Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка45/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   55

МЕТА


Формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з питань організації фінансової діяльності оператора телекомунікацій
ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Особливості фінансів оператора телекомунікацій. Сутність та функції фінансів

▪ Аналіз економічних та фінансових показників діяльності оператора телекомунікацій

▪ Фінансові ресурси оператора телекомунікацій, їх джерела

▪ Сучасні методи амортизаційних відрахувань

▪ Методи компаундування та дисконтування в розрахунках фінансової діяльності оператора телекомунікацій
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.6

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПК
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Бухгалтери філій та їх структурних підрозділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення та удосконалення питань бухгалтерського обліку і звітності із застосуванням ПК, набуття практичних навичок роботи у програмах Excel, 1С: Бухгалтерія 7.7. та Парус 7.20
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин як функції управління і контролю

▪ Аудит, контролінг, аналіз діяльності, їх зміст, значення та методика проведення

▪ Фінанси та особливості взаєморозрахунків у сфері телекомунікацій

▪ Правові аспекти господарювання в умовах конкуренції та економічної кризи

▪ Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх зміст та впровадження в національну систему обліку

▪ Автоматизація бухгалтерського обліку в умовах централізованого управління фінансами

▪ Вирішення бухгалтерських задач із застосуванням ПК


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.7

положення (стандарти) бухгалтерського обліку (облік запасів)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Бухгалтери філій та їх структурних підрозділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності з питань обліку запасів та основних засобів, набуття практичних навичок роботи у програмах Excel, 1С: Бухгалтерія 7.7. та Парус 7.20 з питань обліку запасів та основних засобів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин і підвищення його ролі як функції

управління і контролю, Закон України від 16.09.1999р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні”

▪ Завдання, оцінка та принципи обліку товаро-матеріальних цінностей

▪ Облік операцій руху ТМЦ у бухгалтерії, його особливості

▪ Складський та бухгалтерський облік ТМЦ

▪ Документальне оформлення операцій з надходження ТМЦ на склад та вибуття зі складу

▪ Облік ТМЦ, виданих під звіт

▪ Синтетичний та аналітичний обліки ТМЦ із застосуванням АРМ–бухгалтера

▪ Переоцінка ТМЦ, її відображення в бухгалтерському обліку

▪ Інвентаризація ТМЦ, порядок документального оформлення та обліку її результатів

▪ Вирішення задач із застосуванням ПК
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.8

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Бухгалтери філій та їх структурних підрозділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності з питань обліку розрахунків за виплатами працівникам, набуття практичних навичок роботи у програмах Excel, 1С: Бухгалтерія 7.7. та

Парус 7.20 з питань обліку розрахунків за виплатами працівникам
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин і підвищення його ролі як функцій управління та контролю

▪ Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

▪ Облік заробітної плати

▪ Фонд заробітної плати та його склад

▪ Облік особового складу, виробітку та робочого часу

▪ Методика розрахунку різних видів оплати праці (основної та додаткової)

▪ Оплата відпусток, листків непрацездатності та розрахунки по відрядженнях

▪ Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати

▪ Нарахування, що проводяться від суми нарахованої заробітної плати, їх види

▪ Відрахування із заробітної плати, їх види
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень


4.2.9

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Бухгалтери філій та їх структурних підрозділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА
Вивчення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності з питань обліку розрахунків, набуття практичних навичок роботи у програмах Excel, 1С: Бухгалтерія 7.7. та Парус 7.20 з питань обліку розрахунків
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин і підвищення його ролі як функцій управління та контролю

▪ Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Управління витратами

▪ Основні поняття про формування моделі “доходи – витрати”, її оптимізація в сфері телекомунікацій

▪ Процес прийняття рішення на основі фінансової інформації

▪ Облік розрахунків: з державним та місцевим бюджетами; по страхуванню; з клієнтами за телекомуні-каційні послуги; з покупцями та замовниками; з постачальниками і підрядниками; з підзвітними особа-ми; дебіторами й кредиторами; взаєморозрахунки з філіями ВАТ «Укртелекому»та іншими структурними підрозділами
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.10

положення (стандарти) бухгалтерського обліку (фінансова ЗВІТНІСТЬ)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Бухгалтери філій та їх структурних підрозділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення положень (стандартів) бухгалтерського обліку з питань формування фінансової звітності,

