Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка40/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   55

4. МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІКА, ПРАВО4.1. МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
4.1.1

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Директори філій ВАТ «Укртелеком» та їх заступники

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ менеджменту

МЕТА


Систематизація уявлення про моделювання бізнесу на стратегічному рівні та створення цінностей на підприємстві. Засвоєння положень процесного управління. Опрацювання алгоритму переходу на процесне управління на рівні філії

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Процесний підхід в управлінні та стратегічні завдання ВАТ «Укртелеком»

▪ Корпоративний стандарт Товариства КСТ 0.0.016-2007 «Система бізнес-процесів. Основні положення»

▪ Створення цінностей для зовнішнього та внутрішнього клієнта

Моделювання бізнес-процесів

▪ Розширені карти бізнес-процесів е ТОМ та УкртелеТОМ


▪ Формування системи бізнес-процесів ВАТ «Укртелеком»

▪ Визначення управлінських ролей та відповідальності


▪ Регламент бізнес-процесу «Управління та підтримка системи бізнес-процесів Товариства»

▪ Актуальні завдання процесу формалізації та регламентації бізнес-процесів на рівні філії


▪ Реалізація процесного підходу в системі управління якістю

▪ Перспективи реінжинірингу бізнес-процесів у ВАТ «Укртелеком»ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 3 дні
4.1.2

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники відділів філій, керівники центрів та їх заступники, керівники цехів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ менеджменту

МЕТА


Формування розуміння суті процесного підходу до управління. Засвоєння методології моделювання та

регламентації бізнес-процесівОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Загальні відомості про бізнес-процеси в телекомунікаціях (суть процесного підходу до управління,

визначення бізнес-процесу, моделювання та регламентація бізнес-процесів)

▪ Корпоративний стандарт Товариства КСТ 0.0.016-2007 «Система бізнес-процесів. Основні положення»

▪ Розширені карти бізнес-процесів е ТОМ та УкртелеТОМ


▪ Система бізнес-процесів на підприємстві

▪ Управління бізнес-процесом та системою бізнес-процесів

▪ Регламент бізнес-процесу «Управління та підтримка системи бізнес-процесів Товариства»

▪ Актуальні завдання організації процесу формалізації та регламентації бізнес-процесів

ВАТ Укртелекому
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 3 дні
4.1.3

ОСНОВИ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники та фахівці, які безпосередньо займаються моделюванням бізнес-процесів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання за фахом

МЕТА


Засвоєння основи процесного підходу до управління та відповідної термінології, прийнятої у Товаристві.

Формування практичних навичок виділення та опису бізнес-процесів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Загальні відомості про бізнес-процес та процесний підхід (визначення бізнес-процесу, класифікація бізнес-процесів, управління бізнес-процесом)

▪ Корпоративний стандарт Товариства КСТ 0.0.016-2007 «Система бізнес-процесів. Основні положення»

Система бізнес-процесів

▪ Розширені карти бізнес-процесів е ТОМ та УкртелеТОМ


▪ Методика опису бізнес-процесу (терміни та визначення, загальні принципи моделювання, правила побудови графічних схем)

▪ Регламент бізнес-процесу «Управління та підтримка системи бізнес-процесів Товариства»


▪ Практична робота із створення моделей конкретних бізнес-процесів та порівняння складових етапів

бізнес-процесів з шаблонними бізнес-процесами на Розширених картах бізнес-процесів eTOM та

УкртелеТОМТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 3 дні
4.1.4

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ, ОРІЄНТОВАНИМ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Управлінський персонал підрозділів, орієнтованих на надання послугКВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ економіки, права, менеджменту, маркетингу
МЕТА

Ознайомлення з сучасними підходами до управління структурним підрозділом в клієнтоорієнтованій компанії. Формування розуміння передумов удосконалення процесу продажу та підвищення якості надання телекомунікаційних послуг


ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ ВАТ «Укртелеком»: послуги, структура, клієнти

▪ Ринкова стратегія ВАТ «Укртелеком» з надання телекомунікаційних послуг

▪ Економічні аспекти діяльності ВАТ «Укртелеком»

▪ Дослідження ринку послуг. Реклама та просування послуг на ринку

▪ Якість надання послуг та її вплив на ефективність діяльності структурного підрозділу. Орієнтація

підрозділу на партнерські стосунки з клієнтами

▪ Аналіз ситуації та стратегія змін у виробничих процесах, що стосуються клієнтів

▪ Просування нових телекомунікаційних послуг та робота з бізнес-споживачами

▪ Взаємодія між структурними підрозділами при обслуговуванні споживачів

▪ Особливості керування підприємством, орієнтованим на надання послуг

▪ Впровадження корпоративного стилю. Формування та норми корпоративної культури

ВАТ «Укртелеком»

▪ Мотивація щодо підвищення активності персоналу у роботі з клієнтурою

▪ Правове регулювання відносин із споживачами послуг. Обмін досвідом із проблем ефективного

обслуговування споживачів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.1.5

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ, ОРІЄНТОВАНИМ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Начальники відділів по роботі із споживачами та дільниць із продажу послуг1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   55  • КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ
  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • ▪ Моделювання бізнес-процесів
  • ▪ Визначення управлінських ролей та відповідальності
  • ▪ Реалізація процесного підходу в системі управління якістю
  • ▪ Розширені карти бізнес-процесів е ТОМ та УкртелеТОМ
  • ОСНОВИ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
  • КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ
  • ▪ Практична робота із створення моделей конкретних бізнес-процесів та порівняння складових етапів
  • УкртелеТОМ