Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка28/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Фахівці ВАТ «Укртелеком»

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання теорії комп'ютерних мереж
МЕТА

Засвоєння принципів роботи, структури протоколів, організації базових сервісів комп’ютерних мереж, побудованих на основі стеку протоколів ТСР/ІР


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Призначення та структура поширених моделей мережевої взаємодії

▪ Структура та склад протоколів стеку ТСР/ІР. Призначення основних протоколів, структура протокольних блоків для мережевого і транспортного рівнів моделі ТСР/ІР

▪ Призначення, структура ІР-адреси. Призначення, застосування та побудова мережевої маски. Схеми адміністрування простору ІР-адрес

▪ Призначення та вирішення завдань маршрутизації в ІР-мережах. Структура таблиці маршрутизації. Застосування таблиці маршрутизації для вибору маршруту доставки ІР-пакета

▪ Призначення, принципи роботи та структура пакетів транспортних протоколів ТСР та UDP

▪ Призначення та принципи роботи утиліт перевірки ІР-мереж: перевірки досяжності віддаленого хоста та визначення маршруту до віддаленого хоста

▪ Призначення та принципи роботи базових мережевих сервісів ІР-мереж: DHCP та DNS
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


2.2.19

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ WINDOWS XP (дистанційний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів і фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи на персональному комп’ютері в Windows XPМЕТА

Оволодіння теоретичними знаннями та навичками створення мережевих пiдключень в операцiйнiй системi Windows XP, налагодження та адміністрування локальноï комп’ютерноï мережi Windows XP. Засвоєння навичок забезпечення працездатності мережi


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Мережевi пiдключення Windows XP

▪ Локальна комп’ютерна мережа операцiйної системи Windows XP, надання та використання мережевих

ресурсiв


▪ Доступ до Інтернет, створення та налагодження пiдключення

▪ Термiнальний режим работи, вiддалений робочий стiл, вiддалений помiчник

▪ Мережевий друк, налагодження сервера та клiєнта друку

▪ Вiддалений доступ та вiртуальна приватна мережа VPN

▪ Основи безпеки при роботi у комп'ютернiй мережi
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


2.2.20

Комп’ютерні мережі для системних адміністраторів (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання комп'ютерних мереж. Досвід встановлення та настройки комп’ютерних мереж. Початкові

знання питань архітектури та роботи OC
МЕТА

Оволодіння теоретичними основами та навичками адміністрування комп’ютерної мережі


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Еталонні моделі OSI і TCP/IP: порівняння, недоліки

▪ Приклади мереж і служб обміну даними

▪ Фізичний рівень: теоретичні основи, фізичні носії інформації, типи систем

▪ Рівень передавання даних: пристрої, виявлення та виправлення помилок, протоколи, специфікація, перевірка даних

▪ Підрівень доступу до носія: проблеми розподілу каналу, протоколи колективного доступу, мости,

швидкісні локальні мережі

▪ Мережевий рівень: алгоритми, об’єднання мереж, особливості Інтернет і ATM

▪ Транспортний рівень: служби, елементи протоколів, протоколи Інтернет і ATM

▪ Прикладний рівень


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через Інтернет без відриву від виробництва та 72 години (2 тижні) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


2.2.21

Комп’ютерні мережі для системних адміністраторів
Категорії слухачів

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання комп'ютерних мереж. Досвід установлення та настройки комп’ютерних мереж. Початкові знання з питань архітектури та роботи OC


Мета

Систематизація та оновлення наявних знань з питань комп’ютерних мереж, набуття знань та досвіду із установлення, адмiнiстрування, оптимiзацiї, тестування комп’ютерних мереж; опанування навичок роботи з обладнанням компанії Cisco в комп’ютерних мережах, побудованих на основі технології Інтернет


Основні питання для вивчення

Побудова та функціонування комп'ютерних мереж, їх класифікація

Фізичне середовище передавання

Засоби віддаленого доступу до комп'ютерних мереж

Функціонування та використання стеку ТСР/ІР

Міжмережева взаємодія. Апаратура маршрутизації, методи, протоколи

Операційна система Windows 2000 Server. Інсталяція, архітектура

Консоль керування

Домени та Active Directory. Міграція та Active Directory

Можливості Windows 2000 Server як маршрутизатора

Робота з системним реєстром. Резервне копіювання та відновлення реєстру

Антивірусне програмне забезпечення

Використання маршрутизаторів Cisco у комп’ютерних мережах
Тривалість навчання - 3 тижні

