Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка35/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники структурних підрозділів й фахівці ВАТ «Укртелеком»

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Початкові знання з інформатики
МЕТА

Оволодіння навичками роботи в oпераційній системі Windows. Засвоєння теоретичних основ та набуття навичок роботи в інтегрованому пакеті Office 2003 і мережі ІнтернетОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


Windows версія 2000 або XP, Офісний пакет версія 2000 або 2003:

▪ Інтерфейс користувача операційної системи Windows

▪ Основи роботи в текстовому редакторі Word

▪ Використання електронних таблиць Excel

▪ Організація роботи з електронною поштою

▪ Основи роботи в мережі Інтернет


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва
3. МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖ ПОСЛУГ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ3.1. МАРКЕТИНГ
3.1.1

МАРКЕТИНГ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ (дистанційний курс)
КатегоріЇ слухачів

Фахівці структурних підрозділів з маркетингу та продажу послуг


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання основ маркетингу


Мета

Вивчення основних питань сучасного маркетингу, основних концепцій маркетингу, тарифної політики підприємства як складової маркетингу, розгляд критеріїв сегментування ринку телекомунікацій, ринкове позиціонування товару, методів роботи з клієнтами на ринку телекомунікацій, роль комунікації в маркетинговій стратегії підприємства


Основні питання для вивчення

▪ Історія виникнення й розвитку маркетингу. Концепції маркетингу та їх еволюція

▪ Структура маркетингових служб ВАТ “Укртелеком”

▪ Цінова політика як напрямок маркетингу. Формування тарифів

▪ Сегментація ринку. Критерії сегментування ринку телекомунікацій

▪ Методи роботи з клієнтом на ринку

▪ Методи дослідження ринку

▪ Ринок та його механізм


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

24 години впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва
3.1.2

Маркетингові комунікації (дистанційний курс)
Категорія слухачів

Управлінський персонал і фахівці структурних підрозділів


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання основ маркетингу


Мета

Вивчення основних питань сучасного маркетингу, роль комунікації в маркетинговій стратегії підприємства. Ознайомлення с конкретними приладами щодо завдань комунікаційної політики оператора телекомунікацій


Основні питання для вивчення

Суть маркетингових комунікацій

▪ Реклама в маркетингових комунікаціях. Психологічні особливості реклами для різних цільових аудиторій. Особливості реалізації рекламної кампанії в мережі Інтернет. Методи рекламного впливу

▪ Персональний продаж телекомунікаційних послуг. Особливості персонального продажу у діяльності оператора телекомунікацій. Презентація як засіб персонального продажу

▪ Мотивація аудиторії при проведенні презентацій. Визначення рівня власної емоційності під час виступу

▪ Види запитань і тактика реагування на них

▪ Технічні засоби проведення презентацій

▪ Особисте спілкування у маркетингових комунікаціях. Психологічні механізми спілкування


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


3.1.3

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ: реклама, PR і персональний продаж телекомунікаційних послуг

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Управлінський персонал та фахівці з рекламної діяльності та продажу послуг

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання за фахом
Мета

Вивчення основних питань сучасного маркетингу, визначення ролі комунікації в маркетинговій стратегії підприємства. Ознайомлення з досвідом застосуванням комунікаційної політики оператора телекомунікацій


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Специфіка маркетингу в телекомунікаціях

▪ Організація маркетингової діяльності

▪ Місце маркетингових комунікацій у реалізації завдань стратегічного і тактичного маркетингу

▪ Суть маркетингових комунікацій

▪ Персональний продаж телекомунікаційних послуг. Теоретичні засади та практичний досвід ефективного спілкування в процесі персонального продажу послуг

▪ Реклама у системі маркетингових комунікацій. Класифікація реклами, її методи та стилі. Планування, організація та проведення рекламних заходів

▪ Удосконалення маркетингових комунікацій на рівні структурного підрозділу з надання послуг

▪ Корпоративний стиль підприємства як різновид маркетингової комунікації

▪ Тренінги «Майстерність презентації при персональному продажу телекомунікаційних послуг»,

«Ціннісні орієнтири під час роботи з клієнтом» та проведення рекламної акції
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
3.1.4

КОРПОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ З НАПРЯМУ МАРКЕТИНГУ ТА ПРОДАЖУ ПОСЛУГ (дистанційний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці з маркетингу та продажу послуг


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ маркетингу


МЕта

Набуття й оновлення знань з культури корпоративних відносин, маркетингу та продажу послуг,

застосовування у своїй роботі методів ефективного просування та продажу нових телекомунікаційних послуг. Вивчення методів, прийомів бути переконливим, задавати запитання, виявляти мотиви і потреби клієнта, сформувати уміння ефективно спілкуватися з клієнтами
ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Корпоративна етика

▪ Норми поведінки персоналу та корпоративні цінності

▪ Техніка ефективного просування та продажу нових телекомунікаційних послуг

▪ Професійне спілкування з клієнтом

▪ Маркетингові комунікації


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


3.1.5

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   55  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • 3. МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖ ПОСЛУГ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
  • КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