Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка42/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Психологічні аспекти кадрової роботи

▪ Вивчення соціально-психологічного клімату колективу

▪ Тренінг «Формування навичок створення позитивного емоційного ставлення до людей»

▪ Саморегуляція. Тренінг «Самоуправління»

▪ Боротьба із стресами. Підвищення опірності стресам

▪ Використання психологічних прийомів і технологій у кадровій роботі

▪ Розпізнавання та врахування особистих якостей при прийомі, розставленні, вивільненні кадрів

▪ Управління конфліктами та їх запобігання

▪ Психологічний вплив як засіб управління особистістю

▪ Тренінг «Оволодіння навичками захисту від негативного прихованого впливу»


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

4.1.10

МЕНЕДЖМЕНТ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ (дистанційний курс)

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівні працівники й фахівці ВАТ «Укртелеком»
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ управління. Практичні навички роботи на ПК


МЕТА

Опанування теоретичних знань та розвинення навичок використання інструментарію сучасного менеджменту для подальшого застосування в управлінській діяльностіОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Менеджмент як вид діяльності

▪ Еволюція теорії та практики в менеджменті

▪ Особливості менеджменту в акціонерному товаристві

▪ Функції та процес менеджменту

▪ Стратегічне та поточне планування

▪ Організація діяльності на підприємстві з надання телекомунікаційних послуг

▪ Контроль у системі управління підприємством

▪ Мотивація діяльності персоналу на підприємстві

▪ Ділове спілкування

▪ Управлінські рішення


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


4.1.11

УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ (дистанційний курс)

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники структурних підрозділів і фахівці ВАТ «Укртелеком»
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ права, менеджменту. Практичні навички роботи на ПК


Мета

Ознайомлення з основними категоріями, законодавчою базою корпоративного управління в Україні та за кордоном. На конкретних прикладах зі світової практики корпоративного управління у сфері телекомунікацій показати взаємозв‘язок між дотриманням стандартів корпоративного управління, конкурентністю та привабливістю для інвесторів конкретних підприємств. Ознайомлення із структурою та функціями керівних органів управління акціонерним ТовариствомОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Акціонерне товариство - підприємство корпоративного типу. Історія виникнення та розвитку

акціонерних товариств

▪ Характеристика підприємств корпоративного типу. Види акціонерних товариств, їх переваги та

недоліки


▪ Види власності в акціонерному товаристві (корпоративна власність)

▪ Поняття "корпоративне управління"

▪ Структура корпоративного управління

▪ Конфлікти інтересів в акціонерному товаристві

▪ Найкраща практика корпоративного управління

▪ Функції органів управління акціонерним товариством. Загальні збори акціонерів – вищий орган управ-ління акціонерним товариством. Спостережна рада акціонерного товариства. Правління акціонерного товариства. Ревізійна комісія

▪ Права акціонерів в акціонерному товаристві

▪ Акціонування. Види акцій

▪ Актуальні питання становлення корпоративного управління у ВАТ "Укртелеком"

▪ Законодавча база приватизації ВАТ "Укртелеком"

▪ Етапи впровадження корпоративного управління у ВАТ "Укртелеком". Кодекс корпоративного управління ВАТ «Укртелеком»
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


4.1.12

Сучасні методи управління якістю (дистанційний курс)

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ управління. Практичні навички роботи на ПКМЕТА


Оволодіння сучасними підходами до управління якістю і вивчення основних вимог стандартів ISO 9001:2001

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Сучасні підходи до менеджменту якості

▪ Поняття ISO та стандарти ISO серії 9000

▪ Сучасні підходи до удосконалення діяльності компанії та підвищення рівня якості

▪ Розробка системи менеджменту (управління) якістю (СМК)

▪ Реалізація процесного підходу в системі управління якістю. Визначення структури процесів. Вибір відповідальних за процеси, їх повноваження

▪ Політика та цілі в управлінні якістю. Роль політики в загальній системі планування. Вибір показників для встановлення цілей

▪ Аналіз системи управління якістю з боку керівництва

▪ Тлумачення вимог стандарту ISO 9001: 2001

▪ Управління документацією, відповідальність вищого керівництва, управління ресурсами, процеси життєвого циклу продукції

▪ Планування

▪ Визначення та аналіз вимог до продукції

▪ Проектування та розробка продукції. Управління процесами закупок

Внутрішні аудити

▪ Моніторинг і вимірювання процесів та продукції

▪ Аналіз даних з використанням статистичних методів

▪ Корегуючі та запобіжні дії
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


4.1.13

Самоменеджмент. Управління особистою кар’єрою (дистанційний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Управлінський персонал центрів та цехів, фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ менеджменту. Практичні навички роботи на ПК


Мета

Набуття знань з використання особистих можливостей, усвідомленого керування рухом свого життя (самовизначення) й переборювання зовнішніх обставин як на роботі, так і в особистому житті. Підвищення особистої продуктивності, згідно з правилами ефективної організації робочого часу. Вироблення навичок, необхідних для формування ефективних стратегій формулювання і досягнення цілей, профілактики та боротьби із стресами


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Технології самоменеджменту

▪ Управління особистою кар’єрою: особиста організованість, самодисципліна, самоорганізація особистого здоров’я, уміння формувати свої життєві цілі

▪ Технологія пошуку життєвих цілей і планування кар’єри

▪ Самомаркетинг, адаптація у новому колективі і закріплення успіху

▪ Управління часом та робота з інформацією: принципи раціонального використання часу, прийняття рішень щодо пріоритетів і планування своєї роботи, делегування повноважень, організація своєї діяльності з метою досягнення поставлених цілей, контроль і самоконтроль

▪ Персональна система роботи з інформацією

▪ Ефективні ділові комунікації

▪ Стресменеджмент, уміння керувати своїми емоціями

▪ Самопрезентація: методи формування і зміни іміджу, ораторське мистецтво, ефективне ділове спілкування. Методики тренування пам’яті, інтелекту


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


4.1.14

Ефективне використання ІТ-технологій у менеджменті
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   55  • КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ
  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