2.2.22

конфігурування Обладнання АБОНЕНТСЬКОГО доступу ДО ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Категорії слухачів

Фахівці ВАТ «Укртелеком», безпосередньо заняті налаштуванням та підключенням абонентського обладнання доступу до Інтернет, ВПМ


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання основ комп’ютерних мереж. Досвід інсталяції, настройки, роботи з операційними системами МS Windows


Мета

Вивчення можливостей мережевих технологій та отримання необхідних знань для роботи з різноманітним абонентським обладнанням доступу до глобальних мереж (Інтернет)


Основні питання для вивчення

▪ Теоретичні основи мереж. Основи протоколу IP. Транспортний і прикладний рівні, основні сервіси,

служби, протоколи Інтернет

▪ Канальний рівень. Мережі на базі Ethernet. Сімейство протоколів PPP. Побудова VPN. Комутований

доступ. Широкосмуговий доступ

▪ Модеми для комутованого доступу. Налаштування

▪ Маршрутизатори для сумісного доступу до глобальних мереж

▪ Основи технологій ADSL, SHDSL, VDSL. Основні параметри абонентських ліній

▪ Основи технології мережі WiFi. Системи захисту WiFi

▪ Основи технології пасивних оптичних мереж GPON

▪ Послуги Tripleplay

▪ Підключення й налаштування абонентських пристроїв доступу до глобальних мереж

▪ Налаштування віддаленого доступу в ОС Windows, Unix, Linux

▪ Безпека в глобальних мережах


Тривалість навчання - 2 тижні
2.2.23

Побудова VPN мереж

Категорії слухачів


Інженери-програмісти
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи на ПК, знання операційних систем MS Windows, Unix, мережевих технологій


МЕТА

Отримання знань з питань будування приватних віртуальних мереж, які дозволять об’єднувати віддалені офіси в єдину захищену корпоративну мережу з повним спектром телекомунікаційних послуг та з гарантованим якісним обслуговуванням, а також забезпечити безпеку передавання пакетів через загальнодоступні мережі за допомогою шифрування


Основні питання для вивчення

▪ Технології, проектування, варіанти побудови

▪ Об’єднання сегментів корпорації в єдину систему за допомогою VPN; шлюзи, клієнти,

криптографічний захист

▪ Мережевий стек протоколів. VPN на основі Linux, Windows, Cisco, Firewall

▪ Побудова захищеного вузла доступу в Internet із застосуванням технології VPN та тунелювання

▪ Шифрований тунель, який використовує SSH

▪ Адміністрування користувачів та ресурсів

▪ Спеціалізоване програмне та апаратне забезпечення

▪ Intranet/ Extranet VPN, Client/Server VPN, Remote Access VPN


Тривалість навчання - 2 тижні

2.2.24
ТЕХНОЛОГІЇ побудови Web-сторінок та обміну інформаційними ресурсами

(змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Розробники програмного забезпечення


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи на ПК, знання однієї з операційних систем Windows, навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння працювати в Інтернет


МЕТА

Оволодіння теоретичними основами та навичками практичної реалізації Web-сторінок на основі сучасних інтернет-технологій


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Огляд сучасних Web-технологій. Загальні відомості про HTML і технологію WWW

▪ Призначення, можливості, архітектура та основні компоненти

▪ Основи створення Web-документів. Форматування Web-сторінок

Гіпертекстові посилання, використання таблиць, графічних об’єктів та об’єктів мультимедіа на Web-сторінках

▪ Фрейми, як різновид інтерфейсу Web-сторінок

▪ Поняття про листи стилів (технологія CSS) та їх використання для створення Web-документів

▪ HTML-форми, їх взаємодія з серверними сценаріями

▪ Поняття про Dynamic HTML

▪ Використання JavaScript і VBScript для створення інтерактивних Web-документів

▪ Використання Front Page для підтримки Web-вузлів та розробки Web-сторінок

▪ Поняття про серверні сценарії. Сценарії ASP

▪ Оформлення та автоматизація Web-вузла

▪ Публікація інформації на Web-сервері

▪ Використання Macromedia DreamWeaver для розробки Web-сайтів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через Інтернет без відриву від виробництва та 72 години (2 тижні) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