набуття навичок роботи в програмах Excel, 1С: Бухгалтерія 7.7. Парус 7.20, Парус-Консолідація з питань формування фінансової звітності
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин і підвищення його ролі як функцій управ-ління та контролю

▪ Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Зміст бухгалтерської звітності

▪ Узгодження показників форм квартального та річного звіту

▪ Документи, що регламентують порядок складання звітності

▪ Аналіз бухгалтерського балансу, фінансового стану структурних підрозділів та підприємства в цілому

▪ Різниця між бухгалтерським та податковим обліком

▪ Вирішення задач із застосуванням ПК
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.11

Особливості ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного
законодавства України, його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Бухгалтери філій та їх структурних підрозділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення особливостей ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства України, його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком, набуття практичних навичок роботи в програмах Excel, 1С: Бухгалтерія 7.7. та Парус 7.20 з питань ведення податкового обліку


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин і підвищення його ролі як функцій управ-ління та контролю

▪ Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

▪ Основні положення податкового законодавства

▪ Види податків, їх характеристика та завдання обліку

▪ Методика обліку валових витрат та валових доходів

▪ Визначення суми прибутку, що обкладається податком

▪ Податок на прибуток: загальні положення, об’єкти, методики розрахунку

▪ Податок на додану вартість - загальні положення, об’єкти, методики розрахунку, бухгалтерські проводки

▪ Інші податки та обов’язкові платежі, їх характеристика, розрахунки і бухгалтерські проводки

▪ Зміст податкової декларації, порядок її складання

▪ Різниця між податковим та бухгалтерським обліком

▪ Вирішення задач із застосуванням ПК
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.12

Тарифне регулювання та порядок взаєморозрахунків між операторами
в сфері телекомунікацій
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Економісти філій та центрів, фахівці відділів продажу послуг, на яких покладено функції з розробки та

контролю застосування тарифів
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення специфіки економічної та фінансової діяльності у сфері телекомунікацій, специфіки ринкової кон’юнктури, маркетингу, ціноутворення і принципів побудови тарифів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Актуальні питання управління підприємством у сфері телекомунікацій

▪ Стратегічний розвиток та інноваційні процеси

▪ Впровадження нових технологій та послуг

▪ Планування діяльності у сфері телекомунікацій

▪ Економічна та фінансова діяльність підприємств у сфері телекомунікацій

▪ Особливості ринкової кон’юнктури та завдань маркетингу у сфері телекомунікацій

▪ Споживачі телекомунікаційних послуг

▪ Досвід маркетингової діяльності у сфері телекомунікацій

▪ Ринок послуг телекомунікацій, його розвиток

▪ Особливості ціноутворення у сфері телекомунікацій

▪ Сутність тарифів як виду ціни в роздріб

▪ Види тарифів на телекомунікаційні послуги: загальні, пільгові та додаткові

▪ Принципи побудови тарифів, їх диференціація за різними ознаками

▪ Методика формування тарифів та чинники, що впливають на їх рівень

▪ Порядок затвердження дії та змін тарифів

▪ Взаєморозрахунки за телекомунікаційні послуги

▪ Порядок взаєморозрахунків з операторами та провайдерами

▪ Правове регулювання діяльності підприємств у сфері телекомунікацій

▪ Закон України “Про телекомунікації”


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.2.13

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ'ЯЗКУ У

ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Економісти з питань нормування праці


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Ознайомлення з сучасним станом організації праці у корпоративних товариствах, організацією та принципами нормування праці працівників у ВАТ «Укртелеком»


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Наукова організація праці, склад та завдання організації праці

▪ Розподіл та кооперація праці, організація і обслуговування робочих місць. Прийоми та методи праці

▪ Організація та нормування кількості працівників по обслуговуванню станційних і мережевих споруд зв'язку

▪ Нормування праці управлінського персоналу
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень


4.2.14

АВТОМАТИЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ АСФГД «ПАРУС 8.5»

1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   55  • 4.2.6 УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПК
  • 4.2.7 положення (стандарти) бухгалтерського обліку (облік запасів)
  • 4.2.8 ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ)
  • 4.2.9 ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ)
  • 4.2.10 положення (стандарти) бухгалтерського обліку (фінансова ЗВІТНІСТЬ)
  • 4.2.11 Особливості ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного
  • 4.2.12 Тарифне регулювання та порядок взаєморозрахунків між операторами
  • 4.2.14 АВТОМАТИЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ АСФГД «ПАРУС 8.5»