ремонту

▪ Призначення та функції підсистеми Rubrico

▪ Налагодження інтерфейсу та параметрів роботи користувача

▪ Приймання та опрацювання заявок абонентів

▪ Візуальний контроль процесу передавання та усунення пошкоджень з реєстрацією порушень діючих нормативів

▪ Контроль за відключенням/включенням абонентів

▪ Масове пошкодження кабелю

▪ Ведення та формування технічної документації

▪ Ведення та формування звітної документації

▪ Взаємодія підсистеми Rubrico з іншими підсистемами програмного комплексу АСТЛО
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

2.1.13

ПІДСИСТЕМА "РОБОТА З ЧЕРГОЮ" КОМПЛЕКСУ RS NETGAIN НА БАЗІ ДАНИХ АСТЛО (дистанційний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які займаються організацією продажу послуг та обслуговуванням споживачів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом. Досвід роботи на ПК, в корпоративній мережі


МЕТА

Підготовка фахівців до роботи в підсистемі "Робота з чергою" комплексу RS NetGain на базі даних АСТЛО для автоматизації роботи з потенційними клієнтами та операціями масового визначення можливостей надання послуг


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Загальні відомості про комплекс АСТЛО ФВ32, систему RS NetGain: призначення, архітектура,

інформаційний обмін

▪ Структура підсистеми «Робота з чергою», джерела інформації, функціональні характеристики

▪ Реєстр потенційних клієнтів: порядок формування, ведення. Формування поточної та звітної

документації за реєстром потенційних клієнтів

▪ Робота з чергою на базі обраних критеріїв відбору та пріоритетів

▪ Формування архіву потенційних клієнтів

▪ Робота зі списками даних

▪ Підготовка даних до друку, друкування

▪ Пакетна обробка черги для визначення технічної можливості надання послуги
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


2.1.14

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АСТЛО. ПІДСИСТЕМА "РОБОТА З ЧЕРГОЮ" ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які працюють з клієнтами


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом. Досвід роботи на ПК


МЕТА

Вивчення підсистеми "Робота з чергою" для автоматизації бізнес-функцій підрозділів, які працюють з потенційними клієнтами та виконують операції масового визначення можливостей надання їм послуг. Набуття практичних навичок складання та ведення реєстру потенційних клієнтів, складання звітності з поточного стану черги та аналітичних звітів з динаміки руху черги


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Структура підсистеми, джерела інформації, функціональні характеристики

▪ Формування та ведення реєстру потенційних клієнтів

▪ Формування документації та звітності, пов'язаних з веденням реєстру

▪ Динамічне формування черги на базі вибраних критеріїв відбору та пріоритетів

▪ Формування архіву потенційних клієнтів, які вибули з черги

▪ Пакетна обробка черги для визначення технічної можливості надання послуги

▪ Робота із списками: сортування інформації, форматування, підготовка до друку, друкування

▪ Взаємодія підсистеми "Робота з чергою" з іншими програмними продуктами (АСКР, підсистемою "Проектування розвитку" та ін.)

▪ Відправка звітів по електронній пошті


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
2.1.15

ВИКОРИСТАННЯ ПІДСИСТЕМИ RICOGRAF (АСТЛО) ДЛЯ ВЕДЕННЯ ЛІНІЙНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБЛІКУ

(змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які займаються технічним лінійним обліком


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання технології обліку лінійного господарства електрозв'язку. Досвід роботи на ПК


МЕТА

Ознайомлення з формуванням схем електрозв'язку для ведення технічного лінійного обліку. Набуття навичок створення, редагування та тестування схемОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Види схем електрозв'язку згідно з Керівним документом

▪ Створення нових та редагування існуючих схем "Вуличне креслення", "Кабель", "Кабельне

введення"

▪ Прокладання кабельної каналізації та кабелю; укладання кабелю в каналізацію; зв'язок із

сигнальними кабелями

▪ Формування паспортів: лінійного, кабельної каналізації, магістрального кабелю та кабельного

вводу


▪ Використання векторних та растрових карт

▪ Тестування схем та бази даних


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва в РВ№5 (м. Чернігів) філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


2.1.16

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АСТЛО. ПІДСИСТЕМА "АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ" ДЛЯ

БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці відділів експлуатації та розвитку мереж, центрів і цехів, які займаються аналізом технічних аспектів функціонування телекомунікаційних мереж


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом. Досвід роботи на ПК


МЕТА

Ознайомлення з комплексною автоматизацією технічних служб ВАТ «Укртелеком». Вивчення ефективних методів роботи в підсистемі "Аналіз та звітність" системи NetGain. Набуття навичок у вирішення задач аналізу, формування детальних та узагальнених якісних показників роботи підприємства електрозв'язку та підпорядкованих йому підрозділів на основі єдиних підходів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Загальні відомості про автоматизований комплекс АСТЛО ФВ32: призначення, функціональні можливо-сті, структура

▪ Підсистема "Аналіз та звітність": призначення, функціональні задачі, структура та об'єкти автоматизації

▪ Вирішення задач аналізу телекомунікаційної мережі за допомогою підсистеми "Аналіз та звітність": аналіз обраних ділянок мережі за налагодженим набором критеріїв; порівняння різних ділянок мережі; порівняння станів одного й того ж фрагменту в різний час

