Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка43/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Управлінський персонал філій та їх структурних підрозділів
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ менеджменту

МЕТА


Надання необхідних для осмисленого використання у процесах управління підрозділом мінімум знань з ІТ-технологій та побудови систем автоматизації діяльності ВАТ «Укртелеком». Ознайомлення з кращими світовими практиками (best practices) використання ІКТ-рішень у менеджменті, зокрема щодо регламентації, аналізу та успішного управління бізнес-процесами, а також побудови систем взаємодії з клієнтами (CRM). Формування у слухачів практичних навичок на основі набутих знань за допомогою практичних вправ, які включають ситуаційне навчання (case studies), дискусії та форуми. Викладають тренери, які пройшли спеціалізоване навчання Cisco Systems

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Управління за допомогою ІТ-технологій (IT governance). Основні поняття та концепції

▪ ІТ-технології у ВАТ «Укртелеком», як система. Архітектура побудови систем автоматизації діяльності

Товариства та стратегія їх розвитку

▪ Розробка стратегії підрозділу, орієнтованої на підвищення продуктивності, ефективності, інноваційності

та прибутковості. Концепція Мережевої Віртуальної Організації - Networked Virtual Organization (NVO)

▪ Оцінка організаційної готовності до впровадження Управління за допомогою ІТ-технологій

(IT governance). Визначення та обґрунтування вимог, що забезпечують таку готовність

▪ Організація та удосконалення бізнес-процесів на основі використання ІТ-рішень, заснованих на

можливостях корпоративної мережі та Інтернет-технологіях

▪ Розробка концепції «електронного бачення» для успішного розвитку

▪ Ідентифікація та пріоритизація можливостей удосконалення процесів з використанням мережевих

технологій та ІТ

▪ Впровадження ефективних типових бізнес-процесів в підрозділах Товариства

▪ Важливість управління змінами для успіху ІТ-проектів


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.1.15

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА (дистанційний курс)
Категорії слухачів

Управлінський персонал і фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Навички роботи на ПК


Мета

Надання й оновлення знань з ділової української мови. Забезпечення розуміння концептуальних основ функціонування офіційно-ділового стилю в сучасних умовах. Формування уміння спілкуватися (слухати, писати, читати, говорити), правильно використовуючи мовні засоби офіційно-ділового стилю при індивідуальних і групових мовно-інформаційних комунікаціях


Основні питання для вивчення

▪ Сучасна українська літературна мова і культура мовлення

▪ Лексичні, графічні й орфографічні правила

▪ Особливості відмінювання і правопису змінюваних частин мови (іменника, прикметника, прислівника, дієслова, дієприкметника, дієприслівника, числівника)

▪ Поняття про документ. Різновиди документів: організаційно-розпорядчі документи, документи з кадрових питань, довідково-інформаційні, документи з господарсько-договірної діяльності, обліково-фінансові документи

▪ Складні випадки правопису в документації. Синтаксичні структури діловодства. Пунктуація


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


4.1.16

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА (дистанційний курс)
Категорії слухачів

Керівники та фахівці ВАТ «Укртелеком», яким необхідні знання англійської ділової термінології під час виконання їх службових обов’язків


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Володіння англійською мовою на середньому рівні, знання граматики англійської мови


МЕТА

Вивчення англійської ділової мови


Основні питання для вивчення

▪ Сучасна ділова мова та культура мовлення

▪ Ділова лексика. Діловий етикет

▪ Граматика за матеріалом ділової лексики

▪ Ведення ділових переговорів

▪ Ведення зборів

▪ Ділове листування.▪ Ділові пропозиції

Розмова по телефону

▪ Ділові зустрічі

▪ Оформлення документації


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів в дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


4.1.17

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА
Категорії слухачів

Керівники та фахівці ВАТ «Укртелеком», яким необхідні знання англійської ділової термінології під час виконання їх службових обов’язків


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Володіння англійською мовою на середньому рівні, знання граматики англійської мови


МЕТА

Вивчення англійської ділової мови


Основні питання для вивчення

▪ Сучасна ділова мова та культура мовлення

▪ Ділова лексика

▪ Діловий етикет в діловому спілкуванні

▪ Телефонні розмови. Мова телефонних переговорів

▪ Ведення презентації, ділових переговорів, зборів

▪ Ділове листування. Види листів

▪ Ділові пропозиції

Робота з персоналом

▪ Оформлення документації

▪ Структура підприємства. Кадрова політика

▪ Світ фінансів

▪ Граматика за матеріалом ділової лексики
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 108 годин впродовж 18 тижнів (2 рази на тиждень по 3 години)
4.1.18

