Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка46/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Бухгалтери філій та їх структурних підрозділів, економісти, фахівці оперативних відділів, інженери-програмісти, які супроводжують автоматизовану систему фінансово-господарської діяльності (АСФГД) «Парус»

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання за фахом, навички роботи на ПК

МЕТА


Вивчення та удосконалення знань з питань оперативного, бухгалтерського та фінансового обліку із застосуванням АСФГД «Парус 8.5», набуття практичних навичок роботи з системою

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Можливості АСФГД «Парус 8.5» для автоматизації господарської діяльності підприємства. Клієнт-

серверна технологія роботи з базою даних. Поняття про термінал

▪ Робота з системою. Способи відображення, сортування, відбору за критеріями різних видів інформації.

Поняття користувача, розділу, каталогу, списку. Налагодження основних параметрів системи

▪ Робота з угодами. Формування рахунків, платежів, заявок на сплату, розпоряджень на відвантаження.

Зв’язок із банківськими документами

▪ Формування вхідних та вихідних актів виконаних робіт, прихідних та видаткових накладних, прихідних

ордерів, податкових накладних та інших документів

▪ План бухгалтерських рахунків. Довідник контрагентів. Номенклатор. Інші довідники системи

▪ Створення господарських операцій. Правила відпрацювання документів

▪ Оборотні відомості. Головна книга. Звіти. Способи друкування та експорту звітів. Перенесення

залишків


▪ Робота з банківськими та касовими документами. Облік відряджень

▪ Ведення розрахунків з дебіторами-кредиторами. Акти звірки

▪ Ведення податкового обліку. Обробка товарних звітів, авізо, авансових звітів. Формування податкових

накладних, їх реєстру

▪ Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів

▪ Робота з табличними додатками. Взаємодія з Excel

▪ Бізнес-планування. Ведення кодифікатора надходжень та видатків

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
4.3. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОВАРИСТВА
4.3.1

ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ НА МЕРЕЖАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники й фахівці служб безпеки оператора телекомунікацій, підрозділів інформаційних технологій, автоматизації й технічного захисту інформації, в обов'язки яких входить забезпечення безпеки білінгових систем, фахівці груп моніторингу й аналізу трафіка


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Базові знання про сучасні технології телекомунікацій та білінгу. Загальні питання щодо роботи з базами даних та мовою SQL


МЕТА

Ознайомлення слухачів з методами та системами захисту для запобігання шахрайству в мережах

ВАТ «Укртелеком»
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Види й способи шахрайства у мережах телекомунікації на рівні оператора, на рівні споживача

▪ Наслідки шахрайства для операторів телекомунікацій

▪ Виявлення шахрайських дій (анти-АВН, пристрій підміни абонентського номера, клоновані апарати)

▪ Методи аналізу обсягу втрат від шахрайства на мережах телекомунікацій, виявлення й документування шахрайських дій на основі білінгової інформації

▪ Документування дій шахраїв і конфігурування автоматизованої інформаційної системи для зниження рівня збитку від шахрайства

▪ Мінімізація втрат від шахрайських дій на мережах телекомунікацій

▪ Створення, поповнення й використання «чорних» і «білих» списків для запобігання шахрайських дій

▪ Програмно-апаратні засоби контролю за шахрайством (Fraund Management System-FMS), рекомендації щодо їхнього використання на мережах телекомунікацій

▪ Рекомендації з раціонального вибору FMS

▪ Катетеризація об'єктів телекомунікаційних мереж

▪ Аудит бізнес-процесів

▪ Реінжиніринг бізнес-процесів з метою підвищення захищеності системи

▪ Юридичний захист інтересів компанії

▪ Розслідування шахрайства на мережах телекомунікацій

▪ Нормативно-правові, організаційні та технічні заходи припинення діяльності шахраїв

▪ Досудове врегулювання претензій з боку клієнтів компанії

▪ Рекомендації з конструктивної взаємодії з державними органамиТривалість навчання


36 годин впродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 72 години (2 тижні) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ "Укртелеком"
4.3.2

АКТУЛЬНІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники та фахівці відділами управління майновим комплексом


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних методів управління землями ВАТ «Укртелеком»


МЕТА

Удосконалення знання земельного законодавства з питань набуття права власності на земельні ділянки, оформлення та використання земель звיязку, припинення права на такі землі


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Право власності на землю

▪ Право користування землею

▪ Право земельного сервітуту

▪ Правовий режим земель, що використовуються підприємствами звיязку

▪ Набуття права на землю юридичними особами

▪ Особливості продажу земель державної або комунальної власності

▪ Плата за землю

▪ Оренда землі

▪ Землеустрій

▪ Зміна цільового призначення земельних ділянок
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.3.3

АКТУЛЬНІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Юрисконсульти структурних підрозділів ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання земельного та трудового законодавства


МЕТА

Удосконалення знання земельного та трудового законодавства, розгляд питань, що є складними у повсякденній діяльності юрисконсультів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

Земельне законодавство:

▪ Основні положення земельного законодавства

▪ Право власності на землю

▪ Право користування землею

Право земельного сервітуту

▪ Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин

▪ Правовий режим земель, що використовуються підриємствами звיязку

▪ Набуття права на землю юридичними особами

▪ Особливості продажу земель державної або комунальної власності

▪ Плата за землю

▪ Оренда землі

▪ Землеустрій

▪ Зміна цільового призначення земельних ділянок

▪ Припинення прав на землюТрудове законодавство:

▪ Загальні положення трудового законодавства

▪ Форми трудового договору та його укладення

▪ Робочий час

Трудова дисципліна

▪ Індивідуальні трудові спори

▪ Припинення трудового договору
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
4.3.4

актуальні питання корпоративної практики
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники та фахівці підрозділів юридичної служби товариства


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ корпоративної практики


МЕТА

Поглиблення і систематизація теоретичних і практичних основ корпоративного права та їх застосування в діяльності товариства


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Набуття чинності Закону України «Про акціонерні товариства» - наслідки для ВАТ «Укртелеком»

▪ Загальні збори акціонерів – компетенція, проблеми підготовки, порядку скликання і проведення

▪ Визнання рішень загальних зборів акціонерів недійсними через суд

▪ Судова практика (наслідки порушення порядку проведення зборів, строків повідомлення

акціонерів, проблемні питання визначення кворуму, порядок скликання позачергових зборів)

▪ Забезпечення позову – заборона на проведення загальних зборів
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 3 дні
4.3.5

актуальні питання інтелектуальної власності
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники та фахівці підрозділів юридичної служби товариства


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ інтелектуальної власності


МЕТА

Поглиблення знань у галузі права інтелектуальної власності, обговорення актуальних проблем захисту права інтелектуальної власності в діяльності товариства


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Охорона та захист права на торгівельні марки

▪ Охорона та захист права на промислові зразки

▪ Правова охорона комп’ютерних програм

▪ Спори про недійсність прав (патенти, торгові знаки, логотипи)

▪ Комерційна таємниця (ноу-хау)

▪ Способи захисту права інтелектуальної власності (адміністративно-правовий, цивільно-правовий,

кримінально-правовий)


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 3 дні
4.3.6

актуальні питання організації правової роботи в товаристві
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники підрозділів юридичної служби товариства


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Практичний досвід роботи в товаристві


МЕТА

Удосконалення організації роботи юридичної служби товариства. Набуття теоретичного та практичного досвіду з вирішенням основних питань діяльності юридичної служби товариства


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Загальні питання організації правової роботи (чисельність, склад юридичної служби, функції,

питання взаємодії з іншими підрозділами товариства

▪ Претензійно-позовна робота. Методи та шляхи її вдосконалення. Ведення програми обліку

претензійно-позовної роботи в товаристві. Звітність за результатами правової роботи філії

товариства та порядок її подання

▪ Взаємодія з підрозділами Державної виконавчої служби з питань виконання судових наказів.