2.2.25

Операційна система Windows 2000 Professional. Інтегрований пакет MICROSOFT Office. Засіб обміну електронною поштою MS Outlook
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Керівники структурних підрозділів ВАТ «Укртелеком»


КВАЛIФIКАЦIЙHI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення особливостей операційної системи Windows 2000 Professional, її структури, призначення та функцій, основних програмних засобів інтегрованого пакета MS Office, програм для роботи з електронною поштою MS Outlook, The Bat; набуття навичок роботи з програмами Fine Reader, Photoshop, Corel Draw, Nero Burning Rom, Proling, Pragma, Сократ, Win Rar; ознайомлення з роботою у локальній мережі, корпоративній мережі ВАТ «Укртелеком», мережі Інтернет


ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Операційна система Windows 2000 Professional, її можливості

▪ Інтегрований пакет Microsoft Office

▪ Технологія створення та оформлення документів за допомогою Word

▪ Основні можливості Excel, технологія табличних розрахунків, ділова графіка

▪ Використання MS Outlook для обміну електронною поштою


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
2.2.25

Операційна система Windows 2000 Professional. Інтегрований пакет MICROSOFT Office. Засіб обміну електронною поштою MS Outlook
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Керівники структурних підрозділів ВАТ «Укртелеком»


КВАЛIФIКАЦIЙHI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення особливостей операційної системи Windows 2000 Professional, її структури, призначення та функцій, основних програмних засобів інтегрованого пакета MS Office, програм для роботи з електронною поштою MS Outlook, The Bat; набуття навичок роботи з програмами Fine Reader, Photoshop, Corel Draw, Nero Burning Rom, Proling, Pragma, Сократ, Win Rar; ознайомлення з роботою у локальній мережі, корпоративній мережі ВАТ «Укртелеком», мережі Інтернет


ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Операційна система Windows 2000 Professional, її можливості

▪ Інтегрований пакет Microsoft Office

▪ Технологія створення та оформлення документів за допомогою Word

▪ Основні можливості Excel, технологія табличних розрахунків, ділова графіка

▪ Використання MS Outlook для обміну електронною поштою


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
2.2.26

Операційна система Windows 2003 server
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання ПК (основи роботи в ОС Windows 9x, NT, 2000, ХР)


МЕТА

Оволодіння теоретичними основами та навичками для системного адміністрування домену на основі Windows 2003 Server


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
2.2..26.1

Модуль 1. Управління та підтримка середовища Microsoft Windows Server 2003

▪ Адміністрування облікових записів і ресурсів

▪ Управління обліковими записами користувачів і комп'ютерів

▪ Управління групами

▪ Управління доступом до ресурсів

▪ Управління друком

▪ Управління доступом до об'єктів в організаційних пристроях

▪ Застосування групових політик


▪ Управління середовищем користувачів з використанням групових політик

▪ Введення в безпеку Windows Server 2003

▪ Підготовка до адміністрування сервера
▪ Підготовка до спостереження за роботою сервера

▪ Моніторинг роботи сервера

▪ Моніторинг використання пам'яті сервера

▪ Підтримка драйверів пристрою

▪ Керування дисками

▪ Управління сховищем даних

▪ Управління аварійними ситуаціями
▪ Підтримка програмного забезпечення з використанням Software Update Services

2.2.26..2
Модуль 2.
Управління мережевим середовищем Microsoft Windows Server 2003

▪ Принципи роботи підсистеми безпеки

▪ Системний реєстр

▪ Планування, створення, налагодження та використання бюджетів користувачів і груп

▪ Розділені ресурси, управління доступом до них

▪ Права на рівні файлової системи NTFS. Права на папки та файли

▪ Ефективні права доступу до ресурсів

▪ Введення в Active Directory

▪ Стратегія і методи реалізації надійної файлової системи

▪ Введення в системну політику

▪ Створення і застосування шаблонів безпеки

▪ Привілеї користувачів

▪ Аудит

2.2.26..3
Модуль 3.
Впровадження мережевої інфраструктури на основі Microsoft Windows Server 2003

▪ Віддалене адміністрування ресурсів сервера

▪ Налагодження та використання служби термінального доступу

▪ Управління дисковими масивами. Розбиття дисків, створення розділів, томів, форматування

