Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка33/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Фахівці ВАТ «Укртелеком», адміністратори комп’ютерних мереж

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання теорії комп'ютерних мереж, питань архітектури та роботи OC Microsoft Windows, Unix, Cisco IOS

МЕТА


Набуття знань і практичних навичок для створення захищених каналів передачі даних між абонентами комп'ютерних мереж

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Методи та системи забезпечення захисту при взаємодії абонентів комп'ютерних мереж

▪ Засоби аутентифікації та авторизації абонентів при встановленні сеансу зв'язку

▪ Засоби реєстрації дій абонентів при роботі у комп'ютерних мережах

▪ Методи та системи шифрування даних, що передаються

▪ Засоби забезпечення та перевірки достовірності даних, що передаються

▪ Протоколи, які забезпечують захищені від перехоплення та втручання канали зв'язку між

абонентами комп'ютерних мереж

▪ Особливості побудови захищених каналів зв'язку у бездротових комп'ютерних мережах


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком"2.2.64


ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АНТИВІРУСНОГО ЗАХИСТУ В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ

(дистанційний курс)

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ «Укртелеком»
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання з питань архітектури та роботи OC Microsoft Windows
МЕТА

Засвоєння принципів роботи, структури побудови та набуття навичок налагодження системи антивірусного захисту в корпораціїОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Основні критерії вибору програмного антивірусного забезпечення

▪ Аналіз існуючих рішень для організації антивірусного захисту в корпорації

▪ Структура і способи розгортання системи антивірусного захисту в підрозділах ВАТ «Укртелеком»

▪ Налагодження системи антивірусного захисту

▪ Методи підвищення ефективності антиспамового захисту поштових повідомлень

▪ Моніторинг подій, послідовність дій при виникненні загрози вірусного зараження мережі

▪ Установлення, налагодження і використання файєрволів, міжмережевих екранів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


2.2.65

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА МЕРЕЖ БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ+
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід роботи в одній із ОС: Windows 9x, NT, 2000, ХР


МЕТА

Оволодіння теоретичними основами та практичними навичками організації захисту бездротових комп’ютерних мереж


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Побудова систем захисту радіодоступу в Інтернет: структура, методи шифрування даних

▪ Налагодження системи захисту WiFi доступу в Інтернет

▪ Методи перевірки ефективності захисту даних в системах радіодоступу

▪ Використання спеціального програмного забезпечення для виявлення спроб несанкціонованого доступу в мережу

▪ Перспективи розвитку технологій захисту радіодоступу


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень
2.2.66

Безпека МЕРЕЖІ на основі Операційної системи Windows 2003 server
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання ПК (робота в ОС Windows 9x, NT, 2000, ХР)МЕТА

Оволодіння теоретичними основами та отримання практичних навичок організації захисту мережі, побудованої на Windows 2003 Server


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Архітектура системи безпеки Windows 2003 Server: модель та елементи системи, диспетчер SAM і Active Direсtory, ідентифікатори захисту, аутентифікація і авторизація, аудит

▪ Попередній збір даних та сканування. Інвентаризація служб

▪ Аналіз атак на служби Windows

▪ Засоби аутентифікації ОС

▪ Політика безпеки, створення і використання шаблонів політики безпеки

▪ Засоби розмежування доступу, файлова система NTFS

▪ Захист служб та клієнтів: сервера IIS, термінального сервера, Інтернет-клієнтів

▪ Використання аудиту для виявлення атак

▪ Технологія використання відкритих ключів і сертифікаційних центрів

▪ Можливості і засоби захисту в Windows: брандмауери, групова політика, фільтри, система

Шифрування


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
2.2.67

Інформаційна безпека сучасних інформаційно-обчислювальних мереж
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці ВАТ „Укртелеком”


КВАЛІФІЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Досвід інсталяції, настройки, роботи з операційними системами MS Windows 95/98, 2000, XP, знання комп'ютерних мереж. Досвід роботи в мережі Інтернет


МЕТА

Вивчення проблем інформаційної безпеки комп’ютерних систем, основних типів атак мережі, криптографічних методів захисту інформації, сучасних методів і засобів мережевого захисту, захисту корпоративної мережі від несанкціонованого доступу, основних аспектів політики інформаційної безпеки корпоративної мережі ВАТ “Укртелеком”


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Поняття системи інформаційної безпеки

▪ Аналіз основних типів атак мережі

▪ Криптографічні методи захисту інформації: шифрування, електронний цифровий підпис,

комплексний метод захисту. Сучасні методи і засоби мережевого захисту: міжмережеві екрани,

системи контролю змісту, системи виявлення атак. Недоліки традиційних систем захисту

▪ VPN мережі: побудова безпечної корпоративної мережі, рекомендації щодо вибору VPN-продуктів.