▪ Формування звітів користувачів: особливості, види, механізм побудови

▪ Робота з даними звітів: сортування інформації, форматування, підготовка до друку, друкування

▪ Експорт даних підсистеми в інші програмні продукти; відправка звітів по електронній пошті
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
2.1.17

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АСТЛО. ПІДСИСТЕМА "ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ" ДЛЯ

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці відділів експлуатації та розвитку мереж, проектно-конструкторських відділів філій


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення підсистеми "Проектування розвитку" для прийняття ефективного рішення при проектуванні розвитку мереж зв'язку на підставі доступних даних та критеріїв оцінки. Набуття практичних навичок з проектування розвитку мережі (розширення, реконструкція, технічне переозброєння), можливості оцінки існуючого стану мережі, виявлення "вузьких" місць мережі, районів масового незадоволеного попиту та погіршення характеристик мережі


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Структура підсистеми, джерела інформації, функціональні характеристики

▪ Оцінка сучасного стану мережі зв'язку (фрагменту) відповідно до заданої множини критеріїв

▪ За попередніми даними формування завчасних напрямків розвитку мережі на підставі виконаних оцінок

▪ Формування варіантів розвитку мережі за вибраним напрямком та заданим обмеженням

▪ Збереження варіантів розвитку мережі

▪ Підтримка прийнятих рішень розвитку мережі

▪ Розрахунок ефективності прийнятого рішення на підставі множини критеріїв та нормативно-довідкової інформації

▪ Видача інформації, необхідної для подальшої роботи з вибраним варіантом розвитку мережі
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
2.1.18

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АСТЛО. СЕРВІСНА ПІДТРИМКА КОРИСТУВАЧІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЛІНІЙНОГО ОБЛІКУ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які відповідають за супровід користувачів АСТЛО


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Фахові знання, навички роботи на ПК


МЕТА

Ознайомлення з основними задачами АСТЛО: LiRiC, RiCoGraf, TehnaRiC, RuBRiCo, RiCoJet, консоль адміністратора. Набуття навичок сервісної підтримки користувачів АСТЛО


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Налаштування робочого місця АСТЛО з урахуванням функціональних можливостей ЦОД. Механізм

авторизації Active Directory

▪ Основні режими введення лінійних об’єктів, робота з ієрархічною структурою об’єктів

▪ Введення та корекція навантажень лінійної мережі на різних етапах

▪ Бронювання лінійних даних, організаційний процес обробки заяв на встановлення, заміну,

перенесення, розблокування телефонів. Робота з відомостями переключень

▪ Організація роботи централізованого бюро ремонту в розрізі АСТЛО, робота з заявками, масовими

пошкодженнями кабелю. Форми звітності та засоби контролю для оцінки роботи операторів та

монтерів


▪ Створення та корекція схем за допомогою графічного редактора, робота з сигнальними об’єктами

▪ Аналіз телекомунікаційної мережі за допомогою аналітичної системи RiCoJet

▪ Налаштування довідників, засоби самоконтролю у всіх задачах АСТЛО, звітність, тестування,

експорт документів


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 2 тижні
2.1.19

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЛІНІЙНОГО ОБЛІКУ (АСТЛО)

ВІДДІЛАМИ ТЕХНІЧНОГО ОБЛІКУ ТА АБОНЕНТСЬКИМИ ВІДДІЛАМИ (Liric, Technaric, Ricograf)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які займаються технічним лінійним обліком, фахівці абонентських дільниць


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання технології обліку лінійного господарства електрозв'язку та порядку бронювання пар. Досвід роботи на ПК


МЕТА

Ознайомлення з функціональними можливостями підсистем Liric, Technaric, Ricograf автоматичної системи технічного лінійного обліку (АСТЛО). Набуття навичок ведення лінійного обліку та бронювання пар за допомогою автоматизованої системи


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Призначення та можливості системи АСТЛО

▪ Програма управління системою – Командир "РиКо"

▪ Підсистема автоматизації технічного обліку лінійних споруд (Liric): ведення інформації про об'єкти лінійної мережі, паспорти об'єктів, кабельні зв'язки. Навантаження та кросування. Формування документів та звітів

▪ Підсистема автоматизації технологічних задач (Tehnaric): разові заявки на бронювання лінійних даних на нову установку, перенесення абонентської установки, зміну номера, прямі зв'язки, листи переключень

▪ Редактор схем електрозв'язку (Ricograf): створення нових та коригування існуючих схем "Вуличне креслення," "Кабель магістральний, розподільчий", "Кабельне введення", прокладання кабельної каналізації та кабелю. Укладання кабелю в кабельну каналізацію. Здійснення зв'язку з сигнальними кабелями, формування документів: лінійний паспорт, паспорти кабельної каналізації, магістрального кабелю, кабельного вводу, геокодування об'єктів на генеральний план міста


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
2.1.20

АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ І МЕРЕЖ, НАДАННЯ АБОНЕНТАМ НОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники, фахівці відділів експлуатації та розвитку мереж, центрів та цехів, які працюють з клієнтами, пунктів колективного користування Інтернет, сервісних центрів надання комунікаційних послуг відділень «Телекомсервіс», а також фахівців з продажу послуг Контакт-центру


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   55  • Автоматизована система комплексних розрахунків за телекомунікаційні