Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка44/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55
    Навігація по даній сторінці:
  • МЕТА

МЕТА

Набуття та оновлення знань з питань економіки, менеджменту і маркетингу у сфері телекомунікацій. Забезпечення розуміння суті економічних реформ в країні та їх впливу на сферу телекомунікацій з урахуванням специфіки функціонування та розвитку ВАТ « Укртелеком». Формування у слухачів уміння оцінювати результати діяльності оператора телекомунікацій, застосовувати на практиці знання з господарського права, організації, нормування, оплати праці та її регулюванняОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Економічні реформи в країні та їх вплив на сферу телекомунікацій

▪ Сфера телекомунікацій в сучасних умовах господарювання

▪ Ринок телекомунікаційних послуг

▪ Оцінка результатів діяльності оператора телекомунікацій

▪ Економіка ВАТ “Укртелеком”

▪ Організація, нормування, оплата праці та її регулювання

▪ Місце менеджменту і маркетингу в акціонерному товаристві

▪ Господарське право
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.2

ОСНОВНІ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Фахівці адміністративно-управлінського персоналу, планово-фінансових, технічних відділів, бухгалтерій, відділів роботи із споживачами


КВАЛIФIКАЦIЙHI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Знання за фахомМЕТА


Надання знань з основних розділів економіки телекомунікацій, а також формування сучасного економічного мислення, поглиблення комплексного розуміння проблем управління господарською та фінансовою діяльністю у сфері телекомунікацій
ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Методика дослідження попиту у сфері телекомунікацій

▪ Планування обсягу послуг оператора телекомунікацій

▪ Розрахунок економічних показників оператора телекомунікацій

▪ Методика оцінки якості послуг оператора зв’язку

▪ Методика оцінки ефективності роботи підприємства зв’язку
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.3

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ MICROSOFT EXCEL
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Економісти, фахівці з планування, економічного аналізу, кошторисного фінансування філій, центрів та цехівКВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК (основ роботи в МS Excel)


МЕТА

Вивчення можливостей та засобів програми MS Excel для автоматизації розробки планів фінансової

діяльності підприємства, роботи зі звітними формами, економічного аналізу, прогнозування показників ринкової діяльності підприємства
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Сучасні методи та моделі ефективного планування, прогнозування діяльності підприємства

▪ Удосконалення знань з використання МS EXCEL при створенні звітів та роботі з ними: організація робочої книги; ведення і редагування даних; форматування таблиць; ділова графіка; друкування

▪ Застосування логічних, статистичних та фінансових функцій при вирішенні виробничих завдань

▪ Автоматизація роботи зі звітами: робота із списками як базами даних; консолідація даних; створення підсумкових звітів з використанням зведених таблиць

▪ Ознайомлення з основами оптимізації

▪ Рішення оптимізаційних задач в MS Excel

▪ Прогнозування показників ринкової діяльності підприємства: методи прогнозування, моделювання прогнозування

▪ Використання МS Еxcel при розробці планів фінансової діяльності підприємства, прогнозування та перспективних оцінок

▪ Визначення рівня якості надання послуг. Застосування статистичного методу управління

▪ Набуття практичних навичок вирішення економічних задач засобами MS Excel
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
4.2.4

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ,

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Економісти філій та центрів, фахівці відділів продажу послуг та відділів по роботі із споживачами


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ економіки, менеджменту


МЕТА

Ознайомлення з напрямками інноваційної діяльності у сфері телекомунікацій та методологічними основами визначення економічної ефективності розвитку телекомунікацій. Набуття навичок обґрунтування економічної ефективності від капітальних вкладень, впровадження нової техніки, технологій та раціоналізаторських пропозицій


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства

▪ Напрямки інноваційної діяльності у сфері телекомунікацій

▪ Основні фінансово-економічні показники: виручка, собівартість, прибуток, рентабельність, показники

беззбитковості та ліквідності

▪ Методологічні основи визначення економічної ефективності розвитку телекомунікацій

▪ Методика урахування фактора часу в плануванні грошових надходжень від інвестицій

▪ Оцінка ефективності виробництва, капітальних вкладень, впровадження нової техніки та

раціоналізаторських пропозицій

▪ Показники порівняльної ефективності

▪ Методика розрахунку річного економічного ефекту

▪ Розгляд прикладів обґрунтування інвестиційних проектів та визначення ефективності впровадження

нової техніки у сфері телекомунікацій

▪ Використання сучасних інформаційних технологій, економіко-математичних методів та комп'ютерної

техніки в обґрунтуванні економічної ефективності інвестиційних проектів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

4.2.5

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧIВ

Фахівці адміністративно-управлінського персоналу, планово-фінансових, технічних відділів, бухгалтерій, відділів роботи із споживачами


КВАЛIФIКАЦIЙHI ВИМОГИ ДО СЛУХАЧIВ

Знання за фахом


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55  • МЕТА