Захист периметра, внутрішніх компонентів корпоративної мережі. Основні аспекти політики інформа-

ційної безпеки корпоративної мережі ВАТ “Укртелеком”
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 2 тижні
2.2.68

захист корпоративної мережі передавання інформації (КМПІ) від атак на ОСНОВІ методІВ соціальної інженерії
Категорії слухачів

Фахівці, які мають доступ до КМПІ та мережі Інтернет


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Навички роботи на ПК в середовищі ОС Windows та *nix


Мета

Набуття знань щодо загроз інформаційній безпеці у персональному комп’ютері, заснованих на використанні методів соціальної інженерії (соціотехніки) та основних відомостей щодо протидії використанню методів соціальної інженерії (соціотехніки)


Основні питання для вивчення

▪ Класифікація видів інформації у ВАТ «Укртелеком», що не підлягає розголошенню або має

обмежене використання

▪ Джерела і шляхи витоку інформації при роботі у КМПІ та мережі Інтернет

▪ Особисті мотиви розголошення інформації. Психофізіологічні особливості роботи з інформацією.

некомпетентність дій користувача ПК при поводженні з інформацією та її оброблення

▪ Сайти та ІТ - системи, які цілеспрямовано збирають інформацію у мережі Інтернет шляхом

використання методів соціальної інженерії (соціотехніки). Сайти типу «honey pot». Випадки збирання

інформації «про запас»

▪ Стеження за користувачами популярних сайтів. Виявлення «мережевих переваг» користувачів

мережі Інтернет з боку пошукових систем для формування рекламної політики

▪ «Зворотній зв′язок» з користувачем комп′ютера у мережах. Інтерактивна реклама. «Спам»

▪ Методи цілеспрямованого впливу на людину із мережі Інтернет

▪ Типові прийоми нейролінгвістичного проникнення у психіку людини через мережу Інтернет

▪ Програмне забезпечення комп′ютера, як джерело загрози інформаційній безпеці. Програми, які

стежать за користувачем комп′ютера. Adware. Spyware

▪ Свідома протидія методам соціальної інженерії (соціотехніки) – одна з вимог при роботі з

інформацією


Тривалість навчання – 1 тиждень
2.2.69

Захист інформації в автоматизованих системах (АС) та на автоматизованих робочих місцях (АРМ)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці - користувачі автоматизованих систем (АС) та автоматизованих робочих місць (АРМ)


КВАЛІФІЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання однієї з операційних систем MS Windows NT/ 98/ 2000 /XP на рівні користувача


МЕТА

Набуття знань щодо загроз та політики захисту комп’ютерних мереж: вивчення комплексних методів захисту інформації, політики безпеки та методів оцінки захищеності АС та АРМ, принципів побудови комплексу програмного забезпечення керування та захисту АС, порядку створення та методики оцінки комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в АС, огляд та аналіз основних типів атак мереж, їх виявлення та забезпечення реагування на атаки, антивірусний захист


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Поняття інформації

▪ Визначення та класифікація автоматизованих робочих місць (АРМ), автоматизованих систем (АС)

▪ Критерії і методи оцінки захищеності АРМ та АС

▪ Державні та корпоративні документи з питань захисту АС і АРМ

Побудова АС

▪ Характеристики основних операційних систем. Файлові системи

▪ Шифрування інформації. Електронний цифровий підпис. Комплексні методи захисту інформації

▪ Політика безпеки в АС

▪ Формування моделі загроз для АРМ та АС

▪ Система антивірусного захисту на АРМ та в АС

▪ Програмне забезпечення визначення захищеності АРМ та АС

▪ Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) в АС

▪ Захищений доступ до мережі Iнтернет

▪ Концепція державного антивірусного захисту

▪ Програмне забезпечення керування, обслуговування та захисту АРМ

▪ Побудова та функціонування АС. Основні типи атак. Шкідливе програмне забезпечення. Ad-aware

▪ Методи захисту. Системи виявлення атак (IDS), контролю змісту, резервного копіювання. Відновлен-

ня ОС та інформації після збоїв. Уразливість ПЗ та ОС. Сканери безпеки. Система поновлень ОС
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 2 тижні
2.2.70

Комплексна система захисту інформації у мережах загального користування

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   55  • МЕТА
  • Фахівці ВАТ «Укртелеком»
  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