▪ Управління пристроями збереження даних

▪ Використання вбудованих процедур стиснення і шифрування інформації

▪ Обмеження дискового простору за допомогою квот

▪ Резервне копіювання і відновлення інформації

▪ Використання консолі відновлення і процедури автоматичного відновлення системи

▪ Тіньове копіювання

▪ Вибір методів відновлення

▪ Архітектура протокольного стека TCP / IP

▪ Питання безпеки та пошуку неполадок, пов'язаних з ARP, ICMP

▪ Заголовки IP, TCP, UDP і робота мережевих додатків

▪ IP адресація. Розрахунок масок та IP адрес для розбиття мереж на підмережі (Subneting)

▪ Статична і динамічна маршрутизація

▪ Агрегування записів в таблиці маршрутизації

▪ Дозвіл хост -імен

▪ Механізм функціонування DNS сервера

▪ Механізми вирішення NetBIOS імен

▪ Принцип роботи, планування та налаштування WINS-серверів

▪ Конфігурування вузла для використання серверів імен (DNS, WINS)


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин (1 тиждень) на кожний навчальний модуль з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком». Дозволяється вибір для навчання окремих модулів за умови успішного виконання дистанційних тестових завдань програм пропущених модулів


2.2.27

Операційна система Windows 2008 server
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання ПК (основи роботи в ОС Windows 9x, NT,ХР, 2000, 2003)


МЕТА

Оволодіння теоретичними основами та навичками для системного адміністрування домену на основі Windows 2008 server


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
2.2.27.1

Модуль 1. Мережева інфраструктура, платформи для додатків, служби каталогу Windows Server

2008

• Мережева інфраструктура


• Протоколи TCP/IPv4, IPv6
• Створення адресних просторів IPv4
• Забезпечення безпеки
• Захист мережевих комунікацій
• Основи Windows Firewall і кешування
• Віддалений доступ і маршрутизація
• Network Load Balancing
• Настройка ресурсів друку та інструментів друку
• Windows Server Virtualization
• Ролі служби каталогу Windows Server 2008
• Опції служб Active Directory: Domain Services, Lightweight Directory Services, Certificate Services, Rights

Management Services, Federation Services


• Створення облікових записів користувачів і комп'ютерів
• Створення облікових записів груп і організаційних підрозділів
• Управління доступом до ресурсів

2.2.27.2
Модуль 2.
Налагодження та усунення неполадок мережевої інфраструктури Windows Server 2008
• Встановлення та налаштування серверів
• Налагодження та усунення неполадок DNS, WINS, DHCP, TCP/IPv6
• Налагодження та усунення неполадок Routing and Remote Access
Установка, налагодження та усунення неполадок Network Policy Server Role
• Налагодження Network Access Protection
• Налагодження, моніторинг та усунення неполадок IPsec
• Налагодження та управління DFS
• Налагодження та управління технологіями зберігання даних
• Налагодження доступність мережевих ресурсів і контенту
• Налагодження відповідностей безпеки сервера

2.2.27.3
Модуль 3.
Конфігурування, усунення неполадок Active Directory Domain Services у Windows

Server 2008
• Встановлення Active Directory Domain Services
• Настройка DNS для підтримки AD DS
• Управління об'єктами в AD DS. Конфігурування довірчих відносин
• Сайти та реплікація в Active Directory
• Створення та налаштування групових політик
• Налагодження оточення користувачів з використанням групових політик
• Налагодження системи безпеки з використанням групової політики
• Планування моніторингу Active Directory Domain Services
• Планування обслуговування Active Directory Domain Services
• Діагностика Active Directory, DNS та служби реплікації. Усунення неполадок
• Пошук та усунення неполадок групової політики
• Впровадження інфраструктури Active Directory
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин (1 тиждень) на кожний навчальний модуль з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком». Дозволяється вибір для навчання окремих модулів за умови успішного виконання дистанційних тестових завдань програми пропущених модулів


2.2.28

Операційна система Windows XP. Інтегрований пакет MS Office 2003 (змішаний курс)

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів й фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи на ПКМЕТА

Оволодіння теоретичними основами, навичками роботи в операційній системі Windows XP та в інтегрованому пакеті Office 2003. Засвоєння принципів роботи комп’ютерних мереж


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
2.2.28.1

Модуль 1 Робота в операційній системі Windows XP. Використання електронної

пошти та Інтернет (дистанційно)
- Операційна система Windows XP
• Користувальницький інтерфейс
• Робота з файлами та папками
• Програма Провідник
• Локальна мережа Windows XP
-Робота з електронною поштою
• Інтерфейс програми Microsoft Outlook
• Підготовка і відправлення електронного листа
• Отримання листів
- Робота в Інтернет
Глобальна мережа Інтернет
• Браузер Інтернет Explorer
• Сервіс WWW
• Пошук інформації