Проблемні питання та шляхи їх вирішення

▪ Актуальні питання застосування законодавства про акціонерні товариства. Новели

законодавства, порядок їх застосування

▪ Правочини: межі повноважень органів управління товариством на укладання правочинів, порядок

оформлення, типові помилки

▪ «Проблемні питання, пов’язані із закупівлею товарів, робіт і послуг за кошти ВАТ «Укртелеком»,

робота тендерних комітетів філій»

▪ Контрольні справи: організація обліку та надання методологічної допомоги. Практичні питання

підготовки і ведення окремих категорій судових справ (стратегія і тактика, актуальні питання

застосування процесуального законодавства)
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ3 дні
4.3.7

актуальні питання господарської діяльності товариства
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники та фахівці підрозділів юридичної служби товариства


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Практичний досвід роботи в товаристві


МЕТА

Удосконалення організації роботи юридичної служби товариства. Набуття теоретичного та практичного досвіду з вирішенням основних питань діяльності юридичної служби товариства


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Господарська діяльність товариства в умовах дії Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг

за державні кошти, нова редакція якого затверджена постановою КМУ від 19.11.2008 № 1017.

Проблемні питання

▪ Проблемні закупівлі. Основні рекомендації до тендерної документації

▪ Договір про закупівлю. Зміна істотних умов договору про закупівлю

▪ Перевірки державних органів нагляду (контролю) господарської діяльності товариства

▪ Опрацювання запитів правоохоронних органів

▪ Актуальні питання взаємодії підрозділів в ході проведення перевірок товариства та його

відокремлених структурних підрозділів контролюючими органами. Повноваження контролюючих

та правоохоронних органів на проведення перевірок. Результати проведення перевірок

▪ Огляд судових справ, порушених за позовами товариства на рішення, прийняті контролюючими

органами, та стосовно товариства

▪ Практика застосування Антимонопольного законодавства, надання інформації на запити АМКУ.

Правова позиція товариства щодо визначення ринку послуг. Аналіз актуальних питань і судової

практики


▪ Практика застосування законодавства з питань захисту прав споживачів

▪ Питання застосування трудового законодавства при вирішенні спорів з працівниками товариства

▪ Практика розгляду спірних питань щодо застосування нормативно-правових та внутрішніх актів

товариства щодо нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок)

▪ Порядок оформлення та державної реєстрації договорів оренди на земельні ділянки, що

використовуються товариством у господарській діяльності, порядок оформлення правовстановлюючих

документів на нерухоме майно та державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна,

що використовуються товариством у господарській діяльності. Огляд судової практики

▪ Практика розгляду господарськими судами справ за позовними заявами операторів телекомунікацій

стосовно товариства. Взаємовідносини з операторами телекомунікацій


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ3 дні

5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
5.1

ОХОРОНА ПРАЦІ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Начальники центрів РЦТЕТТМ філії «Дирекція первинної мережі»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення основних питань з охорони праці, пов’язаних з професійною діяльністю


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Законодавство України з охорони праці

Управління охороною праці

▪ Завдання охорони праці

▪ Організація і координація робіт з охорони праці

▪ Психофізіологічні фактори умов праці

▪ Електробезпека

▪ Гігієна праці

▪ Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

▪ Безпека праці в сфері телекомунікацій


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень
5.2

ОХОРОНА ПРАЦІ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Заступники начальників центрів РЦТЕТТМ з питань технічної експлуатації, з питань організації роботи регіональних підрозділів та із загальних питань філії «Дирекція первинної мережі». Члени постійно діючих комісій філії «Дирекція первинної мережі»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення основних питань з охорони праці, пов’язаних з професійною діяльністю


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Законодавство України з охорони праці

▪ Управління охороною праці

▪ Завдання охорони праці

▪ Організація і координація робіт з охорони праці

▪ Психофізіологічні фактори умов праці

▪ Електробезпека

▪ Гігієна праці

▪ Профілактика професійних отруєнь і захворювань

▪ Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

▪ Безпека праці в сфері телекомунікацій
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень
5.3

ОХОРОНА ПРАЦІ

1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   55  • КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ
  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
  • Тривалість навчання