Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка41/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   55

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ економіки, права, менеджменту, маркетингу
МЕТА

Ознайомлення з сучасними підходами до управління структурним підрозділом в клієнторієнтованій компанії. Формування розуміння передумов удосконалення процесу продажу та підвищення якості надання телекомунікаційних послуг споживачам


ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ ВАТ «Укртелеком»: послуги, структура, клієнти

▪ Ринкова стратегія ВАТ «Укртелеком»з надання телекомунікаційних послуг

▪ Економічні аспекти діяльності ВАТ «Укртелеком»

▪ Дослідження ринку послуг. Реклама та просування послуг на ринку

▪ Якість надання послуг та її вплив на ефективність діяльності структурного підрозділу. Орієнтація

підрозділу на партнерські стосунки з клієнтами

▪ Аналіз ситуації та стратегія змін у виробничих процесах, що стосуються клієнтів

▪ Просування нових телекомунікаційних послуг та робота з бізнес-споживачами

▪ Взаємодія між структурними підрозділами при обслуговуванні споживачів

▪ Особливості керівництва підприємством, орієнтованим на надання послуг

▪ Впровадження корпоративного стилю. Формування та норми корпоративної культури Укртелекому

▪ Мотивація щодо підвищення активності персоналу у роботі з клієнтурою

▪ Правове регулювання відносин із споживачами послуг. Обмін досвідом із проблем ефективного

обслуговування споживачів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.1.6

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ З КЛІЄНТУРОЮ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Начальники дільниць, керівники абонвідділів, розрахункових груп та інших підрозділів, які безпосе-редньо працюють з клієнтурою

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ менеджменту, права

МЕТА


Формування системного підходу до управління людськими ресурсами. Ознайомлення з передовими технологіями управління людськими ресурсами. Систематизація професійних знань та розкриття сучасних концепцій управління фронт-персоналом у клієнторієнтованій компанії. Обговорення правових аспектів та актуальних питань управління персоналом. Виявлення шляхів впровадження сучасних установок на співпрацю з клієнтом у свідому поведінку персоналу

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Особливості менеджменту персоналу в акціонерному товаристві. Кодекс корпоративного управління ВАТ «Укртелеком»

▪ Маркетинг як основа роботи з клієнтурою

▪ Стиль керівництва

▪ Мотивація найманих працівників до продуктивної праці у процесі надання послуг

▪ Впровадження сучасних установок на співпрацю з клієнтом у свідому поведінку персоналу

▪ Підвищення ефективності спілкування з клієнтами

▪ Управління конфліктними ситуаціями та запобігання конфліктної ситуації при спілкуванні з колегами і

клієнтами

▪ Орієнтація персоналу на формування продуктивного іміджу

▪ Етичні засади управління персоналом

▪ Підвищення компетентності персоналу та рівня загальної культури

▪ Дотримання поведінкових норм корпоративної культури та впровадження корпоративного стилю

▪ Ринкові механізми, стратегія ВАТ «Укртелеком» на ринку телекомунікаційних послуг

▪ Економічні аспекти діяльності акціонерного товариства. Основні показники економічної діяльності

ВАТ “Укртелеком”
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.1.7

Управління персоналом з продажу послуг
Категорія слухачів

Керівники структурних підрозділів з продажу послуг


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання основ менеджменту та маркетингу


Мета

Формування особистої стратегії керівника в сфері продажу послуг. Розвиток навичок управління персоналом. Опанування процесом управління взаємовідносинами з підлеглими


Основні питання для вивчення

▪ Управління процесом продажу послуг. Вироблення особистої стратегії

▪ Формування управлінських навичок

▪ Мотиваційний менеджмент

▪ Організація зворотного зв’язку при управлінні підлеглими

▪ Організація робочого часу


Тривалість навчання – 1 тиждень
4.1.8

ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Управлінський персонал філій структурних підрозділів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ менеджменту
Мета

Ознайомлення з феноменом психологічних особливостей керування та управління персоналом. Розробка стратегії і тактики вирішення управлінських задач. Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях та управління колективом в умовах змін. Під час участі у тренінгах основна увага приділяється практичному відпрацюванню матеріалу, коли в процесі моделювання заданих ситуацій слухачі мають можливість розвинути та закріпити необхідні знання і навички, змінити своє ставлення до власного досвіду побудови кар‘єри, службового просування і підходів, які використовуються ними в роботіОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Принципи та методи побудови системи управління персоналом. Організація ефективного управління персоналом

▪ Психологічні аспекти управління персоналом

▪ Використання психологічних технологій в управлінні персоналом та самоменеджмент керівника

▪ Саморегуляція – психологічна основа самоменеджменту

▪ Тренінг «Самоуправління»

▪ Тип особистості та його вплив на характер міжособистісного спілкування

▪ Тренінг «Організація ефективної роботи у командах»

▪ Технологічні прийоми спілкування та психологічного впливу в управлінській діяльності

▪ Тренінг «Комунікативна компетентність як складова управлінського успіху»

▪ Проблеми психологічного забезпечення ефективного управління персоналом ВАТ “Укртелеком”


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.1.9

психологічні аспекти роботи кадрових служб
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Працівники кадрових служб філій і центрів
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Підвищення ефективності роботи кадрових служб за рахунок застосування психологічних та психодіагностичних методів підбору, адаптації. Просування та навчання кадрів. Під час участі у тренінгах основна увага приділяється практичному відпрацюванню матеріалу, коли в процесі моделювання заданих ситуацій слухачі мають можливість розвинути та закріпити необхідні знання і навички, змінити своє ставлення до власного досвіду, підходів, які використовуються ними в роботі


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   55  • КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ
  • КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ
  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