2.2.28.2
Модуль 2.
Інтегрований пакет Microsoft Office 2003. Текстовий редактор Microsoft Word, Реляційна

СУБД Microsoft Access
- Встановлення пакунку, загальні засоби пакета Microsoft Office 2003
- Word 2003
• Введення і редагування тексту
• Форматування текстових документів
• Робота з файлами документів Word, друк документів
• Лінгвістичні можливості
• Робота з об'єктами Microsoft Office
- СУБД Access 2003
• Реляційні бази даних
• Створення баз даних
• Розробка таблиць
• Зв'язування таблиць
• Створення звіту

2.2.28.3
Модуль 3.
Електронні таблиці Microsoft Excel 2003
• Вікно програми, робота з листами та робочими книгами
Введення і редагування даних
• Вставка з формул і функцій
• Ділова графіка
• Керування даними (сортування, фільтри, консолідація даних, групування)
• Аналіз даних (підбір параметрів, пошук рішення)

2.2.28.4.
Модуль 4.
Створення електронних презентацій з використанням Power Point. (версія 2007)

Використання СУБД Microsoft Access
- Power Point 2003
• Прийоми роботи в програмі
• Використання таблиць, графічних елементів, відео та звуку
• Спецефекти у презентаціях
• Підготовка та показ слайд-шоу
- СУБД Access 2003
• Типи зв'язків у таблицях реляційних баз даних
• Розробка запитів
• Створення форм
• Представлення даних у вигляді звітів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчання за модулем 1 - 36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через Інтернет без відриву від виробництва. Навчання за модулями 2, 3, 4 - 36 годин (1 тиждень) на кожний навчальний модуль з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком». Дозволяється вибір для навчання окремих модулів за умови успішного виконання дистанційних тестових завдань програм пропущених модулів


2.2.29

Операційна система UNIX
Категорії слухачів

Інженери-програмісти, адміністратори


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Досвід роботи на ПК, знання операційних систем MS-DOS та Windows 98, знання комп'ютерних мереж


Мета

Вивчення ОС UNIX; інтерфейсу користувача (на прикладі FreeBSD та Linux ); адміністрування UNIX; мережевих можливостей ОС UNIX; системи Х Window; безпеки комп’ютера, під’єднаного до мережі; серверні можливості ОС UNIX


Основні питання для вивчення

Загальні відомості про ОС UNIX

Робота в ОС UNIX. Інтерфейс користувача (на прикладі FreeBSD та Linux)

Адміністрування UNIX

Мережеві можливості ОС UNIX

Система X Window

Безпека комп’ютера, під’єднаного до мережі

Використання ПК з ОС UNIX в ролі сервера


Тривалість навчання - 3 тижні
2.2.30

Адміністрування сервера та забезпечення його Безпеки на базі OC UNІX
Категорії слухачів

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання основ роботи з Unix


Мета

Вивчення загальних характеристик і особливостей використання операційних систем сімейства UNIX як сервера на прикладі операційних систем FreeBSD та Linux, питань забезпечення безпеки серверів на базі ОС Unix. Розгляд убудованих механізмів в ОС Linux механізми захисту, питань побудови міжмережевих екранів, забезпечення безпеки основних серверних додатків (DNS, Apache), системи електронної пошти, засобу аналізу безпеки й виявлення атак


Основні питання для вивчення

UNIX-сервер в локальній мережі. Модель взаємодії OSI, ІР-мережі. Система DNS. Розподіл ІР-адрес задопомогою DHCP

Система електронної пошти. Служба часу

Налаштування та конфігурування Web-сервера. Proxy-сервер. FTP-сервер

Основні задачі адміністрування. Віддалене адміністрування системи

Аутентифікація засобами Kerberos, PGP, РАМ

▪ Архітектура, можливості і застосування штатних захисних механізмів ОС Linux

▪ Розмежування доступу й забезпечення безпеки в мережах Internet/Intranet

▪ Варіанти захисту поштових служб і WEB-серверів

▪ Використання можливостей системи реєстрації подій

▪ Настроювання програмних засобів для використання захищених мережевих протоколів


Тривалість навчання - 2 тижні
2.2.31
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • Категорії слухачів