АНГЛІЙСЬКА МОВА. ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД (дистанційний курс)
Категорії слухачів

Фахівці ВАТ «Укртелеком», які займаються технічною експлуатацією обладнання іноземного виробництва


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Володіння англійською мовою на середньому рівні, знання граматики англійської мовиМЕТА

Вивчення англійської технічної мови


Основні питання для вивчення

▪ Навички читання, аудіювання

▪ Розуміння інформації з технічних посібників, підручників, газет, журналів з питань телекомунікацій та

інформаційних технологій

▪ Практичні навички роботи з перекладом технічної літератури

Усунення помилок при перекладі

▪ Вживання та переклад англо-українських абревіатур-неологізмів

▪ Лексичні та граматичні правила


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 4 тижнів в дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва


4.1.19

АНГЛІЙСЬКА МОВА. ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД
Категорії слухачів

Фахівці ВАТ «Укртелеком», які займаються технічною експлуатацією обладнання іноземного виробництва


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Володіння англійською мовою на середньому рівні, знання граматики англійської мови


МЕТА

Вивчення англійської технічної мови


Основні питання для вивчення

▪ Навички читання, аудіювання

▪ Розуміння інформації з технічних посібників, підручників, газет, журналів з питань телекомунікацій та

інформаційних технологій

▪ Практичні навички роботи з перекладом технічної літератури

▪ Усунення помилок при перекладі

▪ Вживання та переклад англо-українських абревіатур-неологізмів

▪ Лексичні та граматичні правила


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 144 години впродовж 16 тижнів (3 рази на тиждень по 3 години)
4.1.20

АНГЛІЙСЬКА МОВА В УСІХ АСПЕКТАХ (початковий рівень)
Категорії слухачів

Керівники та фахівці ВАТ «Укртелеком»


МЕТА

Вивчення англійської мови на початковому рівні


Основні питання для вивчення

▪ Ознайомлення з фонетичними особливостями англійської мови

▪ Транскрибування

▪ Вимова та орфографія слів

▪ Основи граматики на початковому рівні

▪ Навички читання

▪ Аудіювання

▪ Розуміння англійської мови в межах вивченого матеріалу


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 108 годин впродовж 12 тижнів (3 рази на тиждень по 3 години)
4.1.21

АНГЛІЙСЬКА МОВА В УСІХ АСПЕКТАХ (середній рівень)
Категорії слухачів

Керівники та фахівці ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання англійської мови на початковому рівні


МЕТА

Вивчення англійської мови на середньому рівні


Основні питання для вивчення

▪ Вивчення усної мови

▪ Читання, аудіювання

▪ Сприйняття англійської мови на слух

▪ Граматика на середньому рівні

▪ Вільне ведення розмови на середньому рівні

▪ Аудіювання

▪ Розуміння англійської мови в межах вивченого матеріалу

▪ Читання адаптованої літератури
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 144 години впродовж 16 тижнів (3 рази на тиждень по 3 години)
4.1.22

Сучасне діловодство та архівна справа
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці філій та центрів, які відповідають за ведення діловодства


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення питань документального забезпечення управлінської діяльності: формування, оформлення,

зберігання справ, робота за запитами, робота з документами «ДСК». Удосконалення навичок усного та письмового ділового мовлення

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Документальне забезпечення управлінської діяльності

▪ Організація роботи з документами

▪ Вимоги до складання та оформлення службових документів

▪ Ведення діловодства за зверненнями громадян

▪ Розгляд звернень та запитів народних депутатів

▪ Складання номенклатури та формування справ

▪ Підготовка справ до зберігання

▪ Ведення діловодства з грифом “Для службового користування” та ”Конфіденційно”

▪ Використання комп’ютерної техніки у діловодстві

▪ Ділова українська мова

Професійно-діловий стиль мови

▪ Ділове мовлення

▪ Етика й тактика спілкування при виконанні службових обов’язків


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

4.2. ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
4.2.1

Сучасні питання економіки у сфері телекомунікацій
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Економісти центрів та цехів


КВАЛIФIКАЦIЙHI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Знання за фахом


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   55  • Знання основ менеджменту
  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень